Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams
 Informacija savivaldybės darbuotojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-08-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl 2017 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo audito išvadai (Nr. TSP-214) 30329230tsp-214.xml
Audronė Stoškienė
Renata Ivaškevičienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-213) spr-svietimo-normatyvai-p...
Audronė Stoškienė
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
4 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos dalyvavimui „Erasmus+“ programos projekte „From teacher to teacher“ („Nuo mokytojo link mokytojo“) (Nr. TSP-216) 57_project-az.-mokytojai....
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
5 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos dalyvavimui „Erasmus+“ programos projekte „Podróżujące projekty – podróż do kompetencji przyszłości“ („Kelioniniai projektai – kelionė į ateities kompetenciją“) (Nr. TSP-222) 57_project-az.-kompet.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-90 „Dėl pritarimo rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“ pakeitimo (Nr. TSP-221) 57_skirsnemunes-programa-...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2018–2019 mokslo metams“ pakeitimo (Nr. TSP-230) 57_project-modeliai-keiti...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-69 „Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio arba mišraus ugdymo grupių bei I–VIII ir I–IV gimnazijos klasių komplektavimo 2018–2019 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-237) 302562365ts-forma-klasiu-...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo mokėjimo už paslaugas (Nr. TSP-229) 365_ikainiai.xml
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

Priimtas
10 Dėl žemės nuomos mokesčio nepriemokos pripažinimo beviltiška ir jos nurašymo (Nr. TSP-219) 32_uab-valstata.pdf
32_valstata.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl žemės mokesčio lengvatų Jurbarko rajono savivaldybės žemės ūkio subjektams (Nr. TSP-223) 32_ukininku-prasymas.pdf
32_2018_zemes_lengvatos1....
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
12 Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone“ (Nr. TSP-206) 340_pritarimas-krastovaiz...
Ernestas Sinkus

Priimtas
13 Dėl pritarimo Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016–2022 m. vietos plėtros strategijai ir strategijos įgyvendinimo bendrojo finansavimo (Nr. TSP-220) 340_pritarimas-vvg-jurbar...
340_vvg-jurbarkas-strateg...
Ernestas Sinkus

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turto perdavimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-212) 340_taurages-sav-tarybos-...
340_pritarimas-infotermin...
Ernestas Sinkus

Priimtas
15 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo mokėjimo už paslaugas (Nr. TSP-231) 168_mokyklos-rastas.pdf
168_vd-ikainiai.xml
168_vytauto-didziojo-ikai...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-235) 168_pspc-keitimas.xml
168_pspc-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl patalpų Vydūno g. 56 D, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-234) 168_nuoma-pspc.xml
168_pspc-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko r. Eržvilko gimnazijai (Nr. TSP-232) 168_patik-erzvilko-gimnaz...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-224) 168_jurbarku-seniunijos-p...
168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Nr. TSP-226) 168_vvt-rastas.pdf
168_panauda-vaiku-teisems...
168_patalpu-planas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-236) 302674168raud.-turtas-pat...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl Raudonės pilies bokšto lankymo ir patalpų nuomos įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-225) 168_raudones-ikainiai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-210) 46_sarasai08_projektas.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-215) 46_mokesciu-dydziai08_pro...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl nemokamo važiavimo Jurbarko miesto viešuoju transportu renginio „Diena be automobilio” metu (Nr. TSP-228) 48_tsp-del-nemokamo-vazia...
Rimantas Milius

Priimtas
26 Dėl gatvių Smalininkų ir Girdžių seniūnijose priskyrimo, pavadinimų joms suteikimo, naikinimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-218) 188_intako_smalininkaipri...
188_darzelio_smalininkai-...
188_geliu_smalininkai-pri...
188_berzu_smalininkai-pri...
188_pusies_gudeliai-pried...
188_pusies_girdziai-pried...
188_pusies_jokubaiciai-pr...
188_taryba_081.xml
Jurgita Bosikienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-207) 298_del-nkk-sudeties-pake...
298_nkk-r5-53-2018-06-06....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-208) 298_del-nkk-nuostatu-pake...
298_nkk-r5-53-2018-06-06....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
29 Dėl konkursų Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos, Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos ir Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro direktorių pareigoms eiti skelbimo (Nr. TSP-217) 83_2018-08-30-konkursu-sk...
Rūta Vančienė

Priimtas
30 Dėl Skalvijos vaikų globos namų savininko teisių ir pareigų bei turto perėmimo (Nr. TSP-233) 30283159peremimas4.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-209) tsp-209.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-261 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-211) 59_nrkomisijos-pakeitimas...
Inga Kornikaitė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos direktoriaus Sigito Vaitiekūno atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-227) 178_s.-vaitiekuno-atleidi...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatyto“ pakeitimo (Nr. TSP-205) 178_tsp-mero-stazas.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
Papildomi klausimai
35 Dėl teikimo apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. TSP-238) 254_krivule.xml
254_2018-vasario-16-isaky...
254_mp-padeka.pdf
254_kandidato-anketa-pati...
254_prezid.-padeka.pdf
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
36 Dėl nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas
Posėdžio garso įrašas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Daivaras Rybakovas
pirmadieniais 10-12 val.
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas


 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.