Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728010203
Vasaris
    2019     
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams
 Informacija savivaldybės darbuotojams
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SVARSTYMAS PRADĖTAS PRISTATYMU VISUOMENEI
2018-02-06  
  

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos parengtas 2018 m. savivaldybės biudžeto projektas sausio 30 dieną buvo pristatytas visuomenei. Į viešą pristatymą buvo pakviesti ne tik savivaldybės tarybos nariai, skyrių vedėjai, bet ir seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai, nevyriausybinių organizacijų vadovai bei žiniasklaidos atstovai. Nors biudžetas numatomas tvirtinti tik vasario 22 dieną vyksiančiame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje, savivaldybės vadovai siekė kuo anksčiau pradėti šio projekto svarstymą ir įtraukti kuo daugiau suinteresuotų asmenų, atstovaujančių įvairiausioms visuomenės grupėms. Tai buvo įmanoma padaryti tik gavus preliminarius skaičius po Lietuvos Respublikos biudžeto patvirtinimo Seime ir patikslinus galutinius skaičius su šakinėmis ministerijomis.Trumpai apie praeitų metų rezultatus

 

Galima pasidžiaugti 2017 m. savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymu bei gerėjančiais įsiskolinimo rodikliais. Savivaldybės biudžetas, pasibaigus sunkmečiui, nuolat auga, o metų pabaigoje pajamų planas įvykdomas. Gyventojų pajamų mokesčio (bendroje biudžeto pajamų struktūroje sudarantis didžiausią dalį) planas įvykdytas 103,2 proc., dotacijos ir kitos valstybės biudžeto tikslinės paskirties lėšos taip pat gautos visos pagal planuotą poreikį.

 

Kitos savivaldybės pajamos ir rinkliavos taip pat surinktos pagal planą. Pajamų plano vykdymas leido savivaldybei laiku vykdyti visus finansinius įsipareigojimus – laiku išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, sumokėti socialines išmokas bei įvairias kompensacijas, be pradelsimų atsiskaityti su prekių ir paslaugų tiekėjais.

 

Savivaldybės bendras įsiskolinimas (ilgalaikės paskolos ir trumpalaikis įsiskolinimas) praėjusių metų pabaigoje taip pat sumažėjo 263 tūkst. Eur.

 

 

 

Planuojamos pajamos

 

Pagrindinis finansinis dokumentas, pagal kurį gyvena tiek valstybė, tiek savivaldybės – Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 12 d. priimtas Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas (toliau – Įstatymas).

 

Galima išskirti esmines minėto Įstatymo nuostatas, dariusias įtaką planuojamo biudžeto pajamoms:

 

 • Gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti savivaldybei nuo visų šio mokesčio pajamų, numatoma 82,82 proc. (2017 m. buvo 78,17 proc.).
 • Gaunamos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos bus apskaitomos kartu su savivaldybės biudžeto pajamomis ir išlaidomis.
 • Savivaldybė galės pasiskolinti tiek, kiek grąžina einamaisiais metais senų paskolų. 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimas turi būti ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą.
 • Iki 2018 08 31 savivaldybėms skiriamą „mokinio krepšelį“ nuo 2018 09 01 pakeis „klasės krepšelis“.
 • Valstybės biudžeto tikslinės lėšos privalės būti naudojamos tik pagal tikslinę paskirtį, o nepanaudotos metų pabaigoje privalomai grąžinamos.

 

Savivaldybės biudžeto planuojamas pajamas sudarys šios trys pagrindinės dalys:

Įstatymu patvirtinta prognozuojamų pajamų dalis 14 622,0 tūkst. Eur

Ministerijų ir (ar) kitų institucijų skiriama tikslinių lėšų dalis 8 801,8 tūkst. Eur

Savivaldybėje surenkamų mokesčių dalis 3 252,2 tūkst. Eur

Iš viso pajamų: 26 676,0 tūkst. Eur

 

 

 

Planuojamos išlaidos

 

Nors, lyginant su praėjusių metų patvirtintu biudžetu, pajamų ir išlaidų apimtis didėja apie 3 mln. Eur, tačiau ir tai toli gražu nepadengia visų poreikių (įstaigų pastatų, infrastruktūros objektų priežiūrai, modernizavimui ir plėtrai) daugiau kaip už mln. Eur, kuriuos įvardino savivaldybės finansuojamos įstaigos ir organizacijos pateiktose paraiškose ar prašymuose savivaldybės administracijai.

 

Savivaldybės biudžete išlaidos dalinamos pagal 8 strateginio veiklos plano programas, atskirai išskiriamas lėšų poreikis paskoloms aptarnauti.

 

 

 

 

 

(2018 m. rajono savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra tūkst. Eur)Atkreiptinas dėmesys į šiuos du momentus 2018 metų biudžeto projekto išlaidų dalyje:


 • Siekiant įgyvendinti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, lyginant su 2017 m., planuojamas vidutiniškai 15 proc. šių išlaidų augimas.
 • Dėl valstybės priimtų teisės aktų (valstybės remiamų pajamų didinimo ir kitų) didinamos lėšos socialinės paramos išmokoms, įvairioms kompensacijoms mokėti, lyginant su 2017 m., planuojamas vidutiniškai 30 proc. šių išlaidų augimas.

 

 


Pagrindiniai savivaldybės biudžeto išlaidų dalies akcentai:


 

Bendrųjų funkcijų vykdymo programoje


 • Planuojama 931,4 tūkst. Eur skoliniams įsipareigojimams vykdyti (paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti).
 • Ilgalaikiam turtui įsigyti, prioritetas – kompiuterinės įrangos atnaujinimas ir 2 tarnybinių transporto priemonių įsigijimas (planuojama 59,0 tūkst. Eur).
 
 

Kaimo plėtros programoje


 • Planuojama skirti 21,0 tūkst. Eur VVG „Nemunas“ administruojamų projektų bendrajam finansavimui vykdyti,
 • Planuojama skirti 10,0 tūkst. Eur kaimo rėmimo fondui.
 
 

Smulkaus verslo ir turizmo skatinimo programoje


 • Planuojamos lėšos VVG „Jurbarkas“ administruojamų projektų bendrajam finansavimui vykdyti 23 tūkst. Eur.
 • Planuojama 10 tūkst. Eur  smulkiojo verslo rėmimo fondui.
 • Iš skolintų lėšų (177,2 tūkst. Eur) ir ES finansinės paramos lėšų bus skiriamas finansavimas Panemunės pilies ir Raudonės pilies parkams tvarkyti ir pritaikyti lankymui.
 
 

Infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programoje


 • Miesto ir gyvenviečių tvarkymo darbams, gatvių apšvietimo darbams planuojama skirti 734,3 tūkst. Eur (išlaidos šiems darbams vidutiniškai didinamos 15 proc.).
 • Planuojama 90,0 tūkst. Eur skirti mašinų stovėjimo aikštelėms ir prieigoms prie jų tvarkyti (lėšas numatoma didinti iki 4 kartų, lyginant su 2017 metais).
 • Vandentvarkos infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui Jurbarko rajone finansuoti numatoma skirti 158,0 tūkst. Eur iš Valstybės biudžeto dotacijos ir 183,7 tūkst. Eur iš skolintų lėšų.
 • Vandens gerinimo įrenginiams įrengti Jurbarko rajono miesteliuose numatoma skirti  82,5 tūkst. Eur iš skolintų ir ES finansinės paramos lėšų.
 
 

Sveikatos ir aplinkos apsaugos programoje


 • Planuojama 25,0 tūkst. Eur  kaimo vietovių medicinos įstaigoms remontuoti ir inventoriui įsigyti.
 • Planuojamos lėšos apmokėti UAB Tauragės RATC už atliktus darbus šalinant buitines atliekas (apmokama iš vietinės rinkliavos įplaukų).
 • Planuojamas savivaldybės bendrasis finansavimas komunalinių atliekų infrastruktūros plėtros projektui vykdyti (pagal valdomas akcijas).
 
 

Kultūros ir sporto veiklų plėtros programoje


 • Planuojamas padidintas 34,0 tūkst. Eur finansavimas moksleivių ir suaugusiųjų sportui aktyvinti (vidutiniškai didinama 25 proc.).
 • Numatyta po 12,0 tūkst. Eur aukšto meistriškumo sportininkams ir aukštų rezultatų pasiekusiems kultūros darbuotojams skatinti.
 • Jurbarko kultūros centro vidaus patalpų pertvarkymas ir modernizavimas bus tęsiamas iš savivaldybės skolintų (97,7 tūkst. Eur) ir ES finansinės paramos lėšų.
 • Iš kultūros paveldui tvarkyti numatytų 60,0 tūkst. Eur siūloma finansuoti – Veliuonos bažnyčios tvarkybos darbų ir senųjų kapinių tvoros tvarkymo darbus.
 • Planuojamos lėšos religinėms bendruomenėms remti (9,0 tūkst. Eur) ir nevyriausybinių organizacijų projektams iš dalies finansuoti (15,0 tūkst. Eur).
 • Ilgalaikiam turtui įsigyti, bus siūloma skirti lėšas mikroautobusui įsigyti (planuojama iki 40,0 tūkst. Eur).
 
 

Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programoje


 • Mokinio krepšelis ugdymo įstaigoms bus skirstomas pagal sutartinių mokinių skaičių, o papildomos lėšos – komisijos sprendimu, įvertinus visas priežastis, lemiančias lėšų trūkumą konkrečioje įstaigoje,
 • Neformaliajam vaikų švietimui finansuoti planuojama iki 96,2 tūkst. Eur ES finansinės paramos lėšų.
 • Numatyta iš viso 230,0 tūkst. Eur  mokymosi aplinkos modernizavimo priemonėms, iš jų:
 • iš dalies finansuoti 2 ikimokyklinio ugdymo grupių atidarymą Skirsnemunės pagrindinėje ir „Ąžuoliuko“ mokyklose,
 • sporto bazėms atnaujinti, ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidoms,
 • ūkio ir sporto inventoriui atnaujinti.
 • Naujamiesčio pagrindinės mokyklos stadiono atnaujinimo projektui iš dalies finansuoti numatoma panaudoti savivaldybės biudžeto ir (ar) skolintas lėšas (preliminarus savivaldybės lėšų poreikis – 58,0 tūkst. Eur).
 
 

Socialinės paramos plėtros, socialinės atskirties mažinimo programoje


 • Nors užimtumo programų finansavimui iš valstybės skirta 184,9 tūkst. Eur (poreikis šiems metams 2 kartus didesnis), todėl darbo priemonėms ir medžiagoms įsigyti, savivaldybė papildomai numato skirti 15,0 tūkst. Eur.
 • Numatomos lėšos socialinės srities, susijusios su vaikų institucine globa, pertvarkai, t.y. pagalba vaikams, patekusiems į krizinę situaciją, parama vaikus globojančiai šeimai, socialinių paslaugų šeimoms ir neįgaliesiems plėtra, globėjų (rūpintojų) ir įtėvių) mokymas ir konsultavimas. Tačiau tikslaus lėšų poreikio nėra galimybės suskaičiuoti, nes sunku nuspėti tokių paslaugų poreikį.

 Iš viso 2018 metų savivaldybės biudžete yra planuojama 26 676,0 tūkst. Eur biudžeto pajamų ir 26 676,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto išlaidų.

 

Visas teikiamas pastabas, pasiūlymus ir pageidavimus 2018 metų biudžeto projektui prašome pagrįsti galimais pajamų šaltiniais, nes pasiūlius išlaidų didėjimą vienoje ar kitoje pozicijoje būtina pasiūlyti ir išlaidų mažinimo galimybes. Būtent tokie pasiūlymai gali sulaukti deramo dėmesio ir tarybos narių pritarimo savivaldybės tarybos komitetuose ir tarybos posėdyje, balsuojant už 2018 metų biudžetą patvirtinantį sprendimo projektą.

 

Išsamesnę informaciją apie Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto projektą su priedais, aiškinamuoju raštu ir papildoma informacija galite rasti ir susipažinti savivaldybės interneto svetainės www.jurbarkas.lt skiltyje „Naujienos“ pavadinimu „Kviečiame dalyvauti Jurbarko rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto projekto svarstyme“ publikuotame 2018 m. sausio 30 d.

 

 

 

 

 

Audronė Stoškienė, Finansų skyriaus vedėja

 

 

           

           

 

 

 

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Saulius Lapėnas
pirmadieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktorė
Vida Rekešienė
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Darius Juodaitis
trečiadieniais 10-12 val.
 


 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.