Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžiai
 POSĖDŽIŲ ĮRAŠAI
 Informacija tarybos nariams
 Informacija savivaldybės darbuotojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-03-29
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-03-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 1.Dėl darbotvarkės svarstymo 79031_POSĖDZIO DARBOTVARKE Ričardas Juška

Priimtas
2 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO FONDO 2012 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-77) 2012 kaimo rėmimo sąmat...
Kasparas Jurevičius
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
3 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO 2012 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-73) 2012 verslo rėmimo sąma...
Romansas Dragūnavičius
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
4 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-74) 2011 antikorupcijos atask...
Jonas Aleksiejus

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos ataskaitos (Nr. TSP-76) Priesgaisrines ataskaita....
Priesgaisrines tarnybos a...
Stasys Pocius

Priimtas
6 Dėl Jurbarko krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-82) TSP muziejaus nuostatai p...
Lilija Jakelaitienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto suaugusiųjų sporto ir moksleivių sporto aktyvinimo programų projektų atrankos komisijos sudarymo (Nr. TSP-103) SP komisija_.xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2011 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-78) fin_kontr_atsk_sprend_uz_...
Rasa Vaickienė

Priimtas
9 DĖL JURBARKO RAJONO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO (Nr. TSP-97) Srebetoju tarybos pakeiti...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
10 DĖL JURBARKO RAJONO 2011–2015 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO, PATVIRTINTO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMU NR. T2-270, PAPILDYMO (Nr. TSP-104) 78998_TSP_strateginis.xml
Ramūnas Majauskis

Priimtas
11 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (Nr. TSP-87) Palaikai.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
12 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-83) Specialaus transporto nau...
Genutė Gudaitienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimo nr. T2-27 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-84) Dušai ir skalbimas.xml
Genutė Gudaitienė

Priimtas
14 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-85) 79044_Ataskaita.xml
Genutė Gudaitienė

Priimtas
15 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2012-2013 mokslo metams (Nr. TSP-68) Priešmokyklinio modeliai...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
16 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Jurbarko ,,Ąžuoliuko" darželyje-mokykloje remonto darbų laikotarpiu (Nr. TSP-69) Ąžuoliuko remontas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
17 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-71) Ikimokyklinukų vasara.xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
18 Dėl leidimo skirti papildomas pamokas (Nr. TSP-80) project1.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
19 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2012–2013 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (Nr. TSP-81) project2.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
20 Dėl gatvės pavadinimo pakeitimo (panaikinimo) (Nr. TSP-101) registrų centro raštas....
Gatves pavadinimo panaiki...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-383 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo“ pakeitimo (Nr. TSP-100) Miško gatvė.pdf
T2-383 pakeitimas.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
22 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-88) taryba.xml
SKMBT_C36012032208540.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
23 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-89) Smalininku DP.pdf
12-03-29-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
24 Dėl 2012 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo (Nr. TSP-86) keliu direkcijos lėšos....
Stanislovas Andriulis

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto programos daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti paraiškų vertinimo komiteto sudarymo (Nr. TSP-102) DNSB_komiteto sudeties pa...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
26 Dėl nuomos sutarties sutarties su Raimondu Augustavičiumi pratęsimo (Nr. TSP-59) project1Nuoma R. Augustav...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo (Nr. TSP-60) project1Po sarasas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl nuomos sutarties su Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ Jurbarko rajono taryba pratęsimo (Nr. TSP-61) project1Žalgiris.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Veliuonos krašto bendruomenei (Nr. TSP-62) project2Veliuonos bendruo...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-387 „Dėl patalpų nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-63) project1Erzvilko PSPC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo NR. T2-351 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Seredžiaus ambulatorijai“ priedo pakeitimo (Nr. TSP-64) Seredz_ambulat_panaudos_p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-65) project1z.u. kompiuteriai...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl vandens tiekimo infrastruktūros objektų perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-66) project1Balandziu vandenv...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl vandens tiekimo infrastruktūros objektų perdavimo patikėjimo teise (Pilies I k.) (Nr. TSP-98) project2Pilies Ik valymo ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl patalpų perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-67) project2Kultūros centru ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Rutkiškių kaimų bendruomenei (Nr. TSP-70) T2-13.pdf
Rutkiskiu bendruom pat.xm...


Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ ŠIimkaičių ambulatorijai“ priedo pakeitimo (Nr. TSP-99) project1Simkaiciumbulator...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
38 Dėl sutikimo perimti turtą (Nr. TSP-105) project1turto perėmimas....
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-107) project1patikejimo teise....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Jurbarko miesto Kalnėnų kapinėse tvarkos (Nr. TSP-75) Nenustatytos tapatybes zm...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-62 "Dėl funkcijų perdavimo seniūnijoms" pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-72) T2-62 panaikinimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
42 Dėl komisijos reikalavimams išorinei reklamai, įrengiamai Jurbarko rajono savivaldybės miestų ir miestelių istorinių dalių teritorijose, nustatyti sudarymo (Nr. TSP-91) Komisija reklamai.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
43 Dėl Išorinės reklamos įrengimo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-92) Isorines reklamos irengim...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2012 metų prioritetų nustatymo (Nr. TSP-79) Mokymo priotitl.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
45 Dėl priemokų savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui (Nr. TSP-90) Priemokos direktoriui ir ...
Ričardas Juška

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus“ pakeitimo (Nr. TSP-93) Valstybes tarnautoju skai...
Ričardas Juška

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-96) Dėl 2011 m. balandzio 28...
Ričardas Juška

Priimtas
48 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-175 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-94) Del Etikos komisijos sude...
Ričardas Juška

Priimtas
49 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-95) Del 2011 m. balandžio 28...
Ričardas Juška

Priimtas
50 Dėl lėšų vietos bendruomenių sprendimams Jurbarko rajono savivaldybėje įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-106) VBTaprasas.xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
51 Dėl gautų gyventojų prašymų Gediminas Šaltinis

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
52 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-108) TS_detaliuju_pritarimas.x...
Ramūnas Majauskis

Priimtas
53 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-109) Tarybai Viešvilės bendr...
Bendrabucio teismo sprend...
Rasa Pakštaitienė

Priimtas
54 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-110) Tarybai Juodaiciu vandens...
Juodaiciu teismo sprendim...
Rasa Pakštaitienė

Priimtas
Posėdžio garso įrašas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Gegužė
    2020     

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Daivaras Rybakovas
pirmadieniais 10-12 val.
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Leonas Greičius
trečiadieniais 10-12 val. 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.