Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams
 Informacija savivaldybės darbuotojams
Naujienos

SKELBIAMAS 2020 METŲ KVIETIMAS TEIKTI SPORTO PROJEKTŲ PARAIŠKAS

 

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2020 metų kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

2020 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti sporto programos Kvietime.

 

Kvietimas skelbiamas keturioms sporto projektų veiklų sritims finansuoti, kurias administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

 • fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą;
 • sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
 • sporto renginių organizavimas;
 • kvalifikacijos tobulinimas.

 

Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje.

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2020 m. sausio 7 d. 17:00 val. 

 

KVIETIMO DYDIS

 • fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą (40 procentų) – 6 090 900 Eur;
 • sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui (20 procentų) – 3 045 400 Eur;
 • sporto renginių organizavimui (15 procentų) – 2 284 100 Eur;
 • kvalifikacijos tobulinimui (5 procentai) – 761 000 Eur.

 

(10 procentų kvietimo lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti):

 • fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą – 676 800 Eur;
 • sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui – 338 400 Eur;
 • sporto renginių organizavimui – 253 800 Eur;
 • kvalifikacijos tobulinimui – 84 600 Eur.

 

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 • Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.
 • Paraišką, kai sporto projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip projekto partnerius.
 • Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką vienai finansuojamai projektų veiklos sričiai.
 • Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos)

 

VEIKLOS FINANSAVIMAS

 • Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu 2020 m. sausio 8 d. ir įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2024 m. sausio 7 d. (projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai).
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data ne vėlesnė negu 2020 m. gruodžio 31d.
 • Projektui įgyvendinti prašomų skirti tinkamų Fondo lėšų suma negali būti mažesnė kaip 3 000 Eur ir negali būti didesnė kaip 450 000 Eur.
 • Projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis (toliau – nuosavos lėšos) ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos. 
 • Projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 15 procentų sporto projektui prašomų skirti Fondo lėšų.

Informacija apie 2019 m.  konkursui pateiktas  paraiškas bei jų atitikimą formaliems tinkamumo reikalavimams bus skelbiama interneto svetainėje www.smpf.lt.

 

Skelbiamas ir sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo konkursas, kurį organizuoja viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA).

 

Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje čia.

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2020 m. kovo 2 d. 17:00 val. 

 

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 • Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti (būti pareiškėju) juridiniai asmenys arba juridinių asmenų grupės (partneriai).
 • Juridinių asmenų grupės (partnerių) vardu paraišką gali teikti jų paskirtas bendras atstovas (pareiškėjas).
 • Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai. Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).
 •  

 

 

Vyksta informaciniai seminarai-mokymai Sporto rėmimo fondo pareiškėjams.

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė

 

Kvietimas   https://www.smm.lt/web/lt/smm-sportas/sporto-remimo-fondas

Remonto kvietimas    https://www.cpva.lt/kvietimai/62/k28

Čia   https://cpva.submittable.com/

 

 

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAI

2019-11-11

 

  

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius informuoja, kad 2020 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkursui, projektus pateikė stalo teniso klubas ,,Pirmasis setas“ ir sporto klubas „Pantera“. Šiuo metu vyksta paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimas.

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė

 

 

 

KVIEČIAME Į DISKUSIJĄ SPORTO KLUBŲ VADOVUS IR RAJONO SPORTO BENDRUOMENĘ
2019-10-29  
   

 

                       2019 m. lapkričio 4 d. (pirmadienį),

                                     Jurbarko rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje

                                          (Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas) 15.00 val. (pakeistas laikas iš 16.00 val.) 

 

 

DIENOTVARKĖ


16.00—16.20 Jurbarko rajono savivaldybės Sporto tarybos veiklos pristatymas

16.20—16.40 Jurbarko rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo aktualijos

16.40—17.10 Jurbarko rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo tvarkų pristatymas

17.10—17.30 Vasaros sporto stovyklų Jurbarko rajone (paslaugų paketo sukūrimo) vykdymo galimybės


Organizuoja: Jurbarko rajono savivaldybės sporto taryba

 

Nuotrauka Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro

 

 

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ PARAIŠKAS
2019-10-04  
    

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.


 

 

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

 

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 4 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d.

 

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta tiesiogiai Jurbarko rajono savivaldybės administracijai, adresu Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas nuo 8.00 iki 16.00 val. arba elektroniniu paštu odeta.vaitiekūnaite@jurbarkas.lt (Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius).

 

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

 

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 3796,00 (trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt šeši) eurai.

 

Projekto pareaiškos forma (Nuostatų 1 priedas) 

Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas) 

 

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė, tel. nr. 8 447 70 209, el. p. odeta.vaitiekūnaite@jurbarkas.lt.

 

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 11.00 val., penktadieniais nuo 13.00 val. iki 15.00 val.

 

 

 

 

Nuotrauka iš www.manoteises.lt

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ SPORTO RENGINIŲ PLANO PATVIRTINIMO


SAVIVALDYBĖ FINANSAVO SPORTO KLUBŲ VEIKLAS

 

2019-06-07

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius informuoja, kad 2019 metų sporto klubų veiklos programų finansavimo konkursui pasibaigus (įvykus projektų vertinimo ir atrankos procedūroms), Jurbarko rajono savivaldybės administracija patvirtino biudžeto lėšų paskirstymą projektams finansuoti (Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. O1-593 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto klubų veiklos programų finansavimo 2019 metais“).

 

Finansuoti vienuolika projektų (iš viso 7 820,00 eurų):

 

1. Priemonė. Su sportine veikla susijusioms iniciatyvoms skatinti ir sporto renginiams organizuoti finansuotos sporto klubų veiklos:

 

Jurbarko sporto klubo „Kumite“ projektas „Vaikų fizinio aktyvumo stovykla“;

 

Jurbarko orientavimosi sporto klubo „Karšuva“ projektas „Stacionari orientavimosi trasa Jurbarko mieste“;

 

Sporto klubo „Pantera“ projektas „Sportuojam MMA ir Džiudžitsu“;

 

Sporto klubo „Girdžiai“ projektas „Sportuojam Girdžiuose“;

 

Jurbarko sporto klubo „Viesulas“ projektas „Viesulo taurė 2019“;

 

Klausučių sporto klubo „Jaunuolynas projektas „Klausučių krepšinio turnyro organizavimo tobulinimas;

 

Asociacijos Jurbarko krepšinio klubo „Jurbarkas“ projektas „Krepšinio turnyras 5x5“;

 

Sporto klubo „Aistra žaidimui“ projektas Jurbarko rajono mergaičių įtraukimas į sportinę veiklą.

 

2. Priemonė. Sporto šakos reprezentacinėms komandoms, dalyvaujančioms šalies čempionatuose, remti finansuotos sporto klubų veiklos:

 

Stalo teniso klubo „Pirmasis setas“ projektas „Stalo tenisas Jurbarkui“;

 

Smalininkų sporto klubo „Nemunas“ projektas „Aktyvūs veteranai žaidžia krepšinį“;

 

Futbolo klubo „Jurbarko Imsrė“ projektas „Pažink Jurbarką per futbolą“.

 

 

 

 

 

Odeta Vaitiekūnaitė

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

 

vyriausioji specialistė

 


SKELBIAMAS 2019 METŲ SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

 

Kviečiame teikti paraiškas kūno kultūros ir sporto projektų rėmimui iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Paraiškas gali teikti sporto organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, registruotos ir veiklą vykdančios Savivaldybės teritorijoje bei pagal veiklos nuostatus (įstatus) turinčios teisę organizuoti kūno kultūros ir sporto renginius.


Priemonės, kurioms gali būti skirtos savivaldybės biudžeto lėšos nurodytos Jurbarko rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos apraše1apraše2:

- su sportine veikla susijusioms iniciatyvoms skatinti ir sporto renginiams organizuoti.

- sporto šakos reprezentacinėms komandoms, dalyvaujančioms šalies čempionatuose, remti.

Su sportine veikla susijusioms iniciatyvoms skatinti ir sporto renginiams organizuoti finansuojami Projektai, kurie skatina savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtrą, savivaldybės gyventojų įtraukimą į organizuotas ir savarankiškas kūno kultūros ir sporto pratybas, neįgaliųjų sportą bei vaikų, jaunimo kūno kultūros ir sporto klubų veiklą.


Paraiškas Pareiškėjas pateikia pagal patvirtintą Paraiškos formą (1 priedas):

- vieną Paraiškos originalą, tituliniame lape pažymėtą ,,Originalas“;

- vieną Paraiškos versiją („Microsoft Word“ formatu) siunčia elektroniniu paštu odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt,

- bei kitą su projektu susijusią medžiagą.


Siekdamas gauti finansavimą, Pareiškėjas turi vadovautis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-119 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir pateikti iki 2019 m. gegužės 6 d. 16.00 val. paraišką su lydraščiu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (312 kab., adresu Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas).


Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė, el. p. odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt, tel. 8 (447) 70 209.

 

Pastabos:

 • Pareiškėjas gali pateikti tik vieną Paraišką pagal vieną pasirinktą finansavimo priemonę.
 • Maksimali vienam Projektui įgyvendinti skiriama lėšų suma yra:

su sportine veikla susijusioms iniciatyvoms skatinti ir sporto renginiams organizuoti – iki 500 eurų;

sporto šakos reprezentacinėms komandoms, dalyvaujančioms šalies čempionatuose, remti. – iki 5 000 eurų.

Paraiškos, kurios neatitinka tvarkos apraše nurodytų reikalavimų arba pateiktos po konkurso skelbime nurodytos datos – nevertinamos.

 

 


Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

 

 
 

 

 

KVIEČIAMA SIŪLYTI SPORTO KLUBŲ ATSTOVUS Į JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBĄ


Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-8 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui buvo sudaryta Jurbarko rajono savivaldybės sporto taryba. Naujam Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui sudaroma Jurbarko rajono savivaldybės sporto taryba vadovaujantis nuostatų 9—11 punktais.

 

Kviečiame Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių sporto klubų atstovus deleguoti į Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybą. Delegavimas į Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybą atliekamas teikiant rekomendaciją raštu Savivaldybės administracijai iki 2019 m. balandžio 17 d. 15.00 val.

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybai 2019 m. balandžio 25 d. posėdyje bus teikiamas svarstyti sporto tarybos sudėties klausimas.

 

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Odetą Vaitiekūnaitę, tel. (8 447) 70 209, el. p. odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt.

 


Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė
SKELBIAMAS 2019 METŲ KVIETIMAS TEIKTI SPORTO PROJEKTŲ PARAIŠKAS

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2019 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Su kvietimo tekstu galite susipažinti čia.

Išsamios 2019 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti sporto programos Taisyklėse.

 

Kvietimas skelbiamas keturioms sporto projektų veiklų sritims finansuoti, kurias administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

 • fizinio aktyvumo skatinimas;
 • sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
 • sporto renginių organizavimas;
 • kvalifikacijos tobulinimas.

 

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje čia: http://paraiskos.srf.lt

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2019 m. kovo 26 d. 24:00 val. 

Paraiškos turi būti pildomos lietuvių kalba. Susipažinti su paraiškos formos pavyzdžiu galite čia.

https://www.smm.lt/web/lt/smm-sportas/teisine-informacija

 

 • sporto bazių plėtrai ir remontui

paraiškas galima teikti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai nuo šių metų vasario 25 d. iki balandžio 1 d.

Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje, kurios nuoroda skelbiama nuo vasario 25 d. adresu https://www.cpva.lt/sporto-remimo-fondas/kvietimai/686/k21

 

KVIETIMO DYDIS

 • fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą (50 procentų) – 5 933 000 Eur;
 • sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui (20 procentų) – 2 373 000 Eur;
 • sporto renginių organizavimui (15 procentų) – 1 780 000 Eur;
 • kvalifikacijos tobulinimui (5 procentai) – 593 000 Eur.

 

(10 procentų kvietimo lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti):

 • Ø fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą – 659 000 Eur;
 • Ø sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui – 264 000 Eur;
 • Ø sporto renginių organizavimui – 198 000 Eur;
 • Ø kvalifikacijos tobulinimui – 66 000 Eur.

 

 

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 • Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.
 • Paraišką, kai sporto projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip projekto partnerius.
 • Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką vienai finansuojamai projektų veiklos sričiai.
 • Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).

 

VEIKLOS FINANSAVIMAS

 • Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu 2019 m. sausio 1 d. ir įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2022 m. gruodžio 31 d. (projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai).
 • Projektui įgyvendinti prašomų skirti tinkamų Fondo lėšų suma negali būti mažesnė kaip 3 000 Eur ir negali būti didesnė kaip 450 000 Eur.
 • Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti bendrą projekto vertę, kokią dalį prašoma finansuoti Fondo lėšomis, koks pareiškėjo nuosavas indėlis projekte.
 • Projekto sąmata yra paraiškos priedas. Ji turi būti sudaryta pagal projekto struktūrą ir atitikti projekto veiklas.
 • Projekto vykdytojai turi prisidėti prie projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis (toliau – nuosavos lėšos) ne mažiau kaip 7 procentais nuo pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidų sumos. Nuosavomis lėšomis nebus laikomos kitų nacionalinių ir (ar) tarptautinių programų skirtos dotacijos. 
 • Projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 15 procentų sporto projektui prašomų skirti Fondo lėšų, t.y. ne daugiau kaip 15 procentų nuo 93 procentų dalies iš visos projekto sąmatos.

 

Informacija apie 2019 m.  konkursui pateiktas  paraiškas bei jų atitikimą formaliems tinkamumo reikalavimams bus skelbiama interneto svetainėje www.smpf.lt.

 

Papildoma informaciją:

http://kksd.lrv.lt/lt/naujienos/duodamas-startas-sporto-projektu-finansavimui

https://www.smpf.lt/lt/administruojamos-programos/sporto-programos/

 

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

 

 

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAI 

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius informuoja, kad 2019 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkursui, projektus pateikė stalo teniso klubas ,,Pirmasis setas“ ir sporto klubas „Pantera“. Pasibaigus projektų vertinimo ir atrankos procedūroms, Jurbarko rajono savivaldybės administracija patvirtino lėšų paskirstymą projektams finansuoti (Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. O1-1364 ,,Dėl lėšų paskirstymo neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams įgyvendinti 2019 metais“.)

 Atsižvelgiant į Neįgaliųjų reikalų departamento ir Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto skirtas lėšas, finansavimas skirtas stalo teniso klubui „Pirmasis setas“ ir sporto klubui „Pantera“. Jurbarko rajono savivaldybei 2019 metų Neįgalių socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 3090,00 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 780,00 Eur. Projekto įgyvendinimui lėšas skiria Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jurbarko rajono savivaldybė.

 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė

 

SKELBIAMAS PAPILDOMAS 2018 METŲ SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

 

Kviečiame teikti paraiškas kūno kultūros ir sporto projektų rėmimui iš savivaldybės biudžeto lėšų.


 Paraiškas gali teikti s
porto organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, registruotos ir veiklą vykdančios Savivaldybės teritorijoje bei pagal veiklos nuostatus (įstatus) turinčios teisę organizuoti kūno kultūros ir sporto renginius.
 

Priemonės, kurioms gali būti skirtos savivaldybės biudžeto lėšos nurodytos Jurbarko rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašeaprašo patikslinimas:

- su sportine veikla susijusioms iniciatyvoms skatinti ir sporto renginiams organizuoti.

- sporto šakos reprezentacinėms komandoms, dalyvaujančioms šalies čempionatuose, remti.

Su sportine veikla susijusioms iniciatyvoms skatinti ir sporto renginiams organizuoti finansuojami Projektai, kurie skatina savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtrą, savivaldybės gyventojų įtraukimą į organizuotas ir savarankiškas kūno kultūros ir sporto pratybas, neįgaliųjų sportą bei vaikų, jaunimo kūno kultūros ir sporto klubų veiklą.


 Paraiškas Pareiškėjas pateikia
 pagal patvirtintą Paraiškos formą (1 priedas):

-          vieną Paraiškos originalą, tituliniame lape pažymėtą ,,Originalas“;

-          vieną Paraiškos versiją („Microsoft Word“ formatu) siunčia elektroniniu paštu odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt,

-          bei kitą su projektu susijusią medžiagą.


 Siekdamas gauti finansavimą, Pareiškėjas turi vadovautis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-119 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir pateikti iki 2018 m. rugsėjo 27 d. 17.00 val. paraišką su lydraščiu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (312 kab., adresu Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas).


 Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė, el. p. odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt, tel. 8 (447) 70 209.

 


 Pastabos:

 • Pareiškėjas gali pateikti tik vieną Paraišką pagal vieną pasirinktą finansavimo priemonę.
 • Maksimali vienam Projektui įgyvendinti skiriama lėšų suma yra:

su sportine veikla susijusioms iniciatyvoms skatinti ir sporto renginiams organizuoti – iki 500 eurų;

sporto šakos reprezentacinėms komandoms, dalyvaujančioms šalies čempionatuose, remti.– iki 5 000 eurų.

Paraiškos, kurios neatitinka nuostatuose nurodytų reikalavimų arba pateiktos po konkurso skelbime nurodytos datos – nevertinamos.

 

 Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

 

SAVIVALDYBĖ FINANSAVO SPORTO KLUBŲ VEIKLAS

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius informuoja, kad 2018 metų sporto klubų veiklos programų finansavimo konkursui pasibaigus (įvykus projektų vertinimo ir atrankos procedūroms), Jurbarko rajono savivaldybės administracija patvirtino biudžeto lėšų paskirstymą projektams finansuoti (Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. O1-787 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto klubų veiklos programų finansavimo 2018 metais“).

 

Finansuoti septyni projektai (iš viso 7 839,00 eurų):

 

1. Priemonė. Su sportine veikla susijusioms iniciatyvoms skatinti ir sporto renginiams organizuoti finansuotos sporto klubų veiklos:

 

Sporto klubo „Pantera“ projektas „Sportuojam MMA ir Džiudžitsu“;

Klausučių sporto klubo „Jaunuolynas projektas Klausučių krepšinio turnyro organizavimo tobulinimas;

Jurbarko sporto klubo „Viesulas“ projektas „Judėk su krepšiniu – 3x3 turnyras“;

Asociacijos futbolo klubo „Imsrė“ projektas „Futbolas kitaip“.

 

2. Priemonė. Sporto šakos reprezentacinėms komandoms, dalyvaujančioms šalies čempionatuose, remti finansuotos sporto klubų veiklos:

 

Jurbarko orientavimosi sporto klubo „Karšuva“ projektas „Stipri komanda – motyvuota komanda!“;

Stalo teniso klubo „Pirmasis setas“ projektas „Stalo tenisas Jurbarkui“;

Asociacijos Centro-klubo „Geras“ projektas „Jurbarko krepšinio komandos „Jurbarkas“ dalyvavimas RKL 2018/2019 m. sezone“.

 

 

 

SKELBIAMAS 2018 METŲ SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

  
 

Kviečiame teikti paraiškas kūno kultūros ir sporto projektų rėmimui iš savivaldybės biudžeto lėšų.


 Paraiškas gali teikti s
porto organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, registruotos ir veiklą vykdančios Savivaldybės teritorijoje bei pagal veiklos nuostatus (įstatus) turinčios teisę organizuoti kūno kultūros ir sporto renginius.


 Priemonės, kurioms gali būti skirtos savivaldybės biudžeto lėšos nurodytos 
Jurbarko rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos apraše:

- su sportine veikla susijusioms iniciatyvoms skatinti ir sporto renginiams organizuoti.

- sporto šakos reprezentacinėms komandoms, dalyvaujančioms šalies čempionatuose, remti.

Su sportine veikla susijusioms iniciatyvoms skatinti ir sporto renginiams organizuoti finansuojami Projektai, kurie skatina savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtrą, savivaldybės gyventojų įtraukimą į organizuotas ir savarankiškas kūno kultūros ir sporto pratybas, neįgaliųjų sportą bei vaikų, jaunimo kūno kultūros ir sporto klubų veiklą.


 Paraiškas Pareiškėjas pateikia
 pagal patvirtintą Paraiškos formą (1 priedas):

-          vieną Paraiškos originalą, tituliniame lape pažymėtą ,,Originalas“;

-          vieną Paraiškos versiją („Microsoft Word“ formatu) siunčia elektroniniu paštu odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt,

-          bei kitą su projektu susijusią medžiagą.

Siekdamas gauti finansavimą, Pareiškėjas turi vadovautis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-119 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir pateikti iki 2018 m. gegužės 28 d. 17.00 val. paraišką su lydraščiu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (312 kab., adresu Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas).


 Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė, el. p. odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt, tel. 8 (447) 70 209.

 

Pastabos:

 • Pareiškėjas gali pateikti tik vieną Paraišką pagal vieną pasirinktą finansavimo priemonę.
 • Maksimali vienam Projektui įgyvendinti skiriama lėšų suma yra:

su sportine veikla susijusioms iniciatyvoms skatinti ir sporto renginiams organizuoti – iki 500 eurų;

sporto šakos reprezentacinėms komandoms, dalyvaujančioms šalies čempionatuose, remti.– iki 5 000 eurų.

Paraiškos, kurios neatitinka nuostatuose nurodytų reikalavimų arba pateiktos po konkurso skelbime nurodytos datos – nevertinamos.


 
 

KVIEČIAME Į SUSITIKIMĄ SPORTO VISUOMENĘ DĖL NARIŲ DELEGAVIMO Į SPORTO TARYBĄ

 

2018 m. sausio mėn. Jurbarko rajono savivaldybės taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatus, kurie nustato šios sporto tarybos paskirtį, uždavinius, funkcijas, teises, pareigas bei veiklos organizavimą. Sporto tarybos paskirtis – dalyvauti formuojant kūno kultūros ir sporto politiką Savivaldybės lygmeniu ir telkti savivaldybės visuomenę šiai politikai vykdyti.

 

Šiai sporto tarybai priklauso 8 nariai – vienas Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės mero pavaduotojas, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistas, atsakingas už sportą, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro deleguotas atstovas, du savivaldybės teritorijoje veikiančių sporto klubų (asociacijų) deleguoti atstovai, Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kūno kultūros mokytojų deleguotas atstovas ir Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro deleguotas atstovas. Sporto tarybos narių kadencija sutampa su savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiu.

 

Kviečiame Savivaldybės teritorijoje veikiančių sporto klubų (asociacijų) vadovus, trenerius atvykti 2018 m. vasario 8 d. 13.00 val. į Jurbarko rajono savivaldybės didžiąją salę. Susitikimo metu bus išrinkti du atstovai į šią Sporto tarybą. Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro administracija informuoja, kad susitikime taip pat bus išrinkti delegatai į Centro tarybą (nuostatai), kurią sudaro 7 nariai (iš kurių 2 sporto organizacijų atstovai, išrinkti sporto organizacijų susirinkimų metu).

 

Tą pačią dieną 14.00 val. į susitikimą kviečiami Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų kūno kultūros mokytojų metodinės tarybos nariai. Susitikimo metu deleguosime atstovą į Sporto tarybą.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-03 14:46:10

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Daivaras Rybakovas
pirmadieniais 10-12 val.
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas


 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.