Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
LAISVOS DARBO VIETOS

 

2020-07-30

 

SKELBIAMAS KONKURSAS JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

 ______

2020-07-30

 

SKELBIAMAS KONKURSAS JURBARKO R. KLAUSUČIŲ STASIO SANTVARO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

 ______

 

Jurbarko švietimo centro  darbo pasiūlymų skelbimai:
 


Direktoriaus pavaduotojo

Metodininko

Psichologo

 

Kreiptis į Jurbarko švietimo centro sekretorę Jurgitą Stoškienę

(8 447) 72 253, sekretore@jurbarkosc.lt

 

 

 

2020 m. balandžio 27 d. skelbiamas konkursas Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų  gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti. Švietimo įstaigos vadovui keliami kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti pareigybės aprašyme (atsisiųsti).
 

Pretendentai, dalyvaujantys konkurse, ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 7 d. 15.45 val. dokumentus Jurbarko rajono savivaldybės administracijai (205 kab.), adresu Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, gali pateikti tiesiogiai, siųsdami juos elektroniniu paštu info@jurbarkas.lt arba registruotu laišku. Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. užsienio kalbos (bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) pažymėjimą. Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Atrankos Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti data numatoma 2020 m. rugpjūčio 26 d. 10 val. Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje.

 

 

2020 m. balandžio 27 d. skelbiamas konkursas Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti. Švietimo įstaigos vadovui keliami kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti pareigybės aprašyme (atsisiųsti).
 

Pretendentai, dalyvaujantys konkurse, ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. 15.45 val. dokumentus Jurbarko rajono savivaldybės administracijai (205 kab.), adresu Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, gali pateikti tiesiogiai, siųsdami juos elektroniniu paštu info@jurbarkas.lt arba registruotu laišku. Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. užsienio kalbos (bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) pažymėjimą. Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Atrankos Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti data numatoma 2020 m. rugsėjo 9 d. 10 val. Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje.

 

 

2020 m. balandžio 27 d. skelbiamas konkursas Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms užimti. Švietimo įstaigos vadovui keliami kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti pareigybės aprašyme (atsisiųsti).
 

Pretendentai, dalyvaujantys konkurse, ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 17.00 val. dokumentus Jurbarko rajono savivaldybės administracijai (205 kab.), adresu Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, gali pateikti tiesiogiai, siųsdami juos elektroniniu paštu info@jurbarkas.lt arba registruotu laišku. Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. užsienio kalbos (bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) pažymėjimą. Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Atrankos Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms užimti data numatoma 2020 m. rugsėjo 16 d. 10 val. Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje.


 
 
 
 Laisvos pedagogų darbo vietos 

 

Eilės Nr.

Mokykla

Specialybė

Etatas

1.

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

1 et. (terminuota)

2.

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija

Socialinis pedagogas

1

Specialusis pedagogas

1

Etikos mokytojas

0,3

3.

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

1

Fizikos mokytojas

0,3 (terminuota)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

2 po 0,75

4.

Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

0,75

Psichologas

0,5

9.

Viešvilės pagrindinė mokykla

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

1

 

Kreiptis į mokyklas.

 

 

Darbo skelbimas: Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas pagal terminuotą darbo sutartį (atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiu) nuo 2020-09-01.

Įstaiga / įmonė :                 Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla

Skelbimo įvadas :               Skelbiama ikimokyklinio ugdymo specialisto(-ės) atranka.

Pareigos :      Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Reikalavimai :                    

Pedagoginis išsilavinimas (aukštasis universitetinis- privalumas);

Gebėjimas ir motyvacija dirbti su ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikais;

Gebėjimas tikslingai ir produktyviai komunikuoti;

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;

Ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančių dokumentų išmanymas;

Informacinių technologijų valdymas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :     

Pretendentai iki 2020-08-24 pateikia šiuos dokumentus:

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentus galima pateikti mokykloje (S. Daukanto g. 9, Jurbarkas  arba siųsti el. pašto adresu: direktore@azuoliukas. com iki 2020-08-24 17 val.

Pretendentai, labiausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį 2020-08-25 d.

Siūlome :      

1 etatą. Darbo užmokestis – 6,91 – 8,62  (nurodyti darbo užmokesčio koeficientai, kurie taikomi atsižvelgiant į darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją)

Adresas :       S. Daukanto g. 9, Jurbarkas

Skelbimo publikavimo data :                   2020-08-11

Skelbimas galioja iki :         2020-08-24

Kontaktinė informacija :    direktore@azuoliukas.com

Tel. Nr. (8-447) 45164

 

 

Darbo skelbimas: Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla.

Psichologas/ psichologo asistentas nuo 2020-09-01 (neterminuota darbo sutartis).

Įstaiga / įmonė :                 Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla

Skelbimo įvadas :               Skelbiama pagalbos mokiniui (psichologo/ psichologo asistento) specialisto(-ės) atranka.

Pareigos :      Psichologas (-ė)/ psichologo asistentas (-ė). Pareigybės lygis A1 (psichologui (-ei).

Reikalavimai :                    

psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (psichologui(-ei);

psichologo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;

pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija, geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir tėvais;

gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti darbo sričiai priklausančius vidaus dokumentus, informacinius raštus bei išvadas;

informacinių technologijų išmanymas ir gebėjimas jas taikyti savo darbe.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :     

Pretendentai iki 2020-08-24 pateikia šiuos dokumentus:

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

Kvalifikacinės kategorijos patvirtinimo dokumentą;

Gyvenimo aprašymą (CV).

Pretendento privalumai :

Psichologo darbo patirtis mokykloje;

Patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Dokumentus galima pateikti mokykloje (S. Daukanto g. 9, Jurbarkas  arba siųsti el. pašto adresu: direktore@azuoliukas. com iki 2020-08-24 17 val.

Pretendentai, labiausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį 2020-08-26 d.

Siūlome :      

0,5 etato. Darbo užmokestis – 5,18– 8,28  (nurodyti darbo užmokesčio koeficientai, kurie taikomi atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kategoriją).

Adresas :       S. Daukanto g. 9, Jurbarkas

Skelbimo publikavimo data :                   2020-08-11

Skelbimas galioja iki :         2020-08-24

Kontaktinė informacija :    direktore@azuoliukas.com

Tel. Nr. (8-447) 45164

 
 
 
 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-12 09:11:46

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.