Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams
 Informacija savivaldybės darbuotojams
ĮVYKO PASKUTINIS 2019 M. SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS
2020-01-03  

 

Gruodžio 18 d. įvyko Savivaldybės tarybos posėdis. Jame apsvarstyti 32 klausimai, priimti 32 sprendimai. Svarstyti turto, finansavimo, įkainių patvirtinimo, žemės nuomos mokesčio bei žemės mokesčio lengvatų reikalai, pratęstos ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutartys su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka, pritarta bendradarbiavimo sutarčiai su asociacija Lietuvos skautija ir įvairūs kiti klausimai.

Atkreipiame gyventojų dėmesį į aktualius teisės aktus  ir primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (meniu punktas „Teisinė informacija“–„Teisės aktai“, sprendimų registras T2). Norminiai teisės aktai paskelbti ir Teisės aktų registre (TAR).

 

2019 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITIMAI

 

            Savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos padidintos 215 161 Eur, iš jų:

 

 • 110 961 Eur tikslinės Europos Sąjungos kompensuojamos paramos lėšos projektui „Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone“ finansuoti.
 • 60 000 Eur tikslinės Europos Sąjungos kompensuojamos paramos lėšos projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje“ finansuoti.
 • 35 000 Eur Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslinės lėšos asmenų su sunkia negalia priežiūrai.
 • 2 200 Eur papildomos biudžetinių įstaigų pajamos už atsitiktines prekes ir paslaugas.
 • 7 000 Eur papildomos pajamos už valstybinius gamtos išteklius (aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa), lėšos bus naudojamos gaminiams, turintiems asbesto, išvežti.

 

            Savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos sumažintos 71 900 Eur, iš jų:

 

 • 15 000 Eur Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sumažino lėšas socialinei paramai mokiniams (maisto produktams) finansuoti, atsižvelgdama į faktinį lėšų panaudojimą.
 • 56 900 Eur sumažintos biudžetinių įstaigų pajamos už išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, atsitiktines prekes ir paslaugas bei materialiojo turto nuomą, iš jų:
 • už socialinio būsto nuomą sumažinta 28 000 Eur (Jurbarko rajono savivaldybės administracija);
 • už išlaikymą švietimo įstaigoje sumažinta 6 000 Eur (4 000 Eur Jurbarkų darželis-mokykla ir 2 000 Eur Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla);
 •  už atsitiktines prekes ir paslaugas sumažinta 7 900 Eur (6 000 Eur Jurbarko švietimo centras, 1 000 Eur Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras, 900 Eur Eržvilko kultūros centras);
 • už kito materialiojo turto nuomą sumažinta 15 000 Eur (Jurbarko rajono savivaldybės administracija).

Taip pat yra atlikti šie savivaldybės biudžeto ir kitų tikslinės paskirties lėšų perskirstymai:

 • Dėl lėšų poreikio Nemuno g. rangos darbams finansuoti 16 000 Eur perskirstyta iš savivaldybės biudžeto lėšų, numatytų projektų paraiškoms rengti, konsultavimo ir projektų ekspertizių paslaugoms, projektų bendrojo finansavimo lėšoms mokėti.
 • Skalvijos namams perskirstytos savivaldybės biudžeto lėšos 16 000 Eur, ūkio lėšas numatyta panaudoti darbo užmokesčiui už gruodžio mėn. mokėti. Bendra patvirtinta darbo užmokesčio suma nekeičiama, keičiama tik darbo užmokesčio dalis pagal finansavimo šaltinius, t. y. padidinta savivaldybės biudžeto lėšų dalis, sumažinta pajamų, gaunamų už išlaikymą socialinės srities įstaigoje, dalis.

Perskirstytos darbo užmokesčio lėšos 5 550 Eur, iš jų:

 • sumažinta 1 000 Eur Jurbarko švietimo centrui ir 4 550 Eur Jurbarko rajono savivaldybės administracijai;
 • padidinta 1 400 Eur Jurbarkų darželiui-mokyklai darbo užmokesčiui mokėti; 2 000 Eur neįgaliųjų būsto pritaikymo darbams ir 2 150 Eur Jurbarko rajono priešgaisrinei tarnybai (950 Eur šildymo katilui įsigyti bei 1 200 Eur aprangai įsigyti).

Perskirstyta 3 000 Eur, numatytų gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai vykdyti (gaunant nuo 2019-07-01 iš valstybės įmonės Registrų centro duomenis nemokamai, šios lėšos bus panaudotos darbuotojų, vykdančių funkciją, darbo užmokesčiui mokėti (naudojamos valstybės biudžeto lėšos, nenaudojamos savivaldybės biudžeto lėšos).

Perskirstyta 5 000 Eur projektams remti patvirtintų lėšų.

Atsižvelgiant į faktinį lėšų panaudojimą sumažinta nurodyta suma Vietos  veiklos grupės „Nemunas“ administruojamiems projektams remti ir padidinta Miesto veiklos grupės „Jurbarkas“ administruojamiems projektams remti.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-349 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

PASKIRTA JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORĖ

 

Jurbarko rajono savivaldybės taryba nusprendė skirti Vidą Greičiūtę į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus pareigas laimėjus konkursą nuo 2020 m. sausio 1 d. 5 metų kadencijai.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-365 „Dėl Vidos Greičiūtės skyrimo į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus pareigas“.

 

PATVIRTINTAS MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ SĄRAŠAS IR NUSTATYTOS TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Jurbarko rajono savivaldybės taryba patvirtino maksimalių socialinės globos paslaugų Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams finansavimo išlaidų dydžių sąrašą ir nustatė Jurbarko rajono savivaldybės įstaigų teikiamų socialinių paslaugų kainas.

Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“:

1. Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos (vienam gyventojui per mėnesį):

1.1. senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia – 589,00 Eur;

1.2. senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia – 627,00 Eur;

1.3. suaugusiems asmenims su proto ir (arba) fizine negalia – 699,00 Eur;

1.4. suaugusiems asmenims su sunkia proto ir (arba) fizine negalia – 721,00 Eur;

2. Dienos socialinės globos:

2.1. asmenims su proto ir (arba) fizine negalia:

2.1.1. vienos dienos – 33,55 Eur;

2.1.2. valandos (jei dienos socialinės globos paslaugos teikiamos ne visą darbo dieną) – 4,19 Eur;

2.2. asmenims su sunkia proto ir (arba) fizine negalia:

2.2.1. vienos dienos – 34,78 Eur;

2.2.2. valandos (jei dienos socialinės globos paslaugos teikiamos ne visą darbo dieną) – 4,35 Eur;

2.1.3. Dienos socialinės globos asmens namuose (1 valandos kaina) – 5,15 Eur;

2.1.4. Pagalbos į namus (1 valandos kaina) – 4,14 Eur;

2.1.5. Apgyvendinimo nakvynės namuose (vienam gyventojui per mėnesį) – 316,00 Eur;

Seredžiaus senelių globos namų Ilgalaikės socialinės globos paslaugos (vienam gyventojui per mėnesį):

1. senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia – 650,00 Eur;

2. senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia – 720,00 Eur;

Skalvijos namų – ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos (vienam gyventojui per mėnesį) – 1480,00 Eur.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-366 „Dėl  maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių sąrašo patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“.

 

NUSTATYTAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“ SOCIALINĖS GLOBOS IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS VIETŲ SKAIČIUS

 

Atsisakius intensyvios krizių įveikimo paslaugos teikimo, kurios iki šiol buvo teikiamos adresu Piliakalnio g. 4, Eržvilkas, šiame pastate atsiradus 5 vietoms ilgalaikei arba trumpalaikei socialinei globai senyvo amžiaus asmenims – Taryba patvirtino 28 vietas vietoje buvusių 23.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-367 „Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinės globos ir socialinės priežiūros vietų skaičiaus nustatymo“.

 

PATVIRTINTAS VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, SĄLYGINIŲ IR PERIODINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

Šiuo aprašu nustatytas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-323 „Dėl tikslinės paramos vaikams“ įgyvendinimas bei nustatytos vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir  periodinių pašalpų skyrimo sąlygos, dydžiai, skyrimo ir teikimo  tvarkos.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. gimus vaikui, kurio tėvai (arba kuris nors iš tėvų)   Jurbarko rajone deklaravę savo gyvenamąją vietą ne mažiau nei vienerius metus iki  vaiko gimimo,  bus skiriama papildoma 3 BSI dydžių išmoka iš savivaldybės biudžeto lėšų, jei dėl jos skyrimo kreipsis vienas iš tėvų  ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo.

Taip pat iš savivaldybės biudžeto lėšų bus skiriama parama pirmųjų klasių mokiniams, besimokantiems Savivaldybės mokyklose – 3 BSI dydžių, jei dėl jos skyrimo kreipsis vienas iš vaiko tėvų (globėjų) ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo mokslo metų pradžios. Atkreipiame dėmesį, kad ši parama bus skiriama tik Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose besimokantiems pirmokams.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-369 „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

LEISTA VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“ ĮSIGYTI TARNYBINIUS AUTOMOBILIUS

 

            Savivaldybės taryba nusprendė leisti viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“ iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigyti penkis tarnybinius automobilius, būtinus dirbant socialinį darbą su šeimomis taikant atvejo vadybą.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-370Dėl leidimo viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“ įsigyti tarnybinius automobilius“.

 

 

PATVIRTINTI UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) TARIFAI

 

Jurbarko rajono savivaldybės taryba patvirtino UAB „Jurbarko komunalininkas“ penkerių metų laikotarpiui daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-371 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas" daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifų patvirtinimo“.

 

PATVIRTINTA NAUJA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS VALDYMO STRUKTŪRA IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

Jurbarko rajono savivaldybės taryba, atsižvelgusi į Jurbarko ligoninėje atliktą skyrių restruktūrizaciją, įsteigtas naujas pareigybes bei panaikintas ar pervadintas kai kurias buvusias pareigybes, patvirtino naują Jurbarko ligoninės valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-372 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

 

PATVIRTINTAS PAKEISTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Jurbarko rajono savivaldybės taryba patvirtino papildytą Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašą papildoma atlygintina paslauga – trimačio (3D) spausdinimo paslauga PLA (polylactic acid).

3D spausdinimo paslauga – tai procesas, kurio metu spausdinamas objektas liejamas iš plastiko sluoksnis po sluoksnio. Šis spausdinimo metodas leidžia išgauti įvairias formas, sunkiai išgaunamas kitokiais būdais, be to, lyginant su alternatyvomis, naudojama mažiau medžiagų.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-373 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-211 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

PAKEISTAS PRIĖMIMO Į JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

Jurbarko rajono savivaldybės taryba pakeitė priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-85 „Dėl Priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktą ir  nutarė jį išdėstyti taip:

„11. Prašymai mokytis į naujai formuojamas klases teikiami per visus metus“.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-374 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-85 ,,Dėl priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“.

 

PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO DARBO PLANAS

 

Savivaldybės taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir jos komitetų darbo planą 2020 metų pirmajam pusmečiui.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-376 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo“.

 

PATVIRTINTA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkte bei Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 94.8 punkte numatyta, kad Kontrolės komitetas dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-377 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo“.

 

NEPRITARTA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO KANDIDATŪRAI

 

Jurbarko rajono savivaldybės taryba valdančiosios daugumos balsais trečią kartą nepritarė opozicijos siūlomo tarybos nario Gintario Stoškaus kandidatūrai į Etikos komisijos pirmininkus.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-378Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

 

PATVIRTINTAS PAKEISTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Taryba patvirtino pakeistą Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą, suderintą su galiojančiais teisės aktais.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-379Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Visą informaciją apie Savivaldybės tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus, priimtus sprendimus – rasite savivaldybės interneto svetainėje. Čia skelbiami ir Savivaldybės Tarybos posėdžių protokolai bei posėdžių garso įrašai.

 

Parengė

Tarybos ir mero sekretoriatas

 
  Atgal
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Daivaras Rybakovas
pirmadieniais 10-12 val.
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas


 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.