Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-11-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-346) _azuoliuko-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
Nijolė Giedrutė Blažaitienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-345) _erzvilko-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
BIRUTĖ GENIENĖ

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-349) _girdziu-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
JANĖ POCIENĖ

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-348) _jurbarku-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
VIRGINIJA SAMAJAUSKIENĖ

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-347) _klausuciu-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
MICHAILAS ASTAŠENKOVAS

Priimtas
7 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas" 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-344) _nykstuko-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
Irena Bertulienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-350) _raudones-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
Vytautas Staponas

Priimtas
9 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-343) _raudones-nuostatai.xml
Dalia Jaramavičienė
Vytautas Staponas

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-351) _project-6.xml
Genovaitė Pocevičienė
Alma Uznė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-342) _project-5.xml
Genovaitė Pocevičienė
ARTŪRAS MATUKAITIS

Priimtas
12 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-340) _project-4.xml
Genovaitė Pocevičienė
VILJAMAS BAKŠYS

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-167 „Dėl kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-384) _klausuciu-projektas-del-...
VYTAUTAS RAMANAUSKAS

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo (Nr. TSP-387) _jurbarko-sveikatos-biura...
_spec.-tiksline-dotacija-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-380) _sprbiudz-tikslinimas-11....
Audronė Stoškienė

Priimtas
16 Dėl žemės mokesčio lengvatos Rasai Grybaitei (Nr. TSP-378) _rasa_grybaite.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
17 Dėl žemės mokesčio lengvatos Kęstučiui Jasiūnui (Nr. TSP-379) _kestutis_jasiunas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų pakeitimo (Nr. TSP-386) _aiskinamasis_rastas_proc...
_jurbarko_miestas_10000_s...
_miesto-ribu-pakeitimas.x...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
19 Dėl žemės sklypo įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-383) _garsvilu-k..doc
_neprivatizuojama-zeme.xm...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-253 „Dėl nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-385) _t2-253-panaikinimas.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos (Nr. TSP-388) _skmbt_c36014111715390.pd...
_turto-valdymas-geras.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-375) _projectpk.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. TSP-335) _project-skirsnemunes-kai...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl pastato Rotulių k., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-390) _nuoma-rotuliu.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl panaudos sutarčių su VŠĮ Jurbarko socialinių paslaugų centru pratęsimo (Nr. TSP-332) _panauda-soc.-paslaugu-ce...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl leidimo Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinei mokyklai naudotis Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos sporto sale (Nr. TSP-360) _project-4klausuciu-sport...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl leidimo Klausučių bendruomenės centrui nemokamai naudotis Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos sporto sale (Nr. TSP-371) _klausuciu-sporto-sale-be...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl leidimo Jurbarko trečiojo amžiaus universitetui naudotis patalpomis“ pakeitimo (Nr. TSP-359) _project-3tau-pakeitimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-365) _project-10naikinimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos II etapo patvirtinimo (Nr. TSP-352) _sprendimas_programa_v.xm...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
31 Dėl neprivalomo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo UAB „Jurbarko komunalininkas“ skaičiuojant šilumos bazines kainas (Nr. TSP-339) _2014-11-07-jk-prasymas-d...
_tsp-jk-apskaita-rutos-re...
Povilas Kazėnas

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo NR. T2-288 „Dėl pritarimo Žindaičių melioracijos sistemų ir statinių naudotojų asociacijos teikiamam projektui“ pakeitimo (Nr. TSP-341) _asociacijos-prasymas.pdf
_t2-288.pdf
_tsp-zindaiciai.xml
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas
33 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai (Nr. TSP-391) _pritarimas-bendradarbiav...
Rūta Vančienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-290 „Dėl nuompinigių, viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų gaunamų už savivaldybės materialiojo turto nuomą“ pakeitimo (Nr. TSP-358) _spr-nuompinig-sveik.pr.....
Audronė Stoškienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-5 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, perskirstymo ir sutaupytų lėšų naudojimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-357) _spr-mk-tvarka.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-260 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo neformaliajam švietimui Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-367) _spr-mk-neformal.tvarka.x...
Audronė Stoškienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-368) _spr-biudz-taisykles.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-181 „Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-334) _spr_egzaminu-tvarka.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-53 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo" pakeitimo (Nr. TSP-361) _verslo_remimo_fondas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-54 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo įsteigimo" pakeitimo (Nr. TSP-362) _kaimo_remimo_fondas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-390 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-363) _valstybines_zemes_mokesc...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Jurbarko rajono nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo (Nr. TSP-338) _nvo-koreguotas.xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl Jurbarko rajono jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-372) _jv-konkurso-nuost-koreg....
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
44 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ teikiamų sanitarinio valymo rankiniu būdu paslaugų įkainių nustatymo (Nr. TSP-336) _t2-247-jk.doc
_tsp-t2-247-pakeitimas-1-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-66 „Dėl gyvūnų sugavimo, priežiūros, maitinimo, numarinimo, transportavimo ir utilizacijos įkainių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-333) _t2-66-jk-gyvunu-ik.doc
_tsp-t2-66-naikinimas-rut...
Povilas Kazėnas

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos" pakeitimo (Nr. TSP-337) _t2-19.doc
_tsp-t2-19-priedo-pakeiti...
Povilas Kazėnas

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T2-137 ,,Dėl Jurbarko r. Šimkaičių pagrindinės mokyklos šilumos ūkio nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-374) _simkaiciu-su-nuomos-keit...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
48 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T2-138 ,,Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos šilumos ūkio nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-373) _juodaiciu-su-nuomos-keit...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
49 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-205 ,,Dėl mokyklų maisto ruošimo patalpų nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-366) _valgyklu-nuomos-keitimas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
50 Dėl leidimo Šimkaičių miestelio bendruomenei naudotis Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos sporto sale (Nr. TSP-364) _simkaiciu-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
51 Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-381) _rinkliavu_nuostatai.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
52 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-400 „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ pakeitimo (Nr. TSP-382) _nuomos-mokestis_sprendim...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
53 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-303 „Dėl kompensavimo už moksleivių vežimą į mokyklas ir į namus nuosavais automobiliais Jurbarko rajone tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-389) _tsp-del-kompensavimo.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
54 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl mokinių vežimo keleiviniu transportu organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-377) _tsp-t2-1701-e-pakeitimas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
55 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl dienos socialinės globos asmens namuose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-354) _dienos-soc-globa-netekus...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
56 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-370 „Dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-353) _ilgalaike-socialine-glob...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
57 Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-376) _kainu-lyginimas.doc
_kainos-ir-maksimalus-dyd...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
58 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-64 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-355) _transporto-pakeitimas.xm...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
59 Dėl trumpalaikės socialinės globos VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro padalinyje Jurbarko nakvynės namuose kainos nustatymo (Nr. TSP-369) _nakvynes-namu-kaina.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
60 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro kompensacinės technikos nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-370) _kompensacines-technikos-...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
61 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-138 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugą, kompensavimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-356) _atlieku-kompensavimas_pa...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
Papildomi klausimai
62 Dėl pritarimo projektui „Socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialiai remtinoms/socialinės rizikos šeimoms (tėvams ir (arba) vaikams)“ (Nr. TSP-392) _pritarimas-evangeliku-pr...
Angelė Zabalujeva

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.