Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžiai
 POSĖDŽIŲ ĮRAŠAI
 Informacija tarybos nariams
 Informacija savivaldybės darbuotojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-11-24 12:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-368) 21279027sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl banko paskolos“ papildymo (Nr. TSP-353) 27_spr_banko-paskola-11-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos Skaistučiui Raževičiui (Nr. TSP-360) 32_s.razevicius.pdf
32_razevicius-25.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl žemės mokesčio lengvatos Egidijui Urbonavičiui (Nr. TSP-354) 32_e.urbonaviciu.pdf
32_e.urbonavicius-23.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl žemės mokesčio lengvatos Liucijai Žilaitytei (Nr. TSP-358) 32_l.zilaityte.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl žemės mokesčio lengvatos Rasai Grybaitei (Nr. TSP-357) 32_r.-grybaite.xml
32_grybaite_jasiunas.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
8 Dėl žemės mokesčio lengvatos Kęstučiui Jasiūnui (Nr. TSP-355) 32_k.jasiunas.xml
32_grybaite_jasiunas.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos nustatymo (Nr. TSP-370) 45_t1-9-protokolas-2016-0...
45_2016-06-21-tratc-prasy...
45_t2-117.doc
45_t2-222.doc
45_tratc-analize.xls
45_452016-09-09-tratcui-d...
45_reikalavimas.pdf
45_45tsp-t2-222-pakeitima...
Povilas Kazėnas

Priimtas
10 Dėl pritarimo Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo programai (Nr. TSP-351) 57_seredzius-project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-347) 57_project-klausuciai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-348) 57_project-raudone.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos ir gimnazijos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-341) 57_project-erzvilkas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-349) 57_project-azuoliukas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ ir jo direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-350) 57_project-1-nykstukas.xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos ir jos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-346) 57_project-1-jurbarkai.xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
17 Dėl mokesčio už ugdymą Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre nustatymo (Nr. TSP-362) 57_tsp-del-sp-ikainiu.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-344) 54_smalininkai.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-342) 54_naujamiestis-proj.1.xm...
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-343) 54_vytauto-d..xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo (Nr. TSP-356) 162_kulturos-tarybos-sude...
162_sutikimai.pdf
Goda Vilkelienė

Priimtas
22 Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. TSP-363) 324_svietimo-centro-deleg...
324_svietimo-centro-nefor...
324_sauliu-rinktines-dele...
324_jaunimo-organizaciju-...
324_jaunimo-iniciatyvos-c...
324_jaunimo-reikalu-taryb...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
23 Dėl individualaus etato ir pareigybės normatyvo Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos Gausantiškių skyriuje nustatymo (Nr. TSP-338) 53_normatyvai.xml
53_gimnazijos-dokumentas....
Antanas Gvildys

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ (Nr. TSP-371) 21227565naujas-tarybos-sp...
Laima Gardauskienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-178 „Dėl Paramos mirties atveju skyrimo ir mokėjimo iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-345) 59_laidojimo2016_2.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-366) 59_dienos-soc-globa-pak-2...
59_antikorupcinis-dienos-...
Inga Kornikaitė

Priimtas
27 Dėl pritarimo projektui „Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas Skirsnemunės seniūnijos socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų šeimos nariams“ (Nr. TSP-367) 21258259pritarimas-evange...
Inga Kornikaitė

Priimtas
28 Dėl buto Kęstučio g. 35A-50, Jurbarko m. , pardavimo (Nr. TSP-336) 46_kestucio-35a-50_pardav...
46_prasymas_mankienes.pdf
46_isvada-del-turto-verte...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
29 Dėl prievolės mokėti gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio įsiskolinimą panaikinimo mirus nuomininkams (Nr. TSP-365) 46_skolos.xml
46_mirties-israsai.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
30 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-364) 168_baldu-peremimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-303 „Dėl kompensavimo už moksleivių vežimą į mokyklas ir į namus nuosavais automobiliais Jurbarko rajone tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-339) 48_tsp-del-nuosavu-kompen...
Rimantas Milius

Priimtas
32 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-361) 44_administravimo-tarifas...
44_komunal-prasymas-11-08...
44_administravimo-tarifo-...
44_komunalininko-pajamu-s...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
33 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ ir A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato investicijų projekto parengimui (Nr. TSP-340) 340_pritarimas-viesojo-pa...
Ernestas Sinkus

Priimtas
34 Dėl pavadinimo gatvei Skirsnemunės seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-352) 33_11-24-1.xml
33_priedai-tsp-1.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
35 Dėl Ateities gatvės Gricių kaime, Veliuonos seniūnijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-369) 33_11-24-2.xml
33_priedai-tsp-2.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-335) 254_reglamento-keitimas-2...
Indrė Gavėnė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-337) 254_administraciniu-gincu...
Indrė Gavėnė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-359) 212327315del-jurbarko-raj...
Genė Gudaitienė

Priimtas
Papildomi klausimai
39 Dėl pritarimo projektams „Ištiesk pagalbos ranką“, „Užuovėja“, „Mūsų rūpestis“, „Šimkaičių vaikų dienos centras“ ir „Girdžių vaikų dienos centras“ (Nr. TSP-372) 59_pritarimas-samarieciu-...
Inga Kornikaitė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-118 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-373) 254_makunas.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
Posėdžio garso įrašas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Gegužė
    2020     

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Daivaras Rybakovas
pirmadieniais 10-12 val.
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Leonas Greičius
trečiadieniais 10-12 val. 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.