Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄

Reikia paramos

Asmenų (šeimų) įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai

Paslaugos aprašymas Ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams (šeimoms), kurios neturi finansinės galimybės pasinaudoti valstybės remiamu kreditu, bet turi teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.
Teisę būti įrašytais į sąrašą socialinio būsto nuomai turi asmenys (šeimos), kai neturi būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui yra mažesnis kaip 10 kv. m (14 kv. m, kai šeimoje yra asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma ir butas neprivatizuotas turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą) ir grynosios metinės pajamos ir turtas prieš prašymo pateikimo įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų) sąrašą savivaldybei socialinio būsto nuomai metus neviršija įstatyme nustatytų dydžių.
Socialinio būsto nuomai sudaromi šie sąrašai:
Jaunų šeimų. Į šį sąrašą įrašomos šeimos, jei kiekvienas sutuoktinis yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų. Šeimos, , kurios jau įrašytos į jaunų šeimų sąrašą jame bus iki tol, kol joms bus išnuomotas butas.
Našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų. Į šį sąrašą įrašomi našlaičiai ir likę be tėvų globos asmenys (jų šeimos), kurie pasibaigus jų globos ar laisvės atėmimo terminui, yra ne vyresni kaip 35 metų.
Neįgalių asmenų (šeimų). Į šį sąrašą įrašomi I ar II grupės invalidai, taip pat šeimos, kuriose yra I ar II grupės invalidas arba vaikas invalidas, asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimos, kuriose yra tomis ligomis sergančių asmenų.
Bendrasis. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys, nepatenkantys į 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus sąrašus.
Turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą. Į šį sąrašą įrašomos šeimos, turinčios teisę į būsto sąlygų pagerinimą (naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m arba mažesnis kaip 14 kv. m, jei šeimoje yra I ar II grupės invalidas arba vaikas invalidas, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės tvirtinamą sąrašą, sunkia forma, turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą).
Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių) sąrašas.
Paslaugos kategorija Mokesčiai, turtas, būsto nuoma
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Šeflerienė tel. (8 447) 70170
Paslaugos vykdytojas Vida Vasiliauskaitė tel. (8 447) 70 173 tel. mob. +370868733803
Aprašymas interesantui Asmens ir (arba) visų pilnamečių šeimos narių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
Vaikų gimimo liudijimų kopijos;
Duomenys apie asmens (šeimos) turtą ir pajamas, pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (už praėjusius kalendorinius metus, pildoma deklaracijos forma, pridedamos pažymos apie gautas pajamas);
Pažyma apie asmens (visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą (seniūnijų gyventojams iš seniūnijų, miesto iš savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus);
Valstybės įmonės Registro centro pažyma apie nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas ir kitą turimą nekilnojamąjį turtą (visų šeimos narių) (iš Registrų centro, Vytauto Didžiojo g. 3B);
Šeimos sudėties pažyma (iš seniūnijos);
Prireikus – neįgalumą, našlaičio ar likusių be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantys dokumentai, pažyma iš gydymo įstaigos (šią pažymą pateikia asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą sąrašą, sunkiomis formomis), kiti dokumentai.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. lIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMAS
2. ĮSAKYMAS DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
3. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T2-16 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-262, pakeitimo“
Informacija Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausioji specialistė
Vida Vasiliauskaitė, tel. (8447) 70173,
el. p. vida.vasiliauskaite@jurbarkas.lt
Dariaus ir Girėno g. 96, 309 kab.
Informacija atnaujinta 2020-02-26 16:20:44

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.