NUO ŠIANDIEN APSAUGINES VEIDO KAUKES PRIVALOMA DĖVĖTI IR VIEŠOSE LAUKO ERDVĖSE (STRAIPSNYJE PATEIKIAMOS VISOS KARANTINO METU GALIOJANČIOS PRIEMONĖS)
2020-10-28  
 

Atsižvelgiant į blogėjančią epidemiologinę situaciją šalyje, nuo šiandien (2020 m. spalio 28 d. 00:00 val.) iki 2020 m. lapkričio 11 d. 24:00 val. vietinis karantinas įvedamas dar 8 savivaldybėse. Visose savivaldybėse, kuriose įvesta karantino padėtis, nuo šiandien taikomi papildomi reikalavimai apsauginių veido kaukių dėvėjimui, ribojimai kultūros, laisvalaikio, pramogų ir sporto įstaigų lankymui.


Apsauginės veido kaukės


Savivaldybių, kuriuose paskelbta karantino padėtis, teritorijose asmenys vyresni nei 6 metų viešosiose vietose (tiek atvirose, tiek uždarose) privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

 

Šis reikalavimas netaikomas asmenims, kai jie:

 

 • sportuoja;
 • aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams;
 • viešojo maitinimo įstaigose sėdint prie stalo ar baro;
 • taip pat paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke;
 • atlikėjams renginių metu;
 • neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį;
 • už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spinduliu, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).

 

Kultūros, laisvalaikio, pramogų ir sporto įstaigų lankymo ribojimas

 

Kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, ir tarp personalo, paslaugų gavėjų ar kitų lankytojų užtikrinamas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas. Šis reikalavimas netaikomas aukšto meistriškumo sporto pratyboms.

 

Primintina, kad teritorijose, kuriose paskelbtas lokalus karantinas, be kita ko, taip pat galioja ir ribojimai, kurie taikomi visoje Lietuvoje (plačiau: https://lrv.lt/lt/naujienos/skelbiami-vietiniai-karantinai-atskirose-savivaldybese).

 

Jurbarko rajono savivaldybėje nuo nuo 2020 m. spalio 26 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 9 d. 24:00 val. taikomi ribojimai:

 

Renginiai

 • Atšaukiami visi kultūros ir kiti renginiai Jurbarko rajone tiek uždarose, tiek atvirose erdvėse.

Viešojo maitinimo įstaigos

 • Darbo laikas ribojamas nuo 7.00 val. iki 24.00 val. (taikomos išimtys).
 • Privaloma lankytojų registracija (vardas, pavardė, telefonas, gyvenamoji vieta). Lankytojų registracija nebus vykdoma, kai maistas tiekiamas išsinešti arba į namus.
 • 2 m atstumas tarp stalų, 1 m laukiant eilėje.

Judėjimas ir apsauginės veido kaukės

 • Tiek atvirose, tiek uždarose viešose erdvėse privalomos apsauginės veido kaukės (taikomos išimtys; atsakomybė taikoma fiziniams asmenims).
 • Viešojo transporto judėjimas nėra ribojamas.
 • Viešajame transporte 1 m atstumas, tik sėdimos vietos.
 • Viešose vietose ne didesnės nei 5 asmenų grupės (tarp grupių 2 m atstumas).

Viešasis ir privatus sektorius

 • Viešajame sektoriuje darbas vyks mišriu arba nuotoliniu būdu. Savivaldybės administracijoje veiks gyventojų priimamasis (vienas langelis), administracijos darbuotojai dirbs mišriu būdu, seniūnijose gyventojai bus aptarnaujami nuotoliniu būdu (išskyrus išimtinius atvejus).
 • Rekomenduojama šį reikalavimą taikyti ir privačiam sektoriui.
 • Prekybos ir paslaugų teikimo vietose užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas vienam žmogui.

Ugdymas

 • 5–12 kl. mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.
 • Vaikai, besimokantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir profesinio ugdymo programas, toliau ugdomi įprastu būdu.
 • Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas (iki lapkričio 8 d.).
 • Rekomenduojama aukštojo mokslo studijų ir tęstinio profesinio mokymo programas vykdyti nuotoliniu būdu (iki lapkričio 8 d.).

Sveikatos sritis

 • Draudžiama lankyti pacientus, išskyrus terminalinės būklės pacientus, pacientus iki 14 metų ir gimdyves.

Socialinė globa

 • Draudžiamas lankymas.
 • Bus peržiūrimas dienos centrų darbo laikas.

Religinės apeigos

 • Rekomenduojama savivaldybės teritorijose veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas taip, kad būtų išvengta susibūrimų.

 

 

 
  Atgal
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
NUO ŠIANDIEN APSAUGINES VEIDO KAUKES PRIVALOMA DĖVĖTI IR VIEŠOSE LAUKO ERDVĖSE (STRAIPSNYJE PATEIKIAMOS VISOS KARANTINO METU GALIOJANČIOS PRIEMONĖS)
2020-10-28  
 

Atsižvelgiant į blogėjančią epidemiologinę situaciją šalyje, nuo šiandien (2020 m. spalio 28 d. 00:00 val.) iki 2020 m. lapkričio 11 d. 24:00 val. vietinis karantinas įvedamas dar 8 savivaldybėse. Visose savivaldybėse, kuriose įvesta karantino padėtis, nuo šiandien taikomi papildomi reikalavimai apsauginių veido kaukių dėvėjimui, ribojimai kultūros, laisvalaikio, pramogų ir sporto įstaigų lankymui.


Apsauginės veido kaukės


Savivaldybių, kuriuose paskelbta karantino padėtis, teritorijose asmenys vyresni nei 6 metų viešosiose vietose (tiek atvirose, tiek uždarose) privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

 

Šis reikalavimas netaikomas asmenims, kai jie:

 

 • sportuoja;
 • aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams;
 • viešojo maitinimo įstaigose sėdint prie stalo ar baro;
 • taip pat paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke;
 • atlikėjams renginių metu;
 • neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį;
 • už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spinduliu, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).

 

Kultūros, laisvalaikio, pramogų ir sporto įstaigų lankymo ribojimas

 

Kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, ir tarp personalo, paslaugų gavėjų ar kitų lankytojų užtikrinamas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas. Šis reikalavimas netaikomas aukšto meistriškumo sporto pratyboms.

 

Primintina, kad teritorijose, kuriose paskelbtas lokalus karantinas, be kita ko, taip pat galioja ir ribojimai, kurie taikomi visoje Lietuvoje (plačiau: https://lrv.lt/lt/naujienos/skelbiami-vietiniai-karantinai-atskirose-savivaldybese).

 

Jurbarko rajono savivaldybėje nuo nuo 2020 m. spalio 26 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 9 d. 24:00 val. taikomi ribojimai:

 

Renginiai

 • Atšaukiami visi kultūros ir kiti renginiai Jurbarko rajone tiek uždarose, tiek atvirose erdvėse.

Viešojo maitinimo įstaigos

 • Darbo laikas ribojamas nuo 7.00 val. iki 24.00 val. (taikomos išimtys).
 • Privaloma lankytojų registracija (vardas, pavardė, telefonas, gyvenamoji vieta). Lankytojų registracija nebus vykdoma, kai maistas tiekiamas išsinešti arba į namus.
 • 2 m atstumas tarp stalų, 1 m laukiant eilėje.

Judėjimas ir apsauginės veido kaukės

 • Tiek atvirose, tiek uždarose viešose erdvėse privalomos apsauginės veido kaukės (taikomos išimtys; atsakomybė taikoma fiziniams asmenims).
 • Viešojo transporto judėjimas nėra ribojamas.
 • Viešajame transporte 1 m atstumas, tik sėdimos vietos.
 • Viešose vietose ne didesnės nei 5 asmenų grupės (tarp grupių 2 m atstumas).

Viešasis ir privatus sektorius

 • Viešajame sektoriuje darbas vyks mišriu arba nuotoliniu būdu. Savivaldybės administracijoje veiks gyventojų priimamasis (vienas langelis), administracijos darbuotojai dirbs mišriu būdu, seniūnijose gyventojai bus aptarnaujami nuotoliniu būdu (išskyrus išimtinius atvejus).
 • Rekomenduojama šį reikalavimą taikyti ir privačiam sektoriui.
 • Prekybos ir paslaugų teikimo vietose užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas vienam žmogui.

Ugdymas

 • 5–12 kl. mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.
 • Vaikai, besimokantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir profesinio ugdymo programas, toliau ugdomi įprastu būdu.
 • Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas (iki lapkričio 8 d.).
 • Rekomenduojama aukštojo mokslo studijų ir tęstinio profesinio mokymo programas vykdyti nuotoliniu būdu (iki lapkričio 8 d.).

Sveikatos sritis

 • Draudžiama lankyti pacientus, išskyrus terminalinės būklės pacientus, pacientus iki 14 metų ir gimdyves.

Socialinė globa

 • Draudžiamas lankymas.
 • Bus peržiūrimas dienos centrų darbo laikas.

Religinės apeigos

 • Rekomenduojama savivaldybės teritorijose veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas taip, kad būtų išvengta susibūrimų.

 

 

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
pirmadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.