MOKYMASIS NUOTOLINIU BŪDU VYKSTA IR MOKYKLŲ PATALPOSE
2021-01-27  
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ bendrojo (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) ugdymo programose dalyvaujantiems mokiniams ugdymas yra organizuojamas nuotoliniu būdu.


Ugdymą organizuojant nuotoliniu būdu, dalis vaikų patiria įvairių su mokymusi susijusių sunkumų. Tai ypač aktualu gyvenantiesiems šeimose, kurios neturi pakankamai lėšų, socialinių įgūdžių ar motyvų tam, kad vaikams sudarytų tinkamas ugdymuisi namuose sąlygas.  Dėl to Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose nuo 2021 m. sausio 25 d. mokymas nuotoliniu būdu vykdomas ir vaikams atvykus į mokyklas, ne tik tais atvejais, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros namuose, bet ir tuomet, kai vaikai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių jiems reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu.

 

Mokyklų vaiko gerovės komisijos, įvertinusios situaciją, nustato kuriems vaikams pagalba mokantis nuotoliniu būdu yra būtina. Šiuo metu Jurbarko rajono savivaldybėje yra apie 120 mokinių, kuriems mokyklų vaiko gerovės komisijų sprendimu yra būtina mokytis nuotoliniu būdu mokyklose, prižiūrint mokyklų darbuotojams. Kai ugdymas vykdomas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu priežiūrą teikiančiose įstaigose (mokyklose, dienos centruose ar kt.) turi būti sudarytos sąlygos (interneto ryšys, kompiuteriai, jeigu nesusitariama, kad tuo pasirūpina tėvai) mokytis, paskirti asmenys, priežiūros paslaugoms teikti (nebūtinai pedagoginiai darbuotojai), pasitelkti savanoriai, vykdomas maitinimas (taip pat nemokamas maitinimas Socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka), maitinimas atsineštu maistu, tėvams pageidaujant, ar įstaigoje paruoštu maistu. Taip pat mokyklos turi užtikrinti tokių vaikų nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, užtikrindamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 

 

Jolita Jablonskienė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

 

 

 
  Atgal
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
MOKYMASIS NUOTOLINIU BŪDU VYKSTA IR MOKYKLŲ PATALPOSE
2021-01-27  
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ bendrojo (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) ugdymo programose dalyvaujantiems mokiniams ugdymas yra organizuojamas nuotoliniu būdu.


Ugdymą organizuojant nuotoliniu būdu, dalis vaikų patiria įvairių su mokymusi susijusių sunkumų. Tai ypač aktualu gyvenantiesiems šeimose, kurios neturi pakankamai lėšų, socialinių įgūdžių ar motyvų tam, kad vaikams sudarytų tinkamas ugdymuisi namuose sąlygas.  Dėl to Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose nuo 2021 m. sausio 25 d. mokymas nuotoliniu būdu vykdomas ir vaikams atvykus į mokyklas, ne tik tais atvejais, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros namuose, bet ir tuomet, kai vaikai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių jiems reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu.

 

Mokyklų vaiko gerovės komisijos, įvertinusios situaciją, nustato kuriems vaikams pagalba mokantis nuotoliniu būdu yra būtina. Šiuo metu Jurbarko rajono savivaldybėje yra apie 120 mokinių, kuriems mokyklų vaiko gerovės komisijų sprendimu yra būtina mokytis nuotoliniu būdu mokyklose, prižiūrint mokyklų darbuotojams. Kai ugdymas vykdomas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu priežiūrą teikiančiose įstaigose (mokyklose, dienos centruose ar kt.) turi būti sudarytos sąlygos (interneto ryšys, kompiuteriai, jeigu nesusitariama, kad tuo pasirūpina tėvai) mokytis, paskirti asmenys, priežiūros paslaugoms teikti (nebūtinai pedagoginiai darbuotojai), pasitelkti savanoriai, vykdomas maitinimas (taip pat nemokamas maitinimas Socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka), maitinimas atsineštu maistu, tėvams pageidaujant, ar įstaigoje paruoštu maistu. Taip pat mokyklos turi užtikrinti tokių vaikų nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, užtikrindamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 

 

Jolita Jablonskienė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

 

 

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.