Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
http://jurbarkas.lt/index.php?43101726
 • http://jurbarkas.lt/index.php?43101726
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
BIRŽELIO 25 DIENĄ VYKS SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS (papildyta)
2020-06-18  
 

2020 m. birželio 25 d. 13.00 val. Jurbarko rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyks savivaldybės tarybos posėdis. Posėdis iš tarybos salės bus tiesiogiai transliuojamas savivaldybės internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Kviečiame stebėti ir atkreipiame dėmesį į kelis aktualius darbotvarkės klausimus, susijusius su mokesčių tarifų nustatymu.


6 klausimas „Dėl 2020 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo“.

 

Šiuo tarybos sprendimu bus patvirtinti žemės nuomos mokesčio tarifai ir galimos lengvatos. Įstatymai numato, kad konkretų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifą nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra išnuomojama valstybinė žemė, taryba. Žemės nuomos mokesčio tarifas metams negali būti mažesnis kaip 0,1 procento ir didesnis kaip 4 procentai žemės vertės. Įstatymai taip pat numato, kad savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę mažinti valstybinės žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti.

 

Sprendimo projekte 2020-iems metams siūloma taikyti tokius žemės nuomos mokesčio tarifus valstybinės žemės sklypų naudotojams Jurbarko rajono savivaldybėje (procentais nuo vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius):

 

 • už išnuomotus ne aukciono būdu žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus –1,1  procento  (2018 m. buvo 1,7 proc., 2019 m. buvo 1,1 proc.);
 • už išnuomotus ne aukciono būdu namų valdų žemės sklypus – 1,5 procento (2019 m. buvo 1,5 proc.);
 • už išnuomotus ne aukciono būdu ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus – 1,5 procento (2018 m. buvo 2 proc., 2019 m. buvo 1,5 proc.);
 • už išnuomotus valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius žvejybai ne aukciono būdu –  0,1 procento nuomos mokesčio tarifą nuo vandens telkinio vertės.

 

2019 metais žemės nuomos mokesčių priskaičiuota 113 tūkst. Eur, iš kurių:

 

 • už žemės ūkio paskirties žemę – 60 tūkst. Eur;
 • už gyvenamųjų teritorijų žemę – 17 tūkst. Eur;
 • už pramonės ir sandėliavimo žemę – 11 tūkst. Eur;
 • už komercinę žemę – 24 tūkst. Eur.

  

7 klausimas „Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo“.

 

Šiuo tarybos sprendimu bus patvirtinti žemės mokesčio tarifai ir galimos lengvatos 2021-iems metams. Įstatyme numatyta, kad mokesčio tarifas gali būti nustatomas nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės. Konkrečius žemės mokesčio tarifus nustato kiekviena savivaldybė individualiai ateinantiems metams.

 

2019 metų savivaldybės biudžeto pajamos iš žemės mokesčio siekė 554 tūkst. Eur, 2019 metų planas buvo 350 tūkst. Eur. Vidutinis žemės mokestis už žemės ūkio paskirties žemę šiuo metu yra apie – 9,20 Eur/ha.

 

Pasikeitus žemės vertei, žemės ūkio paskirties žemei 2018 m. nustatytas 1,15 proc. mokesčio tarifas, 2019 m. – 1,1 proc. 2020 m. – 0,6 proc. 2021 metams siūloma taikyti 1,0 proc. žemės mokestinės vertės dydžio mokestį.

 

Pritaikius siūlomus žemės mokesčio tarifus, 2021 m. bus surinkta vidutiniškai 625 tūkstančiai eurų žemės mokesčio. Padidėjusias 2021 m. įplaukas, siūloma panaudoti savivaldybės vykdomų projektų (vandentvarkos, pastatų modernizavimo, kelių remonto) bendrajam finansavimui.


Siūlomi patvirtinti žemės mokesčio tarifai:

 

 • Už žemės ūkio paskirties žemę – 1 proc. (2019 m. buvo 1,1 proc., 2020 m. buvo 0,6 proc.)
 • Už Pramonės ir sandėliavimo paskirties žemę – 1 proc. (2019 m. buvo 1,1 proc., 2020 m. buvo 0,3 proc.)
 • Už gyvenamųjų teritorijų žemę – 1 proc. (2019 m. buvo 1,25 proc., 2020 m. buvo 0,3 proc.)
 • Už komercinės paskirties žemę – 1 proc. (2019 m. buvo 1 proc., 2020 m. buvo 0,3 proc.)
 • Už kitą žemę (nepatenkančią į 1-4 eilutes) – 1 proc. (2019 m. buvo 1,5 proc., 2020 m. buvo 0,3 proc.)

 

8 klausimas „Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“.

 

Įstatyme numatyta, kad mokesčio tarifas gali būti nustatomas nuo 0,5 procento iki 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

 

Sprendimo projekte siūloma nustatyti tokias nekilnojamojo turto mokestines vertes:

 

Komercinio naudojimo, gyvenamosios, sodų ir garažų (išskyrus pramoninius) paskirties ir kitam nekilnojamam turtui (išskyrus inžinerinius statinius) – 0,5 proc. (buvo 0,3 proc., nuo 2020-01-01 minimalus tarifas 0,5 proc.) nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

 

inžineriniams statiniams – vėjo elektrinėms – 3 proc. (buvo 3 proc.) nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

 

inžineriniams statiniams (išskyrus vėjo elektrines) – 1 proc. (buvo 1 proc.) nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

 

Apleistiems, neprižiūrimiems ir nenaudojamiems pastatams – 3 proc. (buvo 3 proc.) nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

 

9 klausimas „Dėl viršplaninių pajamų už žemę paskirstymo kaimiškųjų vietovių bendruomenių reikmėms“.

 

Savivaldybės 2020 m. biudžete patvirtinta 100 000 Eur kaimiškųjų vietovių bendruomenių reikmėms tenkinti. Tai lėšos, gautos už viršplanines pajamas už žemės mokestį. Šioms lėšoms paskirstyti mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė dėl viršplaninių pajamų už žemę paskirstymo ir sprendimo projekto parengimo.

 

Birželio 15 d. įvyko šios darbo grupės posėdis.

 

Bendru sutarimu komisijos nariai siūlo skiriamas lėšas seniūnijoms numatyti iš dviejų dalių – pastoviosios ir kintamosios. Pastovioji dalis buvo suskaičiuota išvedus visų darbo grupės narių siūlymų vidurkį, ji sudarytų po 3 250 Eur kiekvienai seniūnijai.  Kintamoji dalis apskaičiuota likusią lėšų sumą padalinus pagal gyventojų skaičiaus konkrečioje seniūnijoje procentinę dalį.

 

Šias lėšas seniūnijos galės naudoti pagal konkrečios seniūnijos bendrą seniūno, seniūnaičių ir bendruomenių pirmininkų priimtą sprendimą.

 

20 klausimas „Dėl automobilių parkavimo aikštelių remonto Jurbarko mieste 2020–2023 metų plano patvirtinimo“.

 

Patvirtinus naująjį trejų metų planą, numatoma kad bus aiškiau, kokia tvarka bus vykdomi darbai, tvarkant  automobilių parkavimo aikšteles Jurbarko mieste. Daugiabučių namų gyventojams, juose įsikūrusių verslo ir visuomeninės paskirties įstaigų lankytojams pagerės infrastruktūra, gyvenamoji aplinka.

 

Susipažinti su tarybos sprendimo projekto priedu „Jurbarko miesto automobilių parkavimo aikštelių remonto 2020–2023 metais planas“ galite ČIA.
 Su birželio 25 d. tarybos posėdžio darbotvarke ir visais sprendimų projektais galite susipažnti ČIA. 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Daivaras Rybakovas
pirmadieniais 10-12 val.
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Leonas Greičius
trečiadieniais 10-12 val. 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.