2021 M. SAUSIO 28 D. VYKS PIRMASIS ŠIAIS METAIS SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS
2021-01-22  
 

2021 m. sausio 28 d. 13 val. nuotoliniu būdu vyks pirmasis šiais metais Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatytas svarstyti 31 rajono bendruomenei aktualus klausimas. Kviečiame trumpai susipažinti su keletu iš jų ir stebėti posėdžio tiesioginę transliaciją savivaldybės interneto svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.


Keletas tarybos svarstomų klausimų trumpai:

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-16 „Dėl nuomos ir komunalinių mokesčių lengvatų“

 

Norima priimti sprendimą, kuris sumažintų nuomininkų ir panaudos gavėjų finansinę naštą. Atleisti nuo nuomos ir komunalinių mokesčių Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nuomininkus ir panaudos gavėjus, kurių veikla Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais buvo uždrausta arba apribota, už karantino laikotarpį nuo 2020 m. spalio 26 d. iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos.

 

Šiuo metu nuomos sutartys sudarytos su viso 36 nuomininkais. Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio kreipėsi 6 nuomininkai ir 1 panaudos gavėjas.

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-5

„Dėl pavedimo administracijos direktoriui vykdyti įgaliojimus, priskirtus savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai“

 

Priėmus sprendimą būtų pavesta Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti Savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgaliojimus.

 

LR vietos savivaldos įstatymas savivaldybės tarybos kompetenciją skirsto į išimtinę ir paprastąją. Išimtinė kompetencija negali būti pavesta vykdyti kitam subjektui, o paprastosios kompetencijos konkrečius įgaliojimus savivaldybės taryba gali pavesti vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui.

 

Priėmus sprendimą Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui būtų pavesta vykdyti šiuos Savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgaliojimus:

1. tvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinius;

2. sudaryti viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) kolegialius organus, kai tai numatyta viešosios įstaigos įstatuose;

3. tvirtinti viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinius;

4. nustatyti viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarką;

5. priimti sprendimus dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų,  kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;

6. tvirtinti savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

7. priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo.

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-30 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“


Pritarti viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ (toliau – Įstaiga) steigimui ir įsipareigoti skirti reikiamą finansavimą iš savivaldybės biudžeto. Įstaigą steigia Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybės.

 

Įstaigos paskirtis – koordinuoti ir įgyvendinti bendras 4 savivaldybių veiklas viešojo transporto Tauragės regione paslaugų organizavimo ir patrauklumo didinimo, verslo plėtros skatinimo ir investicinio patrauklumo didinimo, sąlygų turizmo plėtrai gerinimo bei atvykstamojo turizmo į Tauragės regioną skatinimo, Tauragės regiono savivaldybių bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su kitais regionais ir jų savivaldybėmis bei tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo, bendrų Tauragės regiono savivaldybių projektų rengimo iniciavimo, rengimo ir įgyvendinimo bei patrauklaus regiono įvaizdžio formavimo srityse.

 

Įstaigos steigimas numatytas:

  1. Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijoje, kurią patvirtino Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių tarybos;
  2. Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimo projekte (toliau – Projektas), kurio įgyvendinimui ir finansavimui pritarė Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių tarybos.

 

Įstaigos įstatų projekte numatyta, kad Įstaigos buveinė bus Tauragės rajono savivaldybėje, taip pat ji turės teritorinius padalinius Jurbarko rajono savivaldybėje, Pagėgių savivaldybėje ir Šilalės rajono savivaldybėje.

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-17 „Dėl pritarimo Stakių herbui ir teikimo jį tvirtinti“

 

Tarybos sprendimu siekiama:

 

1.            Pritarti dailininko Rolando Rimkūno sukurtam Stakių herbui.

2.            Siūlyti Lietuvos heraldikos komisijai teikti tvirtinti Stakių herbą Lietuvos Respublikos Prezidentui.

 

Siūlomus heraldikos pavyzdžius galite rasti čia.

 

 

Visi sprendimų projektai, Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių darbotvarkės ir kita susijusi informacija skelbiama Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje skiltyje „SAVIVALDYBĖS TARYBA“.

 

Komitetų ir komisijų posėdžiai vyks nuotoliniu būdu:

 

Sausio 21 d. 16.00 val. – Etikos komisijos posėdis.

Sausio 22 d. 13.00 val. – Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

Sausio 25 d. 13.00 val. – Socialinių klausimų komiteto posėdis.  

Sausio 26 d. 13.00 val. – Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komiteto posėdis. 

Sausio 27 d. 15.00 val. – Kontrolės komiteto posėdis.

 

 

Sprendimų projektai taip pat skelbiami skiltyje „TEISINĖ INFORMACIJA“ – „TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI“.

 

 
  Atgal
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
2021 M. SAUSIO 28 D. VYKS PIRMASIS ŠIAIS METAIS SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS
2021-01-22  
 

2021 m. sausio 28 d. 13 val. nuotoliniu būdu vyks pirmasis šiais metais Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatytas svarstyti 31 rajono bendruomenei aktualus klausimas. Kviečiame trumpai susipažinti su keletu iš jų ir stebėti posėdžio tiesioginę transliaciją savivaldybės interneto svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.


Keletas tarybos svarstomų klausimų trumpai:

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-16 „Dėl nuomos ir komunalinių mokesčių lengvatų“

 

Norima priimti sprendimą, kuris sumažintų nuomininkų ir panaudos gavėjų finansinę naštą. Atleisti nuo nuomos ir komunalinių mokesčių Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nuomininkus ir panaudos gavėjus, kurių veikla Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais buvo uždrausta arba apribota, už karantino laikotarpį nuo 2020 m. spalio 26 d. iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos.

 

Šiuo metu nuomos sutartys sudarytos su viso 36 nuomininkais. Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio kreipėsi 6 nuomininkai ir 1 panaudos gavėjas.

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-5

„Dėl pavedimo administracijos direktoriui vykdyti įgaliojimus, priskirtus savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai“

 

Priėmus sprendimą būtų pavesta Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti Savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgaliojimus.

 

LR vietos savivaldos įstatymas savivaldybės tarybos kompetenciją skirsto į išimtinę ir paprastąją. Išimtinė kompetencija negali būti pavesta vykdyti kitam subjektui, o paprastosios kompetencijos konkrečius įgaliojimus savivaldybės taryba gali pavesti vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui.

 

Priėmus sprendimą Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui būtų pavesta vykdyti šiuos Savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgaliojimus:

1. tvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinius;

2. sudaryti viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) kolegialius organus, kai tai numatyta viešosios įstaigos įstatuose;

3. tvirtinti viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinius;

4. nustatyti viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarką;

5. priimti sprendimus dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų,  kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;

6. tvirtinti savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

7. priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo.

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-30 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“


Pritarti viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ (toliau – Įstaiga) steigimui ir įsipareigoti skirti reikiamą finansavimą iš savivaldybės biudžeto. Įstaigą steigia Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybės.

 

Įstaigos paskirtis – koordinuoti ir įgyvendinti bendras 4 savivaldybių veiklas viešojo transporto Tauragės regione paslaugų organizavimo ir patrauklumo didinimo, verslo plėtros skatinimo ir investicinio patrauklumo didinimo, sąlygų turizmo plėtrai gerinimo bei atvykstamojo turizmo į Tauragės regioną skatinimo, Tauragės regiono savivaldybių bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su kitais regionais ir jų savivaldybėmis bei tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo, bendrų Tauragės regiono savivaldybių projektų rengimo iniciavimo, rengimo ir įgyvendinimo bei patrauklaus regiono įvaizdžio formavimo srityse.

 

Įstaigos steigimas numatytas:

  1. Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijoje, kurią patvirtino Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių tarybos;
  2. Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimo projekte (toliau – Projektas), kurio įgyvendinimui ir finansavimui pritarė Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių tarybos.

 

Įstaigos įstatų projekte numatyta, kad Įstaigos buveinė bus Tauragės rajono savivaldybėje, taip pat ji turės teritorinius padalinius Jurbarko rajono savivaldybėje, Pagėgių savivaldybėje ir Šilalės rajono savivaldybėje.

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-17 „Dėl pritarimo Stakių herbui ir teikimo jį tvirtinti“

 

Tarybos sprendimu siekiama:

 

1.            Pritarti dailininko Rolando Rimkūno sukurtam Stakių herbui.

2.            Siūlyti Lietuvos heraldikos komisijai teikti tvirtinti Stakių herbą Lietuvos Respublikos Prezidentui.

 

Siūlomus heraldikos pavyzdžius galite rasti čia.

 

 

Visi sprendimų projektai, Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių darbotvarkės ir kita susijusi informacija skelbiama Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje skiltyje „SAVIVALDYBĖS TARYBA“.

 

Komitetų ir komisijų posėdžiai vyks nuotoliniu būdu:

 

Sausio 21 d. 16.00 val. – Etikos komisijos posėdis.

Sausio 22 d. 13.00 val. – Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

Sausio 25 d. 13.00 val. – Socialinių klausimų komiteto posėdis.  

Sausio 26 d. 13.00 val. – Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komiteto posėdis. 

Sausio 27 d. 15.00 val. – Kontrolės komiteto posėdis.

 

 

Sprendimų projektai taip pat skelbiami skiltyje „TEISINĖ INFORMACIJA“ – „TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI“.

 

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.