Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams
 Informacija savivaldybės darbuotojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-03-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-135, pakeitimo (Nr. TSP-77) __regamento keitimo proje...
Gvidas Byčius

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-66) _spr SB pakeit 03-3.xml
Aldona Vasarevičienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo neformaliajam švietimui Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-67) _spr MK pakeit 03-2.xml
Aldona Vasarevičienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl 6 proc. mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-68) _spr MK pakeit 03-1.xml
Aldona Vasarevičienė

Priimtas
6 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos Danutei Greičiuvienei (Nr. TSP-60) _D.Greičiuvienė.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Smalininkų bendruomenės centrui (Nr. TSP-93) _Smalininkai1.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2012 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-63) _Verslas_ataskaita_2012.x...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2013 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-62) _Verslas_2013.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2012 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-64) _Kaimas_ataskaita_2012.xm...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2013 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-61) _Kaimas_2013.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2012 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-91) _Antikorupcija.xml
Jonas Aleksiejus

Priimtas
13 DĖL PRITARIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITAI (Nr. TSP-86) _Dėl visuomenės sveikat...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
14 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TYLIŲJŲ GAMTOS ZONŲ NUSTATYMO IR TRIUKŠMO PREVENCIJOS ZONŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-92) __Dėl tyliųjų triukšm...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono bendrojo ugdymo įstaigų vaikų saugaus ir kokybiško maitinimo 2013–2023 metų programos tvirtinimo (Nr. TSP-98) __maitinimo programa2013-...
Donatas Jackis

Priimtas
16 DĖL JURBARKO ŠVIETIMO CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-57) _Svietimo centro veiklos ...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
17 DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-58) Tobulinimo kursai.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
18 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2013-2014 mokslo metams (Nr. TSP-59) _Priesmokyklinio ugdymo m...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
19 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-65) _Ikimokyklinis ugdymas va...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
20 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR I–XII (I–IV GIMNAZIJOS) KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO 2013–2014 MOKSLO METAIS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE (Nr. TSP-75) _20_II versija.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl patalpų perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-69) _project1Erzvilko KC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-70) _project1PK keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo (Nr. TSP-71) _project2po saraso papild...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko socialinių paslaugų centrui (Nr. TSP-72) _project1SPC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-74) _project1nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl katilinės kamino nuomos (Nr. TSP-87) _project1kamino nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jaunimo centrui-klubui „Geras“ (Nr. TSP-81) _project1Geras.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl turto Liepų g. 11, Šimkaičių mstl., Jurbarko r. sav., perdavimo panaudos pagrindais (Nr. TSP-82) _project1Šimkaičių KCB...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl renginio "Jurbarko miesto ir verslo dienos 2013" (Nr. TSP-83) _project1miesto dienos.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro dalyvavimo Nacionalinėje turizmo informacijos sistemoje ir turto perdavimo (Nr. TSP-88) __project1Tur. c. turtas ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-94) _project1Turizmo įkainia...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-89) _project1gimnazijos ikain...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl turto nurašymo (Nr. TSP-90) _project1turto nurašymas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl leidimo įsigyti autobusą (Nr. TSP-76) _autobusas sporto centrui...
Rūta Vančienė

Priimtas
35 Dėl leidimo nuomoti lengvąjį automobilį (Nr. TSP-84) _project33.xml
Petras Vainauskas

Priimtas
36 Dėl detaliųjų planų koncepcijos patvirtinimo (Nr. TSP-96) _Detaliuju planu koncepci...
_koncepcija1.1.pdf
_koncepcija1.2.pdf
_Aiškinamasis 1.pdf
_Koncepcija 2.pdf
_Aiškinamasis 2.pdf
_koncepcija 3.pdf
_Koncepcija 4.1.pdf
_koncepcija 4.2.pdf
_Koncepcija4.3.pdf
_Koncepcija 4.4.pdf
_Aiškinamasis 4.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
37 Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo ir Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo specialiojo plano rengimo (Nr. TSP-97) _Specialusis planas_gadli...
_Sodu bendriju protokolas...
_Apklausos protokolas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. Nr. T2-167, pakeitimo (Nr. TSP-78) _Jaunimo tarybos nuostatu...
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2012 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-79) _Finansu kontroles bukle_...
Rasa Vaickienė

Priimtas
40 Dėl Kontrolės komiteto nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-85) _KOntroles komiteto nuost...
Algirdas Gudaitis

Priimtas
41 Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto kokybės gerinimas Dariaus ir Girėno g. 33, 58 daugiabučiuose namuose Jurbarko mieste“ (Nr. TSP-95) _taryba_2butai.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
42 Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo ir priedo prie pareiginės algos Vidai Rekešienei (Nr. TSP-80) _Dėl Rekešienės.xml
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
43 Dėl pritarimo projektui „Sektorinių studijų, papildančių Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 metų strateginį plėtros planą, parengimas“ (Nr. TSP-99) _project (9).xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
44 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ PANAUDOJIMAS JURBARKO R. GIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŠILDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMUI“ (Nr. TSP-100) _Sprendimo projektas Gird...
Arūnas Čepulis

Priimtas
Posėdžio garso įrašas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Daivaras Rybakovas
pirmadieniais 10-12 val.
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas


 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.