Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2019     
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams
 Informacija savivaldybės darbuotojams
RUGPJŪČIO 30 D. VYKUSIAME SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI 34 SPRENDIMAI
2018-09-12  

Rugpjūčio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybėje įvyko savivaldybės tarybos posėdis. Šiame posėdyje buvo priimti 34 sprendimai rajono gyventojams svarbiais klausimais.


Taryba patvirtino 2017 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, patikslino Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvus, nauja redakcija išdėstė Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą, pakeitė priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius 2018–2019 mokslo metams, pritarė patikslintai miesto veiklos grupės „Jurbarkas“ strategija, patvirtino Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos teikiamų paslaugų įkainius.
Taryba, atsižvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų patektus patikslintus duomenis apie numatomą vaikų skaičių, patikslino Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. T2-69 „Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio arba mišraus  ugdymo grupių bei I–VIII ir I–IV gimnazijos klasių komplektavimo 2018–2019 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“.
Taryba pripažino beviltiška bankrutavusios UAB „Valstata“ žemės nuomos mokesčio nepriemoką ir leido šią 75,40 Eur nepriemoką nurašyti iš apskaitos dokumentų, patikslino  Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą bei Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.
Taryba perdavė Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – 2 infoterminalus, kurių įsigijimo vertė 57 273,33 Eur, įgytą projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ įgyvendinimo metu, Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
Taryba patikslino Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudėtį ir šios komisijos nuostatus, taip pat pakeitė ir Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos bei Neįgaliųjų reikalų komisijos sudėtį, priėmė sprendimą atleisti iš pareigų Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos direktorių Sigitą Vaitiekūną.
Taryba nusprendė teikti Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybai apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“ Adomo Simo Einikio, Regiono plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyriausiojo specialisto, kandidatūrą.
Taryba nustatė merui priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą – 24 proc. pareiginės algos.
Vykdydama Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias švietimo įstaigos vadovo skyrimą ir konkursų vadovų pareigoms eiti tvarką, taryba nusprendė 2018 m. rugsėjo 3 d. skelbti konkursus Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus, Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus bei Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti.
Taip pat buvo priimti sprendimai susiję su savivaldybės turto naudojimu.
Primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (meniu punktas „Teisinė informacija“–„Teisės aktai“, sprendimų registras T2). Norminiai teisės aktai paskelbti Teisės aktų registre (TAR).

 

PRITARTA PROJEKTAMS

Taryba pritarė Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklos dalyvavimui dvejuose tarptautiniuose ,,Erasmus+“ programos projektuose – ,,From teacher to teacher“ (,,Nuo mokytojo link mokytojo“) ir „Podróżujące projekty – podróż do kompetencji przyszłości“ („Kelioniniai projektai – kelionė į ateities kompetenciją“).
Projektas „From teacher to teacher“ (,,Nuo mokytojo link mokytojo“) skatins mokytojų mokymo metodų modernizavimą, atsižvelgiant į vaikų poreikius, naudojami nauji informacinių technologijų programavimo būdai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Projekto partneriai iš Rumunijos, Bulgarijos, Estijos ir Portugalijos.  Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos metodinės mokomosios priemonės pedagogams, kurie savo patirtį perteiks vieni kitiems (sukurtos mokymo metodinės knygos). Projekto įgyvendinimas sudarys galimybes vaikams išbandyti aktyvaus mokymosi metodus per žaidimus, kuriuose vaikai bendradarbiauja, padeda vienas kitam ir elgiasi pagal savo galias ir galimybes. Kiekvienas vaikas vystysis savo pačių potencialo ribose ir išmoks būti tolerantiškas tiems, kurie nuo jų skiriasi. Dalyvavimas projekte sudarys galimybę sukurti pagrindines kompetencijas ir socialinius įgūdžius, sustiprinti kūrybiškumą.

Projekto „Podróżujące projekty – podróż do kompetencji przyszłości“ („Kelioniniai projektai – kelionė į ateities kompetenciją“) veiklos orientuotos 3–10 metų vaikų žinių, įgūdžių, požiūrių ateities kompetencijoms ugdyti ir įgyti. Įgyvendinant projekto veiklas daugiausia dėmesio bus skiriama mokinių kompetencijų ugdymui – bus parengti metodiniai sprendimai pagrindinių vaikų įgūdžių formavimui švietimo, sveikatos, ekologijos, kūrybinėje, meninėje srityse. Tikimasi, kad taikant efektyvius ir novatoriškus mokymo metodus bus pagerinti silpnesnių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo (si) rezultatai, atliktas vaikų kūrybiškumo tyrimas, jo analizė (tarp Rumunijos, Italijos, Bulgarijos, Lenkijos, Latvijos, Turkijos, Portugalijos vaikų). Mokytojai turės galimybę dalyvauti mokymuose, kurių metu bus sukurtos metodinės priemonės pedagogų bendruomenei (veiklų, užsiėmimų metodiniai rinkiniai). 2019 metais rugsėjo mėnesį planuojama organizuoti konferenciją, kurios metu bus pristatomi vaikų kūrybiškumo tyrimo rezultatai ir mokytojų sukurti mokymo veiklų metodiniai rinkiniai.

Abiejų šių projektų įgyvendinimui iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 6989 Eur (20 procentų projekto vertės). Šias lėšas, įgyvendinusi projektus ir gavusi Europos Sąjungos finansavimą, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla privalės grąžinti į savivaldybės biudžetą.

Taryba taip pat pritarė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos teikiamam projektui „Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone“, kuris iš dalies finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“.  Šio projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.
Projekto metu planuojama įgyvendinti dvi veiklas: sutvarkyti 7,9 ha gamtinio karkaso teritoriją Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste bei sutvarkyti (rekultivuoti) 3 atvirais kasiniais pažeistas žemes, esančias Seredžiaus ir Skirsnemunės miesteliuose, Jurbarko rajone. Minėtos pažeistos žemės yra įtrauktos į Valstybinių pažeistų žemių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. D1-430.
Planuojama projekto vertė – 920 732,19 Eur, iš jų 782 622,37 Eur – Europos Sąjungos paramos lėšos (85 proc.), 138 109,92 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos (15 proc.).

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T2-198 „Dėl pritarimo Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklos dalyvavimui ,,Erasmus+“ programos projekte ,,From teacher to teacher“ (,,Nuo mokytojo link mokytojo“), sprendimas Nr. T2-199 „Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos dalyvavimui „Erasmus+“ programos projekte „Podróżujące projekty – podróż do kompetencji przyszłości“ („Kelioniniai projektai – kelionė į ateities kompetenciją“), sprendimas Nr. T2-206 „Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone“.

 

LEISTA NEMOKAMAI VAŽIUOTI JURBARKO MIESTO VIEŠUOJU TRANSPORTU RENGINIO „DIENA BE AUTOMOBILIO“ METU
Taryba leido 2018 m. rugsėjo 21 d. renginio „Diena be automobilio“ metu Jurbarko miesto vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršruto autobusais važiuoti nemokamai. Tikimasi, kad tai paskatins gyventojus dažniau naudotis viešuoju transportu.
UAB Jurbarko autobusų parko viešojo transporto nuostoliai, patirti vežant keleivius nemokamai vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršruto autobusais minėtą dieną bus kompensuojami iš savivaldybės biudžeto.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T2-219 „Dėl nemokamo važiavimo Jurbarko miesto viešuoju transportu renginio „Diena be automobilio” metu“.

 

PATVIRTINTI JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Taryba patvirtino Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainius.
Sporto inventoriaus nuoma:
- dvivietės baidarės (į paslaugų kainą įskaityta irklų ir gelbėjimosi liemenių nuoma):
- dvivietės baidarės nuoma nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – 12,00 Eur už dieną;
- dvivietės baidarės nuoma nuo pirmadienio iki ketvirtadienio daugiau nei vieną dieną – 10,00 Eur už dieną;
- dvivietės baidarės nuoma nuo penktadienio iki sekmadienio – 15,00 Eur už dieną;
- dvivietės baidarės nuoma nuo penktadienio iki sekmadienio daugiau nei vieną dieną – 13,00 Eur už dieną;
Hermetiško maišo nuoma – 2,00 Eur už dieną;
Dviračio nuoma:
- dviračio nuoma – 4,00 Eur už 3 val.,
- dviračio nuoma – 8,00 Eur už dieną;
- dviračio nuoma daugiau nei vieną dieną – 7,00 Eur už dieną.
Transporto priemonių nuoma:
- priekabos (O1 kategorija) nuoma – 10,00 Eur už 3 val.;
- priekabos (O1 kategorija) nuoma – 15,00 Eur už dieną;
- priekabos (O1 kategorija) nuoma daugiau nei vieną dieną – 14,00 Eur už dieną.

Taryba nustatė, kad nuo mokėjimo už nurodytas paslaugas atleidžiamos Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigos, sporto ir kitos organizacijos, vykdančios sporto renginius, šventes ir stovyklas Jurbarko rajono savivaldybės mokiniams.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T2-203 „Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo mokėjimo už paslaugas“.

 

NUSPRĘSTA TEIKTI ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATĄ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS ŪKIO SUBJEKTAMS
Taryba priėmė sprendimą sumažinti 50 procentų 2018 metų žemės mokestį fiziniams ir juridiniams asmenims, įregistruotiems Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais ne vėliau kaip 2017 m. sausio 1 d. bei įregistravusiems žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, už žemės sklypus (žemės paskirties kodas 610, naudojimo būdo kodai 301 ir 303), esančius Jurbarko rajone. 
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T2-205 „Dėl žemės mokesčio lengvatų Jurbarko rajono savivaldybės žemės ūkio subjektams“.

 

PRIIMTAS SPRENDIMAS DĖL GATVIŲ SMALININKŲ IR GIRDŽIŲ SENIŪNIJOSE
Taryba priskyrė Smalininkų seniūnijos, Vidkiemio kaimo, Intako gatvę, Smalininkų miestui, pakeitė Smalininkų seniūnijos, Smalininkų miesto, Darželio, Gėlių ir Beržų gatvių geografines charakteristikas, panaikino Smalininkų seniūnijos, Smalininkų kaime, Darželio, Gėlių ir Beržų gatves bei suteikė Girdžių seniūnijoje, Girdžių, Gudelių ir Jokūbaičių I kaime, Pušies gatvės pavadinimą.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T2-220 „Dėl gatvių Smalininkų ir Girdžių seniūnijose priskyrimo, pavadinimų joms suteikimo, naikinimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo“.

 

NUSPRĘSTA PERIMTI SKALVIJOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS
Taryba priėmė sprendimą nuo 2019 m. sausio 1 d. perimti Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai įgyvendinti valstybės, kaip biudžetinės įstaigos Skalvijos vaikų globos namų savininkės, teises ir pareigas, kurias įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 22 d. nutarime Nr. 831 „Dėl biudžetinės įstaigos Skalvijos vaikų globos namų savininko teisių ir pareigų perdavimo“ nurodytą turtą bei įpareigoti Jurbarko rajono savivaldybės administraciją iki 2018 m. spalio 5 d. parengti biudžetinės įstaigos Skalvijos vaikų globos namų nuostatų projektą.
Minėtame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime numatytas ir finansavimas – 2019–2023 metais Jurbarko rajono savivaldybės pajamos kasmet bus didinamos 175 tūkst. eurų Skalvijos vaikų globos namų veiklai užtikrinti.
Jurbarko rajono savivaldybė šiuo metu neturi socialinės globos įstaigos, kuri gali teikti trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T2-224 „Dėl Skalvijos vaikų globos namų savininko teisių ir pareigų bei turto perėmimo“.


Visą informaciją apie savivaldybės Tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus rasite savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (žiūrėti užsklandą „Posėdžiai“). Interneto svetainėje skelbiami ir savivaldybės Tarybos posėdžių garso įrašai.

Tarybos ir mero sekretoriatas

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Saulius Lapėnas
pirmadieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktorė
Vida Rekešienė
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Darius Juodaitis
trečiadieniais 10-12 val.
 


 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.