Civilinė metrikacija

Bendroji informacija

Laima Keraitė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja
El. p. [email protected]
Tel. +370 447 70 186

Alė Padleskienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji inspektorė
El. p. [email protected]
Tel. +370 447 70 186

Registruoja gimimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ir nuginčijimą, įvaikinimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, vardo, pavardės pakeitimą ir mirtį, įtraukia į apskaitą užsienio valstybėse įregistruotus gimimus, santuokas, santuokos nutraukimus ir mirtis, papildo, ištaiso, atkuria ir anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus, išduoda civilinės būklės akto įrašą liudijančius išrašus, civilinės būklės akto įrašo kopijas, nuorašus, išrašus ir pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

Teisingumo ministro įsakymu besituokiančių sąrašai nuo 2023 metų nebus skelbiami viešai.

Paslaugos

Įvaikinimo registravimas

Santuokos nutraukimo registravimas

Tėvystės nustatymo ir nuginčijimo registravimas

Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ar papildymas

Naujagimio gimimo registravimas

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įrašymas į apskaitą

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

Užsienio valstybėje įregistruotos ištuokos įrašymas į apskaitą

Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje

Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įrašymas į apskaitą

Užsienio valstybėje gimusio vaiko įrašymas į apskaitą

Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas

Mirties registravimas

Vardo, pavardės keitimas

Tėvystės pripažinimo registravimas

Šių metų spalio 30 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nutarimu pakeistos Civilinės metrikacijos taisyklės. Nustatyta, kad asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą dėl įvairių paslaugų gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MEP informacinę sistemą. Anksčiau galiojusiose taisyklėse nebuvo galimybės kreiptis registruotu paštu ar per kurjerį.
 

Prašymas registruoti santuoką

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką

Prašymas įregistruoti vaiko gimimą

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą

Prašymas išduoti civilinės būklės aktą liudijantį išrašą

Prašymas pakeisti, ištaisyti ar papildyti CBA įrašą

Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema MGVDIS

Visus prašymus civilinės metrikacijos klausimais pateikite internetu!

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-20, 09:25:26