Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2011-12-22
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2011-12-22 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 72804_Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-423) spr_biudz tikslinimas-12....
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-407) spr_banko paskola-12.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Smalininkų bendruomenės centrui (Nr. TSP-424) Smalininkų projektas.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos įgyvendinimo 2012–2015 metų priemonių plano patvirtinimo (Nr. TSP-387) project1.xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
6 DĖL NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-419) Del narkotikų kontrolės...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
7 DĖL JURBARKO ŠVIETIMO CENTRO VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-389) Centro.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
8 DĖL JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-411) 1meno mokykla1.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" darželio-mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-398) Ąžuoliuko ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas veiklos ataskaitos (Nr. TSP-399) Nykštuko ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-395) Jurbarkų ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-402) Vytauto Didžiojo.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko Naujamiesčio vidurinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-401) Naujamiestis.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
14 DĖL JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS FINANSINIO RĖMIMO IR PASIRENGIMO VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS AKREDITACIJAI 2012 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-390) 72583_Veliuonos akredit.x...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
15 DĖL JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-386) T71883_Veliuonos_ataskait...

Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
16 DĖL JURBARKO R. SKIRSNEMUNĖS JURGIO BALTRUŠAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-388) Skirsnemune.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-406) Smalininku ataskaita.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Vytėnų pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-400) Vytenai.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
19 DĖL JURBARKO R. ŠIMKAIČIŲ JONO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-412) Simkaiciu ataskaita1.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
20 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. TSP-425) Misko g.xml
Gatviu priedas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-416) DP priedas.pdf
Detalieji planai 95623.xm...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
22 Dėl Smalininkų miesto bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo (Nr. TSP-417) BP priedas.pdf
Bendrasis planas 95619.xm...

Gražina Gadliauskienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-12 pakeitimo (Nr. TSP-410) T.spr. projektas rinkliav...
Povilas Kazėnas

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. 287 „Dėl patalpų VŠĮ Jurbarko sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras perdavimo“ papildymo (Nr. TSP-397) project1SIJDC.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-393) project2ErvilkoPSPC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-392) project1Ugniagesiu nuoma....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-420) project1Kauno g. nuoma.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko Petro Paulaičio 1-ąjai kuopai (Nr. TSP-394) project3Sauliu panauda.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-396) 72043_project1Skirsnemune...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Tauragės visuomenės sveikatos centrui (Nr. TSP-391) project1VSC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl atleidimo nuo patalpų išlaikymo mokesčių (Nr. TSP-409) project1Veliuonietis.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-256 „Dėl Jurbarko miesto seniūnijos salės nuomos įkainių patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-427) project1seniunijos sale.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl turto nurašymo (Nr. TSP-418) project1turto nurasymas.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl nekilnojamųjų daiktų pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti ir jų nurašymo (Nr. TSP-415) 72791_project_vandentvark...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-404) project_tabako_tvarka.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
36 Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos (Nr. TSP-405) project_tvarka_alkoholio....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-282 ir 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-253 pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-408) Del sprendimu panaikinimo...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-39, pakeitimo (Nr. TSP-403) Antikorupcinio vertinimo ...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
39 Dėl atstovavimo Jurbarko rajono savivaldybei asociacijos "Tauragės apskrities Ternopilio (Ukraina) bičiulių bendrija" veikloje (Nr. TSP-422) Igaliojimas Bucinskui.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-59 "Dėl atstovo į vietos veiklos grupės "Nemunas" valdybą delegavimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-426) T2-59 panaikinimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
41 DĖL KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO (Nr. TSP-414) project1.xml
Daura Giedraitienė

Priimtas
42 DĖL SUTIKIMO PERIMTI LEIDINIUS (Nr. TSP-413) project1.xml
Daura Giedraitienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. I pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-421) 72796_PLANAS.xml
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
44 Dėl priemokų savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui (Nr. TSP-428) spr_priemokos-12.xml
Audronė Stoškienė

Nepriimtas
45 Kreipimasis dėl komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo paslaugų kainos nustatymo Ričardas Juška

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2011-12-22
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2011-12-22 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 72804_Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-423) spr_biudz tikslinimas-12....
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-407) spr_banko paskola-12.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Smalininkų bendruomenės centrui (Nr. TSP-424) Smalininkų projektas.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos įgyvendinimo 2012–2015 metų priemonių plano patvirtinimo (Nr. TSP-387) project1.xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
6 DĖL NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-419) Del narkotikų kontrolės...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
7 DĖL JURBARKO ŠVIETIMO CENTRO VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-389) Centro.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
8 DĖL JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-411) 1meno mokykla1.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" darželio-mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-398) Ąžuoliuko ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas veiklos ataskaitos (Nr. TSP-399) Nykštuko ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-395) Jurbarkų ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-402) Vytauto Didžiojo.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko Naujamiesčio vidurinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-401) Naujamiestis.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
14 DĖL JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS FINANSINIO RĖMIMO IR PASIRENGIMO VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS AKREDITACIJAI 2012 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-390) 72583_Veliuonos akredit.x...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
15 DĖL JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-386) T71883_Veliuonos_ataskait...

Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
16 DĖL JURBARKO R. SKIRSNEMUNĖS JURGIO BALTRUŠAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-388) Skirsnemune.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-406) Smalininku ataskaita.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Vytėnų pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-400) Vytenai.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
19 DĖL JURBARKO R. ŠIMKAIČIŲ JONO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-412) Simkaiciu ataskaita1.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
20 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. TSP-425) Misko g.xml
Gatviu priedas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-416) DP priedas.pdf
Detalieji planai 95623.xm...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
22 Dėl Smalininkų miesto bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo (Nr. TSP-417) BP priedas.pdf
Bendrasis planas 95619.xm...

Gražina Gadliauskienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-12 pakeitimo (Nr. TSP-410) T.spr. projektas rinkliav...
Povilas Kazėnas

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. 287 „Dėl patalpų VŠĮ Jurbarko sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras perdavimo“ papildymo (Nr. TSP-397) project1SIJDC.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-393) project2ErvilkoPSPC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-392) project1Ugniagesiu nuoma....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-420) project1Kauno g. nuoma.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko Petro Paulaičio 1-ąjai kuopai (Nr. TSP-394) project3Sauliu panauda.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-396) 72043_project1Skirsnemune...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Tauragės visuomenės sveikatos centrui (Nr. TSP-391) project1VSC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl atleidimo nuo patalpų išlaikymo mokesčių (Nr. TSP-409) project1Veliuonietis.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-256 „Dėl Jurbarko miesto seniūnijos salės nuomos įkainių patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-427) project1seniunijos sale.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl turto nurašymo (Nr. TSP-418) project1turto nurasymas.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl nekilnojamųjų daiktų pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti ir jų nurašymo (Nr. TSP-415) 72791_project_vandentvark...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-404) project_tabako_tvarka.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
36 Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos (Nr. TSP-405) project_tvarka_alkoholio....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-282 ir 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-253 pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-408) Del sprendimu panaikinimo...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-39, pakeitimo (Nr. TSP-403) Antikorupcinio vertinimo ...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
39 Dėl atstovavimo Jurbarko rajono savivaldybei asociacijos "Tauragės apskrities Ternopilio (Ukraina) bičiulių bendrija" veikloje (Nr. TSP-422) Igaliojimas Bucinskui.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-59 "Dėl atstovo į vietos veiklos grupės "Nemunas" valdybą delegavimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-426) T2-59 panaikinimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
41 DĖL KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO (Nr. TSP-414) project1.xml
Daura Giedraitienė

Priimtas
42 DĖL SUTIKIMO PERIMTI LEIDINIUS (Nr. TSP-413) project1.xml
Daura Giedraitienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. I pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-421) 72796_PLANAS.xml
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
44 Dėl priemokų savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui (Nr. TSP-428) spr_priemokos-12.xml
Audronė Stoškienė

Nepriimtas
45 Kreipimasis dėl komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo paslaugų kainos nustatymo Ričardas Juška

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.