Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-09-27
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-09-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 89420_Darbotv.-lentele Ričardas Juška

Priimtas
2 Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ pirmininko Edgaro Pilypaičio pranešimas-pristatymas apie galimybę sujungti abiejose Nemuno upės pusėse esančius turistinius maršrutus lyno keliu. Saulius Lapėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-243) pritarimas_projektui_daug...
Ilma Muraškaitė

Priimtas
4 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-264) tsp_soc_bustas.xml
Ramūnas Majauskis

Priimtas
5 Dėl nuomos sutarties su Jurbarko rajono žemės ūkio bendrove "Bebirvytis" pratęsimo (Nr. TSP-244) project1Bebirvytis.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl nuomos sutarties su Jurbarko rajono Medininkų žemės ūkio bendrove pratęsimo (Nr. TSP-245) project3Medininkai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl patalpų Klaipėdos g. 63, Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-246) project1Viešvilės sen.....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-252) project1valstybes turto p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lybiškių kaimo bendruomenei (Nr. TSP-253) project1Lybiskiu bendruom...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl patalpų Vydūno g. 56, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-254) project1ligonines nuoma.x...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl nuomos sutarties su individualia įmone Dalės Butėnienės vaistine pratęsimo (Nr. TSP-257) project1vaistines nuomos ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl projekto „Imsrės upės pakrantės pritaikymo viešajai turizmo infrastruktūrai“ objektų perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-263) project1Imsrės takas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko krašto muziejui (Nr. TSP-269) project1krašto muziejus....
SKMBT_C36012091410320.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-312 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo informacijos centro“ pakeitimo (Nr. TSP-270) project1TIC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl leidimo naudotis patalpomis (Nr. TSP-271) project1Pantera.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl patalpų Pavidaujo I k., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-277) project1Pavidaujo I.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių kelių sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-286) project1keliu sarasa.xml
Rimantas Guntys

Priimtas
18 Dėl sutikimo perimti turtą (Nr. TSP-284) Picture 082.jpg
Picture 086.jpg
Picture 098.jpg
Picture 101.jpg
Picture 107.jpg
Picture 117.jpg
Picture 116.jpg
project1Smalininku turtas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu, kuris yra bendroji dalinė nuosavybė, tvarkos (Nr. TSP-282) project1Mokyklosg.20.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (Nr. TSP-285) project1Pauliu.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo (Nr. TSP-272) projektas_uredijai.xml
jurava_namo dalis.jpg
jurava_namo dalis_.jpg
kalniskiai_garazai.jpg
kalniskiai_kiemo statinia...
kalniskiai_namas.jpg
kalniskiai_namas_.jpg
kalniskiai_tvartas.jpg
stakiai_kiemo statiniai.j...
stakiai_namas.jpg
stakiai_ukinis.jpg
stakiu_namo vidus.jpg
stakiu_ukinio vidus.jpg
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
22 Dėl turto išbraukimo iš apskaitos (Nr. TSP-258) proj_keliu_.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
23 Dėl gyvenamųjų patalpų – butų privatizavimo (Nr. TSP-249) projektas_butu pardavimo_...
D6-12-76.jpg
D6-12-77.jpg
D6-12-78.jpg
D6-12-80.jpg
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl gyvenamųjų namų valdose esančių pagalbinio ūkio paskirties pastatų dalių privatizavimo (Nr. TSP-255) projektas_ukiniu_ pardavi...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo (Nr. TSP-259) projektas_patalp_ pardavi...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-260) spr_pajamos ir islaidos-0...
Audronė Stoškienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savaivaldybės 2012 metų biudžeto lėšų socialinei paramai administruoti (Nr. TSP-256) spr_VD social paskirstyma...
Audronė Stoškienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto dalies apyvartos lėšų paskirstymo (Nr. TSP-248) spr_AL paskirstymas-09.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-250) spr_biudz tikslinimas-09....
Audronė Stoškienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T2-264 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo“ pakeitimo (Nr. TSP-251) spr_darbo uzm.koef.-09.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
31 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-283) priedas geologijos tarnyb...
12-09-27-1.xml
planavimo teisių perdavi...
URBANISTIKOS SKYRIUS

Priimtas
32 DĖL SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DALYVAVIMO COMENIUS PROGRAMOJE (Nr. TSP-262) 88588_Seredziaus Comenius...
Zita Tytmonienė

Priimtas
33 DĖL JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-265) Seredziaus mokyklos nuost...
Zita Tytmonienė

Priimtas
34 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-80 „DĖL DRAUDIMO RŪKYTI NEPILNAMEČIAMS IR MOKINIAMS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-266) T2-80 panaikinimas12.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
35 DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO NEFORMALIAJAM ŠVIETIMUI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS (Nr. TSP-280) 88924_Neformalaus ugdymo ...
Zita Tytmonienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2012–2013 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-273) 89416_36 klausimo (TSP-27...
Antanas Gvildys

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 2-67 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2012-2013 mokslo metams" pakeitimo (Nr. TSP-268) Priesmokyklinis ugdymas.x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo nr. T2-184 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-261) project.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
39 Dėl vidutinių kuro kainų patvirtinimo (Nr. TSP-276) Projektas2012-09.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
40 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-41 „DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-247) project2 T2-207 pak siste...
Povilas Kazėnas

Priimtas
41 DĖL ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „JURBARKO KOMUNALININKAS“ NUSTATYMO (Nr. TSP-275) 89423_2012-09-26 redakcij...
Povilas Kazėnas

Priimtas
42 DĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „JURBARKO KOMUNALININKAS“ NUSTATYMO (Nr. TSP-274) 89424_2012-09-26 redakcij...
Povilas Kazėnas

Priimtas
43 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TRIUKŠMO PREVENCIJOS 2012–2013 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-267) Triukšmo prevencijos pla...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
44 DĖL PRITARIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITAI (Nr. TSP-279) Dėl pritarimo stebėseno...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
45 Dėl laidojimo ir kapinių lankymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos (Nr. TSP-278) Laidojimo tvarkos apraša...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-135, pakeitimo (Nr. TSP-281) Reglamento pakeitimas.xml
Reglamento pakeitimas_II ...


Priimtas
47 Dėl bešeimininkio nekilnojamojo turto, perduoto savivaldybės nuosavybėn, apskaitos ir nurašymo (Nr. TSP-287) Teismo sprendimas.pdf
Statinių apskaitos aktas...
Beseimininkiai.xml
URBANISTIKOS SKYRIUS

Priimtas
48 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI (Nr. TSP-288) Parko sutartis (5).xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
49 DĖL VŠĮ JURBARKO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-289) TIC atask gera.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-09-27
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-09-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 89420_Darbotv.-lentele Ričardas Juška

Priimtas
2 Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ pirmininko Edgaro Pilypaičio pranešimas-pristatymas apie galimybę sujungti abiejose Nemuno upės pusėse esančius turistinius maršrutus lyno keliu. Saulius Lapėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-243) pritarimas_projektui_daug...
Ilma Muraškaitė

Priimtas
4 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-264) tsp_soc_bustas.xml
Ramūnas Majauskis

Priimtas
5 Dėl nuomos sutarties su Jurbarko rajono žemės ūkio bendrove "Bebirvytis" pratęsimo (Nr. TSP-244) project1Bebirvytis.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl nuomos sutarties su Jurbarko rajono Medininkų žemės ūkio bendrove pratęsimo (Nr. TSP-245) project3Medininkai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl patalpų Klaipėdos g. 63, Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-246) project1Viešvilės sen.....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-252) project1valstybes turto p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lybiškių kaimo bendruomenei (Nr. TSP-253) project1Lybiskiu bendruom...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl patalpų Vydūno g. 56, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-254) project1ligonines nuoma.x...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl nuomos sutarties su individualia įmone Dalės Butėnienės vaistine pratęsimo (Nr. TSP-257) project1vaistines nuomos ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl projekto „Imsrės upės pakrantės pritaikymo viešajai turizmo infrastruktūrai“ objektų perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-263) project1Imsrės takas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko krašto muziejui (Nr. TSP-269) project1krašto muziejus....
SKMBT_C36012091410320.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-312 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo informacijos centro“ pakeitimo (Nr. TSP-270) project1TIC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl leidimo naudotis patalpomis (Nr. TSP-271) project1Pantera.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl patalpų Pavidaujo I k., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-277) project1Pavidaujo I.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių kelių sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-286) project1keliu sarasa.xml
Rimantas Guntys

Priimtas
18 Dėl sutikimo perimti turtą (Nr. TSP-284) Picture 082.jpg
Picture 086.jpg
Picture 098.jpg
Picture 101.jpg
Picture 107.jpg
Picture 117.jpg
Picture 116.jpg
project1Smalininku turtas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu, kuris yra bendroji dalinė nuosavybė, tvarkos (Nr. TSP-282) project1Mokyklosg.20.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (Nr. TSP-285) project1Pauliu.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo (Nr. TSP-272) projektas_uredijai.xml
jurava_namo dalis.jpg
jurava_namo dalis_.jpg
kalniskiai_garazai.jpg
kalniskiai_kiemo statinia...
kalniskiai_namas.jpg
kalniskiai_namas_.jpg
kalniskiai_tvartas.jpg
stakiai_kiemo statiniai.j...
stakiai_namas.jpg
stakiai_ukinis.jpg
stakiu_namo vidus.jpg
stakiu_ukinio vidus.jpg
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
22 Dėl turto išbraukimo iš apskaitos (Nr. TSP-258) proj_keliu_.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
23 Dėl gyvenamųjų patalpų – butų privatizavimo (Nr. TSP-249) projektas_butu pardavimo_...
D6-12-76.jpg
D6-12-77.jpg
D6-12-78.jpg
D6-12-80.jpg
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl gyvenamųjų namų valdose esančių pagalbinio ūkio paskirties pastatų dalių privatizavimo (Nr. TSP-255) projektas_ukiniu_ pardavi...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo (Nr. TSP-259) projektas_patalp_ pardavi...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-260) spr_pajamos ir islaidos-0...
Audronė Stoškienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savaivaldybės 2012 metų biudžeto lėšų socialinei paramai administruoti (Nr. TSP-256) spr_VD social paskirstyma...
Audronė Stoškienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto dalies apyvartos lėšų paskirstymo (Nr. TSP-248) spr_AL paskirstymas-09.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-250) spr_biudz tikslinimas-09....
Audronė Stoškienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T2-264 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo“ pakeitimo (Nr. TSP-251) spr_darbo uzm.koef.-09.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
31 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-283) priedas geologijos tarnyb...
12-09-27-1.xml
planavimo teisių perdavi...
URBANISTIKOS SKYRIUS

Priimtas
32 DĖL SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DALYVAVIMO COMENIUS PROGRAMOJE (Nr. TSP-262) 88588_Seredziaus Comenius...
Zita Tytmonienė

Priimtas
33 DĖL JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-265) Seredziaus mokyklos nuost...
Zita Tytmonienė

Priimtas
34 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-80 „DĖL DRAUDIMO RŪKYTI NEPILNAMEČIAMS IR MOKINIAMS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-266) T2-80 panaikinimas12.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
35 DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO NEFORMALIAJAM ŠVIETIMUI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS (Nr. TSP-280) 88924_Neformalaus ugdymo ...
Zita Tytmonienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2012–2013 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-273) 89416_36 klausimo (TSP-27...
Antanas Gvildys

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 2-67 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2012-2013 mokslo metams" pakeitimo (Nr. TSP-268) Priesmokyklinis ugdymas.x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo nr. T2-184 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-261) project.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
39 Dėl vidutinių kuro kainų patvirtinimo (Nr. TSP-276) Projektas2012-09.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
40 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-41 „DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-247) project2 T2-207 pak siste...
Povilas Kazėnas

Priimtas
41 DĖL ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „JURBARKO KOMUNALININKAS“ NUSTATYMO (Nr. TSP-275) 89423_2012-09-26 redakcij...
Povilas Kazėnas

Priimtas
42 DĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „JURBARKO KOMUNALININKAS“ NUSTATYMO (Nr. TSP-274) 89424_2012-09-26 redakcij...
Povilas Kazėnas

Priimtas
43 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TRIUKŠMO PREVENCIJOS 2012–2013 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-267) Triukšmo prevencijos pla...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
44 DĖL PRITARIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITAI (Nr. TSP-279) Dėl pritarimo stebėseno...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
45 Dėl laidojimo ir kapinių lankymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos (Nr. TSP-278) Laidojimo tvarkos apraša...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-135, pakeitimo (Nr. TSP-281) Reglamento pakeitimas.xml
Reglamento pakeitimas_II ...


Priimtas
47 Dėl bešeimininkio nekilnojamojo turto, perduoto savivaldybės nuosavybėn, apskaitos ir nurašymo (Nr. TSP-287) Teismo sprendimas.pdf
Statinių apskaitos aktas...
Beseimininkiai.xml
URBANISTIKOS SKYRIUS

Priimtas
48 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI (Nr. TSP-288) Parko sutartis (5).xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
49 DĖL VŠĮ JURBARKO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-289) TIC atask gera.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.