Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-04-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-107) 27_tsp-fin.k.-bukles-atas...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-108) 298_normatyvai-du-ir-medi...
298_jurbarko-ligonine-nor...
298_pspc-normatyvu-nustat...
298_erzvilko-pspc-normaty...
298_simkaiciu-amb.-normat...
298_seredziaus-amb.-norma...
298_viesviles-amb.-normat...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
4 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-111) 298_simkaiciu-amb.-2017-m...
298_simkaiciu-amb.-del-ne...
298_simkaiciu-amb.-veiklo...
298_28849510-20492017-03-...
298_st-r5-31.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
5 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-112) 298_viesviles-amb.-2017-m...
298_viesviles-amb.-2017-m...
298_28849510-20492017-03-...
298_st-r5-31.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-113) 298_seredziaus-amb.-2017-...
298_seredziaus-amb.-2017-...
298_st-r5-31.pdf
298_28849510-20492017-03-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
7 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos atskaitos (Nr. TSP-109) 298_st-r5-31.pdf
298_28849510-20492017-03-...
298_erzvilko-pspc-2017-m....
erzvilko-pspc-2017-metu-v...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-110) 298_jurbarko-r.-pspc-2017...
298_veiklos-atsakaitas-ps...
298_st-r5-31.pdf
298_28849510-20492017-03-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
9 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-114) 298_jurbarko-ligonines-20...
298_jurbarko-ligonine-del...
298_jurbarko-ligonines-20...
298_st-r5-31.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. TSP-115) 298_del-kintamosios-dalie...
298_komisijos-psedzio-pro...
298_st-r5-31.pdf
298_erzvilko-pspc-kiekybi...
298_jurbarko-ligonine-kie...
298_pspc-kiekybiniai-ir-k...
298_seredziaus-amb.-kieky...
298_simkaiciu-amb.-kiekyb...
298_viesviles-amb.-kiekyb...
298_simkaiciu-amb.-del-ne...
298_jurbarko-ligonine-del...
298_28849510-20492017-03-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-92 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-116) 298_del-st-sudeties.xml
298_danute-rapseviciene.p...
298_ramunas-siniauskas.pd...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl Eržvilko kultūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-118) 53_project-7.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
13 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-120) 53_project-9.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
14 Dėl Jurbarko kultūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-123) 53_project-11-002.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
15 Dėl Jurbarko krašto muziejaus 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-117) 53_project-8.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
16 Dėl Klausučių kultūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-134) 53_project-10.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-126) 53_project-12.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
18 Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-119) 55_brandos-egzaminai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
19 Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. TSP-125) 354_atnaujinama-jrt-sudet...
354_visuotinio-organizaci...
354_jaunimo-iniciatyvos-c...
354_sporto-klubas-velniai...
Lukas Bakšys

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-135) 353_klubu-finansavimas-od...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
21 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-130) 340_sprendimas-del-jtvic-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
22 Dėl UAB „Jurbarko vandenys“ 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-106) 45_tsp-jv-ataskaita-montv...
Povilas Kazėnas

Priimtas
23 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-105) 45_tsp-jk-atask-indre.xml
45_del-uab-jurbarko-komun...
45_uab-jurbarko-komunalin...
Povilas Kazėnas

Priimtas
24 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko autobusų parko 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-132) 48_tsp-jap-2017-ataskaita...
Rimantas Milius

Priimtas
25 Dėl leidimo neatlygintinai naudotis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarko miesto seniūnijos salės patalpomis (Nr. TSP-129) 168_fenikso-prasymas.pdf
168_feniksas.xml
168_seniunijos-sutikimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Jurbarko teniso klubui (Nr. TSP-128) 168_panauda-teniso-klubui...
168_teniso-klubo-prasymas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto programos daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti paraiškų vertinimo komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-121) tsp-121.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-128 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto programos daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti“ pakeitimo (Nr. TSP-124) 44_programos-papild-8.8-p...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-95 „Dėl 2018 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo“ pakeitimo (Nr. TSP-127) 252_2018-03-29-t2-95-spre...
Rimantas Guntys

Priimtas
30 Dėl Smalininkų kaimo gatvių priskyrimo Smalininkų miestui (Nr. TSP-122) 188_tarybai-gatves-geras....
Jurgita Bosikienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-133) 254_ktnuostatai.xml
Saulius Jakštys
Indrė Gavėnė

Priimtas
32 Dėl Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo, konfesinių kapinių suteikimo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-131) 83_2018-04-26_leidimu-lai...
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
33 Dėl Veliuonos kultūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-136) 53_project-13.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
34 Dėl pritarimo projektams „Ištieskime pagalbos ranką“, „Užuovėja“, „Mūsų rūpestis“, „Šimkaitukai“, „Girdžiukai“ (Nr. TSP-137) 59_pritar-samar-proj-2018...
Inga Kornikaitė

Priimtas
35 Dėl pritarimo projektui „Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas Skirsnemunės seniūnijos socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų šeimos nariams“ (Nr. TSP-138) 59_pritar-evang-proj-2018...
Inga Kornikaitė

Priimtas
36 Dėl nusišalinimo Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-04-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-107) 27_tsp-fin.k.-bukles-atas...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-108) 298_normatyvai-du-ir-medi...
298_jurbarko-ligonine-nor...
298_pspc-normatyvu-nustat...
298_erzvilko-pspc-normaty...
298_simkaiciu-amb.-normat...
298_seredziaus-amb.-norma...
298_viesviles-amb.-normat...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
4 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-111) 298_simkaiciu-amb.-2017-m...
298_simkaiciu-amb.-del-ne...
298_simkaiciu-amb.-veiklo...
298_28849510-20492017-03-...
298_st-r5-31.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
5 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-112) 298_viesviles-amb.-2017-m...
298_viesviles-amb.-2017-m...
298_28849510-20492017-03-...
298_st-r5-31.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-113) 298_seredziaus-amb.-2017-...
298_seredziaus-amb.-2017-...
298_st-r5-31.pdf
298_28849510-20492017-03-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
7 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos atskaitos (Nr. TSP-109) 298_st-r5-31.pdf
298_28849510-20492017-03-...
298_erzvilko-pspc-2017-m....
erzvilko-pspc-2017-metu-v...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-110) 298_jurbarko-r.-pspc-2017...
298_veiklos-atsakaitas-ps...
298_st-r5-31.pdf
298_28849510-20492017-03-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
9 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-114) 298_jurbarko-ligonines-20...
298_jurbarko-ligonine-del...
298_jurbarko-ligonines-20...
298_st-r5-31.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. TSP-115) 298_del-kintamosios-dalie...
298_komisijos-psedzio-pro...
298_st-r5-31.pdf
298_erzvilko-pspc-kiekybi...
298_jurbarko-ligonine-kie...
298_pspc-kiekybiniai-ir-k...
298_seredziaus-amb.-kieky...
298_simkaiciu-amb.-kiekyb...
298_viesviles-amb.-kiekyb...
298_simkaiciu-amb.-del-ne...
298_jurbarko-ligonine-del...
298_28849510-20492017-03-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-92 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-116) 298_del-st-sudeties.xml
298_danute-rapseviciene.p...
298_ramunas-siniauskas.pd...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl Eržvilko kultūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-118) 53_project-7.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
13 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-120) 53_project-9.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
14 Dėl Jurbarko kultūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-123) 53_project-11-002.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
15 Dėl Jurbarko krašto muziejaus 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-117) 53_project-8.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
16 Dėl Klausučių kultūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-134) 53_project-10.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-126) 53_project-12.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
18 Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-119) 55_brandos-egzaminai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
19 Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. TSP-125) 354_atnaujinama-jrt-sudet...
354_visuotinio-organizaci...
354_jaunimo-iniciatyvos-c...
354_sporto-klubas-velniai...
Lukas Bakšys

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-135) 353_klubu-finansavimas-od...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
21 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-130) 340_sprendimas-del-jtvic-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
22 Dėl UAB „Jurbarko vandenys“ 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-106) 45_tsp-jv-ataskaita-montv...
Povilas Kazėnas

Priimtas
23 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-105) 45_tsp-jk-atask-indre.xml
45_del-uab-jurbarko-komun...
45_uab-jurbarko-komunalin...
Povilas Kazėnas

Priimtas
24 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko autobusų parko 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-132) 48_tsp-jap-2017-ataskaita...
Rimantas Milius

Priimtas
25 Dėl leidimo neatlygintinai naudotis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarko miesto seniūnijos salės patalpomis (Nr. TSP-129) 168_fenikso-prasymas.pdf
168_feniksas.xml
168_seniunijos-sutikimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Jurbarko teniso klubui (Nr. TSP-128) 168_panauda-teniso-klubui...
168_teniso-klubo-prasymas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto programos daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti paraiškų vertinimo komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-121) tsp-121.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-128 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto programos daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti“ pakeitimo (Nr. TSP-124) 44_programos-papild-8.8-p...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-95 „Dėl 2018 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo“ pakeitimo (Nr. TSP-127) 252_2018-03-29-t2-95-spre...
Rimantas Guntys

Priimtas
30 Dėl Smalininkų kaimo gatvių priskyrimo Smalininkų miestui (Nr. TSP-122) 188_tarybai-gatves-geras....
Jurgita Bosikienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-133) 254_ktnuostatai.xml
Saulius Jakštys
Indrė Gavėnė

Priimtas
32 Dėl Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo, konfesinių kapinių suteikimo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-131) 83_2018-04-26_leidimu-lai...
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
33 Dėl Veliuonos kultūros centro 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-136) 53_project-13.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
34 Dėl pritarimo projektams „Ištieskime pagalbos ranką“, „Užuovėja“, „Mūsų rūpestis“, „Šimkaitukai“, „Girdžiukai“ (Nr. TSP-137) 59_pritar-samar-proj-2018...
Inga Kornikaitė

Priimtas
35 Dėl pritarimo projektui „Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas Skirsnemunės seniūnijos socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų šeimos nariams“ (Nr. TSP-138) 59_pritar-evang-proj-2018...
Inga Kornikaitė

Priimtas
36 Dėl nusišalinimo Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.