EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 SAVIVALDYBĖS TARYBA
 RENGINIAI
Socialinės paramos teikimas Viešvilės seniūnijoje

 

 

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimas

Donata Rimkienė

Kompensacijos šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) skiriamos pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, įvertinus šeimos (vieno gyvenančio asmens) turtą ir pajamas. Seniūnijos gyventojai, atitinkantys įstatyme nustatytas sąlygas, turi seniūnijai pateikti nustatytos formos prašymą–paraišką bei kitus dokumentus, reikalingus socialinei paramai skirti. Prašymus galima teikti ir elektroniniu būdu per eSPIS sistemą.

Išimtiniais atvejais asmenims, neatitinkantiems įstatyme numatytų sąlygų, kompensacijos gali būti skiriamos savivaldybės nustatyta tvarka.

 

Socialinės pašalpos skyrimas

Donata Rimkienė

Socialinė pašalpa šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) skiriama pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, įvertinus šeimos (vieno gyvenančio asmens) turtą ir pajamas. Seniūnijos gyventojai, atitinkantys įstatyme nustatytas sąlygas, turi seniūnijai pateikti nustatytos formos prašymą–paraišką bei kitus dokumentus, reikalingus socialinei paramai skirti.

Prašymus galima teikti ir elektroniniu būdu per eSPIS sistemą. Išimtiniais atvejais asmenims (šeimoms), neatitinkantiems įstatyme numatytų sąlygų, socialinė pašalpa gali būti skiriama savivaldybės nustatyta tvarka. Susidarius ypatingai sunkiai materialinei padėčiai (dėl ligos, gaisro ir pan.), asmeniui gali būti skiriama vienkartinė pašalpa.

 

Išmokos vaikui skyrimas

Donata Rimkienė

Išmoka vaikui skiriama pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau negu jam sukaks 21 metai. Papildomą išmoką vaikui turi teisę gauti bendrai gyvenantys ir (ar) globojantys (rūpinantys) 1 ar 2 vaikus asmenys, jei vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar globojančių asmenų pajamos praėjusiais kalendoriniais metais arba per 12 paskutinių mėnesių (arba per praėjusį 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi laikotarpį) vienam asmeniui neviršijo 2 valstybės remiamų pajamų dydžio. Auginant ir (ar) globojant 3 ir daugiau vaikų papildoma išmoka skiriama iki 18 ir vyresniam vaikui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau negu jam sukaks 21 metai. Auginant neįgalų vaiką jam skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį. Seniūnijos gyventojai, atitinkantys įstatyme nustatytas sąlygas, turi seniūnijai pateikti nustatytos formos prašymą–paraišką bei kitus dokumentus, reikalingus socialinei išmokai skirti.

Prašymus galima teikti ir elektroniniu būdu per eSPIS sistemą.

 

Prašymų–paraiškų mokinių nemokamam maitinimui ir paramai mokinio reikmenims įsigyti priėmimas

Donata Rimkienė

Socialinė parama mokiniams skiriama pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą bei paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Prašymas–paraiška pateikiama atvykus į seniūniją. Išimtiniais atvejais galima gauti nemokamą maitinimą, kai vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui yra didesnės kaip 1,5 VRP, tačiau neviršija 2 VRP. Nevertinant pajamų nemokamą maitinimą gali gauti pirmų klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokiniai. Prašymus galima teikti ir elektroniniu būdu per eSPIS sistemą.

ES paramos iš intervencinių maisto atsargų skyrimas

Donata Rimkienė

Teisę gauti paramą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenis fondo turi asmenys, kurių šeimos pajamos vienam jos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį. Išimtiniais atvejais paramą maisto produktais galima gauti, kai vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui yra didesnės kaip 1,5 VRP, tačiau neviršija 2,5 VRP. Prašymas–paraiška pateikiama atvykus į seniūniją.

Prašymų–paraiškų skirti pagalbos į namus paslaugas priėmimas

Donata Rimkienė

Pagalbos į namus paslaugos skiriamos asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas pagalbos į namus paslaugų poreikis. Pagalbos į namus gavėjai – suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Prašymas–paraiška pateikiama atvykus į seniūniją.

Prašymų–paraiškų skirti trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmeniui priėmimas

Donata Rimkienė

Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos skiriamos asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas šių paslaugų poreikis. Prašymas–paraiška pateikiama atvykus į seniūniją.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-02 13:29:43

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas

  
Administracijos direktorė
Rūta Vančienė
antradieniais 10-12 val. 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. [email protected]
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.