Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-05-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano ir Jurbarko rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-159) 2015-05-14-gavenia-rutos-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-146) priesgaisrines-ataskaita....
STASYS POCIUS

Priimtas
4 Dėl VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-149) ataskaita-verslo-centro-2...
Gaiva Mačiulaitienė

Priimtas
5 Dėl leidimo UAB Jurbarko autobusų parkui įsigyti autobusą (Nr. TSP-175) tsp-jap-leidimas-isigyti-...
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-171) socialiniu-paslaugu-plana...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
7 Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ teikiamų laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų laikino neteikimo (Nr. TSP-157) nakvynes-namai-laikinas-s...
Angelė Zabalujeva

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl 2015 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-163) zemes_nuomos_mokestis_201...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl 2016 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-161) zemes_mokescio_tarifas201...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-162) nekilnojamo_turto_mokesti...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-155) project.xml
Dalia Jaramavičienė

Nepriimtas
12 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-160) jurbarku-nuostatai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų ir gyvenamųjų vietovių administracinių ribų nustatymo vietos gyventojų apklausos rezultatų (Nr. TSP-174) apklausos-rezultatai-5.xm...
ribu-nustatymo-protokolas...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl pritarimo Smalininkų miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano koncepcijai (Nr. TSP-167) smalininku-koncepcija.xml
smalininku-koncepcijos-ai...
smalininku-koncepcijos-sc...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl pritarimo Veliuonos miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijai (Nr. TSP-168) veliuona_koncepcija_05-11...
veliuonos-koncepcijos-spr...
koncepcija_erdvine.jpg
koncepcija_funkciniai.jpg
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
16 Dėl pritarimo Viešvilės miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijai (Nr. TSP-169) 15019_00_btp-k_ar_2015-04...
viesviles_bp_koncepcija_t...
viesviles-koncepcijos-spr...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
17 Dėl pavadinimo gatvei Šimkaičių seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-166) 159403geras-simkaiciu-gat...
simkaiciu-s.-prasymas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
18 Dėl gatvių Šimkaičių seniūnijoje Paulių kaime ir Girdžių seniūnijoje Girdžių kaime geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-170) geografines-charakteristi...
girdziu-simkaiciu.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-140) tsp-su-tvarka-pagal-ruta....
del-ka-kontroles-tvarkos_...
Povilas Kazėnas

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos" pakeitimo (Nr. TSP-139) t2-19-prevencines.xml
tsp-rutos-red.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kandidato į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybą (Nr. TSP-141) t2-52.doc
t2-97.doc
tsp-povilas-ruta.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
22 Dėl UAB ,,Jurbarko komunalininkas“ investicijų į šilumos ūkį 2015-2017 metų plano derinimo (Nr. TSP-158) kom-prasymas-invest.pdf
redaguota-investiciju-pla...
Povilas Kazėnas

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono Juodaičių pagrindinės mokyklos šilumos ūkio eksploatavimo ir šilumos tiekimo paslaugų (Nr. TSP-150) t2-138-2005-juodaiciai.do...
tsp-povilas-juodaiciai-ru...
Povilas Kazėnas

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono Šimkaičių pagrindinės mokyklos šilumos ūkio eksploatavimo ir šilumos tiekimo paslaugų (Nr. TSP-151) t2-137-2005-simkaiciai.do...
tsp-povilas-simkaiciai.xm...
Povilas Kazėnas

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo (Nr. TSP-172) busto_nuomos_mokestis.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
26 Dėl parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-173) sarasas_parduodamo.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-188 ,,Dėl turto perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-147) panauda-erzvilko-kc-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-148) panauda-vadzgirys-bibliot...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Vadžgirio bendruomenės centrui (Nr. TSP-142) panauda-vadzgirys-bendruo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl nuomos sutarties su Vida Račiūniene pratęsimo (Nr. TSP-144) project-12nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-138) mmb-turto-perem-.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-176) autob-perem.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-143) projectpk.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-145) 05-13proj.-tarybos.xml
Danutė Matelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto programos daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti paraiškų vertinimo komiteto sudarymo (Nr. TSP-156) 2015-05-28-projektas_deri...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-61 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarymo" pakeitimo (Nr. TSP-164) del-stebetoju-tarybos-pak...
Gražina Sutkuvienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (Nr. TSP-165) del-atstovo-delegavimo-i-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo (Nr. TSP-152) 2015-05-28_visuomenine-ad...
Rūta Vančienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo (Nr. TSP-153) 2015-05-28_peticiju-komis...
Rūta Vančienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo (Nr. TSP-154) etikos-komisija.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
41 Dėl 2014 m. balandžio 18 d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. G1-64/460 (Nr. TSP-177) 2015-05-28_sutarties-nutr...
Rūta Vančienė

Priimtas
42 Dėl pritarimo kultūrinio bendradarbiavimo sutarties tarp Tauragės rajono, Neringos, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Jurbarko rajono, Pagėgių ir Šilutės rajono savivaldybių sudarymui (Nr. TSP-178) mazosios-lietuvos-heraldi...
Goda Vilkelienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. T2-129 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime“ pakeitimo (Nr. TSP-180) 2015-05-28_-atstovai-i-ls...
Vidmantas Juzėnas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-05-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano ir Jurbarko rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-159) 2015-05-14-gavenia-rutos-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-146) priesgaisrines-ataskaita....
STASYS POCIUS

Priimtas
4 Dėl VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-149) ataskaita-verslo-centro-2...
Gaiva Mačiulaitienė

Priimtas
5 Dėl leidimo UAB Jurbarko autobusų parkui įsigyti autobusą (Nr. TSP-175) tsp-jap-leidimas-isigyti-...
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-171) socialiniu-paslaugu-plana...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
7 Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ teikiamų laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų laikino neteikimo (Nr. TSP-157) nakvynes-namai-laikinas-s...
Angelė Zabalujeva

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl 2015 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-163) zemes_nuomos_mokestis_201...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl 2016 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-161) zemes_mokescio_tarifas201...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-162) nekilnojamo_turto_mokesti...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-155) project.xml
Dalia Jaramavičienė

Nepriimtas
12 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-160) jurbarku-nuostatai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų ir gyvenamųjų vietovių administracinių ribų nustatymo vietos gyventojų apklausos rezultatų (Nr. TSP-174) apklausos-rezultatai-5.xm...
ribu-nustatymo-protokolas...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl pritarimo Smalininkų miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano koncepcijai (Nr. TSP-167) smalininku-koncepcija.xml
smalininku-koncepcijos-ai...
smalininku-koncepcijos-sc...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl pritarimo Veliuonos miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijai (Nr. TSP-168) veliuona_koncepcija_05-11...
veliuonos-koncepcijos-spr...
koncepcija_erdvine.jpg
koncepcija_funkciniai.jpg
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
16 Dėl pritarimo Viešvilės miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijai (Nr. TSP-169) 15019_00_btp-k_ar_2015-04...
viesviles_bp_koncepcija_t...
viesviles-koncepcijos-spr...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
17 Dėl pavadinimo gatvei Šimkaičių seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-166) 159403geras-simkaiciu-gat...
simkaiciu-s.-prasymas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
18 Dėl gatvių Šimkaičių seniūnijoje Paulių kaime ir Girdžių seniūnijoje Girdžių kaime geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-170) geografines-charakteristi...
girdziu-simkaiciu.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-140) tsp-su-tvarka-pagal-ruta....
del-ka-kontroles-tvarkos_...
Povilas Kazėnas

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos" pakeitimo (Nr. TSP-139) t2-19-prevencines.xml
tsp-rutos-red.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kandidato į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybą (Nr. TSP-141) t2-52.doc
t2-97.doc
tsp-povilas-ruta.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
22 Dėl UAB ,,Jurbarko komunalininkas“ investicijų į šilumos ūkį 2015-2017 metų plano derinimo (Nr. TSP-158) kom-prasymas-invest.pdf
redaguota-investiciju-pla...
Povilas Kazėnas

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono Juodaičių pagrindinės mokyklos šilumos ūkio eksploatavimo ir šilumos tiekimo paslaugų (Nr. TSP-150) t2-138-2005-juodaiciai.do...
tsp-povilas-juodaiciai-ru...
Povilas Kazėnas

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono Šimkaičių pagrindinės mokyklos šilumos ūkio eksploatavimo ir šilumos tiekimo paslaugų (Nr. TSP-151) t2-137-2005-simkaiciai.do...
tsp-povilas-simkaiciai.xm...
Povilas Kazėnas

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo (Nr. TSP-172) busto_nuomos_mokestis.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
26 Dėl parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-173) sarasas_parduodamo.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-188 ,,Dėl turto perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-147) panauda-erzvilko-kc-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-148) panauda-vadzgirys-bibliot...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Vadžgirio bendruomenės centrui (Nr. TSP-142) panauda-vadzgirys-bendruo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl nuomos sutarties su Vida Račiūniene pratęsimo (Nr. TSP-144) project-12nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-138) mmb-turto-perem-.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-176) autob-perem.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-143) projectpk.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-145) 05-13proj.-tarybos.xml
Danutė Matelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto programos daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti paraiškų vertinimo komiteto sudarymo (Nr. TSP-156) 2015-05-28-projektas_deri...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-61 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarymo" pakeitimo (Nr. TSP-164) del-stebetoju-tarybos-pak...
Gražina Sutkuvienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (Nr. TSP-165) del-atstovo-delegavimo-i-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo (Nr. TSP-152) 2015-05-28_visuomenine-ad...
Rūta Vančienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo (Nr. TSP-153) 2015-05-28_peticiju-komis...
Rūta Vančienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo (Nr. TSP-154) etikos-komisija.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
41 Dėl 2014 m. balandžio 18 d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. G1-64/460 (Nr. TSP-177) 2015-05-28_sutarties-nutr...
Rūta Vančienė

Priimtas
42 Dėl pritarimo kultūrinio bendradarbiavimo sutarties tarp Tauragės rajono, Neringos, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Jurbarko rajono, Pagėgių ir Šilutės rajono savivaldybių sudarymui (Nr. TSP-178) mazosios-lietuvos-heraldi...
Goda Vilkelienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. T2-129 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime“ pakeitimo (Nr. TSP-180) 2015-05-28_-atstovai-i-ls...
Vidmantas Juzėnas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.