Reikia paramos

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos skyrimas

Paslaugos aprašymas INTENSYVI KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBA - pagalba teikiama krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo emociniam ar fiziniam saugumui, sveikatai ar gyvybei teikiamos nemokamai. Nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba teikiama asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje.
PASLAUGŲ SUDĖTIS:
1. Informavimas,
2. Konsultavimas,
3. Tarpininkavimas ir atstovavimas,
4. Apgyvendinimas,
5. Psichologinė-psichoterapinė pagalba,
6. Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas.
GAVĖJAI:
1. Socialinės rizikos vaikai,
2. Vaikai su negalia,
3. Likę be tėvų globos vaikai,
4. Suaugę asmenys su negalia,
5. Senyvo amžiaus asmenys,
6. Socialinės rizikos suaugę asmenys.
Paslaugos kategorija Socialinė parama – socialinės paslaugos
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Laima Gardauskienė tel. (8 447) 70 182
Paslaugos vykdytojas Jurgita Sorakienė tel. 8 665 01420
Aprašymas interesantui Paslaugos gavėjai: socialinės rizikos vaikai, vaikai su negalia, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos suaugę asmenys, kiti asmenys.
Teikimo vieta: įvykio vietoje (mobilios krizių įveikimo komandos), socialinių paslaugų įstaigose (krizių centre), kt. įstaigose.
Paslaugą teikiantys specialistai: socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, psichologai, kiti specialistai
Paslaugos teikimo trukmė/dažnumas - pagal poreikį.
Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, kitos paslaugos
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 įsakymas "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
4. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimas T2-115 "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos"
Informacija Išsami informacija teikiama seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba
Socialinės paramos skyriuje
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas
tel.( 8 447) 70180
Socialinių išmokų specialistė
Kristina Povilaitienė
el. p. kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt

Jurbarko rajono seniūnijų socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis:
Eržvilko seniūnija:
Rita Sabienė
tel. (8 447) 43 144, el. p. erzvilkas@jurbarkas.lt
Girdžių seniūnija:
Zita Krikščionaitienė
tel. (8 447) 49 923, el. p.
girdziai@jurbarkas.lt
Juodaičių seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė,
tel. (8 447) 44 142, el. p. juodaiciai@jurbarkas.lt
Jurbarko miesto seniūnija:
Giedrė Stankevičienė,
Lina Kapturauskienė
tel. (8 447) 55 702, el. p. jurbarkas@jurbarkas.lt
Jurbarkų seniūnija:
Airina Jurgilienė
tel. (8 447) 71 362, el. p. jurbarkai@jurbarkas.lt
Raudonės seniūnija:
Rasa Draudvilė
tel. (8 447) 45 323, el. p. raudone@jurbarkas.lt
Seredžiaus seniūnija:
Dovilė Gotautienė
tel. (8 447)42 339, el. p. seredzius@jurbarkas.lt
Skirsnemunės seniūnija:
Ramutė Matijošaitienė
tel. (8 447) 47 131, el. p. skirsnemune@jurbarkas.lt
Smalininkų seniūnija:
Žiedūna Klimaitienė
tel. (8 447) 56 268, el. p. smalininkai@jurbarkas.lt
Šimkaičių seniūnija:
Giedrė Knapkienė,
Aida Sutkuvienė
tel. (8 447) 41 317, el. p.
simkaiciai@jurbarkas.lt
Veliuonos seniūnija:
Rasa Draudvilė
tel. (8 447) 42 623, el. p. veliuona@jurbarkas.lt
Viešvilės seniūnija:
Donata Rimkienė
tel. (8 447) 49328, el. p.
viesvile@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2021-06-25 15:34:30

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Reikia paramos

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos skyrimas

Paslaugos aprašymas INTENSYVI KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBA - pagalba teikiama krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo emociniam ar fiziniam saugumui, sveikatai ar gyvybei teikiamos nemokamai. Nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba teikiama asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje.
PASLAUGŲ SUDĖTIS:
1. Informavimas,
2. Konsultavimas,
3. Tarpininkavimas ir atstovavimas,
4. Apgyvendinimas,
5. Psichologinė-psichoterapinė pagalba,
6. Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas.
GAVĖJAI:
1. Socialinės rizikos vaikai,
2. Vaikai su negalia,
3. Likę be tėvų globos vaikai,
4. Suaugę asmenys su negalia,
5. Senyvo amžiaus asmenys,
6. Socialinės rizikos suaugę asmenys.
Paslaugos kategorija Socialinė parama – socialinės paslaugos
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Laima Gardauskienė tel. (8 447) 70 182
Paslaugos vykdytojas Jurgita Sorakienė tel. 8 665 01420
Aprašymas interesantui Paslaugos gavėjai: socialinės rizikos vaikai, vaikai su negalia, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos suaugę asmenys, kiti asmenys.
Teikimo vieta: įvykio vietoje (mobilios krizių įveikimo komandos), socialinių paslaugų įstaigose (krizių centre), kt. įstaigose.
Paslaugą teikiantys specialistai: socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, psichologai, kiti specialistai
Paslaugos teikimo trukmė/dažnumas - pagal poreikį.
Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, kitos paslaugos
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 įsakymas "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
4. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimas T2-115 "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos"
Informacija Išsami informacija teikiama seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba
Socialinės paramos skyriuje
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas
tel.( 8 447) 70180
Socialinių išmokų specialistė
Kristina Povilaitienė
el. p. kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt

Jurbarko rajono seniūnijų socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis:
Eržvilko seniūnija:
Rita Sabienė
tel. (8 447) 43 144, el. p. erzvilkas@jurbarkas.lt
Girdžių seniūnija:
Zita Krikščionaitienė
tel. (8 447) 49 923, el. p.
girdziai@jurbarkas.lt
Juodaičių seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė,
tel. (8 447) 44 142, el. p. juodaiciai@jurbarkas.lt
Jurbarko miesto seniūnija:
Giedrė Stankevičienė,
Lina Kapturauskienė
tel. (8 447) 55 702, el. p. jurbarkas@jurbarkas.lt
Jurbarkų seniūnija:
Airina Jurgilienė
tel. (8 447) 71 362, el. p. jurbarkai@jurbarkas.lt
Raudonės seniūnija:
Rasa Draudvilė
tel. (8 447) 45 323, el. p. raudone@jurbarkas.lt
Seredžiaus seniūnija:
Dovilė Gotautienė
tel. (8 447)42 339, el. p. seredzius@jurbarkas.lt
Skirsnemunės seniūnija:
Ramutė Matijošaitienė
tel. (8 447) 47 131, el. p. skirsnemune@jurbarkas.lt
Smalininkų seniūnija:
Žiedūna Klimaitienė
tel. (8 447) 56 268, el. p. smalininkai@jurbarkas.lt
Šimkaičių seniūnija:
Giedrė Knapkienė,
Aida Sutkuvienė
tel. (8 447) 41 317, el. p.
simkaiciai@jurbarkas.lt
Veliuonos seniūnija:
Rasa Draudvilė
tel. (8 447) 42 623, el. p. veliuona@jurbarkas.lt
Viešvilės seniūnija:
Donata Rimkienė
tel. (8 447) 49328, el. p.
viesvile@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2021-06-25 15:34:30

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.