Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-12-21 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo Sauliaus Lapėno atleidimo (Nr. TSP-365) 254_tspdelsl.pdf
Vidmantas Juzėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-389) 26787127sprbiudz-tikslini...
26787227jrst-biudzeto-pak...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-388) 26789427sprkoeficientai-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-368) 57_project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-370) 57_project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-369) 57_project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2016-2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-379) tsp-379.xml
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2016-2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-367) 55_jurbarko-gimnazija.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo jų (Nr. TSP-381) 353_sporto-sale-ikainiai....
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-366) tsp-366.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl Maksimalių socialinė globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių sąrašo patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-374) 342_project.xml
342_kainu-palyginimas.doc...
342_sakiu-vaiku-globos-na...
342_skalvijos-vaiku-namai...
342_jurbarko-socialines-p...
342_seredziaus-seneliu-gl...
342_valtstybes-vaiku-soc....
342_suvalkijos-socialines...
342_didvyziu-socialines-g...
342_kalvarijos-socialines...
342_aukstelkes-socialines...
342_lietuvos-reabiltacijo...
342_smalininku-senjoru-na...
342_kudirkos-naumiescio-p...
Jurgita Sorakienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-377) 10_2017-12-11projektas.xm...
Danutė Matelienė

Priimtas
14 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ (Nr. TSP-372) 340_pritarimas-vsb-projek...
Ernestas Sinkus

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-371) 45_tsp-metod-pak-indre.xm...
Povilas Kazėnas

Priimtas
16 Dėl nuomos sutarties su Donata Vasiliauskiene pratęsimo (Nr. TSP-373) 168_nuomos-erzvilke-prate...
tsp-373priedas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl leidimo neatlygintinai naudotis Jurbarko kultūros centro patalpomis (Nr. TSP-386) 168_skirsnemune_r.xml
168_kc-skirsnemunes-patal...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl nuomos sutarties su uždarąja akcine bendrove „Tele2“ pratęsimo (Nr. TSP-375) 168_nuomos-tele2_r.xml
168_tele2_prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buveinės nustatymo savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-387) 168_buveines-registravima...
168_vsb-prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl patalpų Neringos g. 6, Seredžiaus mstl. ir Kaštonų g. 2, Raudonės mstl., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-383) 168_nuoma_r.xml
168_raudones-planas.pdf
168_raudones-prasymas.xml
168_seredziaus-planas.pdf
168_seredziaus-prasymas.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-73 "Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-384) 178_tsp-du-1-priedo-pakei...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo (Nr. TSP-385) 83_201712-21_pavaduotojo-...
Rūta Vančienė

Priimtas
23 Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-382) 83_2017-12-21_ledo-taisyk...
Rūta Vančienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-376) 254_skatinimas.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-364) reglamento-keitimas-2017-...
Indrė Gavėnė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-378) 267915315projektas-del-ju...
Genė Gudaitienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-380) 315_kontroles-komiteto-20...
Genė Gudaitienė

Priimtas
28 Dėl balsų skaičiavimo komisijos sudėties patvirtinimo MERAS

Priimtas
29 Dėl slapto balsavimo biuletenio „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo Sauliaus Lapėno atleidimo iš pareigų prieš terminą“ patvirtinimo MERAS

Priimtas
30 Dėl slapto balsavimo biuletenio „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo“ patvirtinimo MERAS

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-12-21 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo Sauliaus Lapėno atleidimo (Nr. TSP-365) 254_tspdelsl.pdf
Vidmantas Juzėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-389) 26787127sprbiudz-tikslini...
26787227jrst-biudzeto-pak...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-388) 26789427sprkoeficientai-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-368) 57_project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-370) 57_project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-369) 57_project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2016-2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-379) tsp-379.xml
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2016-2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-367) 55_jurbarko-gimnazija.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo jų (Nr. TSP-381) 353_sporto-sale-ikainiai....
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-366) tsp-366.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl Maksimalių socialinė globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių sąrašo patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-374) 342_project.xml
342_kainu-palyginimas.doc...
342_sakiu-vaiku-globos-na...
342_skalvijos-vaiku-namai...
342_jurbarko-socialines-p...
342_seredziaus-seneliu-gl...
342_valtstybes-vaiku-soc....
342_suvalkijos-socialines...
342_didvyziu-socialines-g...
342_kalvarijos-socialines...
342_aukstelkes-socialines...
342_lietuvos-reabiltacijo...
342_smalininku-senjoru-na...
342_kudirkos-naumiescio-p...
Jurgita Sorakienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-377) 10_2017-12-11projektas.xm...
Danutė Matelienė

Priimtas
14 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ (Nr. TSP-372) 340_pritarimas-vsb-projek...
Ernestas Sinkus

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-371) 45_tsp-metod-pak-indre.xm...
Povilas Kazėnas

Priimtas
16 Dėl nuomos sutarties su Donata Vasiliauskiene pratęsimo (Nr. TSP-373) 168_nuomos-erzvilke-prate...
tsp-373priedas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl leidimo neatlygintinai naudotis Jurbarko kultūros centro patalpomis (Nr. TSP-386) 168_skirsnemune_r.xml
168_kc-skirsnemunes-patal...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl nuomos sutarties su uždarąja akcine bendrove „Tele2“ pratęsimo (Nr. TSP-375) 168_nuomos-tele2_r.xml
168_tele2_prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buveinės nustatymo savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-387) 168_buveines-registravima...
168_vsb-prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl patalpų Neringos g. 6, Seredžiaus mstl. ir Kaštonų g. 2, Raudonės mstl., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-383) 168_nuoma_r.xml
168_raudones-planas.pdf
168_raudones-prasymas.xml
168_seredziaus-planas.pdf
168_seredziaus-prasymas.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-73 "Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-384) 178_tsp-du-1-priedo-pakei...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo (Nr. TSP-385) 83_201712-21_pavaduotojo-...
Rūta Vančienė

Priimtas
23 Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-382) 83_2017-12-21_ledo-taisyk...
Rūta Vančienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-376) 254_skatinimas.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-364) reglamento-keitimas-2017-...
Indrė Gavėnė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-378) 267915315projektas-del-ju...
Genė Gudaitienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-380) 315_kontroles-komiteto-20...
Genė Gudaitienė

Priimtas
28 Dėl balsų skaičiavimo komisijos sudėties patvirtinimo MERAS

Priimtas
29 Dėl slapto balsavimo biuletenio „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo Sauliaus Lapėno atleidimo iš pareigų prieš terminą“ patvirtinimo MERAS

Priimtas
30 Dėl slapto balsavimo biuletenio „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo“ patvirtinimo MERAS

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.