Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 15
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-12-18 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės. Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl žemės sklypo Vytauto Didžiojo g. 53C, Jurbarko mieste, savivaldybės valdomo patikėjimo teise panaudos (Nr. TSP-392) 37187933tsp-392.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-385) 37202427jrst-biudzeto-pak...
37202527sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl 2019 metų žemės nuomos mokesčio lengvatos (Nr. TSP-397) 37193532linu-verslas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
5 Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatos pagal individualų prašymą (Nr. TSP-400) 37194232nuasmenintas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1-118 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-383) 168_bibliotekos-panaudos-...
168_bibliotekos-rastas-de...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1-153 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-382) 168_bibliotekos-panaudos-...
168_bibliotekos-rastas-de...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1-152 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-381) 168_bibliotekos-rastas-de...
168_bibliotekos-panaudos-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. F16-3 su Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija pratęsimo (Nr. TSP-380) 372000168samarieciai-gird...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. G3-7 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-379) 168_bibliotekos-rastas-de...
168_bibliotekos-panaudos-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. 2-1/8-8 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-396) 168_bibliotekos-rastas-de...
168_klausuciu-sutikimas.p...
168_bibliotekos-panaudos-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl trumpalaikio turto perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-390) 168_misinys.xml
168_keliu-direkcijos-rast...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai (Nr. TSP-398) 372002168lass-panauda-pat...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. G3-83 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-395) 372008168bibliotekos-pana...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl turto, sukurto vykdant projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I"), perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-404) 168_direkcijos-rastas.pdf
168_piliakalnis.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos direktorės Birutės Genienės atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-394) 178_b.-genienes-sutikimas...
178_j.-volbikienes-sutiki...
178_tsp-b.-genienes-atlei...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus Alvydo Januškevičiaus atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-403) tsp-a.-januskeviciaus-atl...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktorės Vidos Greičiūtės atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-401) 178_v.-greiciutes-atleidi...
178_sutikimas_rasa-birman...
178_v.-greiciutes-atleidi...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
19 Dėl Vidos Greičiūtės skyrimo į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus pareigas (Nr. TSP-399) atsakymas.-v.-greiciute.d...
tsp-399.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
20 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių sąrašo patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-393) 265_antikorupcinis.pdf
265_globos-kainos-sprendi...
265_254t2-311.pdf
tsp-393.pdf
Giedrė Lukošienė

Priimtas
21 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinės globos ir socialinės priežiūros vietų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-377) 265_globos-vietu-skaiciau...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
22 Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo pakeitimo patvirtinimo (Nr. TSP-402) 265_tvarkos-apraso-projek...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
23 Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-376) 37143965tikslintas-vienka...
Laima Gardauskienė

Priimtas
24 Dėl leidimo viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“ įsigyti tarnybinius automobilius (Nr. TSP-375) 65_automobiliai-audr..pdf
65_automobiliai-audronei....
Laima Gardauskienė

Priimtas
25 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ teikiamų sanitarinio valymo rankiniu būdu paslaugų įkainių nustatymo (Nr. TSP-378) 374_tsp_jk_ikainiai.xml
374_jk_19-11-12-nr.-10-67...
Dainius Večerskas

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifų patvirtinimo (Nr. TSP-391) 371994374tspjkikainiai.xm...
Dainius Večerskas

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-384) 298_ligonine-tarybai-del-...
298_adocmetadata.pdf
298_lyginamasis-variantas...
298_lyginamasis-variatas-...
298_tarybai-viesosios-ist...
298_tarybai-viesosios-ist...
298_st-r5-374-2019-11-29....
298_ligonines-valdymo-str...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-211 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-387) 365_forma-bibliotekos-pas...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-85 ,,Dėl priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-386) 37128757365forma-bum-prie...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
30 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su asociacija Lietuvos skautija (Nr. TSP-388) 363_skautai_bendr.sutarti...
363_ls-rastas-jurbarko-r....
Eglė Mazur

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-389) tsp-389..xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-374) tsp-374.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-405) 315_project-etikos-komisi...
Genė Gudaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-406) 353_tsp-nvs-aprasas.xml
tsp-406.pdf
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
35 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 15
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-12-18 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės. Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl žemės sklypo Vytauto Didžiojo g. 53C, Jurbarko mieste, savivaldybės valdomo patikėjimo teise panaudos (Nr. TSP-392) 37187933tsp-392.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-385) 37202427jrst-biudzeto-pak...
37202527sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl 2019 metų žemės nuomos mokesčio lengvatos (Nr. TSP-397) 37193532linu-verslas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
5 Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatos pagal individualų prašymą (Nr. TSP-400) 37194232nuasmenintas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1-118 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-383) 168_bibliotekos-panaudos-...
168_bibliotekos-rastas-de...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1-153 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-382) 168_bibliotekos-panaudos-...
168_bibliotekos-rastas-de...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1-152 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-381) 168_bibliotekos-rastas-de...
168_bibliotekos-panaudos-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. F16-3 su Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija pratęsimo (Nr. TSP-380) 372000168samarieciai-gird...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. G3-7 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-379) 168_bibliotekos-rastas-de...
168_bibliotekos-panaudos-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. 2-1/8-8 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-396) 168_bibliotekos-rastas-de...
168_klausuciu-sutikimas.p...
168_bibliotekos-panaudos-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl trumpalaikio turto perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-390) 168_misinys.xml
168_keliu-direkcijos-rast...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai (Nr. TSP-398) 372002168lass-panauda-pat...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. G3-83 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-395) 372008168bibliotekos-pana...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl turto, sukurto vykdant projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I"), perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-404) 168_direkcijos-rastas.pdf
168_piliakalnis.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos direktorės Birutės Genienės atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-394) 178_b.-genienes-sutikimas...
178_j.-volbikienes-sutiki...
178_tsp-b.-genienes-atlei...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus Alvydo Januškevičiaus atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-403) tsp-a.-januskeviciaus-atl...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktorės Vidos Greičiūtės atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-401) 178_v.-greiciutes-atleidi...
178_sutikimas_rasa-birman...
178_v.-greiciutes-atleidi...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
19 Dėl Vidos Greičiūtės skyrimo į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus pareigas (Nr. TSP-399) atsakymas.-v.-greiciute.d...
tsp-399.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
20 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių sąrašo patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-393) 265_antikorupcinis.pdf
265_globos-kainos-sprendi...
265_254t2-311.pdf
tsp-393.pdf
Giedrė Lukošienė

Priimtas
21 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinės globos ir socialinės priežiūros vietų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-377) 265_globos-vietu-skaiciau...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
22 Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo pakeitimo patvirtinimo (Nr. TSP-402) 265_tvarkos-apraso-projek...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
23 Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-376) 37143965tikslintas-vienka...
Laima Gardauskienė

Priimtas
24 Dėl leidimo viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“ įsigyti tarnybinius automobilius (Nr. TSP-375) 65_automobiliai-audr..pdf
65_automobiliai-audronei....
Laima Gardauskienė

Priimtas
25 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ teikiamų sanitarinio valymo rankiniu būdu paslaugų įkainių nustatymo (Nr. TSP-378) 374_tsp_jk_ikainiai.xml
374_jk_19-11-12-nr.-10-67...
Dainius Večerskas

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifų patvirtinimo (Nr. TSP-391) 371994374tspjkikainiai.xm...
Dainius Večerskas

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-384) 298_ligonine-tarybai-del-...
298_adocmetadata.pdf
298_lyginamasis-variantas...
298_lyginamasis-variatas-...
298_tarybai-viesosios-ist...
298_tarybai-viesosios-ist...
298_st-r5-374-2019-11-29....
298_ligonines-valdymo-str...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-211 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-387) 365_forma-bibliotekos-pas...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-85 ,,Dėl priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-386) 37128757365forma-bum-prie...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
30 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su asociacija Lietuvos skautija (Nr. TSP-388) 363_skautai_bendr.sutarti...
363_ls-rastas-jurbarko-r....
Eglė Mazur

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-389) tsp-389..xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-374) tsp-374.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-405) 315_project-etikos-komisi...
Genė Gudaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-406) 353_tsp-nvs-aprasas.xml
tsp-406.pdf
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
35 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.