Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-01-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-10) 298_bst-2019-m.-veiklos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-1) 298_nkk-ataskaita.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-7) 298_nkk-sudetis.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-4) 298_st-2019-m.-veiklos-at...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-6) 298_bst-sudetis.xml
298_adocmetadata.pdf
298_rastasjurbarkorajonos...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-5) 10_tsp-apdov.-atask..xml
Danutė Matelienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-15) 10_01-17peticiju-atask.-p...
Danutė Matelienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-8) 53_project.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-25) 342_projektas.xml
Jurgita Sorakienė

Priimtas
11 Dėl 2020 metų Jurbarko rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-17) 265_pritarimas-udp-2020-0...
tsp-17priedasakv.pdf
Giedrė Lukošienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-263 „Dėl akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ investicijų derinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-9) 376521374tspdelkamino2.xm...
Dainius Večerskas

Priimtas
13 Dėl pritarimo bendradarbiavimo su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos sutarčiai (Nr. TSP-13) 37754348tsp-sutartis-su-k...
Rimantas Milius

Priimtas
14 Dėl vietos gyventojų apklausos dėl nuovažų skaičius sumažinimo Rotulių kaime būdo nustatymo (Nr. TSP-14) 37759348tsp-apklausos-bud...
Rimantas Milius

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl sutikimo registruoti asociacijos Lietuvos išvaržų chirurgijos draugijos buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-11) 168_draugijos-rastas.pdf
168_ligonines-rastas.pdf
168_isvarzos.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-12) 168_lnkc-rastas.pdf
168_rubai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono švietimo įstaigoms (Nr. TSP-23) 168_erzvilko-seniunijos-r...
168_erzvilko-gimnazijos-r...
168_skirsnemunes-seniunij...
168_seredziaus-seniunijos...
168_seredziaus-mokyklos-r...
168_stadionai-patikejimas...
168_skirsnemunes-mokyklos...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (autobuso) panaudos sutarties Nr. G1-188 su Jurbarko r. Eržvilko gimnazija pratęsimo (Nr. TSP-19) 168_rastastarybai-erzvilk...
168_gimnazijos-panaudos-p...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Pavidaujo kaimo bendruomenei (Nr. TSP-21) 168_bendruomenes-prasymas...
168_naujamiescio-rastas.p...
168_pavidaujo-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1-133 su Jurbarko r. Eržvilko gimnazija pratęsimo (Nr. TSP-22) 168_rastastarybai-erzvilk...
168_gimnazijos-panaudos-p...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1-86 su Jurbarko r. Eržvilko gimnazija pratęsimo (Nr. TSP-27) 168_gimnazijos-panaudos-p...
168_rastastarybai-erzvilk...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-28) 168_privatizavimo-komisij...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų administravimo mokesčio tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-26) 44_priedas_komunalininko-...
44_2020-01-30_komunal-adm...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
24 Dėl Jurbarko švietimo centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-18) 55_project-33.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-24) 363_jrt-ataskaita_2019m.x...
Eglė Mazur

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-238 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ bei Jurbarko r. Jurbarkų darželyje-mokykloje patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-20) tsp-20.docx
Jolita Jablonskienė

Priimtas
27 Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą“ (Nr. TSP-29) 365_forma-memorandumas-20...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo T2-187 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-16) 395_reglamento-komisija.x...
tsp-16priedas.pdf
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T2-130 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo" pakeitimo (Nr. TSP-2) 178_tsp-mero-pavaduotojo-...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-162 “Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo” pakeitimo (Nr. TSP-3) 178_tsp-mero-koef.-2020.x...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr.T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-30) 315_tsp-etikos-keitimui-2...
315_siulymas-i-etikos-kom...
etikos-komisijos-neprieka...
Genė Gudaitienė

Priimtas
32 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko r. Eržvilko gimnazijai (Nr. TSP-31) 168_rastastarybai-erzvilk...
168_autobuso-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-01-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-10) 298_bst-2019-m.-veiklos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-1) 298_nkk-ataskaita.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-7) 298_nkk-sudetis.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-4) 298_st-2019-m.-veiklos-at...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-6) 298_bst-sudetis.xml
298_adocmetadata.pdf
298_rastasjurbarkorajonos...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-5) 10_tsp-apdov.-atask..xml
Danutė Matelienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-15) 10_01-17peticiju-atask.-p...
Danutė Matelienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-8) 53_project.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-25) 342_projektas.xml
Jurgita Sorakienė

Priimtas
11 Dėl 2020 metų Jurbarko rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-17) 265_pritarimas-udp-2020-0...
tsp-17priedasakv.pdf
Giedrė Lukošienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-263 „Dėl akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ investicijų derinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-9) 376521374tspdelkamino2.xm...
Dainius Večerskas

Priimtas
13 Dėl pritarimo bendradarbiavimo su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos sutarčiai (Nr. TSP-13) 37754348tsp-sutartis-su-k...
Rimantas Milius

Priimtas
14 Dėl vietos gyventojų apklausos dėl nuovažų skaičius sumažinimo Rotulių kaime būdo nustatymo (Nr. TSP-14) 37759348tsp-apklausos-bud...
Rimantas Milius

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl sutikimo registruoti asociacijos Lietuvos išvaržų chirurgijos draugijos buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-11) 168_draugijos-rastas.pdf
168_ligonines-rastas.pdf
168_isvarzos.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-12) 168_lnkc-rastas.pdf
168_rubai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono švietimo įstaigoms (Nr. TSP-23) 168_erzvilko-seniunijos-r...
168_erzvilko-gimnazijos-r...
168_skirsnemunes-seniunij...
168_seredziaus-seniunijos...
168_seredziaus-mokyklos-r...
168_stadionai-patikejimas...
168_skirsnemunes-mokyklos...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (autobuso) panaudos sutarties Nr. G1-188 su Jurbarko r. Eržvilko gimnazija pratęsimo (Nr. TSP-19) 168_rastastarybai-erzvilk...
168_gimnazijos-panaudos-p...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Pavidaujo kaimo bendruomenei (Nr. TSP-21) 168_bendruomenes-prasymas...
168_naujamiescio-rastas.p...
168_pavidaujo-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1-133 su Jurbarko r. Eržvilko gimnazija pratęsimo (Nr. TSP-22) 168_rastastarybai-erzvilk...
168_gimnazijos-panaudos-p...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1-86 su Jurbarko r. Eržvilko gimnazija pratęsimo (Nr. TSP-27) 168_gimnazijos-panaudos-p...
168_rastastarybai-erzvilk...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-28) 168_privatizavimo-komisij...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų administravimo mokesčio tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-26) 44_priedas_komunalininko-...
44_2020-01-30_komunal-adm...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
24 Dėl Jurbarko švietimo centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-18) 55_project-33.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-24) 363_jrt-ataskaita_2019m.x...
Eglė Mazur

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-238 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ bei Jurbarko r. Jurbarkų darželyje-mokykloje patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-20) tsp-20.docx
Jolita Jablonskienė

Priimtas
27 Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą“ (Nr. TSP-29) 365_forma-memorandumas-20...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo T2-187 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-16) 395_reglamento-komisija.x...
tsp-16priedas.pdf
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T2-130 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo" pakeitimo (Nr. TSP-2) 178_tsp-mero-pavaduotojo-...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-162 “Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo” pakeitimo (Nr. TSP-3) 178_tsp-mero-koef.-2020.x...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr.T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-30) 315_tsp-etikos-keitimui-2...
315_siulymas-i-etikos-kom...
etikos-komisijos-neprieka...
Genė Gudaitienė

Priimtas
32 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko r. Eržvilko gimnazijai (Nr. TSP-31) 168_rastastarybai-erzvilk...
168_autobuso-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.