Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-11-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-311) _Klausučių ataskaita.xm...
Dalia Jaramavičienė
MICHAILAS ASTAŠENKOVAS

Priimtas
3 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-312) _Jurbarkų ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
VIRGINIJA SAMAJAUSKIENĖ

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-313) _Raudonės ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
Vytautas Staponas

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-314) _Eržvilko ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
VYTAUTAS VALUTIS

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-315) _Girdžių ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
JANĖ POCIENĖ

Priimtas
7 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-316) _Nykštuko ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
Irena Bertulienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-317) _Ąžuoliuko ataskaita.xm...
Dalia Jaramavičienė
Nijolė Giedrutė Blažaitienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-322) _project Smalininkai.xml
Genovaitė Pocevičienė
ARTŪRAS MATUKAITIS

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-324) _project (2)Vytauto.xml
Genovaitė Pocevičienė
VILJAMAS BAKŠYS

Priimtas
11 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-323) _project (1)Naujamiestis....
Genovaitė Pocevičienė
Alma Uznė

Priimtas
12 Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje (Nr. TSP-336) _project aikštynai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-331) _KC TSP 2013-11-26 patais...
Jūratė Mosūnovienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-64 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2013 metų sąmatos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-326) _Kaimo rėmimo fondas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
15 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos Alfonsui Mauricui (Nr. TSP-327) _A.Mauricas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-329) _project1.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
17 Dėl mokinio krepšelio lėšų, gautų iš kitų savivaldybių pagal tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktus, panaudojimo (Nr. TSP-325) _spr_MK kitu savivald-11....
Audronė Stoškienė

Priimtas
18 Dėl dalies specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymo (Nr. TSP-330) _spr_MK tikslinimas-11.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
19 Dėl mokinio krepšelio lėšų neformaliajam švietimui Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje skyrimo (Nr. TSP-328) _spr_MK meno m-la-11.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-332) _viesuju darbu programa 2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
21 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo (Nr. TSP-333) _pALAIKAI.KYL..xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
22 Dėl nuomos sutarties su Sigita Tūrovaite pratęsimo (Nr. TSP-310) _project (26)nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl objekto išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo (Nr. TSP-318) _project (30)PO isbraukim...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-319) _project (28)valst. turto...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl turto nurašymo (Nr. TSP-337) _turto nurašymas (4).xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Del Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T2-199 „Dėl Viešvilės šilumos ūkio nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-338) _Pozeminiai darbai.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-334) _Dėl viešųjų ASPĮ d...
Raimondas Šulinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-135, pakeitimo (Nr. TSP-339) _Reglamento keitimas.xml
Gvidas Byčius

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl leidimo naudoti Jurbarko rajono savivaldybės herbą (Nr. TSP-320) _Jurbarko teniso klubas_h...
Indrė Gavėnė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-321) _vietiniu rinkliavu nuost...
Indrė Gavėnė

Priimtas
31 Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo ir įgaliojimų suteikimo (Nr. TSP-335) _Vertinimo komisija.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
Papildomi klausimai
32 Dėl žemės mokesčio lengvatos Kęstučiui Jasiūnui (Nr. TSP-340) _K.Jasiūnas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
33 Dėl žemės mokesčio lengvatos Rasai Grybaitei (Nr. TSP-341) _R.Grybaitė.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-11-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-311) _Klausučių ataskaita.xm...
Dalia Jaramavičienė
MICHAILAS ASTAŠENKOVAS

Priimtas
3 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-312) _Jurbarkų ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
VIRGINIJA SAMAJAUSKIENĖ

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-313) _Raudonės ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
Vytautas Staponas

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-314) _Eržvilko ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
VYTAUTAS VALUTIS

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-315) _Girdžių ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
JANĖ POCIENĖ

Priimtas
7 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-316) _Nykštuko ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
Irena Bertulienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-317) _Ąžuoliuko ataskaita.xm...
Dalia Jaramavičienė
Nijolė Giedrutė Blažaitienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-322) _project Smalininkai.xml
Genovaitė Pocevičienė
ARTŪRAS MATUKAITIS

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-324) _project (2)Vytauto.xml
Genovaitė Pocevičienė
VILJAMAS BAKŠYS

Priimtas
11 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-323) _project (1)Naujamiestis....
Genovaitė Pocevičienė
Alma Uznė

Priimtas
12 Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje (Nr. TSP-336) _project aikštynai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-331) _KC TSP 2013-11-26 patais...
Jūratė Mosūnovienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-64 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2013 metų sąmatos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-326) _Kaimo rėmimo fondas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
15 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos Alfonsui Mauricui (Nr. TSP-327) _A.Mauricas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-329) _project1.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
17 Dėl mokinio krepšelio lėšų, gautų iš kitų savivaldybių pagal tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktus, panaudojimo (Nr. TSP-325) _spr_MK kitu savivald-11....
Audronė Stoškienė

Priimtas
18 Dėl dalies specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymo (Nr. TSP-330) _spr_MK tikslinimas-11.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
19 Dėl mokinio krepšelio lėšų neformaliajam švietimui Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje skyrimo (Nr. TSP-328) _spr_MK meno m-la-11.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-332) _viesuju darbu programa 2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
21 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo (Nr. TSP-333) _pALAIKAI.KYL..xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
22 Dėl nuomos sutarties su Sigita Tūrovaite pratęsimo (Nr. TSP-310) _project (26)nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl objekto išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo (Nr. TSP-318) _project (30)PO isbraukim...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-319) _project (28)valst. turto...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl turto nurašymo (Nr. TSP-337) _turto nurašymas (4).xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Del Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T2-199 „Dėl Viešvilės šilumos ūkio nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-338) _Pozeminiai darbai.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-334) _Dėl viešųjų ASPĮ d...
Raimondas Šulinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-135, pakeitimo (Nr. TSP-339) _Reglamento keitimas.xml
Gvidas Byčius

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl leidimo naudoti Jurbarko rajono savivaldybės herbą (Nr. TSP-320) _Jurbarko teniso klubas_h...
Indrė Gavėnė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-321) _vietiniu rinkliavu nuost...
Indrė Gavėnė

Priimtas
31 Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo ir įgaliojimų suteikimo (Nr. TSP-335) _Vertinimo komisija.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
Papildomi klausimai
32 Dėl žemės mokesčio lengvatos Kęstučiui Jasiūnui (Nr. TSP-340) _K.Jasiūnas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
33 Dėl žemės mokesčio lengvatos Rasai Grybaitei (Nr. TSP-341) _R.Grybaitė.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.