Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 13
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-10-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo projektui „Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje“ (Nr. TSP-311) 340_pritarimas-lauko-gatv...
Ernestas Sinkus

Priimtas
3 Dėl pritarimo projektui „Verslumo ugdymas – naujos galimybės“ (Nr. TSP-316) 340_pritarimas-smalininku...
340_smalininku-tvm-prasym...
340_smalininku-tvm-projek...
Ernestas Sinkus

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo" pakeitimo (Nr. TSP-333) 32_nuostau_keitinas_versl...
32_vyriausybes-atstovo-si...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
5 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai (Nr. TSP-332) 32_verslo-liudijimai_spre...
32_verslo-liudijimai-lygi...
32_vmi-informacija.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-314) 27_spr_koeficientai-2019-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-323) 27_spr_banko-paskola-10-2...
tsp-323-priedas-jkat-isva...
Audronė Stoškienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-315) 27_jrst-biudzeto-pakeitim...
tsp-315-pataisytas.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
9 Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų plėtra ir gerinimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ (Nr. TSP-321) 65_projektai-a.-balciunie...
65_tsp-audrones-2.xml
Laima Gardauskienė

Priimtas
10 Dėl pritarimo projektui „Informavimo ir konsultavimo apie socialines paslaugas plėtojimas“ (Nr. TSP-313) 65_projektai-a.-balciunie...
tsp-313.xml
Laima Gardauskienė

Priimtas
11 Dėl įgaliojimų suteikimo dirbti socialinį darbą su šeimomis ir vykdyti atvejo vadybos funkcijas bei koordinuoti atvejo vadybos procesus (Nr. TSP-324) 65_atvejo-su-2-vari..xml
65_jsp-aa.pdf
65_skalvijos-aa.pdf
Laima Gardauskienė

Priimtas
12 Dėl pritarimo projektui „Labdaros valgyklos atnaujinimas“ (Nr. TSP-322) 65_samarieciu-rastas.pdf
65_tsp-labdaros-valgykla....
Laima Gardauskienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-250 „Dėl prašymo perduoti Jurbarko mieste, Vytauto Didžiojo g. 53C, valstybės kitos paskirties žemės sklypą valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei“ pakeitimo (Nr. TSP-340) 3643993333t2-250-pakeitim...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl žemės sklypo Jurbarko rajono savivaldybėje, Veliuonos seniūnijoje, Antkalnės kaime, įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-318) 33_19-10-31-2.xml
33_neprivatizuojamo-zemes...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės pagrindinėse mokyklose ir mokykloje-daugiafunkciame centre patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-312) 365_forma-didziausias-lei...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-121 „Dėl pastato Barkūnų g. 8A, Jurbarke centralizuotai tiekiamos šilumos ūkio eksploatavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-327) 374_tsp_barkunu8a.xml
Dainius Večerskas

Priimtas
17 Dėl kelių įtraukimo į Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą ir į šį sąrašą įtrauktų kelių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-339) 364452303keliai-gatves-ap...
3644533032-priedas-balu-l...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
18 Dėl pavadinimo gatvei Antšvenčių kaime, Smalininkų seniūnijoje, suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės Smalininkų kaime, Smalininkų seniūnijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-336) 303_1-priedas.pdf
303_2-priedas.pdf
303_3-priedas.pdf
303_357del-geografiniu-ch...
303_spalis-taryba.xml
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
19 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo (Nr. TSP-317) 44_2019-10-31-kuro-kainos...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-325) galutinis-2019-10adm-nuos...
2019m-spalio-15d-teikimas...
t2-159.doc
Rūta Vančienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-338) 46_tvarka_busto.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
22 Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-331) 46_tvarka_kompensaciju.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
23 Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatų (Nr. TSP-337) 32_zemes-lengvata.pdf
isvadazulengvatu.pdf
Gintaris Stoškus

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl vandentiekio bokšto Klausučių k., Jurbarko r. sav. dalies stogo nuomos (Nr. TSP-319) 168_nuoma-bokstas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-320) 168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl ligoninės patalpų nuomos pacientų dietinio maitinimo paslaugai (Nr. TSP-329) 168_ligonines-rastas.docx
168_valgyklos-nuoma-patik...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl nekilnojamojo turto Barkūnų g. 28, Jurbarko m. perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-328) 168_aeroklubas.xml
168_lsc-rastas.pdf
168_lrvk-rastas.docx
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai (Nr. TSP-330) 168_samarieciu-rastas.pdf
168_samarieciai-panauda.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo (Nr. TSP-326) 168_ministerijos-rastas.d...
168_vt-nurasymas.xml
nuotraukos.zip
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-334) 315_verslo-tarybos-nuosta...
Genė Gudaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-335) 364352315etikos-komisijos...
Genė Gudaitienė

Priimtas
32 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Skalvijos namams (Nr. TSP-341) 168_skalvija-panauda.xml
168_t25-559.pdf
168_viesviles-mokyklos-pl...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 13
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-10-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo projektui „Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje“ (Nr. TSP-311) 340_pritarimas-lauko-gatv...
Ernestas Sinkus

Priimtas
3 Dėl pritarimo projektui „Verslumo ugdymas – naujos galimybės“ (Nr. TSP-316) 340_pritarimas-smalininku...
340_smalininku-tvm-prasym...
340_smalininku-tvm-projek...
Ernestas Sinkus

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo" pakeitimo (Nr. TSP-333) 32_nuostau_keitinas_versl...
32_vyriausybes-atstovo-si...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
5 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai (Nr. TSP-332) 32_verslo-liudijimai_spre...
32_verslo-liudijimai-lygi...
32_vmi-informacija.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-314) 27_spr_koeficientai-2019-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-323) 27_spr_banko-paskola-10-2...
tsp-323-priedas-jkat-isva...
Audronė Stoškienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-315) 27_jrst-biudzeto-pakeitim...
tsp-315-pataisytas.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
9 Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų plėtra ir gerinimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ (Nr. TSP-321) 65_projektai-a.-balciunie...
65_tsp-audrones-2.xml
Laima Gardauskienė

Priimtas
10 Dėl pritarimo projektui „Informavimo ir konsultavimo apie socialines paslaugas plėtojimas“ (Nr. TSP-313) 65_projektai-a.-balciunie...
tsp-313.xml
Laima Gardauskienė

Priimtas
11 Dėl įgaliojimų suteikimo dirbti socialinį darbą su šeimomis ir vykdyti atvejo vadybos funkcijas bei koordinuoti atvejo vadybos procesus (Nr. TSP-324) 65_atvejo-su-2-vari..xml
65_jsp-aa.pdf
65_skalvijos-aa.pdf
Laima Gardauskienė

Priimtas
12 Dėl pritarimo projektui „Labdaros valgyklos atnaujinimas“ (Nr. TSP-322) 65_samarieciu-rastas.pdf
65_tsp-labdaros-valgykla....
Laima Gardauskienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-250 „Dėl prašymo perduoti Jurbarko mieste, Vytauto Didžiojo g. 53C, valstybės kitos paskirties žemės sklypą valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei“ pakeitimo (Nr. TSP-340) 3643993333t2-250-pakeitim...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl žemės sklypo Jurbarko rajono savivaldybėje, Veliuonos seniūnijoje, Antkalnės kaime, įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-318) 33_19-10-31-2.xml
33_neprivatizuojamo-zemes...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės pagrindinėse mokyklose ir mokykloje-daugiafunkciame centre patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-312) 365_forma-didziausias-lei...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-121 „Dėl pastato Barkūnų g. 8A, Jurbarke centralizuotai tiekiamos šilumos ūkio eksploatavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-327) 374_tsp_barkunu8a.xml
Dainius Večerskas

Priimtas
17 Dėl kelių įtraukimo į Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą ir į šį sąrašą įtrauktų kelių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-339) 364452303keliai-gatves-ap...
3644533032-priedas-balu-l...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
18 Dėl pavadinimo gatvei Antšvenčių kaime, Smalininkų seniūnijoje, suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės Smalininkų kaime, Smalininkų seniūnijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-336) 303_1-priedas.pdf
303_2-priedas.pdf
303_3-priedas.pdf
303_357del-geografiniu-ch...
303_spalis-taryba.xml
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
19 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo (Nr. TSP-317) 44_2019-10-31-kuro-kainos...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-325) galutinis-2019-10adm-nuos...
2019m-spalio-15d-teikimas...
t2-159.doc
Rūta Vančienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-338) 46_tvarka_busto.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
22 Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-331) 46_tvarka_kompensaciju.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
23 Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatų (Nr. TSP-337) 32_zemes-lengvata.pdf
isvadazulengvatu.pdf
Gintaris Stoškus

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl vandentiekio bokšto Klausučių k., Jurbarko r. sav. dalies stogo nuomos (Nr. TSP-319) 168_nuoma-bokstas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-320) 168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl ligoninės patalpų nuomos pacientų dietinio maitinimo paslaugai (Nr. TSP-329) 168_ligonines-rastas.docx
168_valgyklos-nuoma-patik...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl nekilnojamojo turto Barkūnų g. 28, Jurbarko m. perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-328) 168_aeroklubas.xml
168_lsc-rastas.pdf
168_lrvk-rastas.docx
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai (Nr. TSP-330) 168_samarieciu-rastas.pdf
168_samarieciai-panauda.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo (Nr. TSP-326) 168_ministerijos-rastas.d...
168_vt-nurasymas.xml
nuotraukos.zip
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-334) 315_verslo-tarybos-nuosta...
Genė Gudaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-335) 364352315etikos-komisijos...
Genė Gudaitienė

Priimtas
32 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Skalvijos namams (Nr. TSP-341) 168_skalvija-panauda.xml
168_t25-559.pdf
168_viesviles-mokyklos-pl...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.