EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Paslaugos užsiimantiems žemės ūkio veikla Jurbarkų seniūnijoje

 

 

Paslaugos užsiimantiems žemės ūkio veikla Jurbarkų seniūnijoje

   Paslaugos pavadinimas

  Paslaugos  teikėjas

   Trumpas paslaugos aprašymas

   Paslaugos teikėjo kontaktai
   Tel. / faks.   el. pašta

Pažymų dėl žemės ūkio   veiklos išdavimas

 Vaida Karopčikienė

Pažyma dėl žemės ūkio veiklos išduodama mirusių pareiškėjų sutuoktiniams, dalyvavusiems Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006 ir 2007–2013 metų programos priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“.

Prašymas išduoti pažymą  priimamas tiesiogiai asmeniui atvykus į seniūniją.

Pažyma apie žemės priežiūrų ir naudojimą.

(8 447) 71 362
vaida.karopcikiene@jurbarkas.lt  

Žemės ūkio valdų administravimas

 Vaida Karopčikienė

Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui.

Paslauga teikiama tiesiogiai duomenų teikėjui atvykus į seniūniją.

Seniūnijos specialistas įrašo duomenų teikėjo pateiktus duomenis į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazę, atspausdina užpildytą prašymo formą.

Iš VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazės  išduoda:

pranešimą apie  valdos įregistravimą;

valdos duomenų išrašą;

pranešimą apie valdos duomenų atnaujinimą;

išrašą turgavietei;

valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo sąrašą;

produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo sąrašą.

Žemės ūkio valdų duomenys atnaujinami:

– vieną kartą kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d.;

– per 30 dienų nuo valdos valdytojo, partnerio, valdos centro, plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos ir (arba) bet kurio žemės sklypo duomenų pasikeitimo;

– valdos valdytojo iniciatyva;

– valdos valdytojui mirus, kai kreipiasi paveldėtojas.

Žemės ūkio valdos duomenys gali būti atnaujinami daugiau negu vieną kartą per metus.

 

(8 447) 71 362
vaida.karopcikiene@jurbarkas.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų administravimas

Vaida Karopčikienė

Paramos paraiškai reikalingų dokumentų priėmimas, registravimas, pirminis patikrinimas ir pareiškėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaruojamų laukų ribų įbraižymas elektroniniame žemėlapyje, laukų informacinės lentelės pildymas, kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas, pažymėjimas laukų, kurie buvo apsėti beicuota vasarinių rapsų sėkla bei pateikimas informacijos apie planuojamus žydinčių rapsų laukų purškimus.

Paraiškos tvirtinimas ir atspausdinimas pareiškėjui.

 Paslauga teikiama tiesiogiai asmeniui atvykus į seniūniją.

(8 447) 71 362
vaida.karopcikiene@jurbarkas.lt
 

Ūkinių gyvūnų administravimas

  Vaida Karopčikienė

Priima laikytojų prašymus deklaruoti kiaules įsigijimo, pervežimo, paskerdimo atvejais ir kiekvieno ketvirčio pirmąjį mėnesį tvirtina deklaruotų gyvūnų skaičių.

Priima laikytojų prašymus deklaruoti bičių šeimų, paukščių judėjimą įsigijimo, paskerdimo atvejais ir kiekvieno pusmečio pirmąjį mėnesį sistemoje tvirtina deklaruotų bičių šeimų bei paukščių skaičių.

Paslauga teikiama tiesiogiai asmeniui atvykus į seniūniją arba susisiekus telefonu.

(8 447) 71 362
vaida.karopcikiene@jurbarkas.lt

Ūkininkų ūkių registracijos duomenų atnaujinimas

 Vaida Karopčikienė

Atlieka ūkių registracijos duomenų atnaujinimą Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registre.

Iš VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo registro išduoda:

ūkio duomenų išrašą;

pranešimą apie ūkio atnaujinimą.

Paslauga teikiama tiesiogiai asmeniui atvykus į seniūniją.

Atspausdina prašymą atnaujinti registravimo duomenis Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registre, perduodant duomenis į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazę.

(8 447) 71 362)
vaida.karopcikiene@jurbarkas.lt

Paramos ir išmokų, teikiamų iš valstybės ir Europos Sąjungos biudžeto, administravimas

Vaida Karopčikienė

Konsultuojami rajono gyventojai apie valstybės ir Europos Sąjungos teikiamą paramą bei teikiama informacija apie žemės ūkio gamintojams išmokamas išmokas.

Seniūnijoje priimami pareiškėjų prašymai dėl išmokų skyrimo pagal paveldėjimo ar kitus dokumentus.

Paslauga teikiama susisiekus telefonu arba tiesiogiai asmeniui atvykus į seniūniją.

Priimti prašymai su pateisinamaisiais dokumentais perduodami Žemės ūkio skyriui arba atsakingoms institucijoms.

(8 447) 71 362)
vaida.karopcikiene@jurbarkas.lt

Statistinių žinių rinkimas apie grūdines kultūras ir (arba) aliejinius augalus

Vaida Karopčikienė

Surenkami duomenys apie seniūnijos ūkiuose gautą grūdinių ir (arba) aliejinių augalų derlių ir augintojų sandėliuose laikomus grūdų kiekius bei žieminių pasėlių iššalimą.

Duomenys apie nuimtą derlių surenkami kiekvienais metais nuo rugpjūčio 10 d. iki rugsėjo 15 d. kiekvieną penktadienį. Pusmečio ataskaitos pateikiamos iki sausio 15 d. ir iki liepos 15 d. Augintojai, ataskaitas apie žieminių pasėlių iššalimą pateikia kiekvienais metais iki balandžio 10 d.

Duomenys surenkami telefonu arba atvykus į seniūniją.

Užpildytos ataskaitos GS-5 ir GS-8 formos pateikiamos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.

(8 447) 71 362)
vaida.karopcikiene@jurbarkas.lt

Pagal kompetenciją nagrinėjama fizinių ir juridinių asmenų prašymai, pasiūlymai.

Vaida Karopčikienė

Gavus pareiškėjų prašymą, pasiūlymą, pagal kompetenciją dalyvauja sudarytų komisijų veikloje, vykdo tiesioginį bendradarbiavimą su Nacionaline mokėjimo agentūra arba kitomis atsakingomis institucijomis.

Prašymai gaunami tiesiogiai atvykus į seniūniją, per rajono savivaldybę arba gauti telefonu.

Dalyvaujam komisijos vykdomojoje veikloje, padedama pareiškėjams užpildyti paklausimus, pagal galimybę persiunčiami kitoms atsakingoms institucijoms.

(8 447) 71 362)
vaida.karopcikiene@jurbarkas.lt

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-17 13:40:35

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius

 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.