EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 SAVIVALDYBĖS TARYBA
 RENGINIAI
ĮGYVENDINTAS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 05.6.1-APVA-V-020-01-0036 „UŽTERŠTOS NAFTOS PRODUKTAIS TERITORIJOS JURBARKO R. SAV., GIRDŽIŲ SEN., BŪTRIMŲ K. SUTVARKYMAS“
2022-11-08
  

Jurbarko rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0036 „Užterštos naftos produktais teritorijos Jurbarko r. sav., Girdžių sen., Būtrimų k. sutvarkymas“ (toliau – Projektas), pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“.

 

Pagal 2019 m. pasirašytą paramos sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA), bendra projekto išlaidų suma sudaro 34 878,48 Eur, iš kurios Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojama paramos suma sudaro 33 134,55 Eur.
 
Projektas tikslas – sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai bei užtikrinti gerą dirvožemio ir gruntinio vandens cheminę būklę ir uždavinys – sutvarkyti naftos produktais užterštą teritoriją, esančią Jurbarko r. sav., Girdžių sen., Būtrimų k. Objektas yra valstybinėje žemėje, paviršinio vandens telkinio Gurnupis (per upių tinklą patenka į Nemuną) upelio ir melioracijos griovio intako, į kurį patenka nusausintų laukų surenkamas vanduo, teritorijoje. Spėjama, kad tarša šioje vietoje atsirado nuo 1980 m. eksploatuojamo Paukštininkystės komplekso (toliau – Kompleksas) veiklos, kuris čia dirbo iki 1998 m. pradžios. Kompleksą likvidavus gamybiniai pastatai buvo privatizuoti su tikslu juos išardyti, neformuojant žemės sklypo pastatų eksploatacijos reikmėms. Tarša suaktyvėjo ardant pastatus, kada buvo likviuojami Komplekso katilinės naftos ūkio įrenginiai ir aplinkai nesaugiu būdu šalinami netinkamo naudoti skysto kuro likučiai.
 
Lietuvos geologijos tarnybos 2015 m. buvo atlikti preliminarūs ir detalūs užterštos teritorijos ekogeologiniai tyrimai, nustatyta tarša, parengtas Potencialaus taršos židinio teritorijos Jurbarko rajono savivaldybėje, Girdžių seniūnijoje, Būtrimų kaime tvarkymo planas su apskaičiuota darbų verte, pagal kurį buvo parengta paraiška finansavimui gauti.
 
Įgyvendinant Projektą 2020 m. gegužės 28 d. buvo pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“, kuri užterštos teritorijos valymo darbus įsipareigojo atlikti per 5 mėnesius. Darbų techninę priežiūrą vykdė UAB „Optimum Projektai“. Atliktų darbų įvertinimui buvo sudaryta sutartis su UAB „Grota“, kuri 2020 m. gruodžio 15 d. parengė užterštos teritorijos sutvarkymo kokybės kontrolinio tyrimo ataskaitą, o ją 2020 m. gruodžio 21 d. patvirtino Lietuvos geologijos tarnyba. Galutinis atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas su rangovu buvo pasirašytas 2020 m. gruodžio 31 d.
 
Atsižvelgiant į tai, kad tvarkant užterštą teritoriją, faktiškai iš jos buvo iškasta daugiau naftos produktais užteršto grunto, kuris buvo laikinai sandėliuotas netoli sutvarkytos teritorijos, APVA 2022 m. rugpjūčio 30 d. atliko pakartotinę Projekto įgyvendinimo patikrą. Nustačius, kad Jurbarko rajono savivaldybės administracijai sudarius sutartį su UAB „Biodegra“ buvo surinktos ir išvežtos apdoroti visos pavojingos atliekos, 2022 m. spalio 28 d. konstatuota, kad pažeidimas buvo ištaisytas ir neturėjo neigiamo finansinio poveikio Europos Sąjungos ir nacionaliniam biudžetui, todėl finansinė korekcija nenustatoma.
 
Raseinių aplinkos apsaugos inspekcijai 2022 m. liepos 26 d. atlikus patikrinimą vietoje nustatyta, kad užterštas gruntas (dumblas) išvežtas, teritorija pilnai sutvarkyta, neaptikta požymių, kad sandėliuojant užterštą gruntą, naftos produktų atliekomis būtų užteršta aplinka.

 

 

 

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

 

 

 

 

Siųsti draugui
Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas

  
Administracijos direktorė
Rūta Vančienė
antradieniais 10-12 val. 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. [email protected]
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.