Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 13
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-12-17 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-362) 56_sodeikos-ataskaita.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko r. Antano Valaičio pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-363) 56_gausantiskiu-ataskaita...
Zita Tytmonienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2014-–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-364) 56_seredziaus.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-365) 56_simkaiciu-ataskaitos-p...
Zita Tytmonienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-370) 56_jurbarko-gimnazijos-ve...
Zita Tytmonienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-366) 54_project-nauj..xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-383) 53_svietimo-taryba.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
9 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-371) 298_vsi-erzvilko-pspc-ist...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
10 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-372) 298_vsi-viesviles-amb-ist...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatų pakeitimo (Nr. TSP-390) 83_2015-12-17_priesgaisri...
Rūta Vančienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-387) 17882827sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 „Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų ataskaitai ir 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-386) 27_spr_privat.fondo-12.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-367) 58_poreikio-vertinimo-pak...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-368) 58_mokejimo-uz-paslaugas-...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
16 Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-376) 58_maksimalus-dydziai-ir-...
58_seredziaus-seneliu-glo...
58_vsi-jurbarko-socialine...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
17 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Veliuonos kultūros centrui (Nr. TSP-373) 168_patik-veliuonos-kc.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
18 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Seredžiaus ambulatorijai (Nr. TSP-374) 168_klausuciai-ambulat-pa...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
19 Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-377) 44_administravimo-tarifas...
Gediminas Šaltinis

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-388) 162_sprendimas-del-turto-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-375) 245_kapiniu-saraso-sudary...
Viktoras Klepikovas

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-384) 178_viesuju-projektas-12-...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-235 „Dėl sutikimo steigti lombardą išdavimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-369) 83_2015-12-17_lombardu-tv...
Rūta Vančienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-378) 83_2015-12-17_antikorupci...
Rūta Vančienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-311 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-379) 83_2015-12-17_etikos-komi...
Rūta Vančienė

Priimtas
26 Dėl leidimo Jurbarko rajono savivaldybės administracijai nuomotis lengvąjį automobilį (Nr. TSP-385) 83_2015-12-17_zemes-ukio-...
Rūta Vančienė

Priimtas
27 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės projektų sąrašui Tauragės regiono 2014–2020 metų plėtros priemonių plane (Nr. TSP-380) 305_protok-dg-sken-2015-0...
305_rpp_2.xml
305_vrm-del-rpp-skubinimo...
priedas.docx
Arūnas Čepulis

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-381) 81_kontroles-komiteto-ata...
Petras Vainauskas

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos (Nr. TSP-382) 81_kontroles-komiteto-pro...
Petras Vainauskas

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-311 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-389) 81_t2-311-panaikinimas.xm...
Ričardas Juška

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
31 Dėl pritarimo projektams „Ištiesk pagalbos ranką“, „Užuovėja“ ir „Mūsų rūpestis“ (Nr. TSP-391) 58_pritarimas-samarieciu-...
Angelė Zabalujeva

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 13
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-12-17 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-362) 56_sodeikos-ataskaita.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko r. Antano Valaičio pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-363) 56_gausantiskiu-ataskaita...
Zita Tytmonienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2014-–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-364) 56_seredziaus.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-365) 56_simkaiciu-ataskaitos-p...
Zita Tytmonienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-370) 56_jurbarko-gimnazijos-ve...
Zita Tytmonienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-366) 54_project-nauj..xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-383) 53_svietimo-taryba.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
9 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-371) 298_vsi-erzvilko-pspc-ist...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
10 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-372) 298_vsi-viesviles-amb-ist...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatų pakeitimo (Nr. TSP-390) 83_2015-12-17_priesgaisri...
Rūta Vančienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-387) 17882827sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 „Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų ataskaitai ir 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-386) 27_spr_privat.fondo-12.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-367) 58_poreikio-vertinimo-pak...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-368) 58_mokejimo-uz-paslaugas-...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
16 Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-376) 58_maksimalus-dydziai-ir-...
58_seredziaus-seneliu-glo...
58_vsi-jurbarko-socialine...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
17 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Veliuonos kultūros centrui (Nr. TSP-373) 168_patik-veliuonos-kc.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
18 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Seredžiaus ambulatorijai (Nr. TSP-374) 168_klausuciai-ambulat-pa...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
19 Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-377) 44_administravimo-tarifas...
Gediminas Šaltinis

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-388) 162_sprendimas-del-turto-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-375) 245_kapiniu-saraso-sudary...
Viktoras Klepikovas

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-384) 178_viesuju-projektas-12-...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-235 „Dėl sutikimo steigti lombardą išdavimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-369) 83_2015-12-17_lombardu-tv...
Rūta Vančienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-378) 83_2015-12-17_antikorupci...
Rūta Vančienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-311 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-379) 83_2015-12-17_etikos-komi...
Rūta Vančienė

Priimtas
26 Dėl leidimo Jurbarko rajono savivaldybės administracijai nuomotis lengvąjį automobilį (Nr. TSP-385) 83_2015-12-17_zemes-ukio-...
Rūta Vančienė

Priimtas
27 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės projektų sąrašui Tauragės regiono 2014–2020 metų plėtros priemonių plane (Nr. TSP-380) 305_protok-dg-sken-2015-0...
305_rpp_2.xml
305_vrm-del-rpp-skubinimo...
priedas.docx
Arūnas Čepulis

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-381) 81_kontroles-komiteto-ata...
Petras Vainauskas

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos (Nr. TSP-382) 81_kontroles-komiteto-pro...
Petras Vainauskas

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-311 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-389) 81_t2-311-panaikinimas.xm...
Ričardas Juška

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
31 Dėl pritarimo projektams „Ištiesk pagalbos ranką“, „Užuovėja“ ir „Mūsų rūpestis“ (Nr. TSP-391) 58_pritarimas-samarieciu-...
Angelė Zabalujeva

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.