Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-05-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos investicijų projektui (Nr. TSP-141) 340_tsp-azuoliuko-stogui-...
340_jurbarko-azuoliuko-ip...
Ernestas Sinkus

Priimtas
3 Dėl pritarimo Jurbarko miesto kapinių tvoros su vartais remonto ir restauravimo darbų investicijų projektui (Nr. TSP-152) 340_pritarimas-kapiniu-tv...
340_jurbarko-tvoros-tvark...
t2-135priedasnuasmenintas...
t2-135.docx
Ernestas Sinkus

Priimtas
4 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas“ (Nr. TSP-151) 340_pritarimas-jurbarko-r...
Ernestas Sinkus

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl banko paskolos“ pakeitimo (Nr. TSP-139) 27_spr_banko-paskola-05-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-140) spr_biudz-tikslinimas-05-...
jrst-biudzeto-pakeitimas-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-155) 32_nekilnojamas_turtas_20...
32_nt_verslininku_organiz...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
8 Dėl 2018 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Nr. TSP-153) 32_zemes_nuoma_2018.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-163) 32_zemes_tarifai_2019.xml
32_nt_verslininku_organiz...
32_jurbarko_miesto_zonos....
32_jurbarko_rajono_zonu_z...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai (Nr. TSP-154) 32_verslo_liudijimai_2019...
32_verslo_liudijimai_2019...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo (Nr. TSP-149) 298_1710-3817-1.pdf
298_aspi-siektinos-veiklo...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-142) 53_erzvilko-g.-vadzgirio-...
Antanas Gvildys

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-144) 53_bibliotekos-etatai.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl pavedimo teikti mokinių vežiojimo paslaugas“ pakeitimo (Nr. TSP-143) 48_tsp-del-mokiniu-tarifu...
INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS

Priimtas
15 Dėl keleivių vežimo vietiniais autobusų maršrutais tarifų (Nr. TSP-145) 48_t2-67.pdf
48_tsp-del-tarifu-pakeiti...
INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS

Nepriimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T2-218 ,,Dėl gyvūnų laikymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-150) 45_45tsp-naikint-t2-218.x...
Povilas Kazėnas

Priimtas
17 Dėl žemės sklypų Jurbarko rajono savivaldybėje, Veliuonos seniūnijoje, Veliuonos miestelyje, įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-147) 33_18-05-30-1.xml
33_numatomas-zemes-sklypa...
33_parkui-skirtas-zemes-s...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
18 Dėl Smalininkų kaimo gatvių priskyrimo Smalininkų miestui (Nr. TSP-146) 188_tarybai-gatves-geguze...
188_gatves.pdf
Jurgita Bosikienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-165) 168_jurbarku-kult.namai.p...
168_darzelis.pdf
168_katiline.pdf
168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl leidimo vykdyti projekto veiklas (atlikti remonto darbus) savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose (Nr. TSP-162) 168_lrsam-isakymas.docx
168_psichikos-skyrius-pla...
168_erzvilko-pspc-patalpu...
168_jurbarko-pspc-planas....
168_prasymas-del-remonto-...
168_vsi-viesviles-ambulat...
168_rastasjurbarko-pspc.p...
168_erzvilko-pspc-prasyma...
168_del-patalpu-remonto-v...
168_sveikatos-istaigu-rem...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Jurbarko rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo (Nr. TSP-161) 168_sac-rastas.pdf
168_smm-rastas.pdf
168_vt-nurasymas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Taikomosios aviacijos asociacijai (Nr. TSP-157) 168_aerodromo-panauda.xml
168_aerodromo-prasymas.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungai (Nr. TSP-160) 168_panauda-sauliams.xml
168_mokyklos-sutikimas.pd...
168_saudyklos-planas.pdf
168_sauliu-prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“ (Nr. TSP-166) 168_soc.-paslaugos-panaud...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-278 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ pakeitimo (Nr. TSP-159) 168_pl.-interneto-keitima...
168_plac.int.-prasymas.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu ir sutikimo jį perduoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Nr. TSP-167) 168_vt-automobilis-002.xm...
168_skm_36818052116300.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl būstų pirkimo savivaldybės socialinio būsto plėtrai (Nr. TSP-168) 168_del-bustu-pirkimo.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl leidimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai įsigyti tarnybinį automobilį (Nr. TSP-164) 83_2018-05-30_leidimas-bi...
Rūta Vančienė

Priimtas
29 Dėl leidimo Jurbarko rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius (Nr. TSP-148) 83_2018-05-30_leidimas-is...
Rūta Vančienė

Priimtas
30 Dėl įgaliojimo organizuoti konkursus švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti (Nr. TSP-156) 83_2018-05-30_del-konkurs...
Rūta Vančienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės valdomų savivaldybės įmonių ir kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-158) 83_2018-05-30_imoniu-tiks...
Rūta Vančienė

Priimtas
32 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius išdavimą (Nr. TSP-169) tsp-169.xml
t2-163nuasmenintas.docx
Rūta Vančienė

Priimtas
33 Uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro informacija UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl nusišalinimo Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-05-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos investicijų projektui (Nr. TSP-141) 340_tsp-azuoliuko-stogui-...
340_jurbarko-azuoliuko-ip...
Ernestas Sinkus

Priimtas
3 Dėl pritarimo Jurbarko miesto kapinių tvoros su vartais remonto ir restauravimo darbų investicijų projektui (Nr. TSP-152) 340_pritarimas-kapiniu-tv...
340_jurbarko-tvoros-tvark...
t2-135priedasnuasmenintas...
t2-135.docx
Ernestas Sinkus

Priimtas
4 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas“ (Nr. TSP-151) 340_pritarimas-jurbarko-r...
Ernestas Sinkus

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl banko paskolos“ pakeitimo (Nr. TSP-139) 27_spr_banko-paskola-05-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-140) spr_biudz-tikslinimas-05-...
jrst-biudzeto-pakeitimas-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-155) 32_nekilnojamas_turtas_20...
32_nt_verslininku_organiz...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
8 Dėl 2018 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Nr. TSP-153) 32_zemes_nuoma_2018.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-163) 32_zemes_tarifai_2019.xml
32_nt_verslininku_organiz...
32_jurbarko_miesto_zonos....
32_jurbarko_rajono_zonu_z...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai (Nr. TSP-154) 32_verslo_liudijimai_2019...
32_verslo_liudijimai_2019...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo (Nr. TSP-149) 298_1710-3817-1.pdf
298_aspi-siektinos-veiklo...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-142) 53_erzvilko-g.-vadzgirio-...
Antanas Gvildys

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-144) 53_bibliotekos-etatai.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl pavedimo teikti mokinių vežiojimo paslaugas“ pakeitimo (Nr. TSP-143) 48_tsp-del-mokiniu-tarifu...
INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS

Priimtas
15 Dėl keleivių vežimo vietiniais autobusų maršrutais tarifų (Nr. TSP-145) 48_t2-67.pdf
48_tsp-del-tarifu-pakeiti...
INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS

Nepriimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T2-218 ,,Dėl gyvūnų laikymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-150) 45_45tsp-naikint-t2-218.x...
Povilas Kazėnas

Priimtas
17 Dėl žemės sklypų Jurbarko rajono savivaldybėje, Veliuonos seniūnijoje, Veliuonos miestelyje, įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-147) 33_18-05-30-1.xml
33_numatomas-zemes-sklypa...
33_parkui-skirtas-zemes-s...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
18 Dėl Smalininkų kaimo gatvių priskyrimo Smalininkų miestui (Nr. TSP-146) 188_tarybai-gatves-geguze...
188_gatves.pdf
Jurgita Bosikienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-165) 168_jurbarku-kult.namai.p...
168_darzelis.pdf
168_katiline.pdf
168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl leidimo vykdyti projekto veiklas (atlikti remonto darbus) savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose (Nr. TSP-162) 168_lrsam-isakymas.docx
168_psichikos-skyrius-pla...
168_erzvilko-pspc-patalpu...
168_jurbarko-pspc-planas....
168_prasymas-del-remonto-...
168_vsi-viesviles-ambulat...
168_rastasjurbarko-pspc.p...
168_erzvilko-pspc-prasyma...
168_del-patalpu-remonto-v...
168_sveikatos-istaigu-rem...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Jurbarko rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo (Nr. TSP-161) 168_sac-rastas.pdf
168_smm-rastas.pdf
168_vt-nurasymas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Taikomosios aviacijos asociacijai (Nr. TSP-157) 168_aerodromo-panauda.xml
168_aerodromo-prasymas.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungai (Nr. TSP-160) 168_panauda-sauliams.xml
168_mokyklos-sutikimas.pd...
168_saudyklos-planas.pdf
168_sauliu-prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“ (Nr. TSP-166) 168_soc.-paslaugos-panaud...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-278 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ pakeitimo (Nr. TSP-159) 168_pl.-interneto-keitima...
168_plac.int.-prasymas.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu ir sutikimo jį perduoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Nr. TSP-167) 168_vt-automobilis-002.xm...
168_skm_36818052116300.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl būstų pirkimo savivaldybės socialinio būsto plėtrai (Nr. TSP-168) 168_del-bustu-pirkimo.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl leidimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai įsigyti tarnybinį automobilį (Nr. TSP-164) 83_2018-05-30_leidimas-bi...
Rūta Vančienė

Priimtas
29 Dėl leidimo Jurbarko rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius (Nr. TSP-148) 83_2018-05-30_leidimas-is...
Rūta Vančienė

Priimtas
30 Dėl įgaliojimo organizuoti konkursus švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti (Nr. TSP-156) 83_2018-05-30_del-konkurs...
Rūta Vančienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės valdomų savivaldybės įmonių ir kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-158) 83_2018-05-30_imoniu-tiks...
Rūta Vančienė

Priimtas
32 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius išdavimą (Nr. TSP-169) tsp-169.xml
t2-163nuasmenintas.docx
Rūta Vančienė

Priimtas
33 Uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro informacija UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl nusišalinimo Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.