Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-02-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise (Nr. TSP-40) 168_vrk-rastas.pdf
168_vrk-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
3 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Pašaltuonio kaimo bendruomenei „Šaltuonėlė“ (Nr. TSP-39) 381916168pasaltuonio-pana...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
4 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais sporto klubui „Pantera“ (Nr. TSP-47) 381918168pantera-panauda-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ (Nr. TSP-55) 168_turtas-soc-paslaugoms...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl patalpų panaudos“ pakeitimo (Nr. TSP-58) 381913168seredziaus-keiti...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai (Nr. TSP-59) 381905168panauda-kauno-mi...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-60) 340_3.7-priedas-suvestini...
340_3.8-priedas.pdf
340_3.2-priedas.pdf
340_3.6-priedas-suvestini...
340_3.1-priedas-suvestini...
340_3.4-priedas.pdf
340_3.5-priedas.pdf
340_3.4-priedas-suvestini...
340_3.5-priedas-suvestini...
340_3-priedas-suvestinis....
340_3.7-priedas.pdf
340_3.3-priedas-suvestini...
340_3.3-priedas.pdf
340_3.8-priedas-suvestini...
340_3.1-priedas.pdf
340_3.2-priedas-suvestini...
340_3.6-priedas.pdf
tsp-60.xml
Ernestas Sinkus

Priimtas
9 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems keliams paskirstymo 2020 metais (Nr. TSP-49) 381717252spr.-proj.-del-k...
Rimantas Guntys

Priimtas
10 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-38) tsp-38priedas.pdf
tsp-38.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. TSP-52) 382055272020-jrst-biudzet...
38205627.2020-biudzetas-s...
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl viršplaninių Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto pajamų, gautų iš žemės ir žemės nuomos mokesčio, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-37) 27_spr_virsplan-zem.mok.-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-34) 353_sporto-tarybos-ataska...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
14 Dėl pritarimo projektui „Esamų sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas (II etapas)“ (Nr. TSP-42) 353_savivaldybe-fondui-20...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
15 Dėl pritarimo projektui „Lauko aikštelių šalia Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos renovavimas“ (Nr. TSP-43) 353_gimnazija-fondui-20.x...
tsp-43priedas.pdf
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
16 Dėl pritarimo projektui „Eržvilko gimnazijos stadiono ir krepšinio aikštelės remonto darbai“ (Nr. TSP-44) 353_erzvilkas-fondui-20.x...
tsp-44priedas1.jpg
tsp-44priedas2.jpg
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
17 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos lauko sporto aikštynų atnaujinimas sudarant saugias fizinio ugdymo sąlygas mokiniams ir bendruomenės nariams“ (Nr. TSP-45) 17del-pritarimo-paraiskos...
tsp-45.xml
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
18 Dėl pritarimo projektui „Sporto klubų bazių remontas Jurbarke“ (Nr. TSP-57) 353_stalo-tenisas-fondui-...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
19 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-33) 265_jsp-veiklos-ataskaita...
265_2019-metu-veiklos-ata...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-392 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-36) 265_del-socialinio-darbuo...
265_jsp-pareigybiu-keitim...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
21 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-46) 381961265seredziaus-veikl...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-35) 374_tsp-saarspataskaita20...
Dainius Večerskas

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-84 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-41) 374_tratc-2020-02-11-is-9...
374_tspdelnaujos-rinkliav...
Dainius Večerskas

Priimtas
24 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos patvirtinimo (Nr. TSP-48) 374_tratc-2020-02-11-is-8...
374_tspnaujatonoskaina-00...
Dainius Večerskas

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-32) 45_2020-01-15-tsp-del-t2-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
26 Dėl 2020 metų paskelbimo Vinco Grybo metais (Nr. TSP-51) 365_forma-2020-vinco-gryb...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-50) 365_forma-2020-m.-jurbark...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
28 Dėl pritarimo Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos projektui „Matematinių, loginių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kompetencijų taikymo stiprinimas, taikant patyriminę praktiką realiose gyvenimo situacijose“ (Nr. TSP-54) 365_pritarimas-naujamiesc...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
29 Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų išsėmimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-61) tsp-nuotekos.pdf
tsp-61-antikorupcinio-ver...
isvada-del-tsp-61.pdf
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-53) 10_02-17-atask..xml
ataskaita-2019_galutine.p...
Danutė Matelienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-56) 315_tsp-mero-ataskaita-20...
mero-ataskaita-2019.pdf
Genė Gudaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-62) 381990395tsp-62.xml
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-63) 315_tsp-kontroles-komitet...
tsp-63priedas.pdf
Genė Gudaitienė

Priimtas
34 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-02-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise (Nr. TSP-40) 168_vrk-rastas.pdf
168_vrk-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
3 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Pašaltuonio kaimo bendruomenei „Šaltuonėlė“ (Nr. TSP-39) 381916168pasaltuonio-pana...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
4 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais sporto klubui „Pantera“ (Nr. TSP-47) 381918168pantera-panauda-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ (Nr. TSP-55) 168_turtas-soc-paslaugoms...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl patalpų panaudos“ pakeitimo (Nr. TSP-58) 381913168seredziaus-keiti...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai (Nr. TSP-59) 381905168panauda-kauno-mi...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-60) 340_3.7-priedas-suvestini...
340_3.8-priedas.pdf
340_3.2-priedas.pdf
340_3.6-priedas-suvestini...
340_3.1-priedas-suvestini...
340_3.4-priedas.pdf
340_3.5-priedas.pdf
340_3.4-priedas-suvestini...
340_3.5-priedas-suvestini...
340_3-priedas-suvestinis....
340_3.7-priedas.pdf
340_3.3-priedas-suvestini...
340_3.3-priedas.pdf
340_3.8-priedas-suvestini...
340_3.1-priedas.pdf
340_3.2-priedas-suvestini...
340_3.6-priedas.pdf
tsp-60.xml
Ernestas Sinkus

Priimtas
9 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems keliams paskirstymo 2020 metais (Nr. TSP-49) 381717252spr.-proj.-del-k...
Rimantas Guntys

Priimtas
10 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-38) tsp-38priedas.pdf
tsp-38.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. TSP-52) 382055272020-jrst-biudzet...
38205627.2020-biudzetas-s...
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl viršplaninių Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto pajamų, gautų iš žemės ir žemės nuomos mokesčio, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-37) 27_spr_virsplan-zem.mok.-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-34) 353_sporto-tarybos-ataska...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
14 Dėl pritarimo projektui „Esamų sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas (II etapas)“ (Nr. TSP-42) 353_savivaldybe-fondui-20...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
15 Dėl pritarimo projektui „Lauko aikštelių šalia Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos renovavimas“ (Nr. TSP-43) 353_gimnazija-fondui-20.x...
tsp-43priedas.pdf
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
16 Dėl pritarimo projektui „Eržvilko gimnazijos stadiono ir krepšinio aikštelės remonto darbai“ (Nr. TSP-44) 353_erzvilkas-fondui-20.x...
tsp-44priedas1.jpg
tsp-44priedas2.jpg
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
17 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos lauko sporto aikštynų atnaujinimas sudarant saugias fizinio ugdymo sąlygas mokiniams ir bendruomenės nariams“ (Nr. TSP-45) 17del-pritarimo-paraiskos...
tsp-45.xml
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
18 Dėl pritarimo projektui „Sporto klubų bazių remontas Jurbarke“ (Nr. TSP-57) 353_stalo-tenisas-fondui-...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
19 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-33) 265_jsp-veiklos-ataskaita...
265_2019-metu-veiklos-ata...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-392 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-36) 265_del-socialinio-darbuo...
265_jsp-pareigybiu-keitim...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
21 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-46) 381961265seredziaus-veikl...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-35) 374_tsp-saarspataskaita20...
Dainius Večerskas

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-84 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-41) 374_tratc-2020-02-11-is-9...
374_tspdelnaujos-rinkliav...
Dainius Večerskas

Priimtas
24 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos patvirtinimo (Nr. TSP-48) 374_tratc-2020-02-11-is-8...
374_tspnaujatonoskaina-00...
Dainius Večerskas

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-32) 45_2020-01-15-tsp-del-t2-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
26 Dėl 2020 metų paskelbimo Vinco Grybo metais (Nr. TSP-51) 365_forma-2020-vinco-gryb...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-50) 365_forma-2020-m.-jurbark...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
28 Dėl pritarimo Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos projektui „Matematinių, loginių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kompetencijų taikymo stiprinimas, taikant patyriminę praktiką realiose gyvenimo situacijose“ (Nr. TSP-54) 365_pritarimas-naujamiesc...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
29 Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų išsėmimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-61) tsp-nuotekos.pdf
tsp-61-antikorupcinio-ver...
isvada-del-tsp-61.pdf
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-53) 10_02-17-atask..xml
ataskaita-2019_galutine.p...
Danutė Matelienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-56) 315_tsp-mero-ataskaita-20...
mero-ataskaita-2019.pdf
Genė Gudaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-62) 381990395tsp-62.xml
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-63) 315_tsp-kontroles-komitet...
tsp-63priedas.pdf
Genė Gudaitienė

Priimtas
34 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.