Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-06-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-197) 353_delegavimas-mokytojo-...
353_sportos-taryba-komisi...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-219) nvs-kokybes-vertinimas-20...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
4 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Nr. TSP-213) 353_vaiku-vasaros-stovykl...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. T2-295 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-199) 65_priedai-prie-tsp.pdf
65_nabp-komisija-taisyta....
Laima Gardauskienė

Priimtas
6 Dėl 2020 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Nr. TSP-205) 32_zemes_nuoma_2020.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Nr. TSP-211) 32_zonu_zemelapis.jpg
32_miesto-zonos.jpg
32_zemes_tarifai_2020_1.x...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
8 Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-204) 32_nekilnojamas_turtas_20...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl viršplaninių pajamų už žemę paskirstymo kaimiškųjų vietovių bendruomenių poreikiams (Nr. TSP-214) 32_darbo-grupes-sprendima...
Gražina Ilgevičienė

Nepriimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. TSP-212) 57_57project-modeliu-apra...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-201) 57_project-aprasas.xml
vertinimas.pdf
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-203) 27_jrst-biudzeto-pakeitim...
27sprbiudz-tikslinimas-06...
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl socialinio būsto nuomos savivaldybės būsto nuomos sąlygomis (Nr. TSP-209) tsp-209.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-154 „Dėl parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-210) 46_parduodamu-saraso-pake...
Vida Vasiliauskaitė

Nepriimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-202) 315_ataskaita2019-kontrol...
Genė Gudaitienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-68 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo ir remonto 2021 – 2023 metų plano patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-216) 252_tsp-del-eiliskumo-pat...
tsp-216priedasakv.pdf
tsp-216priedas1.pdf
tsp-216priedas2.pdf
tsp-216priedas3.pdf
Rimantas Guntys

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-319 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-217) 252_tsp-keliu-saraso-papi...
tsp-217priedasakv.pdf
Rimantas Guntys

Priimtas
18 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų finansavimo lėšų 2020 metams Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems keliams paskirstymo (Nr. TSP-218) 252_atsildytos-lesos-tsp-...
tsp-218priedasakv.pdf
Rimantas Guntys

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos patvirtinimo (Nr. TSP-220) 40112936317kompensacijai-...
Eglė Mazur

Priimtas
20 Dėl pritarimo projektui „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratijos galimybių didinimas“ (Nr. TSP-221) 363_12prasymas-savivaldyb...
363_del-pritarimo-projekt...
tsp-221.docx
Eglė Mazur

Priimtas
21 Dėl Jurbarko miesto automobilių parkavimo aikštelių remonto 2020–2023 metais plano patvirtinimo ir 2016 m. kovo 31 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-104 pakeitimo (Nr. TSP-200) 401121303303del-parkavimo...
4011223033032020-06-10aik...
401123303303aiksteles-2.x...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektui „Automobilių parkavimo aikštelės Dariaus ir Girėno g. 81A ir šaligatvio, Jurbarko mieste, nauja statyba“ (Nr. TSP-206) 340_pritarimas-dariaus-ir...
Ernestas Sinkus

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Bendro naudojimo kiemo aikštelės tarp pastatų Vytauto Didžiojo g. 21 ir 23, Jurbarko mieste, nauja statyba“ (Nr. TSP-207) 340_pritarimas-vytauto-di...
Ernestas Sinkus

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko miesto gyventojų verslumo skatinimas ir pagalba jauno verslo subjektams“ (Nr. TSP-192) 340_pritarimas-vvg-jurbar...
340_vvg-jurbarkas-prasyma...
Ernestas Sinkus

Priimtas
25 Dėl pritarimo susitarimui dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo (Nr. TSP-195) 83_akv-41.pdf
83_2020-06-25_naujos-mint...
83_naujos-mintys2020-05-2...
naujos-mintys-rastas.pdf
Rūta Vančienė

Priimtas
26 Dėl vietinės rinkliavos už IĮ Jurbarko saugaus eismo centro išorinės reklamos įrengimą (Nr. TSP-208) 83_vsd-448.xml
83_vsd451.xml
83_centro-prasymas.pdf
83_2020-06-25_atleidimas-...
Rūta Vančienė

Priimtas
27 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-193) 374_tsp_tratc_2019_atask....
Dainius Večerskas

Priimtas
28 Dėl pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste. II etapas“ (Nr. TSP-222) 374_sd-157.pdf
374_tsp_jv_projektas.xml
Dainius Večerskas

Priimtas
29 Dėl taksi stotelių įrengimo ir naudojimosi Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-215) 48_akvp-taksi-stoteliu-tv...
48_stebesenos-pazyma_taks...
48_2020-tsp-taksi-stoteli...
Rimantas Milius

Priimtas
30 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai (Nr. TSP-198) 168_keltuvas-patikejimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl leidimo Klausučių sporto klubui „Jaunuolynas“ naudotis Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos patalpomis panaudos pagrindais (Nr. TSP-223) 168_klausuciai.xml
mokyklos-sutikimas.pdf
prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-194) 401243315ptikslintas-proj...
Genė Gudaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime“ pakeitimo (Nr. TSP-196) 395_lsa-projektas.xml
395_prasymas.pdf
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
34 Dėl nuomos sutarčių su Telia Lietuva AB pratęsimo (Nr. TSP-224) 168_telia-nuomos-pratesim...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl nuomos sutarčių su UAB „Elpama“ pratęsimo (Nr. TSP-225) 168_elpama-prasymas.pdf
168_elpama-nuomos-pratesi...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties sudarymo (Nr. TSP-226) tsp-226.xml
Goda Vilkelienė

Priimtas
37 Dėl įgaliojimo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti trišalę bendradarbiavimo sutartį (Nr. TSP-227) 365_forma-naujas-projekta...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
38 Tarpinis balsavimas Skirmantas Mockevičius

Priimtas
39 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-06-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-197) 353_delegavimas-mokytojo-...
353_sportos-taryba-komisi...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-219) nvs-kokybes-vertinimas-20...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
4 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Nr. TSP-213) 353_vaiku-vasaros-stovykl...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. T2-295 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-199) 65_priedai-prie-tsp.pdf
65_nabp-komisija-taisyta....
Laima Gardauskienė

Priimtas
6 Dėl 2020 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Nr. TSP-205) 32_zemes_nuoma_2020.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Nr. TSP-211) 32_zonu_zemelapis.jpg
32_miesto-zonos.jpg
32_zemes_tarifai_2020_1.x...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
8 Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-204) 32_nekilnojamas_turtas_20...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl viršplaninių pajamų už žemę paskirstymo kaimiškųjų vietovių bendruomenių poreikiams (Nr. TSP-214) 32_darbo-grupes-sprendima...
Gražina Ilgevičienė

Nepriimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. TSP-212) 57_57project-modeliu-apra...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-201) 57_project-aprasas.xml
vertinimas.pdf
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-203) 27_jrst-biudzeto-pakeitim...
27sprbiudz-tikslinimas-06...
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl socialinio būsto nuomos savivaldybės būsto nuomos sąlygomis (Nr. TSP-209) tsp-209.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-154 „Dėl parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-210) 46_parduodamu-saraso-pake...
Vida Vasiliauskaitė

Nepriimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-202) 315_ataskaita2019-kontrol...
Genė Gudaitienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-68 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo ir remonto 2021 – 2023 metų plano patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-216) 252_tsp-del-eiliskumo-pat...
tsp-216priedasakv.pdf
tsp-216priedas1.pdf
tsp-216priedas2.pdf
tsp-216priedas3.pdf
Rimantas Guntys

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-319 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-217) 252_tsp-keliu-saraso-papi...
tsp-217priedasakv.pdf
Rimantas Guntys

Priimtas
18 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų finansavimo lėšų 2020 metams Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems keliams paskirstymo (Nr. TSP-218) 252_atsildytos-lesos-tsp-...
tsp-218priedasakv.pdf
Rimantas Guntys

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos patvirtinimo (Nr. TSP-220) 40112936317kompensacijai-...
Eglė Mazur

Priimtas
20 Dėl pritarimo projektui „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratijos galimybių didinimas“ (Nr. TSP-221) 363_12prasymas-savivaldyb...
363_del-pritarimo-projekt...
tsp-221.docx
Eglė Mazur

Priimtas
21 Dėl Jurbarko miesto automobilių parkavimo aikštelių remonto 2020–2023 metais plano patvirtinimo ir 2016 m. kovo 31 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-104 pakeitimo (Nr. TSP-200) 401121303303del-parkavimo...
4011223033032020-06-10aik...
401123303303aiksteles-2.x...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektui „Automobilių parkavimo aikštelės Dariaus ir Girėno g. 81A ir šaligatvio, Jurbarko mieste, nauja statyba“ (Nr. TSP-206) 340_pritarimas-dariaus-ir...
Ernestas Sinkus

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Bendro naudojimo kiemo aikštelės tarp pastatų Vytauto Didžiojo g. 21 ir 23, Jurbarko mieste, nauja statyba“ (Nr. TSP-207) 340_pritarimas-vytauto-di...
Ernestas Sinkus

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko miesto gyventojų verslumo skatinimas ir pagalba jauno verslo subjektams“ (Nr. TSP-192) 340_pritarimas-vvg-jurbar...
340_vvg-jurbarkas-prasyma...
Ernestas Sinkus

Priimtas
25 Dėl pritarimo susitarimui dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo (Nr. TSP-195) 83_akv-41.pdf
83_2020-06-25_naujos-mint...
83_naujos-mintys2020-05-2...
naujos-mintys-rastas.pdf
Rūta Vančienė

Priimtas
26 Dėl vietinės rinkliavos už IĮ Jurbarko saugaus eismo centro išorinės reklamos įrengimą (Nr. TSP-208) 83_vsd-448.xml
83_vsd451.xml
83_centro-prasymas.pdf
83_2020-06-25_atleidimas-...
Rūta Vančienė

Priimtas
27 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-193) 374_tsp_tratc_2019_atask....
Dainius Večerskas

Priimtas
28 Dėl pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste. II etapas“ (Nr. TSP-222) 374_sd-157.pdf
374_tsp_jv_projektas.xml
Dainius Večerskas

Priimtas
29 Dėl taksi stotelių įrengimo ir naudojimosi Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-215) 48_akvp-taksi-stoteliu-tv...
48_stebesenos-pazyma_taks...
48_2020-tsp-taksi-stoteli...
Rimantas Milius

Priimtas
30 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai (Nr. TSP-198) 168_keltuvas-patikejimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl leidimo Klausučių sporto klubui „Jaunuolynas“ naudotis Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos patalpomis panaudos pagrindais (Nr. TSP-223) 168_klausuciai.xml
mokyklos-sutikimas.pdf
prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-194) 401243315ptikslintas-proj...
Genė Gudaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime“ pakeitimo (Nr. TSP-196) 395_lsa-projektas.xml
395_prasymas.pdf
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
34 Dėl nuomos sutarčių su Telia Lietuva AB pratęsimo (Nr. TSP-224) 168_telia-nuomos-pratesim...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl nuomos sutarčių su UAB „Elpama“ pratęsimo (Nr. TSP-225) 168_elpama-prasymas.pdf
168_elpama-nuomos-pratesi...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties sudarymo (Nr. TSP-226) tsp-226.xml
Goda Vilkelienė

Priimtas
37 Dėl įgaliojimo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti trišalę bendradarbiavimo sutartį (Nr. TSP-227) 365_forma-naujas-projekta...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
38 Tarpinis balsavimas Skirmantas Mockevičius

Priimtas
39 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.