Netekote artimo

Leidimo laidoti išdavimas

Paslaugos aprašymas Paslauga suteikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir / ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) savivaldybės teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse.
Prašymai dėl leidimo laidoti gali būti teikiami tiesiogiai, asmeniui atvykus į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos seniūnijas, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).

Leidimą paslaugos gavėjas atsiima prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungęs prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Seniūnijų paslaugos
Gyvenimo atvejai Netekote artimo
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys SEREDŽIAUS SENIŪNIJA
Paslaugos vadovas Rimantė Pavalkienė tel. (8 447) 42 339
Paslaugos vykdytojas Rimantė Pavalkienė tel. (8 447) 42 339
Prašymo forma (-os) Prašymo pvz.
Aprašymas interesantui Leidimus laidoti išduoda seniūnai.
Laidojantys asmenys, norintys gauti leidimą laidoti, seniūnui pateikia:
1. Rašytinį prašymą, kuriame nurodoma mirusiojo vardas, pavardė, asmens kodas, kapinių, kuriose prašoma palaidoti mirusiojo palaikus, pavadinimas ir prašomų skirti kapaviečių skaičius (vienam kapui ar keliems kapams (šeimos kapavietė), laidojančio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinio telefono numeris arba laidojimo paslaugų teikėjo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinio telefono numeris. Jei prašoma mirusiojo palaikus palaidoti šeimos kapavietėje, papildomai nurodoma: šeimos kapavietės numeris (kapo unikalus kodas Kultūros vertybių registre, jeigu kapas įrašytas į Kultūros vertybių registrą), jei toks yra suteiktas, palaidoto (-tų) asmens vardas, pavardė, palaikų palaidojimo data;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Medicininį mirties liudijimą ir kremacijos dokumentus (jeigu mirusiojo žmogaus palaikai kremuoti) ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės;
4. Testamentą arba notaro ar kito įstatymų įgalioto asmens patvirtintą rašytinį valios pareiškimą, jeigu paskirtas laidojantis asmuo;
5. Dokumentus, įrodančius giminystės ryšį su laidojamu asmeniu, ir kitų šeimos narių, turinčių tokią pačią teisę į kapavietę, rašytinius sutikimus, kai prašymo dėl leidimo laidoti išdavimo negali pateikti kapavietę prižiūrintis asmuo (miręs, dėl ligos, išvykęs, nežinoma jo gyvenamoji vieta, nenurodytas laidojimų ir kapaviečių statinių registracijos žurnale);
6. Įgaliojimą arba sudarytą paslaugų sutartį su juridiniu asmeniu šiam veiksmui atlikti, jeigu laidojimą organizuoja laidojimo paslaugas teikiantis subjektas;
7. Leidimą ekshumuoti žmogaus palaikus, artimųjų giminaičių rašytinius sutikimus perlaidoti palaikus (jeigu prašoma leidimo perlaidoti žmogaus palaikus, pervežtus iš kitų vietovių).

Paslauga suteikiama iš karto.
Komentaras: išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną atlikti paslaugos, paslauga suteikiama nedelsiant, atsiradus techninėms sąlygoms.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“
2. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. T2-130 „Dėl Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo, konfesinių kapinių suteikimo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Informacija Eržvilko seniūnija
Ryto aikštė 1, Eržvilkas, 74285 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 43 144
El. p. [email protected]

Girdžių seniūnija
Mokyklos g. 1, Girdžiai, 74254 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 49 923
El. p. [email protected]

Jurbarko miesto seniūnija
Kauno g. 25, Jurbarkas
Tel. (8 447) 55 700
El. p. [email protected]

Jurbarkų seniūnija
Mokytojų g. 2, Jurbarkai, 74205 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 71 362
El. p. [email protected]

Juodaičių seniūnija
Liepų g. 1, Juodaičių k., Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 44 142
El. p. [email protected]

Raudonės seniūnija
Kaštonų g. 2, Raudonė, Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 45323
El. p. [email protected]

Seredžiaus seniūnija
Neringos g. 6, Seredžius, 74424 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 42 339
El. p. [email protected]

Skirsnemunės seniūnija
Nemuno g. 33, Skirsnemunės k., 74486 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 47 131
El. p. [email protected]

Smalininkų seniūnija
Nemuno g. 54, Smalininkai, 74223 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 56 268
El. p. [email protected]

Šimkaičių seniūnija
Liepų g. 2, Šimkaičių mstl., 74337 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 41 317
El. p. [email protected]

Veliuonos seniūnija
A. Juškos g. 1, Veliuona, Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 42 623
El. p. [email protected]

Viešvilės seniūnija
Klaipėdos g. 63, Viešvilės mstl., 74233 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 49328
El. p. [email protected]
Informacija atnaujinta 2022-08-22 10:01:16

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Netekote artimo

Leidimo laidoti išdavimas

Paslaugos aprašymas Paslauga suteikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir / ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) savivaldybės teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse.
Prašymai dėl leidimo laidoti gali būti teikiami tiesiogiai, asmeniui atvykus į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos seniūnijas, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).

Leidimą paslaugos gavėjas atsiima prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungęs prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Seniūnijų paslaugos
Gyvenimo atvejai Netekote artimo
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys SEREDŽIAUS SENIŪNIJA
Paslaugos vadovas Rimantė Pavalkienė tel. (8 447) 42 339
Paslaugos vykdytojas Rimantė Pavalkienė tel. (8 447) 42 339
Prašymo forma (-os) Prašymo pvz.
Aprašymas interesantui Leidimus laidoti išduoda seniūnai.
Laidojantys asmenys, norintys gauti leidimą laidoti, seniūnui pateikia:
1. Rašytinį prašymą, kuriame nurodoma mirusiojo vardas, pavardė, asmens kodas, kapinių, kuriose prašoma palaidoti mirusiojo palaikus, pavadinimas ir prašomų skirti kapaviečių skaičius (vienam kapui ar keliems kapams (šeimos kapavietė), laidojančio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinio telefono numeris arba laidojimo paslaugų teikėjo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinio telefono numeris. Jei prašoma mirusiojo palaikus palaidoti šeimos kapavietėje, papildomai nurodoma: šeimos kapavietės numeris (kapo unikalus kodas Kultūros vertybių registre, jeigu kapas įrašytas į Kultūros vertybių registrą), jei toks yra suteiktas, palaidoto (-tų) asmens vardas, pavardė, palaikų palaidojimo data;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Medicininį mirties liudijimą ir kremacijos dokumentus (jeigu mirusiojo žmogaus palaikai kremuoti) ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės;
4. Testamentą arba notaro ar kito įstatymų įgalioto asmens patvirtintą rašytinį valios pareiškimą, jeigu paskirtas laidojantis asmuo;
5. Dokumentus, įrodančius giminystės ryšį su laidojamu asmeniu, ir kitų šeimos narių, turinčių tokią pačią teisę į kapavietę, rašytinius sutikimus, kai prašymo dėl leidimo laidoti išdavimo negali pateikti kapavietę prižiūrintis asmuo (miręs, dėl ligos, išvykęs, nežinoma jo gyvenamoji vieta, nenurodytas laidojimų ir kapaviečių statinių registracijos žurnale);
6. Įgaliojimą arba sudarytą paslaugų sutartį su juridiniu asmeniu šiam veiksmui atlikti, jeigu laidojimą organizuoja laidojimo paslaugas teikiantis subjektas;
7. Leidimą ekshumuoti žmogaus palaikus, artimųjų giminaičių rašytinius sutikimus perlaidoti palaikus (jeigu prašoma leidimo perlaidoti žmogaus palaikus, pervežtus iš kitų vietovių).

Paslauga suteikiama iš karto.
Komentaras: išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną atlikti paslaugos, paslauga suteikiama nedelsiant, atsiradus techninėms sąlygoms.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“
2. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. T2-130 „Dėl Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo, konfesinių kapinių suteikimo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Informacija Eržvilko seniūnija
Ryto aikštė 1, Eržvilkas, 74285 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 43 144
El. p. [email protected]

Girdžių seniūnija
Mokyklos g. 1, Girdžiai, 74254 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 49 923
El. p. [email protected]

Jurbarko miesto seniūnija
Kauno g. 25, Jurbarkas
Tel. (8 447) 55 700
El. p. [email protected]

Jurbarkų seniūnija
Mokytojų g. 2, Jurbarkai, 74205 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 71 362
El. p. [email protected]

Juodaičių seniūnija
Liepų g. 1, Juodaičių k., Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 44 142
El. p. [email protected]

Raudonės seniūnija
Kaštonų g. 2, Raudonė, Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 45323
El. p. [email protected]

Seredžiaus seniūnija
Neringos g. 6, Seredžius, 74424 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 42 339
El. p. [email protected]

Skirsnemunės seniūnija
Nemuno g. 33, Skirsnemunės k., 74486 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 47 131
El. p. [email protected]

Smalininkų seniūnija
Nemuno g. 54, Smalininkai, 74223 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 56 268
El. p. [email protected]

Šimkaičių seniūnija
Liepų g. 2, Šimkaičių mstl., 74337 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 41 317
El. p. [email protected]

Veliuonos seniūnija
A. Juškos g. 1, Veliuona, Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 42 623
El. p. [email protected]

Viešvilės seniūnija
Klaipėdos g. 63, Viešvilės mstl., 74233 Jurbarko r. sav.
Tel. (8 447) 49328
El. p. [email protected]
Informacija atnaujinta 2022-08-22 10:01:16

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius

 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. [email protected]
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.