Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-05-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo (Nr. TSP-174) 254_kk2019.xml
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo (Nr. TSP-176) 254_antikorpucijos-komsii...
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo (Nr. TSP-178) 254_etikoskomisija.xml
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo (Nr. TSP-189) 254_direktorius.xml
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-184) 34078827sprbiudz-tikslini...
tsp-1842-versija.xml
jrst-biudzeto-pakeitimas-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-196) 32_nekilnojamas_turtas_20...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
8 Dėl 2019 metų žemės numos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Nr. TSP-197) 32_zemes_nuoma_2019.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Nr. TSP-198) 32_zemes_tarifai_2020.xml
32_zem_zu2019.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-261 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-188) 65_tsp-del-neigaliuju.xml
Laima Gardauskienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-193 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusio galios (Nr. TSP-194) 255_2.3-priemones-remti-b...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas
12 DĖL ŽEMĖS SKLYPO MUITINĖS G. 22B, JURBARKO MIESTE, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE, NUOMOS (Nr. TSP-200) 33_sprendimo-priedai.pdf
tsp-200.xml
Rasa Pakštaitienė

Priimtas
13 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „TAURAGĖS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ (Nr. TSP-191) 374_374tsppartnerystessut...
Dainius Večerskas

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-22 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-185) 46_sarasai5_projektas.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-186) 46_mokesciu-dydziai5_proj...
46_apskaiciavimo-metodika...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
16 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Juodaičių kaimo bendruomenei (Nr. TSP-192) 168_juodaiciu-2-as-auksta...
168_juodaiciu-panauda.xml
168_juodaiciu-1-as-auksta...
168_r1-24-1344.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl patalpų Smalininkų m. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai ir tikslinės patalpų naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. TSP-181) 168_bibliotekos-rastas.pd...
168_patalpos-planas.jpeg
168_smalininku-mokyklos-r...
254_tsp-181.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-173) 168_privatizavimo-komisij...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 dėl Klausučių kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-179) 354_354klausuciu-kc-atask...
Lukas Bakšys

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės pagrindinėse mokyklose ir mokykloje-daugiafunkciame centre patvirtinimo “ pakeitimo (Nr. TSP-182) 365_forma-didziausias-lei...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-199) 365_juodaiciai-tikras-201...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-195) 353_2018-m-sporto-tarybos...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-187) 10_05-17seniunaiciai-ii.x...
Danutė Matelienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos sudarymo (Nr. TSP-193) 10_05-20tsp-ii.xml
Danutė Matelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo (Nr. TSP-190) 254_direktoriaus-pavaduot...
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-175) 254_del-komitetu-keitimo....
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-183) 254_reglamento-komisija.x...
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo (Nr. TSP-177) 254_peticiju-komisija.xml
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
29 Dėl atstovo į Tauragės regiono plėtros tarybą delegavimo (Nr. TSP-180) 254_taurages-regiono.xml
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-87 „Dėl klasių (grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2019–2020 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-201) 341887365forma-klasiu-kom...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
31 Dėl pritarimo Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos pastato stogo, išorės sienų, cokolio šiltinimo ir apdailos remonto darbų investicijų projektui (Nr. TSP-202) 340_pritarimas-erzvilko-g...
340_erzvilko-gimnazijos-m...
Ernestas Sinkus

Priimtas
32 Dėl nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-05-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo (Nr. TSP-174) 254_kk2019.xml
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo (Nr. TSP-176) 254_antikorpucijos-komsii...
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo (Nr. TSP-178) 254_etikoskomisija.xml
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo (Nr. TSP-189) 254_direktorius.xml
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-184) 34078827sprbiudz-tikslini...
tsp-1842-versija.xml
jrst-biudzeto-pakeitimas-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-196) 32_nekilnojamas_turtas_20...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
8 Dėl 2019 metų žemės numos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Nr. TSP-197) 32_zemes_nuoma_2019.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Nr. TSP-198) 32_zemes_tarifai_2020.xml
32_zem_zu2019.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-261 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-188) 65_tsp-del-neigaliuju.xml
Laima Gardauskienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-193 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusio galios (Nr. TSP-194) 255_2.3-priemones-remti-b...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas
12 DĖL ŽEMĖS SKLYPO MUITINĖS G. 22B, JURBARKO MIESTE, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE, NUOMOS (Nr. TSP-200) 33_sprendimo-priedai.pdf
tsp-200.xml
Rasa Pakštaitienė

Priimtas
13 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „TAURAGĖS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ (Nr. TSP-191) 374_374tsppartnerystessut...
Dainius Večerskas

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-22 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-185) 46_sarasai5_projektas.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-186) 46_mokesciu-dydziai5_proj...
46_apskaiciavimo-metodika...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
16 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Juodaičių kaimo bendruomenei (Nr. TSP-192) 168_juodaiciu-2-as-auksta...
168_juodaiciu-panauda.xml
168_juodaiciu-1-as-auksta...
168_r1-24-1344.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl patalpų Smalininkų m. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai ir tikslinės patalpų naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. TSP-181) 168_bibliotekos-rastas.pd...
168_patalpos-planas.jpeg
168_smalininku-mokyklos-r...
254_tsp-181.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-173) 168_privatizavimo-komisij...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 dėl Klausučių kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-179) 354_354klausuciu-kc-atask...
Lukas Bakšys

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės pagrindinėse mokyklose ir mokykloje-daugiafunkciame centre patvirtinimo “ pakeitimo (Nr. TSP-182) 365_forma-didziausias-lei...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-199) 365_juodaiciai-tikras-201...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-195) 353_2018-m-sporto-tarybos...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-187) 10_05-17seniunaiciai-ii.x...
Danutė Matelienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos sudarymo (Nr. TSP-193) 10_05-20tsp-ii.xml
Danutė Matelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo (Nr. TSP-190) 254_direktoriaus-pavaduot...
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-175) 254_del-komitetu-keitimo....
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-183) 254_reglamento-komisija.x...
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo (Nr. TSP-177) 254_peticiju-komisija.xml
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
29 Dėl atstovo į Tauragės regiono plėtros tarybą delegavimo (Nr. TSP-180) 254_taurages-regiono.xml
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-87 „Dėl klasių (grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2019–2020 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-201) 341887365forma-klasiu-kom...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
31 Dėl pritarimo Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos pastato stogo, išorės sienų, cokolio šiltinimo ir apdailos remonto darbų investicijų projektui (Nr. TSP-202) 340_pritarimas-erzvilko-g...
340_erzvilko-gimnazijos-m...
Ernestas Sinkus

Priimtas
32 Dėl nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.