Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-09-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-251) _tsp-251.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-155 „Dėl kredito linijos atidarymo“ papildymo (Nr. TSP-253) _spr_kredito-linija-papil...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T2-264 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo“ pakeitimo (Nr. TSP-234) _spr.-bibliotek.koeficien...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl paveldimo turto mokesčio lengvatos Vladui Radvilavičiui (Nr. TSP-241) _v.radvilavicius.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2014–2015 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-232) _tsp-232.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
7 Dėl mokytojo padėjėjo pareigybės įsteigimo Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinėje mokykloje (Nr. TSP-263) _gausantiskiai-projektas1...
Zita Tytmonienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-235) _del-komisijos-sudeties.x...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo (Nr. TSP-258) _jurbarko-sveikatos-biura...
Gražina Sutkuvienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Seredžiaus senelių globos namų nuostatų pakeitimo (Nr. TSP-230) _ssgn-nuostatai.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl Seredžiaus senelių globos namų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-231) _ssgn-etatas-2.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
12 Dėl vidutinių kuro kainų patvirtinimo (Nr. TSP-262) _tarybai_kuras.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-272) _butu-prieziuros-taisykle...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
14 Dėl bešeimininkio nekilnojamojo turto, perduoto savivaldybės nuosavybėn, apsakitos ir nurašymo (Nr. TSP-273) _apskaitos-aktas.pdf
_tarybos-spr-projektas_be...
_teismo-sprendimas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono priešgaisrinei tarnybai (Nr. TSP-252) _project-4panauda-priesg....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl leidimo rajono stalo teniso komandai naudotis patalpomis (Nr. TSP-265) _project-5teniso-klubas.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklai (Nr. TSP-264) _project-2gimnaz.-meno-mo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ patalpų nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-271) _project-3nykstuko-nuoma-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl mobiliojo vikšrinio laiptų kopiklio panaudos (Nr. TSP-276) _project-2kopiklio-panaud...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl pavedimo teikti mokinių vežiojimo paslaugas“ pakeitimo (Nr. TSP-267) _project-3autobusu-eksplo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl leidimo įsigyti automobilį už likutinę vertę (Nr. TSP-275) _project-4autom.-vw-passa...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl sugedusio ilgalaikio turto pripažinimo negalimu naudoti ir nurašymo (Nr. TSP-269) _lesto_informacija.pdf
_apziuros-pazymos_6371929...
_projektas_transformatori...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
23 Dėl ilgalaikio turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu naudoti ir nurašymo (Nr. TSP-268) _projektas_liniju.xml
_apziuros-pazymos_21634.p...
_pk_rastas.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl neprivalomo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų pasirstymo skaičiuojant šilumos bazines kainas (Nr. TSP-236) _2-var-sutikima-su-pozemi...
_2014-08-08-atsakymas-pd-...
_o3-73.doc
_pd-prasymas.pdf
_t2-45.doc
_t2-46.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
25 Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei ,,Jurbarko komunalininkas" nustatymo (Nr. TSP-237) _tsp-237.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
26 Dėl triukšmo rodiklių Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinimo (Nr. TSP-270) _triuksmo-rodikliai.xml
Gintaris Stoškus
Zita Sorokienė
Mindaugas Šlepševičius

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-52 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero, mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus 2014 m. kovo–lapkričio mėnesių darbo grafiko patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-274) _t2-52-panaikinimas.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-193 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-223) _jurbarko-vandenys-prasym...
_t2-193.doc
_tsp-223.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-234 ,,Dėl Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos Smalininkų kaimui centralizuotai tiekiamos šilumos kainos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-224) _t2-234.doc
_tsp-224.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-266 ,,Dėl šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei ,,Jurbarko komunalininkas" nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-225) _t2-266.xml
_tsp-225.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-265 ,,Dėl Jurbarko rajono Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos tiekiamos šilumos kainos nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-226) _t2-265.doc
_tsp-226.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo NR. T2-264 ,,Dėl AB ,,Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos kainos nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-227) _t2-264.doc
_t2-46.doc
_tsp-227.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-45 ,,Dėl šilumos kainų dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei ,,Požeminiai darbai" nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-228) _t2-45.doc
_tsp-228.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimo Nr. T2-248 ,,Dėl investicijų į šilumos punktus grąžinimo" pakeitimo (Nr. TSP-229) _t2-248.doc
_tsp-229.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-360 ,,Dėl Jurbarko rajono Viešvilės miestelio daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio maksimalaus tarifo nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-238) _t2-360.doc
_tsp-238.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-244) _tsp-244.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-184 ,,Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos teikiamų paslaugų įkainių“ pakeitimo (Nr. TSP-259) _tsp-259.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-73 "Dėl Jurbarkų darželio-mokyklos salės nuomos įkainių" pakeitimo (Nr. TSP-233) _project-1keitimas-jurbar...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-125 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdžių seniūnijos salės nuomos įkainių“ pakeitimo (Nr. TSP-239) _project-1-girdziu-sen.-s...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-22 ,,Dėl Viešvilės seniūnijos salės nuomos įkainių“ pakeitimo (Nr. TSP-240) _project-2viesviles-sales...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-256 ,,Dėl Jurbarko miesto seniūnijos salės nuomos įkainių“ pakeitimo (Nr. TSP-242) _project-2miesto-sale-kei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-102 ,,Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių“ pakeitimo (Nr. TSP-245) _project-3jurbarko-gimn.-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-139 ,,Dėl teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-260) _project-1meno-mok.-sale....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-177 „Dėl autobusų nuomos įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-243) _tsp-243.xml
Rimantas Milius

Priimtas
45 Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo (Nr. TSP-266) _tarifai-2014-eurais-g.xm...
Rimantas Milius

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl VšĮ Seredžiaus ambulatorijos teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-246) _tsp-246.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-45 „Dėl mokamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-247) _tsp-247.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
48 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-297 „Dėl mokamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-248) _tsp-248.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
49 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-271 „Dėl mokamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-249) _tsp-249.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
50 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-237 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-250) _tsp-250.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
51 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-114 „Dėl įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-256) _tsp-256.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
52 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-329 „Dėl VŠĮ Jurbarko ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos lovos lovadienio kainos nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-257) _tsp-257.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
53 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T2-195 „Dėl VšĮ Jurbarko ligoninės automobilių nuomos įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-255) _tsp-255.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
54 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-174 „Dėl VšĮ Šimkaičių ambulatorijoje teikiamų mokamų masažo paslaugų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-254) _tsp-254.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
55 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo, nuolatinės techninės priežiūros tarifų ir kaupiamosios įmokos dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-261) _komunal.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
Papildomi klausimai
56 Dėl pritarimo projektui „Naujų turizmo produktų kūrimas ir diversifikavimas Šešupės euroregione“ (Nr. TSP-277) _sakiai1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-09-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-251) _tsp-251.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-155 „Dėl kredito linijos atidarymo“ papildymo (Nr. TSP-253) _spr_kredito-linija-papil...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T2-264 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo“ pakeitimo (Nr. TSP-234) _spr.-bibliotek.koeficien...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl paveldimo turto mokesčio lengvatos Vladui Radvilavičiui (Nr. TSP-241) _v.radvilavicius.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2014–2015 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-232) _tsp-232.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
7 Dėl mokytojo padėjėjo pareigybės įsteigimo Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinėje mokykloje (Nr. TSP-263) _gausantiskiai-projektas1...
Zita Tytmonienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-235) _del-komisijos-sudeties.x...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo (Nr. TSP-258) _jurbarko-sveikatos-biura...
Gražina Sutkuvienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Seredžiaus senelių globos namų nuostatų pakeitimo (Nr. TSP-230) _ssgn-nuostatai.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl Seredžiaus senelių globos namų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-231) _ssgn-etatas-2.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
12 Dėl vidutinių kuro kainų patvirtinimo (Nr. TSP-262) _tarybai_kuras.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-272) _butu-prieziuros-taisykle...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
14 Dėl bešeimininkio nekilnojamojo turto, perduoto savivaldybės nuosavybėn, apsakitos ir nurašymo (Nr. TSP-273) _apskaitos-aktas.pdf
_tarybos-spr-projektas_be...
_teismo-sprendimas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono priešgaisrinei tarnybai (Nr. TSP-252) _project-4panauda-priesg....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl leidimo rajono stalo teniso komandai naudotis patalpomis (Nr. TSP-265) _project-5teniso-klubas.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklai (Nr. TSP-264) _project-2gimnaz.-meno-mo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ patalpų nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-271) _project-3nykstuko-nuoma-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl mobiliojo vikšrinio laiptų kopiklio panaudos (Nr. TSP-276) _project-2kopiklio-panaud...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl pavedimo teikti mokinių vežiojimo paslaugas“ pakeitimo (Nr. TSP-267) _project-3autobusu-eksplo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl leidimo įsigyti automobilį už likutinę vertę (Nr. TSP-275) _project-4autom.-vw-passa...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl sugedusio ilgalaikio turto pripažinimo negalimu naudoti ir nurašymo (Nr. TSP-269) _lesto_informacija.pdf
_apziuros-pazymos_6371929...
_projektas_transformatori...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
23 Dėl ilgalaikio turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu naudoti ir nurašymo (Nr. TSP-268) _projektas_liniju.xml
_apziuros-pazymos_21634.p...
_pk_rastas.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl neprivalomo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų pasirstymo skaičiuojant šilumos bazines kainas (Nr. TSP-236) _2-var-sutikima-su-pozemi...
_2014-08-08-atsakymas-pd-...
_o3-73.doc
_pd-prasymas.pdf
_t2-45.doc
_t2-46.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
25 Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei ,,Jurbarko komunalininkas" nustatymo (Nr. TSP-237) _tsp-237.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
26 Dėl triukšmo rodiklių Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinimo (Nr. TSP-270) _triuksmo-rodikliai.xml
Gintaris Stoškus
Zita Sorokienė
Mindaugas Šlepševičius

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-52 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero, mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus 2014 m. kovo–lapkričio mėnesių darbo grafiko patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-274) _t2-52-panaikinimas.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-193 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-223) _jurbarko-vandenys-prasym...
_t2-193.doc
_tsp-223.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-234 ,,Dėl Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos Smalininkų kaimui centralizuotai tiekiamos šilumos kainos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-224) _t2-234.doc
_tsp-224.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-266 ,,Dėl šilumos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei ,,Jurbarko komunalininkas" nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-225) _t2-266.xml
_tsp-225.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-265 ,,Dėl Jurbarko rajono Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos tiekiamos šilumos kainos nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-226) _t2-265.doc
_tsp-226.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo NR. T2-264 ,,Dėl AB ,,Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos kainos nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-227) _t2-264.doc
_t2-46.doc
_tsp-227.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-45 ,,Dėl šilumos kainų dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei ,,Požeminiai darbai" nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-228) _t2-45.doc
_tsp-228.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimo Nr. T2-248 ,,Dėl investicijų į šilumos punktus grąžinimo" pakeitimo (Nr. TSP-229) _t2-248.doc
_tsp-229.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-360 ,,Dėl Jurbarko rajono Viešvilės miestelio daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio maksimalaus tarifo nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-238) _t2-360.doc
_tsp-238.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-244) _tsp-244.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-184 ,,Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos teikiamų paslaugų įkainių“ pakeitimo (Nr. TSP-259) _tsp-259.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-73 "Dėl Jurbarkų darželio-mokyklos salės nuomos įkainių" pakeitimo (Nr. TSP-233) _project-1keitimas-jurbar...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-125 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdžių seniūnijos salės nuomos įkainių“ pakeitimo (Nr. TSP-239) _project-1-girdziu-sen.-s...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-22 ,,Dėl Viešvilės seniūnijos salės nuomos įkainių“ pakeitimo (Nr. TSP-240) _project-2viesviles-sales...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-256 ,,Dėl Jurbarko miesto seniūnijos salės nuomos įkainių“ pakeitimo (Nr. TSP-242) _project-2miesto-sale-kei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-102 ,,Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių“ pakeitimo (Nr. TSP-245) _project-3jurbarko-gimn.-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-139 ,,Dėl teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-260) _project-1meno-mok.-sale....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-177 „Dėl autobusų nuomos įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-243) _tsp-243.xml
Rimantas Milius

Priimtas
45 Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo (Nr. TSP-266) _tarifai-2014-eurais-g.xm...
Rimantas Milius

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl VšĮ Seredžiaus ambulatorijos teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-246) _tsp-246.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-45 „Dėl mokamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-247) _tsp-247.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
48 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-297 „Dėl mokamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-248) _tsp-248.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
49 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-271 „Dėl mokamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-249) _tsp-249.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
50 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-237 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-250) _tsp-250.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
51 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-114 „Dėl įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-256) _tsp-256.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
52 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-329 „Dėl VŠĮ Jurbarko ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos lovos lovadienio kainos nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-257) _tsp-257.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
53 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T2-195 „Dėl VšĮ Jurbarko ligoninės automobilių nuomos įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-255) _tsp-255.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
54 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-174 „Dėl VšĮ Šimkaičių ambulatorijoje teikiamų mokamų masažo paslaugų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-254) _tsp-254.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
55 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo, nuolatinės techninės priežiūros tarifų ir kaupiamosios įmokos dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-261) _komunal.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
Papildomi klausimai
56 Dėl pritarimo projektui „Naujų turizmo produktų kūrimas ir diversifikavimas Šešupės euroregione“ (Nr. TSP-277) _sakiai1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.