Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-09-30 13:03:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-270) 55_55project-51-1.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-237 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės gimnazijose patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-274) 55_55project-62-t-1.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-272) 481619project-patikslinta...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
5 Dėl leidimo biudžetinei įstaigai Skalvijos namams įsigyti tarnybinį automobilį (Nr. TSP-275) 65_tsp-skalvijai-auto-pat...
65_skalvijos-rastas.pdf
65_paveiksliukas-1.jpeg
65_paveiksliukas-2.jpeg
Laima Gardauskienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-277) 4829426161tikslinta2021-0...
Kristina Povilaitienė

Priimtas
7 Dėl lėšų, skirtų asmenų su sunkia negalia socialinei globai, apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-278) 61_po-ruteles-2021-09-13p...
Kristina Povilaitienė

Priimtas
8 Dėl kredito linijos atidarymo (Nr. TSP-292) tsp-292.xml
tsp-292priedas.pdf
Audronė Stoškienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo tarybos sudarymo (Nr. TSP-281) 32_deleguotas-narys.pdf
tsp-281.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos UAB "Jurbarkų mėsa" (Nr. TSP-282) tsp-282.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB "Jurbarkų mėsa" (Nr. TSP-283) tsp-283.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
12 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS PADĖKOS DIENOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-284) 4827021009-28patikslintas...
Danutė Matelienė

Priimtas
13 DĖL TEIKIMO APDOVANOTI „AUKSINĖS KRIVŪLĖS RITERIO“ ŽENKLU (Nr. TSP-291) 10_09-21anketa2.pdf
10_09-21tarybos-spr.-proj...
Danutė Matelienė

Priimtas
14 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo (Nr. TSP-271) 374_tsp_jk_kaina.xml
374_skmbtc22021090616290s...
Dainius Večerskas

Priimtas
15 Dėl pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste. III etapas“ (Nr. TSP-287) 374_tsp_jv-projektui.xml
374_skmc22721091709460.pd...
Dainius Večerskas

Priimtas
16 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo (Nr. TSP-276) 374_tsp_kuro_kainos.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
17 Dėl 2016 m. spalio 31 d. savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties Nr. G3-82 pratęsimo (Nr. TSP-273) 168_kredito-unijos-nuomos...
168_prasymas-del-erzvilko...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Raudonės bendruomenei „Žiburys“ (Nr. TSP-279) 168_raudones-planas.pdf
168_raudones-panauda.xml
168_raudones-seniunijos-r...
168_ziburio-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl atsisakymo pirkti parduodamą pastato dalį (Nr. TSP-286) 168_atsisakymas-pirkti.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-288) 168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise (Nr. TSP-289) 168_nsa-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-293) 481885168tvarkos-keitimas...
481886168lyginamasis-vari...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų finansavimo lėšų 2021 metams Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams skyrimo“ pakeitimo (Nr. TSP-280) 252_tsp-del-kppp-lesu-per...
252_antikorupcinio-vertin...
Rimantas Guntys

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-285) 303_2021-09-20-tsp-del-im...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
25 Dėl pritarimo projektams „Gyvenamųjų namų kvartalo tarp Dariaus ir Girėno, M. Valančiaus, Kauno gatvių ir mašinų parkavimo aikštelės Jurbarko mieste nauja statyba“ ir „Kitos paskirties inžinerinio statinio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Kauno, Kranto, Nemuno ir Prieplaukos gatvių Jurbarko mieste, bendro naudojimo automobilių parkavimo aikštelių rekonstravimo darbai“ (Nr. TSP-290) 303_303tsp-pritarimas-kva...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl pritarimo projektui ,,Esamų sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas“ pakeitimo (Nr. TSP-294) 340_pritarimas-sporto-obj...
Ernestas Sinkus

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-09-30 13:03:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-270) 55_55project-51-1.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-237 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės gimnazijose patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-274) 55_55project-62-t-1.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-272) 481619project-patikslinta...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
5 Dėl leidimo biudžetinei įstaigai Skalvijos namams įsigyti tarnybinį automobilį (Nr. TSP-275) 65_tsp-skalvijai-auto-pat...
65_skalvijos-rastas.pdf
65_paveiksliukas-1.jpeg
65_paveiksliukas-2.jpeg
Laima Gardauskienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-277) 4829426161tikslinta2021-0...
Kristina Povilaitienė

Priimtas
7 Dėl lėšų, skirtų asmenų su sunkia negalia socialinei globai, apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-278) 61_po-ruteles-2021-09-13p...
Kristina Povilaitienė

Priimtas
8 Dėl kredito linijos atidarymo (Nr. TSP-292) tsp-292.xml
tsp-292priedas.pdf
Audronė Stoškienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo tarybos sudarymo (Nr. TSP-281) 32_deleguotas-narys.pdf
tsp-281.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos UAB "Jurbarkų mėsa" (Nr. TSP-282) tsp-282.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB "Jurbarkų mėsa" (Nr. TSP-283) tsp-283.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
12 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS PADĖKOS DIENOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-284) 4827021009-28patikslintas...
Danutė Matelienė

Priimtas
13 DĖL TEIKIMO APDOVANOTI „AUKSINĖS KRIVŪLĖS RITERIO“ ŽENKLU (Nr. TSP-291) 10_09-21anketa2.pdf
10_09-21tarybos-spr.-proj...
Danutė Matelienė

Priimtas
14 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo (Nr. TSP-271) 374_tsp_jk_kaina.xml
374_skmbtc22021090616290s...
Dainius Večerskas

Priimtas
15 Dėl pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste. III etapas“ (Nr. TSP-287) 374_tsp_jv-projektui.xml
374_skmc22721091709460.pd...
Dainius Večerskas

Priimtas
16 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo (Nr. TSP-276) 374_tsp_kuro_kainos.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
17 Dėl 2016 m. spalio 31 d. savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties Nr. G3-82 pratęsimo (Nr. TSP-273) 168_kredito-unijos-nuomos...
168_prasymas-del-erzvilko...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Raudonės bendruomenei „Žiburys“ (Nr. TSP-279) 168_raudones-planas.pdf
168_raudones-panauda.xml
168_raudones-seniunijos-r...
168_ziburio-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl atsisakymo pirkti parduodamą pastato dalį (Nr. TSP-286) 168_atsisakymas-pirkti.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-288) 168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise (Nr. TSP-289) 168_nsa-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-293) 481885168tvarkos-keitimas...
481886168lyginamasis-vari...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų finansavimo lėšų 2021 metams Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams skyrimo“ pakeitimo (Nr. TSP-280) 252_tsp-del-kppp-lesu-per...
252_antikorupcinio-vertin...
Rimantas Guntys

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-285) 303_2021-09-20-tsp-del-im...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
25 Dėl pritarimo projektams „Gyvenamųjų namų kvartalo tarp Dariaus ir Girėno, M. Valančiaus, Kauno gatvių ir mašinų parkavimo aikštelės Jurbarko mieste nauja statyba“ ir „Kitos paskirties inžinerinio statinio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Kauno, Kranto, Nemuno ir Prieplaukos gatvių Jurbarko mieste, bendro naudojimo automobilių parkavimo aikštelių rekonstravimo darbai“ (Nr. TSP-290) 303_303tsp-pritarimas-kva...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl pritarimo projektui ,,Esamų sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas“ pakeitimo (Nr. TSP-294) 340_pritarimas-sporto-obj...
Ernestas Sinkus

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.