Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-01-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų strateginio plėtros plano ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos patvirtinimo (Nr. TSP-2) _SPP_pataisytas.doc
_tsp_spp.xml
Ilma Muraškaitė
UAB "Lyderio grupė"

Priimtas
3 Dėl Smalininkų miesto bendrojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-34) _1_Smalininkai_Sprendinia...
_Smalininku m BP sprendin...
_Smalininkų m. bendrasis...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
4 Dėl sutikimo įrengti stovyklavietę (Nr. TSP-35) _Kaspučio.xml
_O. Kaspučio sprendimo p...
_Stovyklavietės schema.p...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tapimo viešosios įstaigos „Jurbarko futbolas“ dalininke (Nr. TSP-21) _Jurbarko futbolas_dalini...
Rūta Vančienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-4) _project (2).xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-6) _JuodaiciaiR.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-12) _VadzgirysR.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-312 „Dėl Jurbarko švietimo centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-24) _JSC etatu pakeitimas.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl švietimo darbuotojų darbo apmokėjimo (Nr. TSP-11) _spr. svietimas priedai-0...
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 7 proc. mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos aprašo (Nr. TSP-10) _MK 7 proc. tvarkos apras...
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2014–2016 metų programos patvirtinimo (Nr. TSP-8) _2014-2016 m. programa,pa...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-9) _maksimalus dydziai ir ka...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-175 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-14) _naudinga veikla pakeitim...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-177 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-15) _mokiniu maitinimo pakeit...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-22) _reikmenu pakeitimas2.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-44 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-16) _pinigines paramos komisi...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos viešų vietų, kuriose draudžiama rūkyti (Nr. TSP-29) _projektas_draudimo_rukyt...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
19 Dėl atstumo nuo karinių ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų ir maldos namų, kuriuo draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, nustatymo (Nr. TSP-30) _19 klausimo2 variantai.....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos (Nr. TSP-5) _AM rekomendacijos 2013.p...
_T.spr. i DVS.xml
_T2-254 Medziokl prev tva...
Povilas Kazėnas

Priimtas
21 Dėl darbų, planuojamų atlikti 2014 metais iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (Nr. TSP-20) _TSP keliai 2014.xml
Stanislovas Andriulis

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2013 m. ataskaitos ir 2014 m. sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-7) _project1PFASpat.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl objekto įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą (Nr. TSP-18) _project2po_saraso_papild...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T2-199 „Dėl Viešvilės šilumos ūkio nuomos“pakeitimo (Nr. TSP-36) _project (27)PZ pakeitima...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-3) _project (11)valst.turt.b...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-1) _project (8)AFV bibliotek...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl leidimo Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijai pratęsti bendradarbiavimo sutartį su Jono Joniko individualia įmone (Nr. TSP-13) _project (16)Erzvilko ben...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko lietuvių–švedų draugijai (Nr. TSP-27) _project (20)Svedu draug....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko švietimo centrui (Nr. TSP-25) _project (21)panauda SC.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-33) _project (22)bibliot.pata...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai (Nr. TSP-32) _project (23)samarieciams...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko sporto klubui „Kumite" (Nr. TSP-28) _project (24)panauda Kumi...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl laidojimo ir kapinių lankymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-17) _kapiniu tvarkos paketima...
Rūta Vančienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl pritarimo projektui „Socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialiai remtinoms/socialinės rizikos šeimoms (tėvams ir (arba) vaikams)“ (Nr. TSP-26) _EVANGELIKAI.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
35 Dėl pritarimo projektui „Rizikos grupės vaikų ir jaunimo užimtumo paslaugų plėtra“ (Nr. TSP-31) _RizikosvaikaiTSP.xml
Renata Šepetienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo (Nr. TSP-19) _project2.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento nustatymo (Nr. TSP-23) _mero koeficientas.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2011–2015 metams ir valdymo bei stebėsenos sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-37) _SPP pakeitimas.xml
Jurgita Jurevičienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-114 „Dėl pritarimo projektui“ pakeitimo (Nr. TSP-38) _del pritarimo.xml
Jurgita Jurevičienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-39) _Kontroles tarnybos atask...
Vida Rekešienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-01-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų strateginio plėtros plano ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos patvirtinimo (Nr. TSP-2) _SPP_pataisytas.doc
_tsp_spp.xml
Ilma Muraškaitė
UAB "Lyderio grupė"

Priimtas
3 Dėl Smalininkų miesto bendrojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-34) _1_Smalininkai_Sprendinia...
_Smalininku m BP sprendin...
_Smalininkų m. bendrasis...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
4 Dėl sutikimo įrengti stovyklavietę (Nr. TSP-35) _Kaspučio.xml
_O. Kaspučio sprendimo p...
_Stovyklavietės schema.p...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tapimo viešosios įstaigos „Jurbarko futbolas“ dalininke (Nr. TSP-21) _Jurbarko futbolas_dalini...
Rūta Vančienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-4) _project (2).xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-6) _JuodaiciaiR.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-12) _VadzgirysR.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-312 „Dėl Jurbarko švietimo centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-24) _JSC etatu pakeitimas.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl švietimo darbuotojų darbo apmokėjimo (Nr. TSP-11) _spr. svietimas priedai-0...
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 7 proc. mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos aprašo (Nr. TSP-10) _MK 7 proc. tvarkos apras...
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2014–2016 metų programos patvirtinimo (Nr. TSP-8) _2014-2016 m. programa,pa...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-9) _maksimalus dydziai ir ka...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-175 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-14) _naudinga veikla pakeitim...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-177 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-15) _mokiniu maitinimo pakeit...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-22) _reikmenu pakeitimas2.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-44 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-16) _pinigines paramos komisi...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos viešų vietų, kuriose draudžiama rūkyti (Nr. TSP-29) _projektas_draudimo_rukyt...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
19 Dėl atstumo nuo karinių ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų ir maldos namų, kuriuo draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, nustatymo (Nr. TSP-30) _19 klausimo2 variantai.....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos (Nr. TSP-5) _AM rekomendacijos 2013.p...
_T.spr. i DVS.xml
_T2-254 Medziokl prev tva...
Povilas Kazėnas

Priimtas
21 Dėl darbų, planuojamų atlikti 2014 metais iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (Nr. TSP-20) _TSP keliai 2014.xml
Stanislovas Andriulis

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2013 m. ataskaitos ir 2014 m. sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-7) _project1PFASpat.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl objekto įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą (Nr. TSP-18) _project2po_saraso_papild...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T2-199 „Dėl Viešvilės šilumos ūkio nuomos“pakeitimo (Nr. TSP-36) _project (27)PZ pakeitima...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-3) _project (11)valst.turt.b...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-1) _project (8)AFV bibliotek...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl leidimo Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijai pratęsti bendradarbiavimo sutartį su Jono Joniko individualia įmone (Nr. TSP-13) _project (16)Erzvilko ben...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko lietuvių–švedų draugijai (Nr. TSP-27) _project (20)Svedu draug....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko švietimo centrui (Nr. TSP-25) _project (21)panauda SC.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-33) _project (22)bibliot.pata...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai (Nr. TSP-32) _project (23)samarieciams...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko sporto klubui „Kumite" (Nr. TSP-28) _project (24)panauda Kumi...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl laidojimo ir kapinių lankymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-17) _kapiniu tvarkos paketima...
Rūta Vančienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl pritarimo projektui „Socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialiai remtinoms/socialinės rizikos šeimoms (tėvams ir (arba) vaikams)“ (Nr. TSP-26) _EVANGELIKAI.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
35 Dėl pritarimo projektui „Rizikos grupės vaikų ir jaunimo užimtumo paslaugų plėtra“ (Nr. TSP-31) _RizikosvaikaiTSP.xml
Renata Šepetienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo (Nr. TSP-19) _project2.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento nustatymo (Nr. TSP-23) _mero koeficientas.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2011–2015 metams ir valdymo bei stebėsenos sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-37) _SPP pakeitimas.xml
Jurgita Jurevičienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-114 „Dėl pritarimo projektui“ pakeitimo (Nr. TSP-38) _del pritarimo.xml
Jurgita Jurevičienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-39) _Kontroles tarnybos atask...
Vida Rekešienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.