Reikia paramos

Pagalbos į namus paslaugos skyrimas

Paslaugos aprašymas Pagalbos į namus paslaugos – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus gavėjai - suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).
Teikimo vieta - asmens namuose.
Teikimo trukmė/dažnumas - iki 10 val. per savaitę.
Paslaugos sudėtis - informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose.
Paslaugos kategorija Socialinė parama – socialinės paslaugos
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 14 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Laima Gardauskienė tel. (8 447) 70 182
Paslaugos vykdytojas Kristina Povilaitienė tel. (8 447) 70 180
Prašymo forma (-os) Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas
Asmens (šeimos) registracijos kortelė
SP1 forma
SP2 forma
Prašymas paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. Nr. A1-183 įsakymas "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo"
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 įsakymas "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
5. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo"
6. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. Nr. T2-180 sprendimas "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos"
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras
Bankas AB DnB NORD
Sąskaitos numeris LT414010044300091512
Paslaugos kaina MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ (PAGALBĄ Į NAMUS):
1. Pagalbos į namus paslaugos kaina apskaičiuojama prie socialinio darbuotojo padėjėjo atlyginimo (8,0 koeficientas BMA dydžiais) pridėjus darbdavio mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos dalį ir 10 procentų priedą paslaugos teikimo ir administravimo išlaidoms kompensuoti.
2. Nustatant asmens (šeimos) mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas dydį, atliekamas asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimas.
3. Asmeniui (šeimai) socialinės priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai:
3.1. teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą,
3.2. kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už VRP (valstybės remiamų pajamų) dvigubą dydį,
3.3. rizikos grupės asmenims (šeimoms), kurios yra įtrauktos į VTAS rizikos šeimų apskaitą,
3.4. krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinė priežiūra 3 pirmąsias kalendorines dienas gali būti teikiama nemokamai, šį faktą užfiksuojant artimiausiame Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdyje.
4. Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis asmeniui (šeimai) neturi viršyti 20 procentų asmens (šeimos) pajamų.
5. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį.
6. Už socialinės priežiūros paslaugas asmenys (šeimos), kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už VRP dvigubą dydį, pagalbos į namus paslaugos yra mokamos.
7. atsižvelgiant į asmens (šeimos) gyvenimo sąlygas bei asmens (šeimos) pajamas, asmuo (šeima), gaunanti socialinės priežiūros paslaugas, turi teisę kreiptis į Socilainių paslaugų teikimo komisiją dėl socialinės priežiūros paslaugos valandos kainos sumažinimo:
7.1. jei pajamos yra nuo 2 iki 2,5 VRP dydžio - iki 80 procentų valandos paslaugos kainos;
7.2. jei pajamos yra nuo 2,5 iki 3 VRP - iki 50 procentų valandos paslaugos kainos;
7.3. jei pajamos yra nuo 3 iki 3,5 VRP - iki 20 procentų valandos paslaugos kainos.
8. Už papildomas pagalbos į namus paslaugas (aplinkos tvarkymas prie gyvenamojo namo, langų išvalymas, kilimų, kiliminių dangų, patiesalų išvalymas, krosnių valymas, šviestuvų išvalymas, daržovių žiemai nupirkimas, daržų, sodų priežiūra, malkų tvarkymas, vaikų priežiūra dienos metu, suaugusiųjų priežiūra nakties metu, laidojimo paslaugos) visi paslaugų gavėjai, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų, moka 100 procentų paslaugos valandos kainos.
9. Administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu, Socialinių paslaugų teikimo komisijos teikimu asmuo (šeima) gali būti atleidžiamas nuo mokesčio už socialinę priežiūrą arba šis mokestis sumažinamas.

Informacija Išsami informacija teikiama seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba
Socialinės paramos skyrius
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas
Socialinių išmokų specialistė
Kristina Povilaitienė,
el. p. kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt

Jurbarko rajono seniūnijų
socialiniai darbuotojai:
Eržvilko seniūnija:
Algytė Greičiuvienė
tel. (8 447) 43 144, el. p.
erzvilkas@jurbarkas.lt
Girdžių seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 49 923, el. p.
girdziai@jurbarkas.lt
Juodaičių seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė,
tel. (8 447) 44 142, el. p.
juodaiciai@jurbarkas.lt
Jurbarko miesto seniūnija:
Renata Vasiliauskienė
Ingrida Būdvytytė
Gitana Jocaitienė
Aistė Rimkevičiūtė
Raisa Meržvinskienė
tel. (8 447) 55 702, el. p.
jurbarkas@jurbarkas.lt
Jurbarkų seniūnija:
Irma Gerasimovienė
tel. (8 447) 71 362, el. p.
jurbarkai@jurbarkas.lt
Raudonės seniūnija:
Jūratė Gerulaitienė
tel. (8 447) 45 323, el. p.
raudone@jurbarkas.lt
Seredžiaus seniūnija:
Vaidutė Jankūnienė
tel. (8 447)42 339, el. p.
seredzius@jurbarkas.lt
Skirsnemunės seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 47 131, el. p.
skirsnemune@jurbarkas.lt
Smalininkų seniūnija:
Žiedūna Klimaitienė
tel. (8 447) 56 268, el. p.
smalininkai@jurbarkas.lt
Šimkaičių seniūnija:
Egidijus Petryla
tel. (8 447) 41 317, el. p.
simkaiciai@jurbarkas.lt
Veliuonos seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė
tel. (8 447) 42 623, el. p.
veliuona@jurbarkas.lt
Viešvilės seniūnija:
Donata Rimkienė
tel. (8 447) 49328, el. p.
viesvile@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2020-10-05 13:45:24

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Reikia paramos

Pagalbos į namus paslaugos skyrimas

Paslaugos aprašymas Pagalbos į namus paslaugos – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus gavėjai - suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).
Teikimo vieta - asmens namuose.
Teikimo trukmė/dažnumas - iki 10 val. per savaitę.
Paslaugos sudėtis - informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose.
Paslaugos kategorija Socialinė parama – socialinės paslaugos
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 14 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Laima Gardauskienė tel. (8 447) 70 182
Paslaugos vykdytojas Kristina Povilaitienė tel. (8 447) 70 180
Prašymo forma (-os) Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas
Asmens (šeimos) registracijos kortelė
SP1 forma
SP2 forma
Prašymas paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. Nr. A1-183 įsakymas "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo"
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 įsakymas "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
5. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo"
6. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. Nr. T2-180 sprendimas "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos"
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras
Bankas AB DnB NORD
Sąskaitos numeris LT414010044300091512
Paslaugos kaina MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ (PAGALBĄ Į NAMUS):
1. Pagalbos į namus paslaugos kaina apskaičiuojama prie socialinio darbuotojo padėjėjo atlyginimo (8,0 koeficientas BMA dydžiais) pridėjus darbdavio mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos dalį ir 10 procentų priedą paslaugos teikimo ir administravimo išlaidoms kompensuoti.
2. Nustatant asmens (šeimos) mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas dydį, atliekamas asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimas.
3. Asmeniui (šeimai) socialinės priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai:
3.1. teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą,
3.2. kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už VRP (valstybės remiamų pajamų) dvigubą dydį,
3.3. rizikos grupės asmenims (šeimoms), kurios yra įtrauktos į VTAS rizikos šeimų apskaitą,
3.4. krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinė priežiūra 3 pirmąsias kalendorines dienas gali būti teikiama nemokamai, šį faktą užfiksuojant artimiausiame Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdyje.
4. Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis asmeniui (šeimai) neturi viršyti 20 procentų asmens (šeimos) pajamų.
5. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį.
6. Už socialinės priežiūros paslaugas asmenys (šeimos), kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už VRP dvigubą dydį, pagalbos į namus paslaugos yra mokamos.
7. atsižvelgiant į asmens (šeimos) gyvenimo sąlygas bei asmens (šeimos) pajamas, asmuo (šeima), gaunanti socialinės priežiūros paslaugas, turi teisę kreiptis į Socilainių paslaugų teikimo komisiją dėl socialinės priežiūros paslaugos valandos kainos sumažinimo:
7.1. jei pajamos yra nuo 2 iki 2,5 VRP dydžio - iki 80 procentų valandos paslaugos kainos;
7.2. jei pajamos yra nuo 2,5 iki 3 VRP - iki 50 procentų valandos paslaugos kainos;
7.3. jei pajamos yra nuo 3 iki 3,5 VRP - iki 20 procentų valandos paslaugos kainos.
8. Už papildomas pagalbos į namus paslaugas (aplinkos tvarkymas prie gyvenamojo namo, langų išvalymas, kilimų, kiliminių dangų, patiesalų išvalymas, krosnių valymas, šviestuvų išvalymas, daržovių žiemai nupirkimas, daržų, sodų priežiūra, malkų tvarkymas, vaikų priežiūra dienos metu, suaugusiųjų priežiūra nakties metu, laidojimo paslaugos) visi paslaugų gavėjai, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų, moka 100 procentų paslaugos valandos kainos.
9. Administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu, Socialinių paslaugų teikimo komisijos teikimu asmuo (šeima) gali būti atleidžiamas nuo mokesčio už socialinę priežiūrą arba šis mokestis sumažinamas.

Informacija Išsami informacija teikiama seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba
Socialinės paramos skyrius
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas
Socialinių išmokų specialistė
Kristina Povilaitienė,
el. p. kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt

Jurbarko rajono seniūnijų
socialiniai darbuotojai:
Eržvilko seniūnija:
Algytė Greičiuvienė
tel. (8 447) 43 144, el. p.
erzvilkas@jurbarkas.lt
Girdžių seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 49 923, el. p.
girdziai@jurbarkas.lt
Juodaičių seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė,
tel. (8 447) 44 142, el. p.
juodaiciai@jurbarkas.lt
Jurbarko miesto seniūnija:
Renata Vasiliauskienė
Ingrida Būdvytytė
Gitana Jocaitienė
Aistė Rimkevičiūtė
Raisa Meržvinskienė
tel. (8 447) 55 702, el. p.
jurbarkas@jurbarkas.lt
Jurbarkų seniūnija:
Irma Gerasimovienė
tel. (8 447) 71 362, el. p.
jurbarkai@jurbarkas.lt
Raudonės seniūnija:
Jūratė Gerulaitienė
tel. (8 447) 45 323, el. p.
raudone@jurbarkas.lt
Seredžiaus seniūnija:
Vaidutė Jankūnienė
tel. (8 447)42 339, el. p.
seredzius@jurbarkas.lt
Skirsnemunės seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 47 131, el. p.
skirsnemune@jurbarkas.lt
Smalininkų seniūnija:
Žiedūna Klimaitienė
tel. (8 447) 56 268, el. p.
smalininkai@jurbarkas.lt
Šimkaičių seniūnija:
Egidijus Petryla
tel. (8 447) 41 317, el. p.
simkaiciai@jurbarkas.lt
Veliuonos seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė
tel. (8 447) 42 623, el. p.
veliuona@jurbarkas.lt
Viešvilės seniūnija:
Donata Rimkienė
tel. (8 447) 49328, el. p.
viesvile@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2020-10-05 13:45:24

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.