Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2011-07-28
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2011-07-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių ir atliekų tvarkymo plano patvirtinimo (Nr. TSP-242) Del Jurbarko rajono saviv...
JURBARKO raj sav_atliekų...
JURBARKO raj sav_atliekų...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ tiekiamos šilumos kainos nustatymo (Nr. TSP-257) Dėl UAB „Jurbarko komu...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl AB „Kauno energija“ investicijų planų (Nr. TSP-245) Dėl AB „Kauno energija...
Gediminas Šaltinis

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus sporto komplekso stogo remonto darbų (Nr. TSP-247) Dėl Jurbarko Antano Gied...
Stanislovas Andriulis

Priimtas
6 Dėl leidimo pirkti lengvąjį automobilį (Nr. TSP-253) Dėl leidimo pirkti lengv...
ALGIMANTAS KUNCAITIS

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl sutikimo perimti turtą (Nr. TSP-255) Dėl sutikimo perimti tur...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo (Nr. TSP-256) Dėl Jurbarko rajono savi...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-82 „Dėl finansinių normatyvų Seredžiaus senelių globos namų vienam gyventojui patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-241) Dėl Jurbarko rajono savi...
Zigmas Zakaras

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-251) Dėl pritarimo projektui ...
ZIGMAS ZAKARAS

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro pavadinimo pakeitimo (Nr. TSP-254) Dėl viešosios įstaigos...
Renata Rumšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-112 „Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą “ pakeitimo (Nr. TSP-234) Dėl Jurbarko rajono savi...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
13 Dėl VšĮ Seredžiaus ambulatorijos teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo (Nr. TSP-235) Dėl VšĮ Seredžiaus am...
Raimondas Šulinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl 2011 m. žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-243) Dėl 2011 m. žemės nuom...
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl 2011 m. neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo (Nr. TSP-238) Del neapmokestinamuju zem...
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-46, pakeitimo (Nr. TSP-244) Dėl vietinių rinkliavų...
Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl laiko, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, ribojimo (Nr. TSP-250) Dėl laiko, kuriuo leidž...
Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl sutikimo steigti lombardą išdavimo tvarkos (Nr. TSP-240) Dėl sutikimo steigti lom...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl leidimo naudoti savivaldybės herbą (Nr. TSP-252) Dėl leidimo naudoti savi...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Jurbarko rajono 2011–2015 metų strateginio plėtros plano pakeitimo (Nr. TSP-249) Dėl 2011–2015 metų st...
Inga Žukauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl pritarimo projektui“ pakeitimo (Nr. TSP-246) Dėl jurbarko rajono savi...
Inga Žukauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-248) Dėl pritarimo projektui....
Inga Šimulynaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl projektų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-239) Dėl projektų sąrašo p...
Ričardas Juška

Priimtas
24 Dėl pavedimo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą (Nr. TSP-233) Dėl pavedimo savivaldyb...
Ričardas Juška

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo “ 2.3 punkto pakeitimo (Nr. TSP-236) Del Jurbarko rajono saviv...
Ričardas Juška

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-237) Dėl Jurbarko rajono savi...
Ričardas Juška

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-76 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I –XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2011– 2012 mokslo metais Jurbarko rajono mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-258) Dėl Jurbarko rajono savi...
Genovaitė Grigucevičienė

Nagrinėjamas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2011-07-28
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2011-07-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių ir atliekų tvarkymo plano patvirtinimo (Nr. TSP-242) Del Jurbarko rajono saviv...
JURBARKO raj sav_atliekų...
JURBARKO raj sav_atliekų...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ tiekiamos šilumos kainos nustatymo (Nr. TSP-257) Dėl UAB „Jurbarko komu...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl AB „Kauno energija“ investicijų planų (Nr. TSP-245) Dėl AB „Kauno energija...
Gediminas Šaltinis

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus sporto komplekso stogo remonto darbų (Nr. TSP-247) Dėl Jurbarko Antano Gied...
Stanislovas Andriulis

Priimtas
6 Dėl leidimo pirkti lengvąjį automobilį (Nr. TSP-253) Dėl leidimo pirkti lengv...
ALGIMANTAS KUNCAITIS

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl sutikimo perimti turtą (Nr. TSP-255) Dėl sutikimo perimti tur...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo (Nr. TSP-256) Dėl Jurbarko rajono savi...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-82 „Dėl finansinių normatyvų Seredžiaus senelių globos namų vienam gyventojui patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-241) Dėl Jurbarko rajono savi...
Zigmas Zakaras

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-251) Dėl pritarimo projektui ...
ZIGMAS ZAKARAS

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro pavadinimo pakeitimo (Nr. TSP-254) Dėl viešosios įstaigos...
Renata Rumšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-112 „Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą “ pakeitimo (Nr. TSP-234) Dėl Jurbarko rajono savi...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
13 Dėl VšĮ Seredžiaus ambulatorijos teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo (Nr. TSP-235) Dėl VšĮ Seredžiaus am...
Raimondas Šulinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl 2011 m. žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-243) Dėl 2011 m. žemės nuom...
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl 2011 m. neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo (Nr. TSP-238) Del neapmokestinamuju zem...
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-46, pakeitimo (Nr. TSP-244) Dėl vietinių rinkliavų...
Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl laiko, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, ribojimo (Nr. TSP-250) Dėl laiko, kuriuo leidž...
Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl sutikimo steigti lombardą išdavimo tvarkos (Nr. TSP-240) Dėl sutikimo steigti lom...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl leidimo naudoti savivaldybės herbą (Nr. TSP-252) Dėl leidimo naudoti savi...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Jurbarko rajono 2011–2015 metų strateginio plėtros plano pakeitimo (Nr. TSP-249) Dėl 2011–2015 metų st...
Inga Žukauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl pritarimo projektui“ pakeitimo (Nr. TSP-246) Dėl jurbarko rajono savi...
Inga Žukauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-248) Dėl pritarimo projektui....
Inga Šimulynaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl projektų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-239) Dėl projektų sąrašo p...
Ričardas Juška

Priimtas
24 Dėl pavedimo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą (Nr. TSP-233) Dėl pavedimo savivaldyb...
Ričardas Juška

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo “ 2.3 punkto pakeitimo (Nr. TSP-236) Del Jurbarko rajono saviv...
Ričardas Juška

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-237) Dėl Jurbarko rajono savi...
Ričardas Juška

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-76 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I –XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2011– 2012 mokslo metais Jurbarko rajono mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-258) Dėl Jurbarko rajono savi...
Genovaitė Grigucevičienė

Nagrinėjamas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.