Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 14
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-12-22 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-405) 21588727sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-391) 27_spr_biudz-taisykles-12...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-108 „Dėl Jurbarko rajono Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo“ pakeitimo (Nr. TSP-375) 53_normatyvai-daugiafunkc...
53_sprendimas-nr.-t2-108-...
Antanas Gvildys

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-376) 53_normatyvai.xml
53_sprendimas-nr.-t2-184-...
Antanas Gvildys

Priimtas
6 Dėl Jurbarko krašto muziejaus didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-398) 324_tsp-muziejui.xml
priedas.pdf
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-281 „Dėl Lidos Meškaitytės vardinės premijos įsteigimo ir konkurso premijai gauti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-396) 215725324sprendimas-lidij...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-2 ,,Dėl Jurbarko lopšelio-darželio ,,Nykštukas" grupių skaičiaus ir darbo laiko nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-386) 57_ikimokyklinio.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-378) 56_meno-mokyklos-ataskait...
Zita Tytmonienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos ir gimnazijos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-379) 21592156patikslinta-atask...
Zita Tytmonienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro ir mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-380) 56_seredziaus-mokyklos-at...
Zita Tytmonienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-381) 56_56simkaiciu-mokyklos-a...
Zita Tytmonienė

Priimtas
13 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-387) 58_maksimalus-dydziai-ir-...
58_kainu-palyginimas.docx
58_adakavo-globos-namai.p...
58_aknystos-globos-namai....
58_didvyziu-globos-namai....
58_kalvarijos-socialines-...
58_seredziaus-seneliu-glo...
58_skalvijos-vaiku-globos...
58_smalininku-senjoru-nam...
58_suvalkijos-globos-nama...
58_vsi-jurbarko-socialine...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-226 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-383) 83_2016-12-22_butu-kontro...
Rūta Vančienė

Priimtas
15 dėl pavedimo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą (Nr. TSP-399) 215838832016-12-22pavedim...
Rūta Vančienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo (Nr. TSP-404) 45_tsp-metodika-indre.xml
45_ar_2016-04-23-711.docx
45_d1-150-objektu-sarasas...
45_v3-69.xml
45_254tratc-pakeitimas.xm...
45_protokolas-d.-gr.xml
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-401) 45_tsp-nuostatai-2-rutos-...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
18 dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose“ pakeitimo (Nr. TSP-377) 46_t2-96_pakeitimas.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
19 Dėl pavadinimo gatvei Šimkaičių seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-384) 33_12-22-1.xml
33_priedai-1.pdf
33_priedas-2.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 19 d/sprendimo Nr. T2-134 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Sodų bendrijose“ pakeitimo (Nr. TSP-385) 33_12-22-2.xml
33_sprendimo-priedai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.T2-220 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-406) 44_sprendimo-tikslinimas_...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
22 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo Mokyklos g. 6, Viešvilės miestelyje bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-400) 44_viesvile_12-13.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
23 Dėl elektros oro linijos atramų pirkimo iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (Nr. TSP-395) 44_atramos_smalininku-ir-...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-397) 168_tvarkos-keitimas.xml
168_t2-338.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos Respublikos Seimo nariui Ričardui Juškai (Nr. TSP-390) 168_prasymas-seimas.pdf
168_seimo-narys-panauda.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl leidimo VŠĮ Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centrui pratęsti nuomos sutartį su UAB „Raseinių vaistinė“ (Nr. TSP-394) 168_nuoma-erzvilko-pspc-v...
168_prasymas-pspc.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl nuomos sutarties su Neringa Šuopiene pratęsimo (Nr. TSP-393) 168_neringa-suopiene.xml
168_prasymas-ns.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl leidimo Žindaičių bendruomenei naudotis Jurbarko kultūros centro patalpomis (Nr. TSP-392) 168_kc-patalpos.xml
168_prasymas-kc.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl leidimo Stakių bendruomenės centrui „Židinys“ naudotis Veliuonos kultūros centro patalpomis (Nr. TSP-402) 215777168zidinys-pat..xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl žemės sklypo nuomos konkurso būdu (Nr. TSP-403) 168_zemes-sklypu-nuoma.xm...
168_prasymas-rk.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-388) 315_kontroles-komiteto-at...
Genė Gudaitienė
Petras Vainauskas

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-382) 215185315kontroles-komite...
Genė Gudaitienė
Petras Vainauskas

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-389) 215979315darbo-planas.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-153 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavime“ pakeitimo (Nr. TSP-374) 254_savivaldybiu-asociaci...
Indrė Gavėnė

Priimtas
Papildomi klausimai
35 Dėl sutikimo priimti dovanojamą automobilį ir jo perdavimo (Nr. TSP-407) 168_gaisrines-peremimas-0...
168_ryno-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-319 ,,Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-408) 45_1-tonos-kaina-ruta.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 14
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-12-22 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-405) 21588727sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-391) 27_spr_biudz-taisykles-12...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-108 „Dėl Jurbarko rajono Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo“ pakeitimo (Nr. TSP-375) 53_normatyvai-daugiafunkc...
53_sprendimas-nr.-t2-108-...
Antanas Gvildys

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-376) 53_normatyvai.xml
53_sprendimas-nr.-t2-184-...
Antanas Gvildys

Priimtas
6 Dėl Jurbarko krašto muziejaus didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-398) 324_tsp-muziejui.xml
priedas.pdf
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-281 „Dėl Lidos Meškaitytės vardinės premijos įsteigimo ir konkurso premijai gauti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-396) 215725324sprendimas-lidij...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-2 ,,Dėl Jurbarko lopšelio-darželio ,,Nykštukas" grupių skaičiaus ir darbo laiko nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-386) 57_ikimokyklinio.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-378) 56_meno-mokyklos-ataskait...
Zita Tytmonienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos ir gimnazijos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-379) 21592156patikslinta-atask...
Zita Tytmonienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro ir mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-380) 56_seredziaus-mokyklos-at...
Zita Tytmonienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-381) 56_56simkaiciu-mokyklos-a...
Zita Tytmonienė

Priimtas
13 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-387) 58_maksimalus-dydziai-ir-...
58_kainu-palyginimas.docx
58_adakavo-globos-namai.p...
58_aknystos-globos-namai....
58_didvyziu-globos-namai....
58_kalvarijos-socialines-...
58_seredziaus-seneliu-glo...
58_skalvijos-vaiku-globos...
58_smalininku-senjoru-nam...
58_suvalkijos-globos-nama...
58_vsi-jurbarko-socialine...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-226 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-383) 83_2016-12-22_butu-kontro...
Rūta Vančienė

Priimtas
15 dėl pavedimo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą (Nr. TSP-399) 215838832016-12-22pavedim...
Rūta Vančienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo (Nr. TSP-404) 45_tsp-metodika-indre.xml
45_ar_2016-04-23-711.docx
45_d1-150-objektu-sarasas...
45_v3-69.xml
45_254tratc-pakeitimas.xm...
45_protokolas-d.-gr.xml
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-401) 45_tsp-nuostatai-2-rutos-...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
18 dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose“ pakeitimo (Nr. TSP-377) 46_t2-96_pakeitimas.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
19 Dėl pavadinimo gatvei Šimkaičių seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-384) 33_12-22-1.xml
33_priedai-1.pdf
33_priedas-2.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 19 d/sprendimo Nr. T2-134 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Sodų bendrijose“ pakeitimo (Nr. TSP-385) 33_12-22-2.xml
33_sprendimo-priedai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.T2-220 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-406) 44_sprendimo-tikslinimas_...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
22 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo Mokyklos g. 6, Viešvilės miestelyje bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-400) 44_viesvile_12-13.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
23 Dėl elektros oro linijos atramų pirkimo iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (Nr. TSP-395) 44_atramos_smalininku-ir-...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-397) 168_tvarkos-keitimas.xml
168_t2-338.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos Respublikos Seimo nariui Ričardui Juškai (Nr. TSP-390) 168_prasymas-seimas.pdf
168_seimo-narys-panauda.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl leidimo VŠĮ Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centrui pratęsti nuomos sutartį su UAB „Raseinių vaistinė“ (Nr. TSP-394) 168_nuoma-erzvilko-pspc-v...
168_prasymas-pspc.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl nuomos sutarties su Neringa Šuopiene pratęsimo (Nr. TSP-393) 168_neringa-suopiene.xml
168_prasymas-ns.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl leidimo Žindaičių bendruomenei naudotis Jurbarko kultūros centro patalpomis (Nr. TSP-392) 168_kc-patalpos.xml
168_prasymas-kc.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl leidimo Stakių bendruomenės centrui „Židinys“ naudotis Veliuonos kultūros centro patalpomis (Nr. TSP-402) 215777168zidinys-pat..xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl žemės sklypo nuomos konkurso būdu (Nr. TSP-403) 168_zemes-sklypu-nuoma.xm...
168_prasymas-rk.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-388) 315_kontroles-komiteto-at...
Genė Gudaitienė
Petras Vainauskas

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-382) 215185315kontroles-komite...
Genė Gudaitienė
Petras Vainauskas

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-389) 215979315darbo-planas.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-153 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavime“ pakeitimo (Nr. TSP-374) 254_savivaldybiu-asociaci...
Indrė Gavėnė

Priimtas
Papildomi klausimai
35 Dėl sutikimo priimti dovanojamą automobilį ir jo perdavimo (Nr. TSP-407) 168_gaisrines-peremimas-0...
168_ryno-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-319 ,,Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-408) 45_1-tonos-kaina-ruta.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.