Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas

Paslaugos aprašymas Ilgalaikė socialinė globa - tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
1. Gavėjai:
1.1 be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa,
1.2. vaikai su negalia,
1.3. suaugę asmenys su negalia,
1.4. senyvo amžiaus asmenys.
2. Teikimo trukmė/dažnumas.
2.1. be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa
2.2. vaikams su negalia iki vaikui sukaks 21 m., jaunuoliui - 29 m.
2.3. suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims daugiau nei 6 mėn. per metus, neterminuotai.
3. Paslaugos sudėtis.
informavimas
konsultavimas
tarpininkavimas ir atstovavimas
apgyvendinimas
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
darbinių įgūdžių ugdymas
laisvalaikio organizavimas
pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba
asmeninės higienos paslaugų organizavimas
sveikatos priežiūros paslaugos
kitos paslaugos
Paslaugos kategorija Socialinė parama – socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Laima Gardauskienė tel. (8 447) 70 182
Paslaugos vykdytojas Kristina Povilaitienė tel. (8 447) 70 180
Prašymo forma (-os) Asmens (šeimos) registracijos kortelė
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas
Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
SP-2
Senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikiai
SP-1
Suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikiai
socialinės globos poreikio vaikui su negalia vertinimas
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
2. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. Nr. T2-180 sprendimas "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos"
3. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimas T2-115 "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos"
4. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
5. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas 583 "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo"
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 įsakymas "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Paslaugos kaina Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą.
Asmens turtas vertinimas tik tais atvejais, kai asmens pajamų nepakanka sumokėti už ilgalaikę socialinę globą.
Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto normatyvą. Jeigu turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
Ilgalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinės rizikos vaikui teikiama nemokamai.
Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos ilgalaikės socialinės globos trukmei.
Informacija Išsami informacija teikiama seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba
Socialinės paramos skyriuje,
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas,
tel.( 8 447) 70180
Socialinių išmokų specialistė
Kristina Povilaitienė
el. p. kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt

Jurbarko rajono seniūnijų
socialiniai darbuotojai:
Eržvilko seniūnija:
Algytė Greičiuvienė
tel. (8 447) 43 144, el. p.
erzvilkas@jurbarkas.lt
Girdžių seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 49 923, el. p.
girdziai@jurbarkas.lt
Juodaičių seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė,
tel. (8 447) 44 142, el. p.
juodaiciai@jurbarkas.lt
Jurbarko miesto seniūnija:
Renata Vasiliauskienė
Ingrida Būdvytytė
Gitana Jocaitienė
Aistė Rimkevičiūtė
Raisa Meržvinskienė
tel. (8 447) 55 702, el. p.
jurbarkas@jurbarkas.lt
Jurbarkų seniūnija:
Irma Gerasimovienė
tel. (8 447) 71 362, el. p.
jurbarkai@jurbarkas.lt
Raudonės seniūnija:
Jūratė Gerulaitienė
tel. (8 447) 45 323, el. p.
raudone@jurbarkas.lt
Seredžiaus seniūnija:
Vaidutė Jankūnienė
tel. (8 447)42 339, el. p.
seredzius@jurbarkas.lt
Skirsnemunės seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 47 131, el. p.
skirsnemune@jurbarkas.lt
Smalininkų seniūnija:
Žiedūna Klimaitienė
tel. (8 447) 56 268, el. p.
smalininkai@jurbarkas.lt
Šimkaičių seniūnija:
Egidijus Petryla
tel. (8 447) 41 317, el. p.
simkaiciai@jurbarkas.lt
Veliuonos seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė
tel. (8 447) 42 623, el. p.
veliuona@jurbarkas.lt
Viešvilės seniūnija:
Donata Rimkienė
tel. (8 447) 49328, el. p.
viesvile@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2020-05-20 14:32:20

   EN  ⁄ 

DE      PL 
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄

Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas

Paslaugos aprašymas Ilgalaikė socialinė globa - tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
1. Gavėjai:
1.1 be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa,
1.2. vaikai su negalia,
1.3. suaugę asmenys su negalia,
1.4. senyvo amžiaus asmenys.
2. Teikimo trukmė/dažnumas.
2.1. be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa
2.2. vaikams su negalia iki vaikui sukaks 21 m., jaunuoliui - 29 m.
2.3. suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims daugiau nei 6 mėn. per metus, neterminuotai.
3. Paslaugos sudėtis.
informavimas
konsultavimas
tarpininkavimas ir atstovavimas
apgyvendinimas
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
darbinių įgūdžių ugdymas
laisvalaikio organizavimas
pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba
asmeninės higienos paslaugų organizavimas
sveikatos priežiūros paslaugos
kitos paslaugos
Paslaugos kategorija Socialinė parama – socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Laima Gardauskienė tel. (8 447) 70 182
Paslaugos vykdytojas Kristina Povilaitienė tel. (8 447) 70 180
Prašymo forma (-os) Asmens (šeimos) registracijos kortelė
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas
Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
SP-2
Senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikiai
SP-1
Suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikiai
socialinės globos poreikio vaikui su negalia vertinimas
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
2. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. Nr. T2-180 sprendimas "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos"
3. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimas T2-115 "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos"
4. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
5. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas 583 "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo"
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 įsakymas "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Paslaugos kaina Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą.
Asmens turtas vertinimas tik tais atvejais, kai asmens pajamų nepakanka sumokėti už ilgalaikę socialinę globą.
Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto normatyvą. Jeigu turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
Ilgalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinės rizikos vaikui teikiama nemokamai.
Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos ilgalaikės socialinės globos trukmei.
Informacija Išsami informacija teikiama seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba
Socialinės paramos skyriuje,
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas,
tel.( 8 447) 70180
Socialinių išmokų specialistė
Kristina Povilaitienė
el. p. kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt

Jurbarko rajono seniūnijų
socialiniai darbuotojai:
Eržvilko seniūnija:
Algytė Greičiuvienė
tel. (8 447) 43 144, el. p.
erzvilkas@jurbarkas.lt
Girdžių seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 49 923, el. p.
girdziai@jurbarkas.lt
Juodaičių seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė,
tel. (8 447) 44 142, el. p.
juodaiciai@jurbarkas.lt
Jurbarko miesto seniūnija:
Renata Vasiliauskienė
Ingrida Būdvytytė
Gitana Jocaitienė
Aistė Rimkevičiūtė
Raisa Meržvinskienė
tel. (8 447) 55 702, el. p.
jurbarkas@jurbarkas.lt
Jurbarkų seniūnija:
Irma Gerasimovienė
tel. (8 447) 71 362, el. p.
jurbarkai@jurbarkas.lt
Raudonės seniūnija:
Jūratė Gerulaitienė
tel. (8 447) 45 323, el. p.
raudone@jurbarkas.lt
Seredžiaus seniūnija:
Vaidutė Jankūnienė
tel. (8 447)42 339, el. p.
seredzius@jurbarkas.lt
Skirsnemunės seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 47 131, el. p.
skirsnemune@jurbarkas.lt
Smalininkų seniūnija:
Žiedūna Klimaitienė
tel. (8 447) 56 268, el. p.
smalininkai@jurbarkas.lt
Šimkaičių seniūnija:
Egidijus Petryla
tel. (8 447) 41 317, el. p.
simkaiciai@jurbarkas.lt
Veliuonos seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė
tel. (8 447) 42 623, el. p.
veliuona@jurbarkas.lt
Viešvilės seniūnija:
Donata Rimkienė
tel. (8 447) 49328, el. p.
viesvile@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2020-05-20 14:32:20

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.


Notice: Constant _TEMPLATE_ID_IDX already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 23

Notice: Constant _TEMPLATE_NAME_IDX already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 23

Notice: Constant _GENERATION_FILE_IDX already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 23

Notice: Constant _TEMPLATE_FILE_IDX already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 23

Notice: Constant _EXTERNAL_ID_IDX already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 23

Notice: Constant _CHILD_ARRAY_IDX already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 23

Notice: Constant _t16ak4_FILE_IDX already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 23

Notice: Constant _TINY_MCE already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 26

Notice: Undefined index: singleupdate in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/cron_tab.php on line 11

Notice: Undefined index: single_update in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/cron_tab.php on line 13

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/index.php:483) in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/mod/security.php on line 203

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/index.php:483) in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/mod/security.php on line 204

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/index.php:483) in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/mod/security.php on line 205

Notice: Undefined variable: module_name in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/cron_tab.php on line 130

Notice: Undefined variable: module_name in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/cron_tab.php on line 130

Notice: Undefined variable: _DB_PRE in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/cron_tab.php on line 132

Notice: Undefined index: debug in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/index.php on line 500