Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 13
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-12-20 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-342) _Girdžių nuostatai 2.xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-344) _ataskaita meno mokykla.x...
Zita Tytmonienė
LORETA ŠEVELIENĖ

Priimtas
4 Dėl Jurbarko Antano Giedriačio-Giedriaus gimnazijos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-345) _ataskaita GIMNAZIJA.xml
Zita Tytmonienė
ALVYDAS JANUŠKEVIČIUS

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslometų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-346) _ataskaita Gausantiskiai....
Zita Tytmonienė
GEDIMINAS KLANGAUSKAS

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-349) _ataskaitos Seredziaus.xm...
Zita Tytmonienė
PETRAS BARŠAUSKAS

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-350) _ataskaita Simkaiciai.xml
Zita Tytmonienė
LEONARDAS ZAKSAS

Priimtas
8 Dėl Jurbarko švietimo centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-348) _Svietimo centro 2013 vei...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-355) _sprbiudz tikslinimas-12 ...
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl mokinio krepšelio lėšų, gautų iš kitų savivaldybių pagal tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktus, panaudojimo (Nr. TSP-353) _spr_MK kitu savivald-12....
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl dalies specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymo (Nr. TSP-354) _spr_MK tikslinimas-12.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo (Nr. TSP-357) _T.spr. T2-47 pak pak.xml
_T2-47.doc
_2013-12-06 TRATC del spr...
_TRATC del 29 punkto.PDF
Povilas Kazėnas

Priimtas
13 Dėl Lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo Jurbarko rajono savivaldybėje metodikos patvirtinimo (Nr. TSP-358) _lesu_metodika_nuo_2014-0...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-363) _pinigine parama nuo 2014...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
15 Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-362) _maksimalus dydziai ir ka...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 506 „Dėl mokesčio dydžio nustatymo“ ir 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 506 „Dėl mokesčio dydžio nustatymo“ pakeitimo pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-364) _pripazinimas netekusiais...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-351) _Dėl kintamosios atlygin...
Rūta Vančienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-293 „Dėl pastato, esančio Dariaus ir Girėno 120A, perdavimo“pakeitimo (Nr. TSP-347) _Svietimo cntras.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Klaipėdos universitetui (Nr. TSP-343) _Klaipėdos universitetas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl atsiskaitymo už perkamas gyvenamąsias patalpas (Nr. TSP-352) _pradines_imokos_diksaiti...
_pazymejimas_diksaitis.pd...
_deklaracija_diksaiciu.pd...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
21 Dėl gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastato privatizavimo (Nr. TSP-356) _projektas_butrimu.xml
_isvada_vertes_butr.pdf
_pastatu, patalpu planai,...
_gyv_namas_1_butr.JPG
_gyv_namas_2_butr.JPG
_gyv_namas_3_butr.JPG
_patalpos_butr.JPG
_darzinė (vertinimo metu...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
22 Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (Nr. TSP-365) _projektas_kranto_smal.xm...
_nuotraukos, išvada dėl...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus“ pakeitimo (Nr. TSP-367) _darbuotoju skaicius.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-359) _Kontroles komiteto atask...
Algirdas Gudaitis

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programos (Nr. TSP-360) _Kontroles komiteto progr...
Algirdas Gudaitis

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-290 „Dėl pritarimo projektui „Krepšinio aikštelės, esančios Žindaičiuose, remontas ir krepšinio aikštelės, esančios Vertimuose, nauja statyba“ pakeitimo (Nr. TSP-366) _Žindaičių 1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 metų I pusmečio darbo plano (Nr. TSP-361) _Tarybos darbo planas I p...
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
28 Dėl įpareigojimo UAB „Jurbarko komunalininkas“ būti laiduotoju (Nr. TSP-368) _project _Laidavimas 2013...
Gediminas Šaltinis

Nepriimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 13
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-12-20 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-342) _Girdžių nuostatai 2.xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-344) _ataskaita meno mokykla.x...
Zita Tytmonienė
LORETA ŠEVELIENĖ

Priimtas
4 Dėl Jurbarko Antano Giedriačio-Giedriaus gimnazijos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-345) _ataskaita GIMNAZIJA.xml
Zita Tytmonienė
ALVYDAS JANUŠKEVIČIUS

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslometų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-346) _ataskaita Gausantiskiai....
Zita Tytmonienė
GEDIMINAS KLANGAUSKAS

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-349) _ataskaitos Seredziaus.xm...
Zita Tytmonienė
PETRAS BARŠAUSKAS

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2012–2013 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-350) _ataskaita Simkaiciai.xml
Zita Tytmonienė
LEONARDAS ZAKSAS

Priimtas
8 Dėl Jurbarko švietimo centro 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-348) _Svietimo centro 2013 vei...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-355) _sprbiudz tikslinimas-12 ...
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl mokinio krepšelio lėšų, gautų iš kitų savivaldybių pagal tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktus, panaudojimo (Nr. TSP-353) _spr_MK kitu savivald-12....
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl dalies specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymo (Nr. TSP-354) _spr_MK tikslinimas-12.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo (Nr. TSP-357) _T.spr. T2-47 pak pak.xml
_T2-47.doc
_2013-12-06 TRATC del spr...
_TRATC del 29 punkto.PDF
Povilas Kazėnas

Priimtas
13 Dėl Lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo Jurbarko rajono savivaldybėje metodikos patvirtinimo (Nr. TSP-358) _lesu_metodika_nuo_2014-0...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-363) _pinigine parama nuo 2014...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
15 Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-362) _maksimalus dydziai ir ka...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 506 „Dėl mokesčio dydžio nustatymo“ ir 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 506 „Dėl mokesčio dydžio nustatymo“ pakeitimo pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-364) _pripazinimas netekusiais...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-351) _Dėl kintamosios atlygin...
Rūta Vančienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-293 „Dėl pastato, esančio Dariaus ir Girėno 120A, perdavimo“pakeitimo (Nr. TSP-347) _Svietimo cntras.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Klaipėdos universitetui (Nr. TSP-343) _Klaipėdos universitetas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl atsiskaitymo už perkamas gyvenamąsias patalpas (Nr. TSP-352) _pradines_imokos_diksaiti...
_pazymejimas_diksaitis.pd...
_deklaracija_diksaiciu.pd...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
21 Dėl gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastato privatizavimo (Nr. TSP-356) _projektas_butrimu.xml
_isvada_vertes_butr.pdf
_pastatu, patalpu planai,...
_gyv_namas_1_butr.JPG
_gyv_namas_2_butr.JPG
_gyv_namas_3_butr.JPG
_patalpos_butr.JPG
_darzinė (vertinimo metu...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
22 Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (Nr. TSP-365) _projektas_kranto_smal.xm...
_nuotraukos, išvada dėl...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus“ pakeitimo (Nr. TSP-367) _darbuotoju skaicius.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-359) _Kontroles komiteto atask...
Algirdas Gudaitis

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programos (Nr. TSP-360) _Kontroles komiteto progr...
Algirdas Gudaitis

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-290 „Dėl pritarimo projektui „Krepšinio aikštelės, esančios Žindaičiuose, remontas ir krepšinio aikštelės, esančios Vertimuose, nauja statyba“ pakeitimo (Nr. TSP-366) _Žindaičių 1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 metų I pusmečio darbo plano (Nr. TSP-361) _Tarybos darbo planas I p...
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
28 Dėl įpareigojimo UAB „Jurbarko komunalininkas“ būti laiduotoju (Nr. TSP-368) _project _Laidavimas 2013...
Gediminas Šaltinis

Nepriimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.