Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-09-19 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-255) _TSP-255_biudz tikslinima...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl 2012 metų Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-252) _spr_biudzeto atask-12.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklas, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-246) _Teritorijos.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2013–2014 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-245) _Klasiu komplektavimas.xm...
Antanas Gvildys

Priimtas
6 Dėl auklėtojo padėjėjo pareigybės Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ įsteigimo (Nr. TSP-262) _Nykstuko padėjėjas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
7 Dėl lėšų mokinių nemokamo maitinimo produktams įsigyti dydžio kai kuriose ugdymo įstaigose nustatymo (Nr. TSP-263) _Nemokamas maitinimas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
8 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-264) _Detalusis planas.xml
_Autobusų parko žemės ...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
9 Dėl laikinai naudoti perduoto turto grąžinimo Sigitai Pilipauskienei (Nr. TSP-243) _project (21)S. Pilipausk...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-45 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2012 m. ataskaitos ir 2013 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-253) _project (18)PF keitimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo (Nr. TSP-251) _project (12)POS papildym...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Darbo partijai (leiboristams) (Nr. TSP-249) _project (20)DP panauda.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Klausučių sporto klubui "Jaunuolynas" (Nr. TSP-250) _project (22)Klausuciai.x...
Aldona Pečkaitienė

Nepriimtas
14 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko socialinių paslaugų centrui (Nr. TSP-256) _project (15)Erzvilko fil...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl patalpų Ugniagesių g. 1, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-258) _project (23)nuoma ugniag...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl vidutinių kuro kainų patvirtinimo (Nr. TSP-254) _Vidut kuro kaina_derinta...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių kelių sąrašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-242, pakeitimo (Nr. TSP-248) _Keliu saraso papildymas ...
Rimantas Guntys

Priimtas
18 Dėl šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ nustatymo (Nr. TSP-244) _TSP Komunalinis 2 metu s...
Povilas Kazėnas

Priimtas
19 Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ įsigyti lengvąjį automobilį (Nr. TSP-265) __Jurbarko_komunalininkas...
Darius Dragūnavičius

Priimtas
20 Dėl investicijų į šilumos punktus grąžinimo (Nr. TSP-247) _TSP-247.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
21 Dėl pritarimo projektui „Informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN panaudojimas Panemunės miestelių bendruomenių poreikiams“ (Nr. TSP-257) _project interneto 1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektui „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Tamošių kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-259) _Tamosiai.xml
Renata Šepetienė

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Kartupių kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-260) _Kartupiai.xml
Renata Šepetienė

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Pašaltuonio kaimo bendruomenės „Šaltuonėlė“ bendruomenės namų remontas“ (Nr. TSP-266) _Pasaltuonio (5).xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
25 Dėl pritarimo projektui „Veliuonos miestelyje esančių bendruomeninės paskirties pastatų šildymo sistemos rekonstrukcija“ (Nr. TSP-261) _Veliuonos siluma 1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
26 Dėl investicinio projekto „Jurbarko rajono Girdžių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstravimas“ rengimo (Nr. TSP-267) _20130910 Girdziu rekonst...
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas
Papildomi klausimai
27 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-268) _project (21)panauda bibl...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-09-19 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-255) _TSP-255_biudz tikslinima...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl 2012 metų Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-252) _spr_biudzeto atask-12.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklas, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-246) _Teritorijos.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2013–2014 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-245) _Klasiu komplektavimas.xm...
Antanas Gvildys

Priimtas
6 Dėl auklėtojo padėjėjo pareigybės Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ įsteigimo (Nr. TSP-262) _Nykstuko padėjėjas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
7 Dėl lėšų mokinių nemokamo maitinimo produktams įsigyti dydžio kai kuriose ugdymo įstaigose nustatymo (Nr. TSP-263) _Nemokamas maitinimas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
8 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-264) _Detalusis planas.xml
_Autobusų parko žemės ...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
9 Dėl laikinai naudoti perduoto turto grąžinimo Sigitai Pilipauskienei (Nr. TSP-243) _project (21)S. Pilipausk...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-45 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2012 m. ataskaitos ir 2013 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-253) _project (18)PF keitimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo (Nr. TSP-251) _project (12)POS papildym...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Darbo partijai (leiboristams) (Nr. TSP-249) _project (20)DP panauda.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Klausučių sporto klubui "Jaunuolynas" (Nr. TSP-250) _project (22)Klausuciai.x...
Aldona Pečkaitienė

Nepriimtas
14 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko socialinių paslaugų centrui (Nr. TSP-256) _project (15)Erzvilko fil...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl patalpų Ugniagesių g. 1, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-258) _project (23)nuoma ugniag...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl vidutinių kuro kainų patvirtinimo (Nr. TSP-254) _Vidut kuro kaina_derinta...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių kelių sąrašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-242, pakeitimo (Nr. TSP-248) _Keliu saraso papildymas ...
Rimantas Guntys

Priimtas
18 Dėl šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ nustatymo (Nr. TSP-244) _TSP Komunalinis 2 metu s...
Povilas Kazėnas

Priimtas
19 Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ įsigyti lengvąjį automobilį (Nr. TSP-265) __Jurbarko_komunalininkas...
Darius Dragūnavičius

Priimtas
20 Dėl investicijų į šilumos punktus grąžinimo (Nr. TSP-247) _TSP-247.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
21 Dėl pritarimo projektui „Informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN panaudojimas Panemunės miestelių bendruomenių poreikiams“ (Nr. TSP-257) _project interneto 1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektui „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Tamošių kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-259) _Tamosiai.xml
Renata Šepetienė

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Kartupių kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-260) _Kartupiai.xml
Renata Šepetienė

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Pašaltuonio kaimo bendruomenės „Šaltuonėlė“ bendruomenės namų remontas“ (Nr. TSP-266) _Pasaltuonio (5).xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
25 Dėl pritarimo projektui „Veliuonos miestelyje esančių bendruomeninės paskirties pastatų šildymo sistemos rekonstrukcija“ (Nr. TSP-261) _Veliuonos siluma 1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
26 Dėl investicinio projekto „Jurbarko rajono Girdžių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstravimas“ rengimo (Nr. TSP-267) _20130910 Girdziu rekonst...
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas
Papildomi klausimai
27 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-268) _project (21)panauda bibl...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.