Reikia paramos

Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas

Paslaugos aprašymas Dienos socialinė globa namuose - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.
Gavėjai - Socialinės globos gavėjais gali būti asmenys su sunkia negalia, deklaravę gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenantys Jurbarko rajono savivaldybėje, ir kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti specialieji nuolatinės slaugos poreikiai, socialinės globos poreikiai ir visiško nesavarankiškumo lygis. Tai:
1. vaikai su sunkia negalia, kuriems:
1.1. pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis;
1.2. pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo lygis;
Jei vaikui su sunkia negalia teikiamos socialinės globos paslaugos, tai šios paslaugos organizuojamos derinant bei bendradarbiaujant kartu su bendrojo lavinimo mokyklų ar ikimokyklinio ugdymo įstaigų teikiamomis paslaugomis.
2. suaugę asmenys su sunkia negalia, kuriems:
2.1. pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis;
2.2. pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pripažintas nedarbingu;
3. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia, kuriems:
3.1. pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis;
3.2. pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.
Teikimo vieta - asmens namuose.
Teikimo trukmė/dažnumas - nuo 2 iki 8 val. per dieną, iki 7 kartų per savaitę asmens namuose.
Atsižvelgiant į socialinės globos poreikį, asmens nesavarankiškumo lygį ir neįgalumo lygį (vaikams) sudaromi socialinės globos komplektai asmens poreikių atstatymui arba patenkinimui. Komplektų formos yra parenkamos individualiai pagal asmens fizinį, protinį ir dvasinį pajėgumą, sugebėjimus, socialinę padėtį, sveikatos būklę, gyvenimo ir buities sąlygas ir kitas socialines aplinkybes.
Socialinės globos komplekto paslaugų sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, namų tvarkymas, skalbimas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, laisvalaikio organizavimas, lydėjimas (pagalba judant), darbinių įgūdžių ugdymas, gyvenamosios dalies šildymas, kitos paslaugos.
Paslaugos kategorija Socialinė parama – socialinės paslaugos
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Laima Gardauskienė tel. (8 447) 70 182
Paslaugos vykdytojas Kristina Povilaitienė tel. (8 447) 70 180
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
SP-1 forma
SP-2 forma
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas
Senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikiai
Suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikiai
Asmens (šeimos) registracijos kortelė
Socialinės globos poreikio vaikui su negalia vertinimas
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. Nr. A1-183 įsakymas "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo"
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 įsakymas "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
3. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. Nr. T2-180 sprendimas "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos"
4. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493 įstatymas
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
6. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo"
7. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-71 pavirtintas "Dienos socialinės globos asmens namuose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas"
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras
Bankas AB DnB NORD, b. k. 40100
Sąskaitos numeris LT414010044300091512
Įmokos kodas mokėjimo paskirtis - už suteiktas paslaugas
Paslaugos kaina MOKĖJIMAS UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ
1. Nustatant asmens (šeimos) mokėjimo už dienos socialinės globos paslaugas dydį, atliekamas asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimas.
2. Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
3. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija VRP trigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
4. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija VRP trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.
5. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.
5. Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose priklauso nuo dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų trukmės (pirmo, antro, trečio komplekto).

Informacija Išsami informacija teikiama seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba
Socialinės paramos skyrius
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas
Socialinių išmokų specialistė
Kristina Povilaitienė,
el. p. kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt

Jurbarko rajono seniūnijų
socialiniai darbuotojai:
Eržvilko seniūnija:
Algytė Greičiuvienė
tel. (8 447) 43 144, el. p.
erzvilkas@jurbarkas.lt
Girdžių seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 49 923, el. p.
girdziai@jurbarkas.lt
Juodaičių seniūnija:
Vilma Karosienė
tel. (8 447) 44 142, el. p.
juodaiciai@jurbarkas.lt
Jurbarko miesto seniūnija:
Renata Vasiliauskienė
Ingrida Būdvytytė
Gitana Jocaitienė
Aistė Rimkevičiūtė
Raisa Meržvinskienė
tel. (8 447) 55 702, el. p.
jurbarkas@jurbarkas.lt
Jurbarkų seniūnija:
Irma Gerasimovienė
tel. (8 447) 71 362, el. p.
jurbarkai@jurbarkas.lt
Raudonės seniūnija:
Jūratė Gerulaitienė
tel. (8 447) 45 323, el. p.
raudone@jurbarkas.lt
Seredžiaus seniūnija:
Vaidutė Jankūnienė
tel. (8 447)42 339, el. p.
seredzius@jurbarkas.lt
Skirsnemunės seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 47 131, el. p.
skirsnemune@jurbarkas.lt
Smalininkų seniūnija:
Žiedūna Klimaitienė
tel. (8 447) 56 268, el. p.
smalininkai@jurbarkas.lt
Šimkaičių seniūnija:
Egidijus Petryla
tel. (8 447) 41 317, el. p.
simkaiciai@jurbarkas.lt
Veliuonos seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė
tel. (8 447) 42 623, el. p.
veliuona@jurbarkas.lt
Viešvilės seniūnija:
Donata Rimkienė
tel. (8 447) 49328, el. p.
viesvile@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2020-09-23 10:39:10

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Reikia paramos

Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas

Paslaugos aprašymas Dienos socialinė globa namuose - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.
Gavėjai - Socialinės globos gavėjais gali būti asmenys su sunkia negalia, deklaravę gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenantys Jurbarko rajono savivaldybėje, ir kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti specialieji nuolatinės slaugos poreikiai, socialinės globos poreikiai ir visiško nesavarankiškumo lygis. Tai:
1. vaikai su sunkia negalia, kuriems:
1.1. pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis;
1.2. pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo lygis;
Jei vaikui su sunkia negalia teikiamos socialinės globos paslaugos, tai šios paslaugos organizuojamos derinant bei bendradarbiaujant kartu su bendrojo lavinimo mokyklų ar ikimokyklinio ugdymo įstaigų teikiamomis paslaugomis.
2. suaugę asmenys su sunkia negalia, kuriems:
2.1. pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis;
2.2. pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pripažintas nedarbingu;
3. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia, kuriems:
3.1. pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis;
3.2. pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.
Teikimo vieta - asmens namuose.
Teikimo trukmė/dažnumas - nuo 2 iki 8 val. per dieną, iki 7 kartų per savaitę asmens namuose.
Atsižvelgiant į socialinės globos poreikį, asmens nesavarankiškumo lygį ir neįgalumo lygį (vaikams) sudaromi socialinės globos komplektai asmens poreikių atstatymui arba patenkinimui. Komplektų formos yra parenkamos individualiai pagal asmens fizinį, protinį ir dvasinį pajėgumą, sugebėjimus, socialinę padėtį, sveikatos būklę, gyvenimo ir buities sąlygas ir kitas socialines aplinkybes.
Socialinės globos komplekto paslaugų sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, namų tvarkymas, skalbimas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, laisvalaikio organizavimas, lydėjimas (pagalba judant), darbinių įgūdžių ugdymas, gyvenamosios dalies šildymas, kitos paslaugos.
Paslaugos kategorija Socialinė parama – socialinės paslaugos
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Laima Gardauskienė tel. (8 447) 70 182
Paslaugos vykdytojas Kristina Povilaitienė tel. (8 447) 70 180
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
SP-1 forma
SP-2 forma
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas
Senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikiai
Suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikiai
Asmens (šeimos) registracijos kortelė
Socialinės globos poreikio vaikui su negalia vertinimas
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. Nr. A1-183 įsakymas "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo"
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 įsakymas "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
3. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. Nr. T2-180 sprendimas "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos"
4. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493 įstatymas
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
6. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo"
7. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-71 pavirtintas "Dienos socialinės globos asmens namuose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas"
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras
Bankas AB DnB NORD, b. k. 40100
Sąskaitos numeris LT414010044300091512
Įmokos kodas mokėjimo paskirtis - už suteiktas paslaugas
Paslaugos kaina MOKĖJIMAS UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ
1. Nustatant asmens (šeimos) mokėjimo už dienos socialinės globos paslaugas dydį, atliekamas asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimas.
2. Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
3. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija VRP trigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
4. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija VRP trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.
5. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.
5. Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose priklauso nuo dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų trukmės (pirmo, antro, trečio komplekto).

Informacija Išsami informacija teikiama seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba
Socialinės paramos skyrius
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas
Socialinių išmokų specialistė
Kristina Povilaitienė,
el. p. kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt

Jurbarko rajono seniūnijų
socialiniai darbuotojai:
Eržvilko seniūnija:
Algytė Greičiuvienė
tel. (8 447) 43 144, el. p.
erzvilkas@jurbarkas.lt
Girdžių seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 49 923, el. p.
girdziai@jurbarkas.lt
Juodaičių seniūnija:
Vilma Karosienė
tel. (8 447) 44 142, el. p.
juodaiciai@jurbarkas.lt
Jurbarko miesto seniūnija:
Renata Vasiliauskienė
Ingrida Būdvytytė
Gitana Jocaitienė
Aistė Rimkevičiūtė
Raisa Meržvinskienė
tel. (8 447) 55 702, el. p.
jurbarkas@jurbarkas.lt
Jurbarkų seniūnija:
Irma Gerasimovienė
tel. (8 447) 71 362, el. p.
jurbarkai@jurbarkas.lt
Raudonės seniūnija:
Jūratė Gerulaitienė
tel. (8 447) 45 323, el. p.
raudone@jurbarkas.lt
Seredžiaus seniūnija:
Vaidutė Jankūnienė
tel. (8 447)42 339, el. p.
seredzius@jurbarkas.lt
Skirsnemunės seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 47 131, el. p.
skirsnemune@jurbarkas.lt
Smalininkų seniūnija:
Žiedūna Klimaitienė
tel. (8 447) 56 268, el. p.
smalininkai@jurbarkas.lt
Šimkaičių seniūnija:
Egidijus Petryla
tel. (8 447) 41 317, el. p.
simkaiciai@jurbarkas.lt
Veliuonos seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė
tel. (8 447) 42 623, el. p.
veliuona@jurbarkas.lt
Viešvilės seniūnija:
Donata Rimkienė
tel. (8 447) 49328, el. p.
viesvile@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2020-09-23 10:39:10

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.