Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-02-23 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-43) 224074340svp-2017-2019-pa...
Ernestas Sinkus

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. TSP-41) 22401827sprbiudz.tvirtini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl banko paskolos“ papildymo (Nr. TSP-23) 27_spr_banko-paskola-02-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui“ (Nr. TSP-27) 340_del-pritarimo-meno-mo...
Ernestas Sinkus

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2017 metų prioritetinių mokymų tikslų ir mokymų dalyvių grupių nustatymo (Nr. TSP-25) 178_2017-mokymu-prioritet...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-40) 315_ataskaita-2017-02-13....
315_mero-ataskaita-sprend...
Genė Gudaitienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-38) 10_02-13dir.-ataskaita.xm...
Danutė Matelienė

Priimtas
9 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-18) 168_rastas.pdf
168_mmb-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-33) 168_t2-338-pakeitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl nekilnojamojo turto Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav., perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo (Nr. TSP-28) 168_garazo-peremimas-002....
168_skalvijos-rastas.pdf
168_ministerijos-sutikima...
168_jurbarko-pt-rastas.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl panaudos sutarties su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-22) 168_bibliotekos-prasymas....
168_bibliotekos-panaudos-...
168_t2-54.doc
168_sutartis.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-408 ,,Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-26) 168_t2-408.doc
168_tsp-del-tarifo-perziu...
168_raudones-mok.-pagr..p...
168_raudones-mok.-prasyma...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo (Nr. TSP-30) 46_nuomos-mokesciai_2017....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
15 Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo (Nr. TSP-35) 48_vezeju-rastai.pdf
48_tsp-del-tarifu-pakeiti...
Rimantas Milius

Nepriimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-19) 45_2017-02-06-tsp-aarsp-i...
Povilas Kazėnas

Priimtas
17 Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei ,,Požeminiai darbai" nustatymo (Nr. TSP-36) 22373845pozeminiai-darbai...
22373945pd-prasymas-2-su-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
18 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" sudarymui (Nr. TSP-39) 45_t2-195.doc
45_17jurb.r.sav.del-partn...
45_45tsp-jungtine-veikla-...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-20) 56_nvs-pakeitimai-2017-00...
56_antikorupciinio-pazyma...
Zita Tytmonienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko švietimo centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-34) 55_55centro-2016-002.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-37) 55_suaugusiuju-svietimas2...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-24) 57_kuno-kulturos-ir-sport...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-42) 224112324324tsp-42-papild...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
24 Dėl Triukšmo prevencijos Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-31) 298_298del-triuksmo-preve...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. TSP-21) 10_02-09garbes-pilietis-i...
Danutė Matelienė

Nepriimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-176 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-32) 32_projektu_vertinimas.xm...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-29) 83_2017-02-23_apsklausos-...
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
28 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Kauno technologijos universitetu sudarymui (Nr. TSP-44) 2017-02-23_bendradarbiavi...
Rūta Vančienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo (Nr. TSP-45) tvarkarastis.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
30 Rezoliucija dėl siūlomos valstybinių miškų valdymo reformos 224173_rezoliucija Viktoras Ganusauskas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-02-23 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-43) 224074340svp-2017-2019-pa...
Ernestas Sinkus

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. TSP-41) 22401827sprbiudz.tvirtini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl banko paskolos“ papildymo (Nr. TSP-23) 27_spr_banko-paskola-02-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui“ (Nr. TSP-27) 340_del-pritarimo-meno-mo...
Ernestas Sinkus

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2017 metų prioritetinių mokymų tikslų ir mokymų dalyvių grupių nustatymo (Nr. TSP-25) 178_2017-mokymu-prioritet...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-40) 315_ataskaita-2017-02-13....
315_mero-ataskaita-sprend...
Genė Gudaitienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-38) 10_02-13dir.-ataskaita.xm...
Danutė Matelienė

Priimtas
9 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-18) 168_rastas.pdf
168_mmb-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-33) 168_t2-338-pakeitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl nekilnojamojo turto Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav., perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo (Nr. TSP-28) 168_garazo-peremimas-002....
168_skalvijos-rastas.pdf
168_ministerijos-sutikima...
168_jurbarko-pt-rastas.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl panaudos sutarties su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-22) 168_bibliotekos-prasymas....
168_bibliotekos-panaudos-...
168_t2-54.doc
168_sutartis.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-408 ,,Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-26) 168_t2-408.doc
168_tsp-del-tarifo-perziu...
168_raudones-mok.-pagr..p...
168_raudones-mok.-prasyma...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo (Nr. TSP-30) 46_nuomos-mokesciai_2017....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
15 Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo (Nr. TSP-35) 48_vezeju-rastai.pdf
48_tsp-del-tarifu-pakeiti...
Rimantas Milius

Nepriimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-19) 45_2017-02-06-tsp-aarsp-i...
Povilas Kazėnas

Priimtas
17 Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei ,,Požeminiai darbai" nustatymo (Nr. TSP-36) 22373845pozeminiai-darbai...
22373945pd-prasymas-2-su-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
18 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" sudarymui (Nr. TSP-39) 45_t2-195.doc
45_17jurb.r.sav.del-partn...
45_45tsp-jungtine-veikla-...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-20) 56_nvs-pakeitimai-2017-00...
56_antikorupciinio-pazyma...
Zita Tytmonienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko švietimo centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-34) 55_55centro-2016-002.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-37) 55_suaugusiuju-svietimas2...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-24) 57_kuno-kulturos-ir-sport...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-42) 224112324324tsp-42-papild...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
24 Dėl Triukšmo prevencijos Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-31) 298_298del-triuksmo-preve...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. TSP-21) 10_02-09garbes-pilietis-i...
Danutė Matelienė

Nepriimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-176 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-32) 32_projektu_vertinimas.xm...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-29) 83_2017-02-23_apsklausos-...
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
28 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Kauno technologijos universitetu sudarymui (Nr. TSP-44) 2017-02-23_bendradarbiavi...
Rūta Vančienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo (Nr. TSP-45) tvarkarastis.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
30 Rezoliucija dėl siūlomos valstybinių miškų valdymo reformos 224173_rezoliucija Viktoras Ganusauskas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.