Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-01-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-1) 611519.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-2) 298_bst-2021-m.-veiklos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-3) 298_nkk-2021-m.-veiklos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-369 „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-4) 50755959vienkar-tiksl-per...
Inga Kornikaitė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-295 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-5) 59_nabp-komisija-pak-2022...
Inga Kornikaitė

Priimtas
7 Dėl 2022 metų Jurbarko rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-6) 59_udp-tarybos-spr-2022-m...
Inga Kornikaitė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-21) 342_project.xml
Jurgita Sorakienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga vertinimo kriterijų ir remonto kvotų 2022-2024 metais patvirtinimo (Nr. TSP-7) 506462252patikslintas-tsp...
Rimantas Guntys

Priimtas
10 Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo (Nr. TSP-8) 33_2022-01-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūrinės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-9) 408_antikorupcinis-vertin...
408_408kulturines-veiklos...
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-319 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-10) 363_jrt_keitimas2022.xml
Eglė Mazur

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-283 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-11) 507872363jstpakeitimastsp...
Eglė Mazur

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Pilies kaimo bendruomenei“ pakeitimo (Nr. TSP-12) 168_pilies-bendr.-keitima...
168_pilies-bendruomenes-r...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl patalpų Vytėnų g. 53A, Pilies I k., Jurbarko r. sav. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-13) 168_panauda-bibliotekai.x...
168_pilies-bendruomenes-r...
168_prasymas-tarybai-del-...
168_darzelio-pl-vakarine-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-14) 168_delsutikimojurbarkas-...
168_priedasjurbarko-1.pdf
168mmb-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-15) 507868168aukciono-saraso-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regioninio ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimas“ įgyvendinimui (Nr. TSP-16) 303_nabp-komisija-pak-202...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
19 Dėl apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčio tarifų (Nr. TSP-17) 303_3032022-01-13-tsp-del...
tsp-17priedas1.pdf
tsp-17priedas2.pdf
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
20 Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ teikti šilumos tiekimo paslaugas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdžių seniūnijos pastate (Nr. TSP-18) 44_project-2022-01-11-2v-...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
21 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifą tvirtinimo (Nr. TSP-19) 44_jurbarko-komunalininka...
44_project-2022-01-13-2v....
Gediminas Šaltinis

Priimtas
22 Dėl UAB "Jurbarko komunalininkas" daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifų patvirtinimo (Nr. TSP-20) 44_project-2022-01-13-sil...
44_jurbarko-komunalininka...
44_priedas-nr1_2022-01-04...
44_priedas-nr2_2022-01-04...
44_priedas-nr3_2022-01-04...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo T2-287 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 ir vėlesniais metais vykdomai veiklai“ pakeitimo (Nr. TSP-23) 32_verslo_liudijimai_keit...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-22) 178_tsp-pavaduotojo-parei...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-202 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-24) 178_du-sistema.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-01-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-1) 611519.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-2) 298_bst-2021-m.-veiklos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-3) 298_nkk-2021-m.-veiklos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-369 „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-4) 50755959vienkar-tiksl-per...
Inga Kornikaitė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-295 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-5) 59_nabp-komisija-pak-2022...
Inga Kornikaitė

Priimtas
7 Dėl 2022 metų Jurbarko rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-6) 59_udp-tarybos-spr-2022-m...
Inga Kornikaitė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-21) 342_project.xml
Jurgita Sorakienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga vertinimo kriterijų ir remonto kvotų 2022-2024 metais patvirtinimo (Nr. TSP-7) 506462252patikslintas-tsp...
Rimantas Guntys

Priimtas
10 Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo (Nr. TSP-8) 33_2022-01-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūrinės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-9) 408_antikorupcinis-vertin...
408_408kulturines-veiklos...
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-319 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-10) 363_jrt_keitimas2022.xml
Eglė Mazur

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-283 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-11) 507872363jstpakeitimastsp...
Eglė Mazur

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Pilies kaimo bendruomenei“ pakeitimo (Nr. TSP-12) 168_pilies-bendr.-keitima...
168_pilies-bendruomenes-r...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl patalpų Vytėnų g. 53A, Pilies I k., Jurbarko r. sav. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-13) 168_panauda-bibliotekai.x...
168_pilies-bendruomenes-r...
168_prasymas-tarybai-del-...
168_darzelio-pl-vakarine-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-14) 168_delsutikimojurbarkas-...
168_priedasjurbarko-1.pdf
168mmb-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-15) 507868168aukciono-saraso-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regioninio ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimas“ įgyvendinimui (Nr. TSP-16) 303_nabp-komisija-pak-202...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
19 Dėl apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčio tarifų (Nr. TSP-17) 303_3032022-01-13-tsp-del...
tsp-17priedas1.pdf
tsp-17priedas2.pdf
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
20 Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ teikti šilumos tiekimo paslaugas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdžių seniūnijos pastate (Nr. TSP-18) 44_project-2022-01-11-2v-...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
21 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifą tvirtinimo (Nr. TSP-19) 44_jurbarko-komunalininka...
44_project-2022-01-13-2v....
Gediminas Šaltinis

Priimtas
22 Dėl UAB "Jurbarko komunalininkas" daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifų patvirtinimo (Nr. TSP-20) 44_project-2022-01-13-sil...
44_jurbarko-komunalininka...
44_priedas-nr1_2022-01-04...
44_priedas-nr2_2022-01-04...
44_priedas-nr3_2022-01-04...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo T2-287 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 ir vėlesniais metais vykdomai veiklai“ pakeitimo (Nr. TSP-23) 32_verslo_liudijimai_keit...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-22) 178_tsp-pavaduotojo-parei...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-202 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-24) 178_du-sistema.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.