Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-01-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės 182321_01-27galutine darbotvarke Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo Jurbarko rajono turizmo rinkodaros strategijai (Nr. TSP-23) 211_turizmo-rinkodaros-st...
211_211tsp-rinkodaros-str...
Arūnas Čepulis

Priimtas
3 Dėl pritarimo miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ strategijai ir strategijos įgyvendinimo bendrojo finansavimo (Nr. TSP-24) 182145211tsp-vvg-strategi...
Arūnas Čepulis

Priimtas
4 Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone“ (Nr. TSP-28) 211_tsp-n.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
5 Dėl pritarimo projektui „Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste" (Nr. TSP-8) 310_project-78.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
6 Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ (Nr. TSP-9) 305_project_tsp_2.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
7 Dėl lėšų vietos veiklos grupei „Nemunas“ skyrimo (Nr. TSP-13) 211_nemuno-finansavimui.x...
Arūnas Čepulis

Priimtas
8 Dėl bendrojo finansavimo VVG „Nemunas“ atrinktiems projektams (Nr. TSP-25) 211_skm_c36816011912590.p...
211_skm_c36816011912591.p...
211_vvg-tsp_v-vvg-projekt...
Arūnas Čepulis

Priimtas
9 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo (Nr. TSP-6) 45_o1-1163.xml
45_r6-2-k-jos-protokolas....
45_skolu-nurasymas-t-spr-...
45_tratc-is-847.pdf
Povilas Kazėnas

Nepriimtas
10 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-5) 27_spr_banko-paskola-refi...
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl buto Darželio g. 3-10, Smalininkų k., Jurbarko r. sav., pardavimo (Nr. TSP-2) 46_smalininku_darzelio3-1...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
12 Dėl valstybės turto perėmimo (Nr. TSP-3) 168_vrm-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko Trečiojo amžiaus universitetui (Nr. TSP-4) 168_tau-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl sutikimo registruoti Kartupių krašto bendruomenės buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-7) 168_buveines-reg-.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro teikiamų paslaugų (Nr. TSP-11) 182025168seredzius-ikaini...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-12) 168_biblioteka-panauda.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko krašto muziejui (Nr. TSP-15) 182036168muziejaus-turtas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo (Nr. TSP-16) 168_vieso-aukciono-saraso...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-1) 168_mmb-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-175 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-10) 59_telikomo-visuomenei-nu...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
21 Dėl pritarimo projektui „Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas Skirsnemunės seniūnijos socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų šeimos nariams“ (Nr. TSP-14) 59_pritarimas-evangeliku-...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-17) 56_56222-nvs.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-21) 56_nkk-pakeitimas.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos bei kultūros paveldo objektų paskelbimo“ pakeitimo (Nr. TSP-20) 33_domantu-kadagio-nuotra...
33_geras-01-1.xml
33_panemuniu-reg.-parko-d...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
25 Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-18) 178_del-koeficientu.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
26 Dėl bepiločių orlaivių neskraidymo zonų nustatymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje (Nr. TSP-27) 83_2016-01-28_bepilociai-...
Vidmantas Gliosas

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-19) 182264832016-01-28-reglam...
Rūta Vančienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-22) 182266832016-01-28etikos-...
Rūta Vančienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-26) 10_01-19darbo-planas.xml
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
Papildomi klausimai
30 Dėl AB „Kauno energija“ 2016 metais numatomų vykdyti Jurbarko rajone investicinių projektų derinimo (Nr. TSP-29) 44_kauno-energija-_prieda...
44_kauno-energija_pritari...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
31 Dėl 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų (Nr. TSP-30) 324_socmin-tsp1-002.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
32 Dėl lėšų vietos veiklos grupei „Jurbarkas“ skyrimo (Nr. TSP-31) 211_mvvg-sutartis-su-esfa...
211_tsp-vvg-finansavimui....
Arūnas Čepulis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-01-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės 182321_01-27galutine darbotvarke Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo Jurbarko rajono turizmo rinkodaros strategijai (Nr. TSP-23) 211_turizmo-rinkodaros-st...
211_211tsp-rinkodaros-str...
Arūnas Čepulis

Priimtas
3 Dėl pritarimo miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ strategijai ir strategijos įgyvendinimo bendrojo finansavimo (Nr. TSP-24) 182145211tsp-vvg-strategi...
Arūnas Čepulis

Priimtas
4 Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone“ (Nr. TSP-28) 211_tsp-n.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
5 Dėl pritarimo projektui „Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste" (Nr. TSP-8) 310_project-78.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
6 Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ (Nr. TSP-9) 305_project_tsp_2.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
7 Dėl lėšų vietos veiklos grupei „Nemunas“ skyrimo (Nr. TSP-13) 211_nemuno-finansavimui.x...
Arūnas Čepulis

Priimtas
8 Dėl bendrojo finansavimo VVG „Nemunas“ atrinktiems projektams (Nr. TSP-25) 211_skm_c36816011912590.p...
211_skm_c36816011912591.p...
211_vvg-tsp_v-vvg-projekt...
Arūnas Čepulis

Priimtas
9 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo (Nr. TSP-6) 45_o1-1163.xml
45_r6-2-k-jos-protokolas....
45_skolu-nurasymas-t-spr-...
45_tratc-is-847.pdf
Povilas Kazėnas

Nepriimtas
10 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-5) 27_spr_banko-paskola-refi...
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl buto Darželio g. 3-10, Smalininkų k., Jurbarko r. sav., pardavimo (Nr. TSP-2) 46_smalininku_darzelio3-1...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
12 Dėl valstybės turto perėmimo (Nr. TSP-3) 168_vrm-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko Trečiojo amžiaus universitetui (Nr. TSP-4) 168_tau-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl sutikimo registruoti Kartupių krašto bendruomenės buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-7) 168_buveines-reg-.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro teikiamų paslaugų (Nr. TSP-11) 182025168seredzius-ikaini...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-12) 168_biblioteka-panauda.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko krašto muziejui (Nr. TSP-15) 182036168muziejaus-turtas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo (Nr. TSP-16) 168_vieso-aukciono-saraso...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-1) 168_mmb-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-175 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-10) 59_telikomo-visuomenei-nu...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
21 Dėl pritarimo projektui „Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas Skirsnemunės seniūnijos socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų šeimos nariams“ (Nr. TSP-14) 59_pritarimas-evangeliku-...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-17) 56_56222-nvs.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-21) 56_nkk-pakeitimas.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos bei kultūros paveldo objektų paskelbimo“ pakeitimo (Nr. TSP-20) 33_domantu-kadagio-nuotra...
33_geras-01-1.xml
33_panemuniu-reg.-parko-d...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
25 Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-18) 178_del-koeficientu.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
26 Dėl bepiločių orlaivių neskraidymo zonų nustatymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje (Nr. TSP-27) 83_2016-01-28_bepilociai-...
Vidmantas Gliosas

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-19) 182264832016-01-28-reglam...
Rūta Vančienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-22) 182266832016-01-28etikos-...
Rūta Vančienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-26) 10_01-19darbo-planas.xml
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
Papildomi klausimai
30 Dėl AB „Kauno energija“ 2016 metais numatomų vykdyti Jurbarko rajone investicinių projektų derinimo (Nr. TSP-29) 44_kauno-energija-_prieda...
44_kauno-energija_pritari...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
31 Dėl 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų (Nr. TSP-30) 324_socmin-tsp1-002.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
32 Dėl lėšų vietos veiklos grupei „Jurbarkas“ skyrimo (Nr. TSP-31) 211_mvvg-sutartis-su-esfa...
211_tsp-vvg-finansavimui....
Arūnas Čepulis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.