Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2011-05-26
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2011-05-26
Posėdžio data 2011-05-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Posėdžio pradžia Ričardas Juška

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Darbotvarkės svarstymas Ričardas Juška

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Informacija apie vandentvarkos projektus Stanislovas Andriulis

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Informacija apie parengtą galimybių studiją, argumentuojančią rinkliavų už atliekas nustatymo principus ir pagrindžiančią rinkliavų dydžius Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (Nr. TSP-175) 3.pdf
Gvidas Byčius

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl įgaliojimų perdavimo savivaldybės administracijos direktoriui (Nr. TSP-176) 4.pdf
Gvidas Byčius

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl VšĮ Jurbarko psichikos sveikatos centro 2010 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-182) 5-1.pdf
Raimondas Šulinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Del VšĮ Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2010 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-183) 5-2.pdf
Raimondas Šulinskas

Priimtas
9 Dėl VšĮ Seredžiaus ambulatorijos 2010 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-184) 5-3.pdf
Raimondas Šulinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl VšĮ Šimkaičių ambulatorijos 2010 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-185) 5-4.pdf
Raimondas Šulinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl VšĮ Viešvilės ambulatorijos 2010 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-186) 5-5.pdf
Raimondas Šulinskas

Priimtas
12 Dėl Všį Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2010 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-187) 5-6.pdf
Raimondas Šulinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Jurbarko krašto muziejaus 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-158) Del Jurbarko krasto muzie...
Lilija Jakelaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų paslaugų kainų (Nr. TSP-142) 60130_7 (II variantas).pd...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Jurbarko kultūros centro 2010 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-143) Del Jurbarko kulturos cen...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-160) Del viešosios biblioteko...
Nijolė Masiulienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-310 „Dėl Petro Cvirkos literatūros premijos įsteigimo ir konkurso premijai gauti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-159) Del Jurbarko rajono saviv...
Nijolė Masiulienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-166) Del Jurbarko rajono saviv...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-335 „Dėl ilgalaikės paskolos“ pakeitimo (Nr. TSP-151) Del Jurbarko rajono saviv...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto dalies apyvartos lėšų paskirstymo (Nr. TSP-170) 60132_13 (II variantas).p...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto gautų viršplaninių pajamų (dividendų) paskyrimo (Nr. TSP-171) Del 2011 metų savivaldy...
Audronė Stoškienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo tarybos sudarymo (Nr. TSP-164) Del kaimo remimo fondo ta...
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2011 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-165) Del kaimo remimo fondo 20...
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo (Nr. TSP-162) Del smulkiojo verslo remi...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2011 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-163) Del smulkiojo verslo remi...
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl 2012 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-161) Del 2012 metu nekilnojamo...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
27 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-155) Del gatvių pavadinimų s...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2011 metų programos patvirtinimo (Nr. TSP-156) Del Jurbarko rajono saviv...
Angelė Zabalujeva

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto programos daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti paraiškų vertinimo komiteto sudarymo (Nr. TSP-144) Del savivaldybes biudzeto...
Gediminas Šaltinis

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo (Nr. TSP-147) Del Jurbarko rajono saviv...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Jurbarkų kaimo centralizuotai tiekiamos šilumos ūkio eksploatavimo perdavimo (Nr. TSP-188) 24.pdf
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Skirsnemunės kaimo šilumos ūkio eksploatavimo ir šilumos tiekimo paslaugų pirkimo (Nr. TSP-189) 24-1.pdf
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo (Nr. TSP-146) Del keleiviu vezimo regul...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl autobusų nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-152) 60138_26 (II variantas).p...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl pavedimo teikti mokinių vežiojimo paslaugas“ pakeitimo (Nr. TSP-145) 60139_27 (II variantas).p...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl atsisakymo pirkti žemės sklypo dalį (Nr. TSP-172) 60207_28 (36).pdf
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl sutikimo perimti turtą (Nr. TSP-154) Del sutikimo perimti turt...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl pastatų Pavidaujo I k., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-150) Del pastatu Pavidaujo I k...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl pastato Mechanizatorių g. 4, Seredžiaus mstl., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-149) Del pastato Mechanizatori...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl panaudos sutarties su Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionimis demokratais pratęsimo (Nr. TSP-148) Del panaudos sutarties su...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl nuomos sutarties su Audronės Kurienės IĮ pratęsimo (Nr. TSP-153) Del nuomos sutarties su A...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-167) Del administracijos direk...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos (Nr. TSP-168) Del tarnybiniu mobiliuju ...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
44 Dėl kandidato į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybą (Nr. TSP-169) Del kandidato į UAB taur...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo (Nr. TSP-173) Del Etikos komisijos suda...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
46 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMU NR. T2-274, PAPILDYMO (Nr. TSP-177) papild.1.pdf
Gvidas Byčius

Įtrauktas į darbotvarkę
47 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-178) papild.2.pdf
Ramūnas Majauskis

Įtrauktas į darbotvarkę
48 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-179) papild.3.pdf
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
49 Dėl projekto išlaidų apmokėjimo (Nr. TSP-180) papild.4.pdf
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
50 Dėl leidimo nuomoti lengvąjį automobilį (Nr. TSP-181) Del leidimo nuomoti lengv...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
51 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (Nr. TSP-190) Del valstybines finansine...
Angelė Zabalujeva

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2011-05-26
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2011-05-26
Posėdžio data 2011-05-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Posėdžio pradžia Ričardas Juška

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Darbotvarkės svarstymas Ričardas Juška

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Informacija apie vandentvarkos projektus Stanislovas Andriulis

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Informacija apie parengtą galimybių studiją, argumentuojančią rinkliavų už atliekas nustatymo principus ir pagrindžiančią rinkliavų dydžius Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (Nr. TSP-175) 3.pdf
Gvidas Byčius

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl įgaliojimų perdavimo savivaldybės administracijos direktoriui (Nr. TSP-176) 4.pdf
Gvidas Byčius

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl VšĮ Jurbarko psichikos sveikatos centro 2010 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-182) 5-1.pdf
Raimondas Šulinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Del VšĮ Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2010 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-183) 5-2.pdf
Raimondas Šulinskas

Priimtas
9 Dėl VšĮ Seredžiaus ambulatorijos 2010 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-184) 5-3.pdf
Raimondas Šulinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl VšĮ Šimkaičių ambulatorijos 2010 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-185) 5-4.pdf
Raimondas Šulinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl VšĮ Viešvilės ambulatorijos 2010 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-186) 5-5.pdf
Raimondas Šulinskas

Priimtas
12 Dėl Všį Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2010 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-187) 5-6.pdf
Raimondas Šulinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Jurbarko krašto muziejaus 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-158) Del Jurbarko krasto muzie...
Lilija Jakelaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų paslaugų kainų (Nr. TSP-142) 60130_7 (II variantas).pd...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Jurbarko kultūros centro 2010 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-143) Del Jurbarko kulturos cen...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-160) Del viešosios biblioteko...
Nijolė Masiulienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-310 „Dėl Petro Cvirkos literatūros premijos įsteigimo ir konkurso premijai gauti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-159) Del Jurbarko rajono saviv...
Nijolė Masiulienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-166) Del Jurbarko rajono saviv...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-335 „Dėl ilgalaikės paskolos“ pakeitimo (Nr. TSP-151) Del Jurbarko rajono saviv...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto dalies apyvartos lėšų paskirstymo (Nr. TSP-170) 60132_13 (II variantas).p...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto gautų viršplaninių pajamų (dividendų) paskyrimo (Nr. TSP-171) Del 2011 metų savivaldy...
Audronė Stoškienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo tarybos sudarymo (Nr. TSP-164) Del kaimo remimo fondo ta...
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2011 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-165) Del kaimo remimo fondo 20...
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo (Nr. TSP-162) Del smulkiojo verslo remi...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2011 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-163) Del smulkiojo verslo remi...
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl 2012 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-161) Del 2012 metu nekilnojamo...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
27 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-155) Del gatvių pavadinimų s...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2011 metų programos patvirtinimo (Nr. TSP-156) Del Jurbarko rajono saviv...
Angelė Zabalujeva

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto programos daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti paraiškų vertinimo komiteto sudarymo (Nr. TSP-144) Del savivaldybes biudzeto...
Gediminas Šaltinis

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo (Nr. TSP-147) Del Jurbarko rajono saviv...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Jurbarkų kaimo centralizuotai tiekiamos šilumos ūkio eksploatavimo perdavimo (Nr. TSP-188) 24.pdf
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Skirsnemunės kaimo šilumos ūkio eksploatavimo ir šilumos tiekimo paslaugų pirkimo (Nr. TSP-189) 24-1.pdf
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo (Nr. TSP-146) Del keleiviu vezimo regul...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl autobusų nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-152) 60138_26 (II variantas).p...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl pavedimo teikti mokinių vežiojimo paslaugas“ pakeitimo (Nr. TSP-145) 60139_27 (II variantas).p...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl atsisakymo pirkti žemės sklypo dalį (Nr. TSP-172) 60207_28 (36).pdf
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl sutikimo perimti turtą (Nr. TSP-154) Del sutikimo perimti turt...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl pastatų Pavidaujo I k., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-150) Del pastatu Pavidaujo I k...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl pastato Mechanizatorių g. 4, Seredžiaus mstl., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-149) Del pastato Mechanizatori...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl panaudos sutarties su Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionimis demokratais pratęsimo (Nr. TSP-148) Del panaudos sutarties su...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl nuomos sutarties su Audronės Kurienės IĮ pratęsimo (Nr. TSP-153) Del nuomos sutarties su A...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-167) Del administracijos direk...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos (Nr. TSP-168) Del tarnybiniu mobiliuju ...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
44 Dėl kandidato į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybą (Nr. TSP-169) Del kandidato į UAB taur...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo (Nr. TSP-173) Del Etikos komisijos suda...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
46 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMU NR. T2-274, PAPILDYMO (Nr. TSP-177) papild.1.pdf
Gvidas Byčius

Įtrauktas į darbotvarkę
47 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-178) papild.2.pdf
Ramūnas Majauskis

Įtrauktas į darbotvarkę
48 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-179) papild.3.pdf
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
49 Dėl projekto išlaidų apmokėjimo (Nr. TSP-180) papild.4.pdf
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
50 Dėl leidimo nuomoti lengvąjį automobilį (Nr. TSP-181) Del leidimo nuomoti lengv...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
51 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (Nr. TSP-190) Del valstybines finansine...
Angelė Zabalujeva

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.