Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-04-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo projektui „Socialiniai įgūdžiai tvarios šeimos pagrindui“ (Nr. TSP-124) 265_kvietimo-skelbimas-ve...
265_233188055del-pritarim...
265_adocmetadata.pdf
265_265pritarimas-jsp-pro...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-135) 39222459pin-par-komisijos...
Inga Kornikaitė

Priimtas
4 Dėl išmokų skyrimo šeimoms ir asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-137) 59_ismoku-skyrimas-patir-...
Inga Kornikaitė

Priimtas
5 Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-146) 59__psp-teikimo-tvarkos-a...
Inga Kornikaitė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-158) 27_jrst-biudzeto-pakeitim...
27_spr_biudz-tikslinimas-...
27_rastas-tarybai.docx
27_r5-85.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-127) 39228255veliuona.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
8 Dėl pritarimo projektui „Jurbarkiečiai, sportuokime sveikai, sportuokime visi“ (Nr. TSP-134) 353_del-projekto-kofinans...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-117) 162_2020-tsp-jurbarko-kc-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-118) 162_2020-tsp-bibliotekos-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
11 Dėl pritarimo projektui "Aš - skaitmeninės visuomenės dalis" (Nr. TSP-122) 162_tarybos-sprendimo-pro...
Goda Vilkelienė

Priimtas
12 Dėl Veliuonos kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-119) 162_2020-veliuonos-kc-vei...
Goda Vilkelienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko krašto muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-120) 162_2020-tsp-muziejaus-20...
Goda Vilkelienė

Priimtas
14 Dėl Eržvilko kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-121) 162_tsp-erzvilko-kc-2019-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų“ pakeitimo (Nr. TSP-131) 162_jurbarko-kc-antikorup...
162_tsp-kulturos-centro-m...
Goda Vilkelienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-274 „Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų“ pakeitimo (Nr. TSP-132) 162_mazosios-lietuvos-jkk...
162_tsp-mazosios-lietuvos...
Goda Vilkelienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Veliuonos kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų“ pakeitimo (Nr. TSP-133) 162_veliuonos-antikorupci...
162_tsp-veliuonos-kc-2020...
Goda Vilkelienė

Priimtas
18 Dėl Klausučių kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-140) 162_2020-tsp-klaususciu-k...
Goda Vilkelienė

Nepriimtas
19 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-141) 162_2020-tsp-mazosios-lie...
Goda Vilkelienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo (Nr. TSP-156) 392043365kulturos-taryba....
392044365muziejaus-delegu...
392045365bibliotekos-dele...
392046365veliuonos-kc-del...
392047365jurbarko-kc-dele...
392048365erzvilko-kc-dele...
Goda Vilkelienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-125) 57_project-vd-.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-126) 57_project-nykstukas-.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos 2019 metų ataskaitos (Nr. TSP-128) 57_project-erzvilkas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 2019 metų ataskaitos (Nr. TSP-129) 57_project-naujamiestis.x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2019 metų ataskaitos (Nr. TSP-130) 57_project-simkaiciai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-138) 57_project-azuoliukas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-333 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-139) 39238557tvarka-keitimas.x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-157) 363_skmbt_c36020031009320...
363_388409363363tspnuosta...
Eglė Mazur

Priimtas
29 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-116) 374_tsp_jv_2019_atask.xml
374_metinis-pranesimas-uz...
374_finansiniu-ataskaitu-...
Dainius Večerskas

Priimtas
30 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-123) 392349374tspjk2019ataskpa...
Dainius Večerskas

Priimtas
31 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko autobusų parko 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-155) 48_tsp-jap-veiklos-ataska...
Rimantas Milius

Priimtas
32 Dėl vietos gyventojų apklausos dėl nuovažų skaičiaus sumažinimo Rotulių kaime rezultatų (Nr. TSP-159) 48_2020-tsp-apklausos-rez...
Rimantas Milius

Priimtas
33 Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-136) 83_pirkimo-tvarka.xml
Rūta Vančienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl atstovo delegavimo į Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (Nr. TSP-142) 83_2020-04-30taurages-dar...
Rūta Vančienė

Priimtas
35 dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-147) 83_2020-04-30saugaus-elge...
Rūta Vančienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2020 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-154) 298_aspi-normatyvai-du-ir...
298_st-r5-121-2020-04-20-...
298_jurbarko-ligonine-del...
298_jurbarko-r.-pspc-del-...
298_erzvilko-pspc-jurbark...
298_seredziaus-amb.-del-n...
298_simkaiciu-amb.-del-du...
298_viesviles-amb.-du-mok...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
37 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-153) 298_jurbarko-ligonines-20...
298_st-r5-121-2020-04-20-...
298_jurbarko-ligonine-del...
298_vsi-jurbarko-ligonine...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
38 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-152) 298_jurbarko-r.-pspc-2019...
298_st-r5-121-2020-04-20-...
298_jurbarko-r.-pspc-lydr...
298_jurbarko-r.-pspc-2019...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
39 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-151) 298_erzvilko-pspc-2019-m....
298_st-r5-121-2020-04-20-...
298_erzvilko-pspc-jurbark...
298_vsi-erzvilko-pspc-201...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
40 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-150) 298_seredziaus-amb.-2019-...
298_st-r5-121-2020-04-20-...
298_seredziaus-amb.-2019-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
41 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-149) 298_simkaiciu-ambulatorij...
298_st-r5-121-2020-04-20-...
298_simkaiciu-amb.-2019-m...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
42 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-148) 298_viesviles-amb.-2019-m...
298_st-r5-121-2020-04-20-...
298_viesviles-amb.-del-at...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
43 Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-145) 32_mokesciu-lengvatu-tvar...
ntrpvpazyma16.02.14.docx
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
44 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos AB "Lytagra". (Nr. TSP-143) 32_lytagra.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-144) 39213444butu-prieziuros-t...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
46 Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ (Nr. TSP-160) 65_tarybos-sprendimas-ggn...
Laima Gardauskienė

Priimtas
47 Dėl pastatų su priskirtų ženės sklypu įsigijimo finansavimo (Nr. TSP-161) 27_vsd-294.xml
27_tsp-raudone.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
48 Dėl nuomos mokesčio lengvatos UAB „Gintarinė vaistinė" (Nr. TSP-162) 168_gintarine-vaistine.xm...
168_vaistines-prasymas.pd...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
49 Dėl nuomos ir komunalinių mokesčių lengvatos Ingai Lukošienei (Nr. TSP-163) 168_i.-lukosienes-prasyma...
168_i.-lukosiene.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
50 Dėl komunalinių mokesčių lengvatos Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai (Nr. TSP-164) 168_samarieciai.xml
168_samarieciu-prasymas.p...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
51 Dėl nuomos ir komunalinių mokesčių lengvatos Aldonai Dubinskienei (Nr. TSP-165) 168_a.-dubinskienei.xml
168_a.-dubinskienes-prasy...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
52 Dėl pritarimo projektui „Vyresnio amžiaus žmonių socialinės integracijos skatinimas didinant jų verslumą ir socialinę įtrauktį“ (Nr. TSP-166) 340_pritarimas-enpi-proje...
340_jtvic-2-prasymas-prit...
340_jtvic-2-prasymas-prit...
Ernestas Sinkus

Priimtas
53 Dėl automobilių parkavimo aikštelių remonto Jurbarko mieste eiliškumo kriterijų patvirtinimo (Nr. TSP-167) 303_eiliskumo-lentele-202...
303_2020-04-22-darbo-grup...
303_303project-12.xml
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
54 Dėl leidimo skirti lėšų iš Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo (Nr. TSP-168) 325_r5-85.xml
325_tsp-del-leidimo-skirt...
Roberta Raškevičienė

Priimtas
55 Dėl nuomos ir komunalinių mokesčių lengvatų (Nr. TSP-169) 168_bendras-sprendimas-00...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
56 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-04-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo projektui „Socialiniai įgūdžiai tvarios šeimos pagrindui“ (Nr. TSP-124) 265_kvietimo-skelbimas-ve...
265_233188055del-pritarim...
265_adocmetadata.pdf
265_265pritarimas-jsp-pro...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-135) 39222459pin-par-komisijos...
Inga Kornikaitė

Priimtas
4 Dėl išmokų skyrimo šeimoms ir asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-137) 59_ismoku-skyrimas-patir-...
Inga Kornikaitė

Priimtas
5 Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-146) 59__psp-teikimo-tvarkos-a...
Inga Kornikaitė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-158) 27_jrst-biudzeto-pakeitim...
27_spr_biudz-tikslinimas-...
27_rastas-tarybai.docx
27_r5-85.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-127) 39228255veliuona.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
8 Dėl pritarimo projektui „Jurbarkiečiai, sportuokime sveikai, sportuokime visi“ (Nr. TSP-134) 353_del-projekto-kofinans...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-117) 162_2020-tsp-jurbarko-kc-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-118) 162_2020-tsp-bibliotekos-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
11 Dėl pritarimo projektui "Aš - skaitmeninės visuomenės dalis" (Nr. TSP-122) 162_tarybos-sprendimo-pro...
Goda Vilkelienė

Priimtas
12 Dėl Veliuonos kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-119) 162_2020-veliuonos-kc-vei...
Goda Vilkelienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko krašto muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-120) 162_2020-tsp-muziejaus-20...
Goda Vilkelienė

Priimtas
14 Dėl Eržvilko kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-121) 162_tsp-erzvilko-kc-2019-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų“ pakeitimo (Nr. TSP-131) 162_jurbarko-kc-antikorup...
162_tsp-kulturos-centro-m...
Goda Vilkelienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-274 „Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų“ pakeitimo (Nr. TSP-132) 162_mazosios-lietuvos-jkk...
162_tsp-mazosios-lietuvos...
Goda Vilkelienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Veliuonos kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų“ pakeitimo (Nr. TSP-133) 162_veliuonos-antikorupci...
162_tsp-veliuonos-kc-2020...
Goda Vilkelienė

Priimtas
18 Dėl Klausučių kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-140) 162_2020-tsp-klaususciu-k...
Goda Vilkelienė

Nepriimtas
19 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-141) 162_2020-tsp-mazosios-lie...
Goda Vilkelienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo (Nr. TSP-156) 392043365kulturos-taryba....
392044365muziejaus-delegu...
392045365bibliotekos-dele...
392046365veliuonos-kc-del...
392047365jurbarko-kc-dele...
392048365erzvilko-kc-dele...
Goda Vilkelienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-125) 57_project-vd-.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-126) 57_project-nykstukas-.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos 2019 metų ataskaitos (Nr. TSP-128) 57_project-erzvilkas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 2019 metų ataskaitos (Nr. TSP-129) 57_project-naujamiestis.x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2019 metų ataskaitos (Nr. TSP-130) 57_project-simkaiciai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-138) 57_project-azuoliukas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-333 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-139) 39238557tvarka-keitimas.x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-157) 363_skmbt_c36020031009320...
363_388409363363tspnuosta...
Eglė Mazur

Priimtas
29 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-116) 374_tsp_jv_2019_atask.xml
374_metinis-pranesimas-uz...
374_finansiniu-ataskaitu-...
Dainius Večerskas

Priimtas
30 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-123) 392349374tspjk2019ataskpa...
Dainius Večerskas

Priimtas
31 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko autobusų parko 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-155) 48_tsp-jap-veiklos-ataska...
Rimantas Milius

Priimtas
32 Dėl vietos gyventojų apklausos dėl nuovažų skaičiaus sumažinimo Rotulių kaime rezultatų (Nr. TSP-159) 48_2020-tsp-apklausos-rez...
Rimantas Milius

Priimtas
33 Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-136) 83_pirkimo-tvarka.xml
Rūta Vančienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl atstovo delegavimo į Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (Nr. TSP-142) 83_2020-04-30taurages-dar...
Rūta Vančienė

Priimtas
35 dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-147) 83_2020-04-30saugaus-elge...
Rūta Vančienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2020 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-154) 298_aspi-normatyvai-du-ir...
298_st-r5-121-2020-04-20-...
298_jurbarko-ligonine-del...
298_jurbarko-r.-pspc-del-...
298_erzvilko-pspc-jurbark...
298_seredziaus-amb.-del-n...
298_simkaiciu-amb.-del-du...
298_viesviles-amb.-du-mok...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
37 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-153) 298_jurbarko-ligonines-20...
298_st-r5-121-2020-04-20-...
298_jurbarko-ligonine-del...
298_vsi-jurbarko-ligonine...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
38 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-152) 298_jurbarko-r.-pspc-2019...
298_st-r5-121-2020-04-20-...
298_jurbarko-r.-pspc-lydr...
298_jurbarko-r.-pspc-2019...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
39 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-151) 298_erzvilko-pspc-2019-m....
298_st-r5-121-2020-04-20-...
298_erzvilko-pspc-jurbark...
298_vsi-erzvilko-pspc-201...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
40 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-150) 298_seredziaus-amb.-2019-...
298_st-r5-121-2020-04-20-...
298_seredziaus-amb.-2019-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
41 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-149) 298_simkaiciu-ambulatorij...
298_st-r5-121-2020-04-20-...
298_simkaiciu-amb.-2019-m...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
42 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-148) 298_viesviles-amb.-2019-m...
298_st-r5-121-2020-04-20-...
298_viesviles-amb.-del-at...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
43 Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-145) 32_mokesciu-lengvatu-tvar...
ntrpvpazyma16.02.14.docx
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
44 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos AB "Lytagra". (Nr. TSP-143) 32_lytagra.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-144) 39213444butu-prieziuros-t...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
46 Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ (Nr. TSP-160) 65_tarybos-sprendimas-ggn...
Laima Gardauskienė

Priimtas
47 Dėl pastatų su priskirtų ženės sklypu įsigijimo finansavimo (Nr. TSP-161) 27_vsd-294.xml
27_tsp-raudone.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
48 Dėl nuomos mokesčio lengvatos UAB „Gintarinė vaistinė" (Nr. TSP-162) 168_gintarine-vaistine.xm...
168_vaistines-prasymas.pd...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
49 Dėl nuomos ir komunalinių mokesčių lengvatos Ingai Lukošienei (Nr. TSP-163) 168_i.-lukosienes-prasyma...
168_i.-lukosiene.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
50 Dėl komunalinių mokesčių lengvatos Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai (Nr. TSP-164) 168_samarieciai.xml
168_samarieciu-prasymas.p...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
51 Dėl nuomos ir komunalinių mokesčių lengvatos Aldonai Dubinskienei (Nr. TSP-165) 168_a.-dubinskienei.xml
168_a.-dubinskienes-prasy...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
52 Dėl pritarimo projektui „Vyresnio amžiaus žmonių socialinės integracijos skatinimas didinant jų verslumą ir socialinę įtrauktį“ (Nr. TSP-166) 340_pritarimas-enpi-proje...
340_jtvic-2-prasymas-prit...
340_jtvic-2-prasymas-prit...
Ernestas Sinkus

Priimtas
53 Dėl automobilių parkavimo aikštelių remonto Jurbarko mieste eiliškumo kriterijų patvirtinimo (Nr. TSP-167) 303_eiliskumo-lentele-202...
303_2020-04-22-darbo-grup...
303_303project-12.xml
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
54 Dėl leidimo skirti lėšų iš Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo (Nr. TSP-168) 325_r5-85.xml
325_tsp-del-leidimo-skirt...
Roberta Raškevičienė

Priimtas
55 Dėl nuomos ir komunalinių mokesčių lengvatų (Nr. TSP-169) 168_bendras-sprendimas-00...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
56 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.